Ta bort kravet på läkarintyg för att få använda golfbil. Sida 29-48

Klicka på rubrikerna ovan för att komma till önskat textblock

 

Om verkligheten inte stämmer med kartan ... då är det kartan som gäller

OAs arrogans, och i mitt tycke oförnuftiga ståndpunkt, påminde mig om en episod som inträffade när jag gjorde militärtjänst. Då vi mannar i kompaniet vid en övning i terrängen samstämmigt påpekade för vår löjtnant: Kartan vi ska rycka fram efter stämmer inte med verkligheten? 

Varvid löjtnanten, med stirrande blick och på bredaste skånska skrek: För böövelen soldaterr ... i de militära ä de sau - att om varkligheten inte stämmer me kartan ... dau ä de fanimaj karrtan som gällerr!

 

Så är det också i en del golffunktionärers verklighet

Om inte förnuftet är på plats och i samklang med kraven, då är det fanimaj kraven som gäller! Men mina efterforskningar i ämnet visade senare att i golfens regelvärld är detta inte alltid fallet; det tillåts ett visst mått av sunt förnuft även i golfen.

   Men för ordföranden OA i tävlings/ regelkommittén, till råga på allt klubbens officielle och licensierade golfdomare, var det "kravkartan" som gällde och inget annat. Där fanns inte utrymme varken för sunt förnuft eller varkligheten.

 

När knäppgökar gör något som de borde skämmas för hävdar de ofta att det är deras plikt

Sådana individer står alltid på sig - och vissa oförmågor hos dem går oftast inte att informera bort, så vad göra åt problemet? Att kämpa mot väderkvarnar är utsiktslöst, sa Don Quijote. Rätten till att få vara knäppgök skyddas i lag och är en del av de mänskliga rättigheterna. 

  Problemet med knäppgökar är ofta att de söker sig till positioner och funktioner i samfundet där de egentligen inte borde förekomma. Ty sådana figurer ställer förr eller senare till problem för sin omgivning. Det ligger på något sätt i sakens natur att det blir så.

sidan 29

 

Där makten anser sig ha rätt har rätten ingen makt

Den "pliktskyldige" knäppgöken menade att jag skulle belasta sjukvården för att skaffa ett läkarintyg i detta banala ärende. Belasta den sjukvård som har helt andra problem att lösa än att behöva lägga tid, kostnader och begränsade resurser på att utfärda läkarintyg för en i övrigt frisk golfare som behövde använda åkdon när ett ledband i ett knä inte fungerade som det borde. 

   Makt är det svåraste som finns att kunna hantera på ett ansvarsfullt och omdömesgillt sätt. Makt korrumperar nästan alltid - och makt grumlar lätt även de klaraste ögon. Dessvärre ligger makten dessutom ofta i händerna på fel personer. I Abbekås GK låg den makten i händerna på OA.

 

Vi golfare ska inte belasta den hårt ansträngda sjukvården på felaktiga grunder, och inte i onödan

OA litade inte på att jag själv visste bäst om jag kunde gå eller inte. Jag skulle alltså vara mera trovärdigt sjuk om jag förevisade ett läkarintyg. Ett intyg som han krävde av mig av skäl som han uppenbarligen inte till fullo kände till, men som han inbillade sig fanns, och som han dessutom kände sig "pliktig" att till varje pris bevaka. Han litade inte på mitt ord - och han beskyllde mig senare för att fuska.

 

Vissa funktionärer tillerkänner sig ibland större betydelse och större makt än de har

När de då utgår från något som är fel blir sedan allting som följer av detta fel, vilket det också blev. OA ansåg, som han senare skrev i mejl till mig, att han med sitt krav därmed skulle: Säkra rättvist spel. Att han alltså skulle skydda övriga spelare från mig, som i hans ögon var en rufflare och fuskare, ute för att tillskansa mig fördelar på andras bekostnad. Ute för att avsiktligt och otillbörligt plundra prisbordet.

 

Detta med: Säkra rättvist spel, som OA skrev, är hans eget påhitt och inget annat

Regelboken finns inget stöd för det påståendet - eller för den märkliga tolkningen av kravet på läkarintyg. Men det är kanske underförstått så kravet ändå ska tolkas? Han torde ha bibringats uppfattningen från något håll kan jag tänka mig. Han var ju dessutom licensierad golfdomare och borde känt till de verkliga motiven till varför regler och krav finns i Regelboken.

sidan 30

 

Förnuftigt utövad makt syns inte och märks inte, men det gör maktmissbruk

Tänk så fel det kan bli när makten då ligger i händerna på personer som inte kan den sak som de har makt över. Då är det förledande lätt att de tar till maktmissbruk för att kamouflera de uppenbara bristerna.

   Beskedet innebar att jag inte fick delta i tävlingarna under klubbens golfvecka, och heller inte i den veckovisa Gubbagolfen. Det senare upplevde jag som en katastrof då oldboystävlingarna var min flytväst på livets flod. De tävlingarna var viktiga för min vacklande hälsa, och kanske för min överlevnad genom den motion som de gav mig, även om jag då temporärt behövde använda golfbil.

   Jag frågade mig hur felinformerad och oförnuftig får en ordförande i en tävlings/ regelkommitté, tillika licensierad golfdomare, vara utan att plikta för det. Men jag är inte förvånad, ty: Vanligt sunt förnuft hos oss vanliga människor är inte särskilt vanligt, sa Voltaire.

 

Jag är inte dum mot mig själv så jag ringde min vårdcentral ännu en gång

och frågade: Om jag snabbt kunde komma till en läkare för att få ett läkarintyg

Så att jag, trots min ståndpunkt i frågan, ändå kunde delta i golfveckans tävlingar. Birna och jag hade ställt in oss på att ha en fin golfvecka med deltagande i olika tävlingar och annan gemenskap i klubben, men av detta skulle alltså intet bli ... om OA fick bestämma.

 

Om du vill gå före i kön ska du komma hit och peka ut dem som du i så fall ska gå före, sa sjuksköterskan

på tidbokningen på vårdcentralen när hon fick klart för sig mitt ärende. Men om du inte vill det - är du på grund av stor belastning här, semestrar, kronisk läkarbrist och allmän underbemanning - välkommen hit på torsdag om fyra veckor klockan 10:45. Men eftersom ditt fall inte är akut har det låg prioritet och kan därför flyttas i tid för att ge plats för andra mera angelägna fall.

   Hennes besked om fyra veckor innebar i bästa fall i mitten av augusti. Då var golfveckan över sedan länge, och då var jag kanske frisk, därför beställde jag ingen tid. Men jag framhärdade ändå i min önskan om att få spela.

sidan 31

 

När det skulle regna manna från himlen på Abbekås golfbana hela golfveckan - då fick jag ingen sked

Jag brukar delta i golftävlingar, men när det skulle regna manna från himlen en hel vecka då skulle jag inte få vara med. Sjuksköterskans undran inför detta krav: Från en aktivitet som hävdar att den bidrar till bättre hälsa i landet, som hon sa, var uppenbar. Att golfare, för att få spela den golf som ni betalar för, av sådana orsaker skickas till oss i sjukvården har jag svårt att förstå. Vi har ändå fullt upp med att  försöka leva upp till våra åtaganden och vårdgarantier mot de allvarligt sjuka människorna som sitter här i väntrummet, sa hon en aning irriterat. Hårt pressad av ständig överbelastning och kronisk underbemanning.

   Hennes sarkasmer och reservationer tycktes mig i det läget vara ytterst befogade. Med skammens rodnad blossande på kinderna lade jag på luren och ställde in mig på att inte få vara med i golfveckan. Medmänniskorna i hennes väntrum, med desperata behov av att komma till en läkare för att få vård, skulle jag inte tränga undan bara för att jag skulle få ett läkarintyg så att jag skulle få använda åkdon när jag ville spela golf - den saken var klar. Och jag sov tämligen gott den natten ... med samvetet som huvudkudde.

_____________________________________

 

Då föll OA för det inre trycket - och han bestraffade mig INNAN

jag hann begå det brott som jag bestraffades för

Min uttalade protest mot kravet, och mot hans tolkning av kravet, gick hans ära för när - och då kunde han inte hålla emot längre. Han föll för det inre trycket och började ladda upp för de otrevligheter som senare skulle brisera med full kraft och inför öppen ridå. När hans argument inte längre räckte till återstod bara maktmissbruk, och nu skulle det statueras exempel. Nu skulle den verkställande makten i Abbekås GK praktiseras. Nu skulle det markeras och visas vem som hade bestämmanderätten över medlemmars rätt till att spela golf i vår klubb.

 

OA gick upp på tå och började föreställningen med att orättfärdigt diskvalificera mig

från att delta åkande golfbil i veckans Gubbagolf - som vi skulle lotta spelordningen i

Han stegade fram till mig högt på tå, med sträckta vrister och hög svansföring - och skrek högt och tydligt så att alla närvarande hörde: Du är diskvalificerad från tävlingen. Han fortsatte marschen fram till senioren som höll i lottningen och skrek: Stig är diskvalificerad från tävlingen eftersom han inte kan visa läkarintyg för att få använda golfbil när han spelar. Den senior som lottade godtog detta övergrepp utan en blinkning, men det gjorde senare inte oldboyskommitténs ordförande Bengt Nordström.

 

Jag bestraffades alltså INNAN brottet begicks

Den förtroendevalde funktionären, den officielle golfdomaren i klubben, begick därmed ett grovt övertramp. En grov oförrätt och grov kränkning av mig medlem. Som inte gjorde något annat än försökte spela den golf jag som fullvärdig och fullt betalande medlem trodde mig var berättigad till att få göra eftersom jag i laga tid hade betalat årsavgiften. Det var en offentlig trakassering och förolämpning av mig som gjorde ont i själen.

   OA bestraffade mig alltså innan jag hade begått brottet som han bestraffade mig för! Det gör man inte ens i diktaturerna, men det gjordes i Abbekås GK. Det är genialt, det kallas för Preventiv bestraffningman bestraffar i förväg i akt och mening att förhindra att brott ska begås.

sidan 32

 

Det är väl det som menas med "rättssäkerhet", för då missar maktens utövare inget

Då har de både hängslen och livrem och kan alltid bestraffa även om det inte finns något att bestraffa för. Men det är en gyllene sits för tyrannerna, maktmissbrukarna och översittarna i vår golfvärld som vi självfallet aldrig ska tillåta dem att få sätta sig i. Det vore en skänk från ovan för de maktfullkomliga individerna om ett sådant förfaringssätt skulle tillåtas. Preventiv bestraffning är rättsvidrigt i alla civiliserade och demokratiska sammanhang - och det borde det självfallet också ha varit i Abbekås GK. Tagelskjortan kändes trång, den skavde och kliade förfärligt. Jag var skadskjuten, djupt sårad, ledsen och förtvivlad och jag sov dåligt den natten - och många därpå följande nätter.

 

Vad göra när makten i klubben uppträdde så potent, myndigt och maktfullkomligt

Jag kände mig tillintetgjord av övergreppet. Jag som kommit dit för att spela golf och inte för att bli brutalt "misshandlad". Men motionen var den gången viktigare för mig än tävlandet så jag bestämde mig ändå för att spela - utom tävlan.

   När oldboyskommitténs ordförande Bengt Nordström senare fick höra vad som hade hänt då blev han riktigt sint. Och när andra medlemmar i klubben blev varse vad som hade hänt fegt hukade i bunkrarna - då såg han på ett rakryggat och hedervärt sätt till att beslutet om diskvalificeringen omedelbart revs upp: Och att det beslutet ska gälla så länge som jag är ordförande i oldboyskommittén i Abbekås GK, som han uttryckte det.

   Och det löftet stod han fast vid under hela processen. Oberättigad och felaktig maktutövning av klubbfunktionärer, och preventiva straff, godtogs  inte av denne hedersman, men det godtogs av klubbens styrelse. Mer om detta längre fram.

 

Han bestraffade sedan av någon outgrundlig anledning även min fru Birna

När OA kom till insikt om Bengt Nordströms upphävande av "diskningen" av mig i veckans Gubbagolf då brast det igen för honom. Han stegade åter en gång högt på tå, med sträckta vrister och hög svansföring fram till mig och Birna när vi på fredagen i samma vecka satt i restaurangen och åt, och meddelade med hög och myndig stämma så att alla där närvarande hörde: Ni får inte vara med i golfveckans tävlingar. Era anmälningar är strukna och ni är borttagna från lottningarna till tävlingarna.

   Det blev tvärtyst i lokalen, alla spetsade öronen. Det var onekligen magstarkt av denne höge potentat i klubben att tränga sig på oss och förstöra vår aptit på det sätt som han gjorde. Han kunde väl åtminstone ha väntat till efterrätten ... för det är ju då man brukar hålla talen.

sidan 33

 

Birna var totalt oskyldig i sammanhanget - men hon bestraffades

trots detta på ett orättfärdigt och förolämpande sätt  

OA fråntog på stående fot, offentligt och inför öppen ridå, helt regelvidrigt och utan en blinkning både henne och mig rätten till att få spela. Att han gjorde detta inför många vittnen ska han ändå ha beröm för, ty på så sätt kunde han efteråt inte förneka det han då gjorde.

 

Maktens företrädare i klubben hade än en gång visat sitt rätta ansikte,

och vi kunde konstatera - att något tävlande under golfveckan skulle det inte bli

Inte för mig och märkligt nog heller inte för Birna. Att Birna inte fick spela var en konsekvens och spegling av den dåliga kvinnosyn som rådde och råder i Abbekås GK! Och som OA, denne förtroendevalde funktionär, kommittéordförande och licensierade golfdomare helhjärtat stod bakom, och fullt ut agerade efter. Han försökte då: Slå två flugor på smällen, som komikern Roffe Bengtsson så träffande sa i en TV-sketch. Är man gift med en person som står på sig, och som försöker hävda en uppenbar rätt - då ska det kosta, kanske han tyckte.

 

I ett försök att rättfärdiga sitt felaktiga agerande skuldbelade han mig sedan med en lögn

När vi framhärdade i vår önskan att delta i golfveckan - och kom till starten av den första tävlingen, som vi av klubbens styrelse ändå fick starttider i, kom denne maktens företrädare, som då också var tävlingsledare, högt på tå med samma sträckta vrister och höga svansföring som tidigare fram till oss och sa med myndig stämma, så att alla närvarande hörde: Du har i mejl meddelat mig - att ni båda, utan att visa läkarintyg, ska använda er av golfbil på tävlingarna under golfveckan. Därför strök jag er från startlistorna och från lottningarna till tävlingarna.

 

Han försökte alltså få det till att vi själva var skuld till varför han strök oss båda

från anmälningslistorna och varför han tog bort oss från lottningarna

Både solen och anständigheten lyste den dagen med sin frånvaro när felet han begått skulle förklaras. Påstående var en saftig lögn. Birna och jag spelar inte i samma klass, vi skulle inte gå i samma tävlingsbollar, och Birna hade inte tänkt åka golfbil. När jag protesterade mot hans lögnaktiga påstående lovade han att visa det mejl som han påstod att jag skulle ha sänt till honom, men det mejlet har ingen sett röken av. Inte ens Telia, som alltid är snabba med att debitera om det finns minsta anledning till det. Det påstådda mejlet fanns bara i hans fantasi.

 

Hans syfte med att så tvivel om min heder hos de som hörde detta den var uppnådd

Men även denna gång kränkte han oss båda offentligt och inför en stor skara medlemmar, så inte heller detta huvudlösa påhopp kunde han efteråt förneka. Jag har efteråt hört att han också har påstått att jag skulle ha sagt - att Birna av någon anledning skulle gå caddie för mig. Men det var fullständigt befängt, hon skulle själv spela och inget annat. Det var också en lögn som han efteråt försökte kleta på oss i avsikt att försöka rättfärdiga sitt tokiga och huvudlösa beteende mot oss.

 sidan 34

 

Vid ett annat tillfälle fråntogs jag en pallplats på felaktiga grunder

Två år innan detta hände var jag med i en klubbtävling där jag efter några hål fick problem med en hälsena som gjorde att jag inte kunde gå. För att kunna fullfölja tävlingen hyrde jag golfbil efter 9 hål. Jag kom på pallen - men diskvalificerades av OA och av hans handgångne vapendragare och tävlingsledare Robert Holm, som båda inte kunde Regel 6.1.4 /anmärkning 4Den anmärkning som tillät mig att få använda golfbil vid:

Uppkommen skada under tävlingens gång, som det står i Regelboken

  Jag blev den gången undrande över beslutet och jag vädjade till deras förnuft, men det var meningslöst. Det finns ett krav som förbjuder att man, utan att man visar läkarintyg, använder golfbil på tävling, var svaret. Jag fann mig då i ödet i tron att de hade rätt och visste bäst. Men de hade inte rätt och visste inte bäst, men det visste jag inte då. Men hur jag skulle kunnat prestera ett intyg under tävlingens gång har jag inte lyckats lista ut.   

 

I eftertankens kranka blekhet har jag förstått att det var okunnighet, ovilja, brist på förnuft

och dålig insikt i vad som gällde som framkallade den tvärsäkra tonen hos dem båda

Prylen som jag gick miste om brydde jag mig inte om eftersom mitt hus redan var fullt av vunna golfprylar, men frånvaron av sunt förnuft och god vilja hos ordföranden och hans tävlingsledare det hade jag dålig förståelse för. Om jag då i stället hade brutit tävlingen hade det ställt till större problem än golfbilen löste på grund av att vi bara var en 2-boll.

 

Att tillämpa sunt förnuft är inte prioriterat, rekommenderat, eller ens hänvisat till i golfreglerna,

trodde jag då, men där hade jag fel, det är tillåtet att ibland använda sunt förnuft i golfen

Men det förutsätter förstås att de som har makten också har sunt förnuft. Utan ett sådant hjälper inga goda avsikter i reglerna. Men för att skaffa sig makt i golfen krävs inte ett sunt förnuft. Makt i golfen får man tyvärr ibland på helt andra meriter. Mitt uppror den gången mot deras sätt att hantera det uppkomna problemet var säkert roten till det onda som sedan skulle följa 2011.

 

Tävlingsledaren och golfdomaren kunde inte den regel som de utdömde straff efter

Det fanns då, och det finns fortfarande 2011 en anmärkning i regelverket som hade kunnat rädda situationen, nämligen Anmärkning 6 i regel 6.1.4: Persontransporthjälpmedel. En anmärkning som säger att: Tävlingsledningen äger rätt att fatta eget beslut i ärendet.

   Med andra ord ska man använda sunt förnuft för att lösa problem som uppstår ... om man har ett sådant. Men det var en anmärkning som de uppenbarligen heller inte kände till. Eller så ville de inte ge mig chansen. Inte heller jag kände då till denna anmärkning, men spelare ska inte behöva känna till anmärkningar i reglerna och i kraven, det ska tävlingsledningen göra. Och framför allt borde golfdomaren OA ha känt till vad som gällde. Men det gjorde han inte den gången - och det gjorde han heller inte två år senare.

 

Hade dessa herrar varit mera bevandrade i vad som fanns i regelbokens örtagård

då hade de kunnat den regel och det krav som de hänvisade till

Hade de varit förnuftiga skulle jag självfallet inte ha blivit diskvalificerad den gången det begav sig. Då hade jag fått en pallplats i tävlingen att glädjas åt och en billig tårtspade från IKEA i pris. Så hin håle må straffa dem för denna oginhet!

   Den episoden hade jag förträngt, men den dök upp igen i samband med kravet på läkarintyg inför golfveckan. Jag förstod då att mitt protesterande när jag diskvalificerades första gången låg mig i fatet när problemet med läkarintyget nu hamnade i fokus. 

sidan 35

 

Lagar, regler och krav som man inte förstår är det ingen mening med

Var finns rättvisan och det sunda förnuftet i golfen undrade jag den här gången också när sådana här tokiga regler och krav skapas, och tillåts att få råda utan att alla golfare protesterar mot tokeriet. Det är sådana tolkningar av regler och krav, eller brist på vettiga tolkningar av regler och krav, som gör mig upprörd och sint - och som ibland får mig att överväga om jag ska fortsätta med golfen eller inte. Men jag gillar golfen trots att jag är kritisk till en del företeelser och yttringar i den ... så jag blir kvar. Det är bara genom att vara med i gemenskapen som man kan påverka den.

  

Varför kan inte ledare och funktionärer i klubbarna lita på att vi golfare i gemen inte är tjuvar

 och banditer som är ute för att stjäla prisprylarna från tanterna och farbröderna

Att inte alla är ute för att snylta till sig några inbillade fördelar i konkurrensen med andra deltagare i tävlingarna, att vi då otillbörligt ska lägga beslag på priser som i de flesta fall kostar mycket mindre än hyran av åkdon.

   Kan de inte tro och lita på att flertalet golfare endast är ute för att få motion och inte för att bedriva simpelt röveri. Detta tycker jag är en horribel inställning, och det är en galet snedvriden syn på sina medmänniskor som inte borde få ha inflytande i golfen.

 

Obligatoriskt krav på läkarintyg är numera borttaget, skrev SGF Klubbservice redan 2005

Problemet med kravet för att jag skulle få spela under golfveckan hade kunnat lösas på ett enkelt sätt, och utan det rabalder som sedan följde. Det sunda förnuftet råder när det gäller hur kravet på läkarintyg för att få använda åkdon när man spelar golf ska tillämpas. SGF Klubbservice säger i samma information: Ansvarig personal bör ges bemyndigande att avgöra till vem uthyrning skall ske. Om OA inte kände till detta kunde han använt sig av beskedet från samma källa som säger: Denna skrivning möjliggör för äldre spelare att använda golfbil utan krav på uppvisande av särskilt läkarintyg. Men allt detta ville han inte kännas vid.

   Han var obekant med mångfalden i kunskapens örtagård, eller så förstod han inte budskapet i texten, men det var i så fall lika illa. Och i brist på kunskap skapade han egna regler som han försökte applicera på mig. Jag tyckte att han var oförnuftig och osmidig, men inga av de argument som jag framförde hade någon effekt. Han hade ju sin plikt att beakta och "egna regler och krav" att bevaka att de följdes.

 

Detta med äldre spelare kunde ha varit Gefundenes Fressen för honom

Om inget annat hade kunnat lösa problemet hade alltså detta med äldre spelare kunnat vara mumma för honom. Då hade problemet inte längre varit något problem. Då hade det hela löst sig på ett enkelt, förnuftigt och odramatiskt sätt. För visst kunde jag hänföras till kategorin  äldre spelare, jag var 70 år och då betraktas man som äldre. I arbetslivet betraktas man som äldre redan vid 40 års ålder, men det gör man som tur är inte inom golfen. Själv anser jag mig som äldre, och jag har pension vilket man får på äldre dar.

   För att komma till enkla lösningar på uppkomna problem krävs ett visst mått av klokskap, men den lyste med sin frånvaro hos honom. Och den klokskapen var dessvärre också frånvarande hos styrelsen i Abbekås GK i juli 2011.

sidan 36

 

Apropå äldre: I England betraktas vi gossar som äldre herrar när vi tilltalas med Sir

Första gången jag insåg att jag var äldre var när jag fyllda 60 var på väg till London med SAS. I fickan på flygstolen hittade jag en tidning där det i en artikel berättades att: I England säger man YOU till alla - utom till äldre herrar som tilltalas med Sir. När jag läst detta kom en flygvärdinna fram till mig och undrade: Önskas det någonting mera innan vi stänger servicen … Sir. Då blev jag för första gången "medveten" om att jag betraktades som äldre. Men i min golfklubb betraktas jag tydligen som varande en gosse. Möjligen medelålders, men uppenbarligen inte som varande äldre, för då hade problemet varit ur världen. Detta ska jag kanske ändå se som ett ljus i mörkret. Men som skäl till att få använda mig av golfbil på några semestertävlingar i min egen hemmaklubb då hjälpte det minsann inte.

_____________________________________

 

Hur gick det sedan, blev det något spel för mig och Birna i golfveckan

Jo, det blev det trots allt. Jag hänsköt problemet till klubbens styrelse att avgöra vad som gällde och efter några märkliga turer utfärdade de en "luddig" dispens som gav mig rätt att få delta i golfveckans tävlingar användande mig av golfbil ... utan att behöva visa läkarintyg. Birna skulle få göra det som hon alltid gör när hon spelar golf - hon skulle gå. Men på grund av bristande sömn, mental utmattning betingad av denna tokdumma strid, och OAs felaktiga påstående om att jag skulle ha sänt honom ett mejl i ärendet - avstod vi båda från tävlingen på måndagen i golfveckan. Men i övrigt var vi med som planerat ... trots att vi båda aldrig fick tillbaka rätten till att få spela. Den rätt som OA så brutalt fråntog oss den där svarta fredagen i klubbrestaurangen.   

   Resultaten i tävlingarna blev dåliga för vår del. Vi kände oss ovälkomna i kretsen och i tävlingarna - så spelglädjen var borta. Sådana här onödiga bråk tar hårt på psyket - och psyket måste vara någorlunda intakt om man ska lyckas i golf.

 

Resultatet av striden blev dåligt för alla inblandade 

Det offrades flitigt på meningslöshetens altare under de här dagarna och mest offrade Birna och jag, för vi skulle ju inte fått vara med och spela under golfveckan var det väl tänkt. Men när stillheten så småningom lägrade sig över sydkusten och Abbekås golfklubb då fanns där bara förlorare bland oss som deltog i striden. Och som den här frågan sedan hanterades av klubbens styrelse vågar jag påstå - att alla övriga medlemmar i Abbekås GK också kunde räknas till förlorarna.

 

SGF var förlorare, som på min förfrågan, inte hade någon vettig förklaring till varför det fanns 

krav på läkarintyg för att man ska få använda åkdon på tävlingar och handicapgrundande ronder

De tycktes mig dessutom, precis som OA, blanda äpplen med päron. De kunde inte, eller ville inte, lämna något uttömmande svar på frågan. Men jag kan ha en viss förståelse för SGFs ovilja. De ska nog inte tränga sig in i NVVs revir och laglabyrinter för då är det lätt att de går vilse, och att de då riskerar att trampa ett antal byråkrater på tårna. Men SGF ska med näbbar och klor försvara sina egna medlemmars intressen.

sidan 37

 

Ju äldre ett missförhållande i tillvaron är desto mera tycks det värderas

Åtminstone i SGF och i en del golfklubbar i landet. Att behöva ange ett skäl eller ett motiv för en regel, eller ett krav som är tveksamt, är att resa tvivel om dess berättigande kanske de tyckte. Det må de gärna tycka om de känner behov för det, men min åsikt är att man inte underdånigt ska böja sig för dumheter bara för att de är ålderstigna.

 

Regler och krav som inte sakligt och förnuftigt kan motiveras har inget berättigande

Sådana är kontraproduktiva och orsakar onödiga problem ute i golfklubbarna. Och de leder oftast till men för medlemmar och gäster som någon gång kan behöva använda åkdon när de vill delta tävling och handicapgrundande golfronder. 

  

Regler och krav som begränsar våra möjligheter till att spela golf när vi vill ska inte finnas

Det ligger i SGFs och klubbarnas intresse att få ut så många som möjligt av oss medlemmar i spel och inte på ett så här tveksamt sätt förhindra vårt spel. Men ibland undrar jag om vi medlemmar bara är till som inkomstkälla för SGF och klubbarna och att vi i övrigt mest är i vägen.

   I vår klubb tycktes det mig i varje fall vara på det sättet, att tro något annat var nog bara att lura mig själv. Den här historien, och hur den sköttes, öppnade åtminstone mina ögon för den verklighet som rådde i Abbekås GK.

 

Man ska visa aktning för lagar och regler ... när de är aktning värda, sa August Strindberg

Klubbens styrelse var förlorare som inte ville kännas vid skrivelsen från SGF Klubbservice - och de anmärkningar och undantag som medges i Regelboken, och som jag refererade till. När problemet med kravet på läkarintyg ställdes på sin spets inför golfveckan försökte styrelsen sig på konsten att sätta sig på två stolar samtidigt. De utfärdade en luddig dispens som dessvärre är diskriminerande mot golfspelare som av praktiska skäl inte kan, eller inte vill, förevisa läkarintyg när de vill använda åkdon. Dispensen, som den var skriven, löste det akuta problemet för mig under golfveckan, men den bäddade för andra problem i stället. Och att styrelsen sedan ställde sig bakom OA och backade upp hans beteende mot oss båda med att uttala sitt förtroende för honom - det måste väl ändå betraktas som en förlust för alla medlemmarna i Abbekås GK. 

 

  Konsten att i dag tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den envise, sa John Steinbeck

Att med medlemmarnas bästa för ögonen besluta om att omtolka detta krav i vår klubb låg inte för styrelsen den gången det begavs sig. Att ersätta ett dåligt krav med ett annat dåligt krav är bara dumt. Men de visste nog inte vad Steinbeck hade sagt för då hade de väl beslutat annorlunda.

   Då hade de gjort som självständiga och förnuftigt styrda golfklubbar i landet tycks ha gjort, tagit bort kravet helt och hållet. Eller att de hade rekommenderat sina funktionärer att tillämpa sunt förnuft de få gånger när frågan ställs på sin spets. Den möjligheten begagnar sig de golfklubbar av som vill och vågar ta förnuftiga beslut i medlemmarnas intresse - utan att räddhågat snegla på SGF.

   Hade klubbstyrelsen vågat ta ett sådant beslut hade detta triviala problem varit ur världen för all framtid i vår klubb. Men som kravet tolkades av OA, och av styrelsen, så var det helt galet. Och den tolkningen har nu blivit till en förbannelse för många, och till ett onödigt självförvållat sänke för Abbekås GK som nu hotar att dra ner allt i djupet. 

sidan 38

 

Men det var viktigare för styrelsen att underkasta sig direktiven från överheten,

och att blint följa Regelboken - utan att till fullo inse vad som där sägs

Detta i stället för att visa klokskap, självständighet, sunt förnuft och att värna om medlemmars väl och ve. Underlåtandet av styrelsen att agera mot OA drabbar därmed också indirekt andra medlemmar i klubben som i framtiden kan tänkas gå på tvärs mot rådande förhållanden i klubben.   

   Styrelsen meddelade mig skriftligt: De personer som jobbar i klubben, och har förtroendeuppdrag som denna fråga omfattar … HAR STYRELSENS FÖRTROENDE. Och med det olyckliga uttalandet kränkte styrelsen både mig och Birna..

 

Styrelsen ställde sig alltså bakom OAs ohyfsade beteende mot oss båda

Det var nu fritt fram för han att tolka regler och krav utifrån hans egna värderingar, och att han fortsatt kunde kränka klubbmedlemmar utan att det kunde få några följder för honom. Styrelsen stod enhälligt bakom honom och stödde okritiskt hans beteende. Detta agerande av styrelsen var uppseendeväckande, och det främjade inte klubben, och heller inte medlemmarnas vitala intressen.

   Det var uppenbart att styrelsen ville hämnas på min uppstudsighet genom detta agerande. Det kunde jag ta, men att det också gick ut över totalt oskyldiga Birna kunde jag inte acceptera. Hur ska nu sponsorer, långivare och andra i framtiden förhålla sig till klubben och dens medlemssyn nu när medlemmar som ska vara med och betala tillbaka lån, och som förväntas ska gynna sponsorerna, tillåts att behandlas på det sätt som vi båda blev behandlade på. Det beteendet mot medlemmar skapar inget förtroende för Abbekås GK, för styrelsen, eller tilltro till klubbens framtid. Det beteendet rekryterar inga nya medlemmar till klubben - och heller inte till golfen.

 

Får en styrelse på detta oansvariga sätt äventyra en medlemsägd golfklubbs överlevnad 

Det skulle vara förödande för vilken klubb eller organisation som helst att torgföra en sådan här syn på relationerna till sina medlemmar. Och för en klubb som kämpar för sin ekonomiska överlevnad vore det en verklig katastrof. Vår klubb hade absolut inte råd att hantera sina medlemmar på det sätt som här gjordes. Det borde alla ha varit medvetna om som hade intressen att bevaka i klubben. Vid mitt ifrågasättande av styrelsens agerande och uttalande, och att de därmed kränkte oss, skrev styrelseordföranden till mig: Det är första gången i min verksamhet, oavsett område, någon antyder att jag skulle kränka någon. Det är för mig helt främmande. Jag har fått en helt annan uppfostran under ett långt leverne.

 

Vem i styrelsen som kränkte oss fick styrelsen göra upp om inbördes,

 men att de kränkte oss det var ostridigt

Jag pekade inte ut någon enskild styrelsemedlem, men det var styrelseordföranden som hade det övergripande ansvaret - och tills vi vet vem eller vilka det annars var i styrelsen som kränkte oss, eller inte kränkte oss, då var det styrelsen i sin helhet som kränkte oss eftersom ingen reserverade sig mot uttalandet. Jag betvivlar inte att styrelseordföranden har fått en annan uppfostran, en bra uppfostran, vilken han ska vara glad för. Han ska då bara se till att också använda den på rätt sätt så att inte andra kommer till skada.

sidan 39

 

Bildning är det som finns kvar när man glömt allt man har lärt sig

Hur styrelsen kunde tolerera och ställa sig bakom det uttalande, där OA utan anledning också fråntog Birna rätten till att få delta i golfveckans tävlingar, det kunde vi inte förstå. Det såg vi som ett brott mot alla regler, och det tyckte vi stred mot allt förnuft.

   Det var för oss ofattbart hur styrelsen i vår klubb kunde tillåta att enskilda medlemmar förödmjukades, förnedrades och kränktes på det offentliga sätt som här skedde utan att det ledde till åtgärder mot den funktionär som gjorde detta.

 

   En styrelses uppgift är att försvara och respektera sina medlemmars integritet och heder,

och att inte tolerera kränkningar som det var i detta fall

Om styrelsen och de olika funktionärerna i klubben inte respekterar sina medlemmar - hur ska det då sluta för klubben? Att styrelsen ska säkerställa

att en medlem på detta sätt inte ska fråntas sin rätt att få spela när medlemmen så önskar borde ha varit en självklarhet för varje rättsmedveten medlem i vår klubb. Men så självklart var det inte för varje medlem i Abbekås GK.

   Var styrelsen totalt oförmögen att inse vad detta betydde för tilltron till klubben, och vilka konsekvenser det synsättet kunde leda till för klubben och för medlemmarna i framtiden. Birna var från början inte inblandad i ärendet, men hon blev oförskyllt indragen i detta av OA av orsaker som vi inte känner till, eller förstår. Men styrelsen hade kanske "egen kunskap" om detta eftersom de ställde sig bakom hans agerande.

   Om det var så att de hade någon annan kunskap om varför hon blev fråntagen sin rätt att få spela än vi hade - då skulle den "kunskapen" upp på bordet - det var ett krav som vi ställde till styrelsen. Men ingen sådan "kunskap" kom upp på bordet.

 

Medlemskap i en golfklubb har inget annat värde än det som dens styrelse tillför begreppet

Självfallet ska då klubbstyrelsen till varje pris vårda och försvara de värden som har upparbetats och som finns i klubben. Sköts inte detta på ett ansvarsfullt, förnuftigt och korrekt sätt av klubbens styrelse och funktionärer slutar det kanske med att tusentals medlemmar i klubben står där med spelrätter och medlemskap i en klubb som har tappat hela sitt värde. Med spelrätter som inte är värda papperet de är tryckta på, som ingen annan vill ha, eller köpa. Där ligger då en golfbana som kanske ingen spelar på, med ett antal villor och fastigheter i grannskapet som medlemmar, banker och byggföretag har investerat pengar i. Allt i tron och förhoppningen om att en aktiv och välskött golfklubb i grannskapet ska öka dess värde, men som vid en sådan krissituation i stället sjunker i värde.

   Det är alltså stora indirekta värden som styrelsen i golfklubben har att förvalta, och att värna om. Detta får då absolut inte plottras bort genom taffligt hanterande av ett så enkelt problem som detta var från början, men som nu tycktes ha vuxit styrelsen över huvudet.

sidan 40

 

Att agera som styrelsen gjorde i den här frågan tyckte vi var uppseendeväckande dåligt,

och agerandet gjorde oss undrande till deras förmåga att leda klubben in i framtiden

Vi tyckte i vår ensamhet att medlemmar måtte reagera och agera snabbt och kraftfullt innan det hela skulle ta en ände med förskräckelse. Att inte alla till slut skulle bli stående där med ett medlemskap och spelrätter - men i övrigt med två tomma händer när det gällde klubben.

 

Styrelsens hantering av den här händelsen var en bomb som de själva hade apterat,

och som förr eller senare skulle brisera rakt i ansiktet på dem - och på medlemmarna

Beslutet att inte agera mot OA, och att ställa sig bakom honom när han bröt mot det mest elementära i umgänget mellan klubb, funktionärer och medlemmar - tyckte vi var ett dåligt sätt att bedriva styrelsearbetet på, och ett ansvarslöst sätt att vårda sina medlemmar. 

 

Det var ett effektivt sätt att tysta all kritik, all diskussion och allt engagemang i klubben

För vem vill ifrågasätta något mot funktionärer och ledare som är uppbackade av de som bestämmer i klubben. Även när funktionärerna är i hög grad oseriösa. Och vem vill låta sig utsättas för en sådan behandling som vi båda fick utstå när de vet att de är förlorade på förhand. Vi förväntade oss absolut ingen särbehandling, vi önskade bara att bli behandlade på ett anständigt sätt - så som alla medlemmar i Abbekås GK ska behandlas på.

 

Ett fel kan aldrig bli sant hur många gånger man än upprepar det,

och sanningen kan aldrig vara fel även om ingen hör den, sa Mahatma Gandhi

OA var en förlorare. Hans oförskämda agerande mot oss båda gjorde att han tappade medlemmars respekt och förtroende. Det har vi förstått av de reaktioner som vi har fått från omdömesgilla och förnuftiga medlemmar i klubben. Men åter igen, styrelsen stod fullt ut bakom hans agerande - vilket var det som var viktigt för honom.

   Styrelsen tyckte uppenbarligen att OA handlade rätt mot oss även om det var motsatt till vad jag menar är vanlig mänsklig anständighet och hyfs. Men ska funktionärer verkligen tillåtas att ostraffat få hantera medlemmar så i sin golfklubb?

 

Mot oss båda startade OA en vendetta som utmynnade i strykningar från anmälningslistor

som vi fanns uppsatta på - och borttagningar från lottningar till tävlingar som vi ville vara med i

Mig stoppade han för att jag inte visade läkarintyg, Birna stoppade han förmodligen bara för att hon bar mitt efternamn, något annat skäl till att agera mot henne fanns inte. Senare krävde han att jag skulle varnas, men för vad jag skulle varnas berättade han inte. Det var synd att han inte fick sin vilja igenom för det hade varit intressant att fått veta hur SGF skulle ställt sig till ett sådant krav från klubben.

   Att som enskild medborgare få uttala sina åsikter är grundlagsskyddat i vårt land, och rätten till att försvara sig när man blir överfallen är urgammal. Den rätten ska vi till varje pris värna om.

 

Att dölja ett begånget fel med en lögn ... är att ersätta en fläck med ett hål, sa Ferdinand von Schirr

Dessutom spred OA offentligt och inför öppen ridå osanning om ett påstått mejl där jag skulle ha meddelat honom att: Vi båda ska åka golfbil under golfveckan, vilket var lögnaktigt och illasinnat. Inget mejl hade sänts i detta ärende. 

   Att hans agerande mot oss var uppseendeväckande och fel tror jag inte att han till fullo insåg. För då hade han nog ändå bett oss om ursäkt, vilket han inte gjorde förrän styrelsen i ett senare skede tvingade honom att göra - och som han senare tog tillbaka. Men han tyckte väl - att har man styrelsens fulla förtroende för sitt agerande, hur galet det än kan förefalla att vara, då behöver man inte be en enda person i klubben om ursäkt för någonting. Det är bara att slösa med tid. Men han fjäskade sedan runt oss som om han trots allt ändå kände av ett dåligt samvete.

sidan 41

 

Ingenting är gratis här i livet, och vi golfare får till och med betala för "luftslag"

Jag var en förlorare ty det är inte gratis att "utmana" ikonerna och pamparna på det sätt som jag gjorde. Man ska inte ifrågasätta några regler eller krav när det gäller golfen, att göra det är värre än att svära i kyrkan. Jag vann måhända "kriget" men jag förlorade den följande freden. Det var svårt för mig att få gehör för mina synpunkter när den oskicklige maktföreträdaren hade styrelsens obetingade förtroende.

 

Att jag tog strid om detta med läkarintyg föll inte alla klubbens medlemmar på läppen

Åtminstone inte hos nördarna i klubben som tror och hävdar att alla regler och krav som står i "golfbibeln" är sanna och riktiga och att de till varje pris ska följas och värnas. Men det är en tröst att veta att det inte är nördarna i vår tillvaro som förbättrar vår tillvaro. De bara konserverar den, och förstenar den. Att ta strid som jag gjorde innebar att jag fick många emot mig och få med mig. Många medlemmar i klubben trodde mer på en "enig" styrelse och på en förtroendevald funktionär och golfdomare än de trodde på mig.

 

Att inse och förstå vad som är rätt eller fel, utan att öppet våga tillstå det, det är de fegas lott i livet

Vid diskussioner i ärendet som fördes med och mellan medlemmar sa sig en del inte vilja ta ställning, men att säga att man inte tar ställning det är att ta ställning! Den som tiger samtycker och överraskande många var tvärtysta. Men det är vår mänskliga plikt att inte säga oss vara neutrala i vad det än gäller. Att inte öppet säga vad man tycker när man har insikt i ett ärende - det är hyckleri av högsta rang och är den värsta sorten av feghet. Och enligt Dante är: Den hetaste platsen i helvetet är reserverad åt dem som i krissituationer insisterar på att vara neutrala.

 

- Ingen är neutral i något sammanhang, antingen är man för ... eller så är man emot, sa president Bush

efter terrorattacken mot World Trade Center i New York den 11 september 2001. Några trovärdiga mellanlägen till inställningen för eller emot finns inte i någon fråga. Jag tycker att det borde ha varit en elementär uppgift för varje medlem i vår klubb att skydda och bevaka sina egna vitala intressen i en sådan här fråga, men det gjorde inte alla. Att så många av våra vänner i klubben accepterade att OA betedde sig som han gjorde mot oss, och därmed indirekt också mot dem själva, det förvånade oss. Men nästa gång är det kanske deras tur att råka illa ut och då är vi inte neutrala.

 

En sak som denna händelse utlöste var att det blev en självsanering

bland dem vi trodde var våra vänner: 

Att agnarna skildes från vetet. En del av de vännerna visade sig vara ytliga bekantskaper som endast hade drag av att vara vänskap, men som i verkligheten inte var det. Så den insikten och bekräftelsen på "den vänskapen" är vi nu tacksamma för att vi omsider har fått.

 

Att vara en god vän innebär inte alltid att man håller med i allt som sker - och att man alltid står

 på vännernas sida i varje fråga, men riktiga vänner finns ändå där när man bäst behöver dem

Med ris och ros, goda råd, medling eller tillrättavisningar om de tycker att man har fel. Riktiga vänner tar ställning, de stöttar även de gånger de inte håller med och de kritiserar och råder när de anser att det är befogat. Det är riktig vänskap! Allt annat är bara lösa förbindelser med tvivelaktigt värde och är relationer som man utan saknad kan avstå från. Så de förluster av vänskap som vi i det första skedet upplevde som mycket tunga upplevs nu alltmer som tämligen försumbara. 

sidan 42

 

Den som "står upp för något särskilt" ute i verkligheten står oftast ensam

Tagelskjortan gjorde sig ständigt påmind. Jag sov dåligt om nätterna och jag tappade fyra kilo i vikt under de veckor som striden pågick. Det kostar att smita ur kopplet, och det är inte gratis att försöka bryta ny mark. Det medges inget fritt tänkande eller agerande ens för en medlem i en delägd golfklubb utan att olydnaden ska bestraffas på något sätt. Sådan är verkligheten i golfens värld. Men det är ett straff och en förlust som jag tar: När jag inte vill dagtinga med min övertygelse, som Torbjörn Fälldin sa. Och när jag vägrar att okritiskt acceptera allt som föreläggs mig.

 

Jag accepterar inte vilka tokerier som helst bara för att det ska vara tyst i klassen

Påhopp och oförrätter på felaktiga grunder av vem det vara må, på mig, på min familj och på våra vänner accepterar jag aldrig. Då tar jag strid, kosta vad det kosta vill. Jag upplevde översitteri och mobbing på nära håll när jag var barn och jag lovade då att jag aldrig skulle acceptera, eller att själv utföra det i framtiden, och det löftet gäller oinskränkt. Jag värnar mina värderingar; håller vad jag lovar och står till det jag säger.

 

Det hade varit bättre om dina föräldrar sänt tillbaka dig och behållit storken, sa en tänkare i klubben

Golfare som själva aldrig har behövt använda åkdon för att kunna vara med och spela golf är vanligtvis tillskyndare och supportrar till det krav på läkarintyg som jag inte accepterade. De är fortfarande friska - vilket tyvärr inte är alla golfare förunnat. De tillskyndarna tror att det är en otillbörlig fördel att åka och att brottslingen då otillbörligt ska plocka godbitar ur prisbordet. Det var en sådan tillskyndare som sa detta om storken.

 

Ibland måste man välja mellan leda och lidande i tillvaron, vilket jag gjorde,

och jag tycker det var värt priset den förlorade nattsömnen till trots

Och med tanke på den viktminskning som jag "belönades" med var jag kanske den ende som gick lättad ur den striden. Men som sagt, även om jag tyckte att jag hade vunnit kriget så förlorade jag tydligen freden. Som upplösningen blev, fick OA, denne funktionär och officielle golfdomare i klubben, styrelsens välsignelse till att fortsätta som vanligt - utan någon som helst disciplinär åtgärd. Och hans övergrepp på mig och Birna hade styrelsen då accepterat som varande riktigt.

 

De hade i skrivelse till mig klart uttalat och deklarerat sin ståndpunkt

Det ska nu bli intressant att ta del av förnuftiga klubbmedlemmars reaktioner på detta när verkligheten så småningom hinner ikapp dem. Att styrelsen inte vidtog några disciplinära åtgärder mot OA kanske beror på att de instämmer i vad Benjamin Franklin en gång sa: Det är oartigt att täppa till munnen på en tok, och grymmast att låta honom få fortsätta att prata på. 

   Styrelsen tyckte kanske det var straff nog att inget annat göra än att låta honom fortsätta att predika sina teser om alla golfreglers förträfflighet, oantastlighet och berättigande. För verkligheten brukar som bekant förr eller senare ändå ta ut sin rätt. 

sidan 43

 

Styrelsen i Abbekås GK agerade väl med alla medlemmars intresse för ögonen ... eller

Vilket jag då som medlem i klubben borde vara "tacksam" för att de gjorde. Att sitta i en golfklubbs styrelse är nog ett ganska otacksamt jobb - även när allting går sin gilla gång. Men blir lätt till en mara när sådana här oombedda problem dyker upp och ställer krav på agerande och på vettiga lösningar. Det är kanske lätt att det går fel när ovana styrelsemedlemmar ska fatta avgörande beslut för medlemmars framtida tillvaro i klubben. Men det förlåter inte misstag som begås.

 

Styrelsemedlemmar får skylla sig själva, de sitter där frivilligt och de är inte livegna

De har förhoppningsvis en egen vilja som de förväntas ska hävda. Men anmäler man inte en avvikande mening då är man fullt ut delaktig i - och ansvarig för beslut som uttalas av styrelsen; som exempelvis: Har styrelsens fulla förtroende.

   Styrelsen kom med en lösning på problemet med läkarintyget som i akutskedet var acceptabel. Men det var en lösning som i mitt tycke inte var den bästa. Den kunde ha varit mera tydlig, mera självständig, mera rättvis mot alla, mera medlemsvänlig. Styrelsen skulle alltså ha stämt i bäcken och inte i ån. Hur styrelsen kunde komma fram till att denne funktionär gjorde rätt i det han gjorde mot oss båda kunde vi bara inte förstå.

   Det måste ha känts tämligen visset för styrelsens alla medlemmar när de efter hand kom till insikt om vilken "björntjänst" de egentligen gjorde klubben och medlemmarna när uttalandet - där de utan reservationer ställde sig bakom funktionären OA - enhälligt skrevs under vid mötet. 

 

Det dåliga utfallet för de inblandade orsakades av svagt ledarskap av styrelseordföranden

Jag sände min inledande skrivelse i ärendet direkt till honom i hopp om att han skulle ta tag i problemet, och att lösa det på direkten utan att det skulle gå till överdrifter. Han lovade då att återkomma till mig i ärendet: Så snart jag har satt mig in i frågan, som han uttryckte det. Men han återkom aldrig ... han flydde fältet. Jag trodde i min enfald att han personligen skulle ta sig an problemet och lösa det på ett anständigt sätt för Abbekås GK, för funktionären, och för oss båda, utan att problemet skulle blåsas upp till den nivå som det sedan gjordes.

   Den möjligheten fick han i ett tidigt skede av mig, men den chansen till att lösa problemet snabbt och enkelt schabblade han tyvärr bort. Han gjorde i stället misstaget att delegera ärendet till en ovidkommande person utanför styrelsen.

 

Styrelseordföranden lämnade min skrivelse till en samordnare, vilket var ett felaktigt hanterande

Konflikträdd som han var stack han huvudet i sanden och delegerade problemet till en samordnare, som han förväntade sig skulle hantera problemet på ett smidigt och förnuftigt sätt. Men som genast trampade snett och som ställde sig med båda fötterna på den ena sidan ... på OAs sida. Samordnaren fick dessutom från början inte alla uppgifter och argument i ärendet som jag hade framfört till styrelsen.

sidan 44

 

Men OAs alla argument hade samordnaren nogsamt tagit del av

och som han sedan lade till grund för den skrivelse som föreslogs skulle gälla

Som han ville att jag och Birna skulle skriva under. Men sådana förutbestämda diktat - där samordnaren inte hade tagit hänsyn till våra argument kunde vi självfallet inte godkänna, eller skriva under. Lika lite som att vi inte kunde godkänna preventiv bestraffning.

   OA hade ett stort "engagemang" i klubben och ett nätverk som han flitigt använde sig av för att få ut sina argument, och samordnaren ingick i det nätverket. Han satt tryggt i OAs knä och tog tacksamt emot hans argument. Vi hade inte motsvarande nätverk i klubben vilket resulterade i att våra argument och inlägg föll på hälleberget. Denna vår brist uppdagade vi efterhand och jag försökte då motverka denna obalans genom att sammanställa fakta i ärendet och gjorde detta tillgängligt för styrelsen och för medlemmarna.

 

Den gjordes också för att motverka den ryktesspridning som förekom

Vi hörde versioner av händelserna som var helt verklighetsfrämmande. Framförda av medlemmar som hellre gissade vad som hade hänt än att sakligt låta informera sig, och som därmed förde felaktiga uppgifter vidare. Vi båda beskylldes för både det ena och det andra av personer som inget visste i sakfrågan, eller som bara tagit del av OAs version och som spekulerade i resten.

 

Våra synpunkter och våra argument i ärendet var det ingen som lyssnade på, eller brydde sig om

Samordnaren trodde att vi båda skulle acceptera det förslag till skrivning som han hade baserat på OAs och styrelsens uppgifter. Våra argument var det ingen som lyssnade på; vi var dömda på förhand. Preventiv bestraffning var väletablerat i Abbekås GK. Det möte vi kallades till med samordnaren var bara ett spel för galleriet, och skulle inte ha någon inverkan på utgången var det väl tänkt. Vilket det heller inte fick, för allt hade varit i säck innan det kom i påse. Ingen medlem skulle tillåtas att få sticka upp mot en enig styrelse - den saken var kristallklar.

 

Samordnaren såg oss som parias, som "otäcka varelser" som katten släpat in på mattan

Vi uppfattade det i vart fall så när han, som vi upplevde det, med en överlägsen ton förmaningstalade till oss vid mötet. Att delegera ett problem som styrelseordföranden själv skulle ha hanterat var en mycket dålig lösning. Hade han själv vågat ta tag i problemet då hade det varit löst och ur världen på några minuter. Problemet var styrelsens och inte samordnarens.

 

Styrelsen i Abbekås GK, och dess ordförande, tog lätt på sitt ansvar

De trodde i sin enfald att problemet skulle lösa sig självt genom att man sopade det under mattan. Men enbart med hjälp av kvasten, mattan och samordnarens tvivelaktiga bistånd, kunde problemet aldrig ha blivit löst på ett för alla parter acceptabelt sätt. Mejl från samordnaren:

sidan 45

 

Stig. Skriver detta mail med anledning av din skrivelse till styrelsen den 4 augusti. Skälet till att jag svarar dig i frågan är att

styrelsen delegerat ärendet till mig. Jag tänker inte ge mig in på någon polemik avseende dina åsikter i denna fråga,  som

vi för övrigt ventilerade vid vår träff innan golfveckan. Den bilpolicy som klubben antagit, och som gäller i tävlingssituationer

och handicapgrundande ronder, är kommunicerad med ett antal erkänt regelkunniga personer både nationellt och i klubben.

De personer som jobbar i klubben och har förtroendeuppdrag som denna fråga omfattar, har styrelsens förtroende.

   Bra är att du uppskattade den lösning vi gjorde inför golfveckan, men då vi gjorde denna så lovade du att presentera ett intyg

till vecka 30. Jag ser fram mot detta intyg snarast. De relationsproblem du upplever att du har med Olle Andersson är naturligtvis olyckligt.

Jag har pratat med Olle Andersson och han upplever inte samma sak, utan önskar bara att de regler som styrelsen står bakom efterlevs.        

Med golfhälsning       Samordnaren NN     Abbekås Golf AB

 

Policyn gäller vid: Tävlingssituationer och handicapgrundande ronder

Så om jag och andra i klubben i fortsättningen vill spela Gubbagolfen på tisdagar och torsdagar och på grund av akut skada i ett knä, eller av annan orsak vill använda åkdon, då uppstår det genast problem. Och hur då med handicapgrundande ronder? Sådana ronder är i stort sett alla  ronder som jag spelar under året. Så vad återstår då för mig om jag får ont någonstans och inte vill gå varken till sjukvården eller på banan?

   Då får jag väl i fortsättningen avstå från golfen och i stället sätta mig på en bänk i stadsparken och mata duvorna. Jag kan då kanske använda den förväntade återbetalda årsavgiften till att köpa fröer till fåglarna. Så inget ont som inte har något gott med sig.

 

Det är nu trösterikt att veta att frågan är: Kommunicerad med

ett antal erkänt regelkunniga personer både nationellt och i klubben

Detta enligt vad styrelsen genom samordnaren skriver i sitt mejl till mig. Den i klubben som säger sig kunna detta med regler är i första hand ordföranden OA i tävlings/ regelkommittén ... han som orsakade detta rabalder.

   Så det är nu mycket "förtroendeskapande" och tryggt för mig och andra att veta att allt då kommer att gå rätt till i vår klubb, för han ska ju kunna reglerna! Och vilka: Erkänt regelkunniga personer ... som är kommunicerade med återstår att få veta.

   Att kravet på läkarintyg finns i Regelboken är odiskutabelt, det behövs inte kommuniceras med varken den ene eller den andre. Men om kravets berättigande det skulle man behöva kommunicera ... men det var det ingen mer än jag som tyckte.

 

 Att de regler som styrelsen står bakom efterlevs, står det i mejlet

Att styrelsen enigt stod bakom de "regler" som OA dömde efter, och agerade utifrån, var ju därmed till fullo bekräftat. De tyckte att han fullföljde styrelsens egna intentioner - att medlemmar i Abbekås GK ska finna sig i att bli fråntagna sina rättigheter till att få spela när enskilda funktionärer i klubben så anser. Detta var nu solklart uttalat av styrelsen - så varför skulle jag anstränga mig för att hävda motsatsen?

   Nu kunde jag i fortsättningen sova gott om natten - förvissad om att frågan om läkarintyg för att få använda golfbil när jag skadad ville spela golf därmed var till fullo genomlyst. Och jag kunde då njuta av en god sömn även om den då inte skulle vara orsakad av för mycket golfspel.

sidan 46

 

Samordnaren handskades också vårdslöst med sanningen     

Han försökte också pådyvla mig en osanning i mejlet genom att påstå: Så lovade du att presentera ett läkarintyg till vecka trettioSkulle jag ha lovat honom att presentera ett läkarintyg i efterhand? Nej självfallet inte. Det påstående var inte sant. Han handskades vårdslöst med sanningen, men det var han ju inte ensam om att göra i klubben.

 

Vad skulle jag ha för nytta av ett läkarintyg i efterhand,

sju dagar efter att tävlingarna i golfveckan var avslutade

Det kunde jag inte förstå logiken i, för det var ju deltagandet i de tävlingarna som problemet handlade om. Jag bad att han skulle ange en enda orsak till varför jag skulle presentera ett sådant, men det kom ingen sådan ”orsak”, påsen var tom. Insinuationen var ful, och påståendet att jag i efterhand lovat visa läkarintyg tycker jag var lysande ologiskt och infamt. Jag undrade i vilken säck det oriktiga påstående hade varit i innan det skulle läggas i påsen. Det hade nog varit i samma säck som det av OA påstådda mejlet om att vi båda skulle åka golfbil.

 

Som helhet tyckte jag att klubbstyrelsen skötte ärendet dåligt

De borde ha stämt i bäcken och inte i ån. Då hade detta ärende inte fått den trista utveckling som det nu fick, och som det sannolikt kommer att få. Och vill styrelsen i framtiden inte ha liknande problem att brottas med då får de välja funktionärer som är mer kunniga, mer diplomatiska och mindre nitiska än vad OA var. Samt att Abbekås GK i framtiden bara tar in medlemmar som godtar allt som föreläggs dem - och som aldrig ifrågasätter någonting. Om det då finns några personer som vill bli medlemmar i klubben när villkoren är sådana som de är.

   Jag konstaterade i vart fall att styrelsen inte gjorde det jag tycker att de borde ha gjort, utan att de gjorde som de gjorde. Det vill säga de gjorde nästan ingenting - utom att de i mina ögon gjorde bort sig. Och gjort är gjort och kan inte göras ogjort - så nu får de stå till det de har gjort, vilket styrelsen efteråt också har gjort ... och det hedrar dem verkligen.

 

Fanns det då inga vinnare i den här striden

Jodå, inget ont som inte har något gott med sig. Duvorna i parken är glada för att de i mig har fått en frödonator, och krassliga golfare kan känna lite glädje. För när krutröken skingrades, och friden långsamt lägrade sig över sydkusten och över Abbekås GK - då kunde konstateras att speltillvaron för åtminstone några medlemmar i vår klubb nu hade blivit något enklare genom den Dispens gällande användandet av golfbil, som nu föreligger.

sidan 47

 

Nu kan medlemmar i Abbekås GK själva avgöra

om de ska kunna använda golfbil eller annat åkdon när de vill spela golf

Ja okej då, nästan själva! Också på tävlingar och handicapgrundande ronder om de på grund av ohälsa eller akut skada anser sig behöva göra detta. Och utan att de behöver be varken Naturvårdsverket, OA eller RH om lov. Det räcker med att hävda: Annan relevant information som grund, som det står i dispensen. Vad det står för är inte givet, men det menas nog ett sunt förnuft. Eller att det avser uppgift lämnad på heder och samvete.

 

Denna uppslitande strid har visat hur viktigt det är att vi inte alltid ska finna oss i att golfregler

och andra regler, krav och lagar i vårt samhälle till varje pris måste hävdas, bevaras och följas

Regler och krav måste finnas i samhället och i golfen för att gemenskapen ska kunna fungera, men inte alla de regler och krav som prackas på oss av myndigheter, organisationer, byråkrater och ibland av illasinnade individer. Civil olydnad och aktivt motstånd mot galenskaper i vår tillvaro måste ständigt praktiseras och uppmuntras - om inte mycket ska gå snett här i livet.

 

Vi golfare har full frihet att göra som vi vill ... men bara så länge som vi inte använder den friheten

Att vara golfare kan tyckas vara att tillhöra frihetens privilegierade skara på jorden - och det vill jag också gärna tro att vi gör. Men då får vi inte glömma att den friheten har vi bara så länge som vi inte använder den. Detta ser SGFs byråkrater, Regelboken och en del av dens uttolkare nogsamt till. Det är lätt att tro att friheten alltid är oss given - om man aldrig har blivit fråntagen den. Frihet är en förmån som vi människor kan bevilja oss själva om vi vill, men den förmånen måste vi ständigt kämpa för att uppnå, och att försvara. Tro inget annat för då lurar du bara dig själv. Och den friheten är viktig, inte minst för oss hårt reglerade golfare - för den friheten bär det sunda förnuftets kännetecken.

 

Det är syndigt att tro medmänniskor om ont ... men det är sällan fel, sa pingstpastorn Lewi Pethrus

Regler och krav som uppenbart strider mot sunt förnuft måste bekämpas överallt om vi ska få en tillvaro som är tillfyllest, och till glädje för alla. En felaktig lag, regel eller krav uppmärksammas inte alltid, och de upplevs kanske inte som fel förrän man vägrar att släppa greppet om dem när de ifrågasätts. Men då blir konsekvenserna av dem oftast orimliga, även om inte alla kan inse det.

   Nu behöver alltså ingen medlem i Abbekås GK, på tävling och handicapgrundande rond, längre riskera att få sin heder och ära ifrågasatt om de anser sig behöva använda golfbil utan att kunna visa läkarintyg. Nu är det bara upp till var och en att kunna påvisa: Annan relevant information, som styrelsen skrev. Det vill säga att man inte kan gå på grund av akut stukning, hälsporre, ömmande liktorn, trötthet vid hög ålder, artros,  etc. 

   Hyra av golfbil kostar 150 kronor med läkarintyg och 250 kronor utan läkarintyg. Den som har läkarintyg anses det vara mera synd om än den som inte har ... även om orsaken till önskan att hyra golfbil eller annat åkdon är densamma.

sidan 48

 

På samma sätt som styrelsen och golfdomaren OA offentligt kränkte oss

krävde vi att de också offentligt skulle be oss om ursäkt

När styrelsen, tack vare ingripande från bekymrade medlemmar med oldboyskommitténs ordförande Bengt Nordström i spetsen, som tillika också var valberedningens ordförande, fick hela bilden klar för sig, och när de hade läst och kontrollerat vad jag skrev i min sammanställning om vad som hade hänt - då ändrade styrelsen radikalt sin inställning - vilket hedrar dem. Det resulterade i att klubbens styrelse gav oss en offentlig ursäkt där man tog tillbaka sitt stöd för OA, som då lämnade alla sina uppdrag i klubben.

 

Abbekås den 19.9  2011

STYRELSEN BER OM URSÄKT

Styrelsen ber Birna Valmundsdottir Driva och Stig Driva om ursäkt för de händelser som inträffade i samband med och under

 golfveckan. I de vidtagna åtgärderna inkluderades felaktigt Birna Valmundsdottir Driva, detta ber vi speciellt om ursäkt för.

Tävlingskommitténs ordförande Olle Andersson har i sin hantering av händelserna, enligt styrelsen, uppträtt på ett anstötligt sätt.

Styrelsen ställer sig inte bakom det uppträdandet, vi beklagar djupt det som inträffat.

Styrelsen Abbekås GK

 

När styrelseordföranden i klubben, en man som jag alltid uppfattade som mycket vänlig, medkännande och sympatisk person, insåg sitt misstag, tog han mycket illa vid sig av vad som hade hänt och han avgick i förtid. Och samtliga styrelsemedlemmar ställde sina platser till förfogande. En interim styrelseordförande valdes - och till den viktiga posten valdes den i sammanhanget inte obekante Robert Holm.

 

Och det första han gjorde var att föreslå styrelsen att den avpolletterade OA skulle

återinsättas i alla sina funktioner, men den minan gick klokt nog inte styrelsen på ... inte just då

Hur genomtänkt det förslaget var återstår att se. För oss var förslaget ytterst märkligt, mycket oroande, och närmast oförklarligt. Men Robert Holm var och är medlem i regel/ tävlingskommittén - en trogen vapendragare till ordföranden OA. Han stod helt och fullt bakom OA i hans agerande mot oss, och tyckte att han gjorde rätt, så förslaget om återinsättning av honom i alla hans tidigare funktioner kom inte som en överraskning för oss. Men en och annan medlem i Abbekås GK torde ha höjt på ögonbrynen. 

 

Förslaget var ytterst illavarslande för Abbekås GK och för medlemmarna

Förslaget var en förolämpning och en spark i magen på den gamla styrelsen. Den styrelse som på ett hedervärt sätt tog sitt ansvar när de insåg ärendets dignitet och verkligt negativa betydelse för klubben. Men otack är som bekant världens lön.

   Och den avpolletterade ordföranden OA har nu av den nya styrelsen återinsatts i samma funktioner som tidigare! Om detta märkliga beteende är ett uttryck för brist på lämpliga kandidater i klubben, eller dåligt omdöme hos den nya styrelsen, det låter jag vara osagt. 

 

OA gav oss också en skriftlig ursäkt, men inte med handen, inte med hjärtat

och inte med hjärnan. Han gav oss den med armbågen, framtvingad som den var av styrelsen

Vi fick en skriftlig ursäkt där han bland annat skrev: Jag skriver detta för att tala om att mitt syfte hela tiden har varit att alla spelare ska följa samma regler för att säkra rättvist spel. Den licensierade golfdomaren förstod alltså inte bättre och han levde i tron att detta med att använda golfbil eller annat åkdon när man spelar golf är en otillbörlig fördel. Och att kravet är tillkommet för att, som han säger: Säkra rättvist spel.

 

Han dömde således efter den missuppfattningen, efter den feltolkningen av kravet

Men hur han kunde göra detta och ändå kalla sig för licensierad golfdomare det överstiger mitt förstånd. OA må fortsatt döma i golfen, om han tycker att han är kvalificerad och lämplig att göra detta, men han ska då inte tillåtas att skapa egna regler och krav. Han ska inte tillåtas att ostraffat och ohämmat kunna kränka medlemmar i klubben. Detta torde vara en uppgift för SGF och golfdomarnas förening att rätta till!

   Han ska då i så fall, med användande av ett sunt förnuft, döma efter de regler och krav som redan finns. Men det blir nog inte  lätt och jag ska, vis av erfarenheten av honom, nogsamt hålla mig borta från golftävlingar där han dömer.

sidan 49

 

Den ursäkt han gav oss i brev tog han senare tillbaka i ett mejl som du kan läsa nedan

Det epos (betyder hjältedikt, prosaverk) som han hänvisar till, är den sammanställning av ärendet som jag skrev ner när vi insåg att vårt nätverk i klubben var obefintligt. Apropå hans uttryck: Tyvärr är svenskan undermålig, så är hans egen text exakt återgiven - med stavfelet hellar. Således är inte hellar!? denne golfens ädle riddare och försvarare av innehållet i golfens regelbok helt felfri.

 

Jag har läst detta ditt 16 sidiga epos. Intressant; tyvärr är svenskan undermålig; det går hellar inte att förstå innehållet.

Alltför många fiender; önskar Du (Ni) lämna klubben? Den ursäkt jag skickat tidigare tas härmed tillbaka.

Som jag tidigare meddelat styrelsen gjorde jag denna ursäkt enbart på begäran av NN och NN. Jag menade den ej. Du fuskade.

Olle Andersson

 

Att hans förmenta ursäkt till oss tidigare inte hade något värde framgår klart i detta mejl

Uttrycket: Alltför många fiender; önskar Du (Ni) lämna klubben, förstår jag inte. För mig bekant har vi inga fiender i klubben. Uttrycket är ett underförstått hot om uteslutning av oss båda ur Abbekås GK. Ett hot som han under ärendets gång vid flera tillfällen riktade till oss båda. Det var ett förtäckt och ondsint hot som han inte hade anledning att uttala ... och som han dessutom inte hade mandat för att kunna verkställa.

 

Vad som föranleder påståendet: Du fuskade, förklarar han inte

Detta uttalande är en grov ärekränkning av mig och en ful eftersläng fullt "värdigt" ordföranden i Abbekås GKs regel/ tävlingskommitté, och klubbens officielle golfdomare, som stiftar egna lagar, regler och krav när det inte finns några andra att ta till. Men med hans sätt att tolka och förstå regler, krav, info, och med hans ringa insikt om vad som är sant eller inte sant - då är denna beskyllning inte överraskande för mig.

   Det understryker det som denna trista händelse har bekräftat, nämligen att: Makten över vilka medlemmar i en golfklubb som ska få gå med högburet huvud, eller med svansen mellan benen, får aldrig läggas i händerna på inkompetenta personer, eller på obildade golfdomare och funktionärer som inte kan, eller som inte förstår reglerna och kraven.

 

             Uppsägning av vårt medlemskap i Abbekås Golfklubb

I protokoll från extra styrelsemöte den 22 november 2011 noterar vi, att som den första åtgärd som interimsstyrelsens

ordförande Robert Holm vidtog var att erbjuda Olle Andersson att återta ordförandeskapet i tävlingskommittén och i regelkommittén.

Med vår kunskap och insikt om vad som orsakade hans frånträde tidigare i år så finner vi detta erbjudande förvånande.

   Den tidigare styrelsen tog sitt ansvar när de fick full insikt i ärendet, vilket hedrar dem. Därför tycker vi att detta ”erbjudande”

är ett förödmjukande av den gamla styrelsen. Och med den inställning till hur medlemmar i klubben ska

tillåtas att få behandlas som detta erbjudande tyder på, tycker vi att det är illavarslande för vår framtid som medlemmar i klubben.

Vi tar konsekvensen av denna vår uppfattning och vi meddelar härmed vårt utträde ur klubben nu vid årsskiftet.

Med vänlig hälsning       Stig Driva        Birna Valmundsdottir Driva