Det är de fega golfarna som peggar lågt! Sida 2-28

Klicka på rubrikerna ovan för att komma till önskat textblock

 

Låt mig genast tillstå - att nästan alla golfare som jag har mött genom åren har tillhört den första gruppen.

Men några av dem beredde mig dock större glädje när de gick än när de kom, och om dem kan du läsa här.


Det är de fega golfarna som peggar lågt!

_______________________

 

Golf äro ett allestädes förträffligt tidsfördrif,

understundom i mycket trevfligt sällskap, sa kung Gustav Vl Adolf  

Att spela golf är så givande, och engagerande, att det ofta inte blir tid över till att göra något annat på fritiden. Golf är en passion, en livsstil och en trevlig aktivitet till glädje och välbefinnande för drygt 60 miljoner världsmedborgare, varav cirka 460 tusen är "pursvenskar".

   Få andra aktiviteter har så många hängivna utövare som golfen. Det är många som lägger stora delar av sin tid på golfbanorna, vilket jag har en viss förståelse för, ty golf är en trevlig och hälsobefrämjande aktivitet.

 

Golf är det roligaste man kan ha ... med kläderna på, tyckte skådespelerskan Mae West

I Sverige är golf den största "sporten och idrotten" när det avser utövare som är äldre än 30 år, varav mer än hälften är äldre än 50 år. Golf är en aktivitet man kan ha glädje av utan att man måste vara bra på det! En aktivitet där damer och herrar, unga och gamla, tack vare  golfens handicapsystem kan tävla med varandra på hyggligt lika villkor. Handicapsystemet innebär att nybörjare resultatmässigt kan hålla någorlunda jämna steg med de mest kunniga utövarna och få något gott ut av det. I vilken annan "sport och idrottsaktivitet" kan man göra detsamma?

 

Golf, är det sport - är det inte en sjukdom, undrade Rickard Olsson i Vem Vet Mest i TV2

Visst kan det förefalla vara så hos en del fanatiska utövare av golfen, som ibland uppträder som om golfen har satt sig på deras hjärna, eller rent av har ersatt den. Men Svenska Golfförbundet/ SGF är medlem i Riksidrottsförbundet - så golf betraktas åtminstone som varande en "sport och idrottslik" aktivitet. Att gå en golfrond över 18 hål kan väl ändå betraktas som en hyfsad prestation. I vart fall när man är kommen upp i åren, vilket flertalet av oss golfare i Sverige är.


Golfare går cirka 10 kilometer under en 18-håls golfrond

På ett ojämnt och ofta tungt underlag, dragande en golfvagn eller bärande en golfbag med klubborna i. Vi böjer sig ner för att pegga upp bollen, eller för att lyfta den, och vi brukar ta i så det svartnar för ögonen när vi ska spela bollen. Efter denna fyra till fem timmars kamp mot banan, mot vädret, mot andra och mot oss själva blir vi ordentligt mörbultade, och efteråt brukar vi få ont i muskler som vi kanske inte visste att vi hade. Men allt i golfen upplevs inte enbart positivt av alla utövarna.

 

 Många som lämnat golfen hävdar att det är ett fantasilöst tidsfördriv och ett självplågeri på

kommersialismens villkor - att gå runt på en före detta potatisåker eller kohage och slå sig trött

på en liten boll i syfte att uppnå ett tämligen meningslöst golfhandicap. Eller att ständigt försöka spela på det handicap som man en lyckosam dag med stor möda fick ihop och som man sedan krampaktigt klamrar sig fast vid. Eller som man möjligen tror sig ska kunna förbättra. Men om golf är sport, idrott, sjukdom, självplågeri eller fantasilöst tidsfördriv lämnar jag tills vidare därhän.

 

Golfare lever fem år längre än andra hävdar nördarna, men det är fake news, som president Trump säger

Påståendet är en avsiktligt skapad myt och en medveten feltolkning av en hälsostudie, sa en forskare i Sveriges Radio. Hade det påståendet varit sant då hade väl alla spelat golf, för dummare än så är väl inte vi Homo sapiens sapiens; den "förståndiga" människan?

   Det är trist att golfen använder fake för att motivera sitt berättigande, och för att ragga medlemmar och bidrag under friskvårdens täckmantel. Det räcker tydligen inte längre med att beskriva verkligheten som den är för att hålla golfintresset vid liv.

 

I golfen ser nördarna och de ekonomiska intressenterna till att illusioner alltid är en del av verkligheten

Och att i sakta mak gå två kilometer i timmen på en golfbana och förespeglas att man då förlänger livet med fem år är en av de illusionerna. Men att lika ofta som vi spelar golf - i snabbt tempo gå de tio kilometrarna på dryga timmen ... det förlänger möjligen livet!

   Jag går cirka 15 tusen steg under en 18-hålsrond. Av dessa steg är oftast 0 steg i hälsosamt tempo, enligt Samsungs stegräknares info, som är baserad på WHOs definition av vilka aktiviteter som leder till god hälsa. Vad är då nyttan med att spela golf kan jag undra? 

 

Man kan börja spela golf så fort man kan gå - och man kan hålla på tills man inte längre kan gå

Men då kan man använda åkdon för att kunna delta. Dock inte på handicapgrundande ronder/ tävlingar för då är det allvar enligt SGF och en del golfklubbar. Då är golfarnas hälsa inte längre omhuldad och prioriterad. Då är det "andra intressen" som det ska värnas om, som ska tillgodoses. 

   Drabbas man av ohälsa, eller ålderströtthet, men ändå vill delta, då krävs det läkarintyg för att få använda åkdon. Kan man då inte visa upp ett sådant får man inte vara med i gemenskapen! Enligt SGF är golfare sjuka, eller ålderströtta, bara om de kan visa läkarintyg på åkomman!

   Kravet gäller vid alla handicapgrundande ronder/ tävlingar. Alltså även vid vanliga veckovisa trivseltävlingar i klubbarna som Tantatouren, Gubbagolfen, Antikrundan, MåndagsMixen, Käringaköret, Bockrundan, Seniorgolfen och liknande. Mer om detta elaka krav från sidan 12.

_______________________

 

Den som uppfann golfen visste nog vad den gjorde

Golf är UTILE DULCI; det nyttiga och det nöjsamma. En skonsam aktivitet, bra motion, frisk luft, social samvaro och många tillfällen till att träffa likasinnade personer på golfbanorna runt om i landet, och ute i världen.

   Det hävdas att golfens vagga stod i Skottland, men mera troligt är att golfen är ett mer än 700 år gammalt holländskt bollspel. Ordet golf kommer då av det holländska ordet kolf, som betyder klubba eller slagträ. Världens äldsta golfklubb The Honourable Company of Edinburgh Golfers - bildades 1744 i Skottland ... och är still going strong.

sidan 3

 

Islänningarna är världens mest golfspelande folk - med 76 golfbanor på drygt 320 tusen invånare

Det stora intresset för golf där beror nog på att Island ligger där det ligger ... mitt i golfströmmen!!! Islänningar är bra också på golf så om några år kommer säkert isländska golfspelare att rankas högt i golfvärlden. Skulle Sverige ha lika många golfbanor per capita som Island har då skulle vi ha drygt 2 300 banor. Vi har cirka 480 banor när detta skrivs.

 

Vi svenska golfare tror ibland att vi inte är vilka som helst, dessutom är vi numera inte lika många

År 2020 är vi cirka 460 tusen, mestadels "pursvenskar", som är medlemmar i en golfklubb. Nysvenskarna lyser i stort sett med sin frånvaro! Antalet golfmedlemmar ökade kraftigt i slutet av förra seklet, men medlemsantalet är nu sjunkande. Vi var 600 tusen när vi var som flest.

  Den negativa utvecklingen är bekymmersam, och att förstå och att åtgärda vad tappet beror på är en ödesfråga för golfen. Det finns orsaker till varför så många har lämnat golfen - och varför färre har tillkommit; har man den insikten i golfens ledande kretsar?


För att hejda medlemstappet räcker det inte med att vi från 2019 får putta med flaggan i koppen,

droppa från knähöjd och laga spikmärken på green

De nyordningarna kommer inte att få någon effekt på medlemstappet. Det är inte var flaggan ska vara när vi puttar som orsakar tappet. Vissa av nyordningarna är meningslösa och som att springa på ett löpband; man gör bevisligen något ... men man kommer ingenstans. Ska golfens nedåtgående kurva kunna vändas uppåt igen då måste det nog till mera drastiska åtgärder och påtagliga förändringar.

 

Men finns det några i ledande kretsar i golfen som exempelvis "lyss" på golfmotionärerna,

på den majoritet medlemmar som är den ekonomiska förutsättningen för golfklubbarnas existens

Eller har de ledande kretsarna fullt ut anammat och blivit medlöpare till de intressegrupper i golfen som hävdar att golf går ut på att vi alltid ska försöka bli som Parnevik och Sörenstam. Att vi alltid ska sträva efter att sänka våra spelhandicap! Att det ska ske med nya och mer sofistikerade verktyg och materiel, på golfbanor i mästarklass där längden på banorna ständigt ökas och där svårighetsgraden hela tiden stegras. Och med regler och krav som i ökande omfattning tycks göra spelet alltmer oförståeligt, ohanterligt och ouppnåeligt för många.

 

Vilka i de ledande kretsarna inser att merparten av oss golfmotionärer mest vill ha roligt när vi spelar

Att vi spelar golf för motionens skull - och att vi inte alltid vill ha de utmaningar som vi opåkallat och oönskat ofta ställs inför när vi ska spela. Merparten av oss utmanas i det dagliga livet varför de flesta nog inte är benägna att också låta sig utmanas även på fritiden. Detta hetsande och denna inställning hos golfens beslutsfattare och pådrivare är ett feltänk som säkert bidrar till den pågående utglesningen av golfkretsen.

sidan 4   

 

Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, sa finansministern Pär Nuder

Den stora tillströmningen av medlemmar till golfen i slutet av förra seklet bestod mest av 30-talister och 40-talister, som ville förverkliga sig själva i den ekonomiska tillväxtens mest gyllene tidsperiod. Dessa välmående och välbeställda "pursvenskar" som den socialdemokratiske finansministern Pär Nuder så (o)vänligt benämnde: Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda.

   Men om några år har de flesta i detta köttberg spelat färdigt för gott och då ska det bli intressant att se hur medlemsutvecklingen i golfen blir. För att travestera vad August Blanche 1848 skrev i Ett resande teatersällskap vågar jag påstå att:

 

Det ska nu fan vara golfklubbsdirektör

I många golfklubbar är att vara klubbchef, ordförande, intendent eller klubbdirektör nog inget större nöje. I dagsläget är nya medlemmar en bristvara. Bland de unga, där framtidens medlemmar ska rekryteras, är intresset för golfen lågt. Nu är det stillasittande aktiviteter som lockar ungdomarna. Att behöva ta i för att göra av med de ohälsosamma kolhydraterna som de får i sig från chips, läsk, godis, pizzor, pommes och annat onyttigt är inte lockande. Nu är det surfande på nätet, att tala i mobilen, och dataspel som prioriteras av de unga. Att vara ute och gå sig trött på en gammal potatisåker eller kohage är inte inne i de kretsarna. Framtiden för golfen i Sverige var bättre förr!

 

"Golfströmmen" har saktat farten, tillflödet sinar ... de unga vill inte spela golf

Den strömmen har sedan toppåret, då det fanns drygt 90 tusen registrerade golfmedlemmar i landet som var under 21 år, nu sinat till att vara under 50 tusen! Golfens medlemstillflöde är på väg att bli en rännil jämfört med i slutet av förra seklet då folk stod som spön i backen för att komma med i golfgemenskapen. Då när många trodde att golfen skulle växa upp till himlen.

 

Men verkligheten brukar förr eller senare ta ut sin rätt, vilket den nu har gjort när det avser golfen

Detta tapp på cirka 50 procent av unga spelare, framtidens golfare och klubbmedlemmar, är en katastrof som kommer att skapa stora problem för golfklubbarna de kommande åren. Nu är det annat ljud i skällan och jag undrar var alla medlemmar ska komma ifrån som de närmaste åren ska fylla alla golfbanor och golfklubbar som finns i landet, och de nya som nog planeras.

   USA är golfens förlovade land där som mest drygt 30 miljoner amerikaner spelade golf, men på senare år lär 6 miljoner av dem slutat med detta. Och mer än 500 golfbanor over there har enligt uppgift åter blivit potatisåkrar och kohagar.

 

Det är nog en säker gissning om jag förutspår en liknande utveckling för golfen i Sverige

Vi tycks ha för många golfbanor, och en del av dem ligger på fel platser, långt bort från de stora befolkningscentra där medlemmarna ska rekryteras. Så det lär förmodligen också bli en återgång till potatisåkrar och kohagar för ett antal av våra golfbanor. Konkurserna duggar nu ganska tätt bland golfklubbarna.

 

 "Folksport" är vad golfen kallas av dem som lätt glömmer att många inte ens har råd med årsavgiften

Men det är tveksamt om golfen lever upp till de kriterier som gäller för folksporter; det vill säga att den är tillgänglig för alla. Golfen har väl aldrig varit tillgänglig för alla och den lär knappast bli det i framtiden heller. Men att för den skull kalla golfen, eller moderatbandy som en del benämner företeelsen, för överklassport och snobbsport är kanske att ta i.

   Det gör inte ens ledande socialister. I vart fall inte förre vice statsministern Bosse Ringholm, som vid ett tillfälle då hans tyckande hade någon betydelse undslapp sig följande: Om det är sexhundra tusen människor i Sverige som spelar golf så är det definitivt ingen överklassport.

sidan 5

 

Det är aldrig fel med förändringar så länge de går i rätt riktning

Det är nu svårt att skaffa medlemmar till golfen. Ska den negativa trenden kunna vändas till plus då måste attraktionen förändras, förenklas, moderniseras och demokratiseras. Och faror som tidigt kan förutses är redan till hälften avvärjda. "Faran" i detta sammanhang är - att det måste ändras på en del saker i golfen om de gamla medlemmarna ska stanna kvar och om tillräckligt många nya medlemmar ska tillkomma.

 

Lojalitet mot förstenade åsikter har hittills aldrig slitit av några bojor,

 eller befriat någon mänsklig själ, sa Mark Twain

Golfen är väl inte huggen i sten och reglerna inte givna för all framtid. Konceptet för att öka golfens attraktionskraft måste tillföras nytänkande. Det vill till en attitydförändring hos ledande kretsar i golfen om den ska vändas åt rätt håll. Att hävda att reglerna i golfen inte ska ändras är att förneka erfarenheten, överlevnadsinstinkten och det sunda förnuftet hos golfarna. Vill golfklubbarna behålla sina medlemmar, och kunna rekrytera nya, kan de börja med att göra tillvaron mera vänlig och angenäm för de "gamla" medlemmarna - och enklare för de tänkta nya att komma in i gemenskapen. Men det är inte lätt att ändra på en så stockkonservativ institution som golfen. Utvecklingen går snarare åt andra hållet. Golfen som folksport "utvecklas" nog mot sin egen undergång om inget radikalt görs för att hejda kräftgången.

 

Som verkligheten ser ut förefaller det vara svårare att skaffa "grönt kort"

för att få gå ut på en golfbana än att skaffa körkort för att få köra bil

Eller för att ta flygcertifikat, som en deppig elev sa vid ett tillfälle. Men är det inte en överdrift detta med grönt kort? Ska man behöva ta ett särskilt "körkort" för att få kalla sig golfspelare? Så viktig och märkvärdig är väl ändå inte golfen för det stora flertalet. Är det inte enbart ett sätt att försvåra rekryteringen till golfen, att resa onödiga hinder för de som är intresserade.

 

Intagandet till golfgemenskapen kan väl lösas på ett enklare och mer inbjudande sätt

Jag har hört från intresserade att de tycker det tar för lång tid innan de får komma ut på banan. Det läggs timmar på teori och annat som kväver intresset. Många vill göra golfen märkvärdigare än vad den är, med resultat att man till slut blir sin egen fiende och krånglar till i stället för att förenkla. Som alltid i vår tillvaro så är hemligheten bakom framgång konsten att göra det man ska göra på ett intelligent, enkelt, trovärdigt och ett förnuftigt sätt. Men som Einstein sa: Det ligger i människans natur att förgöra sig själv. En förutsägelse som är på väg att förverkligas med överkonsumtion av jordens resurser, egoism, girighet, kärnvapen, miljöförstöring. Framtidsutsikterna för mänskligheten, och för golfen, är dyster. Det är mycket i världen, och i golfen, som motverkar sitt eget syfte. Om de styrande inte inser detta biter de sig själva i svansen.

 sidan 6 

 

Skolbänken och drivingrangen är inga roliga platser att betrakta golfvärlden ifrån

Svårigheten med att lära sig spela golf är att få kunskap genom teori; man ska spela. Det är ute på golfbanan man lär sig spelet! Släpp därför snabbt ut nybörjarna på banan och mal inte ner deras intresse med timmar av trist teori, regelundervisning, klubbhantering och liknande.

  Det behövs inga dyrköpta instruktörer och tränare i startskedet. Låt exempelvis någon intresserad pensionär i klubbenmot skälig ersättning, visa nybörjarna hur de bör hålla i en golfklubba och peka ut åt vilket håll de ska gå. Och de ska inpränta hos nybörjarna vikten av att de ska ropa FORE vid minsta risk för att den slagna bollen kan gå åt annat håll än den tänkta. Släpp sedan ut dem i verkligheten - ut på banan.

 

Förse nybörjarna med en färgstark väst och en färgglad flagga på en stång att ha i golfbagen

Då kan alla på banan se dem och alla kan hjälpa till om det behövs. Alla på banan blir "faddrar" åt nybörjarna och alla blir då också extra medvetna om den ökade risken för att bli träffade av felriktade bollar. Låt nybörjarna ha denna utrustning tills de lärt sig grunderna. 

   Vill man sedan att de ska stanna i gemenskapen ska de omhuldas med kärlek och omtanke och inte enbart betraktas som framtida kassakor och kunder till golfens ekonomiska intressenter.

 

Dessutom måste golfen acceptera en ledigare klädstil på golfbanorna

så att också de unga känner sig välkomna in i gemenskapen

Det är med stelbenta och otidsenliga klädkrav som man skiljer agnarna från vetet i golfen och de "riktiga" golfarna från patrasket. De unga upplever nog golfens klädkrav som mossiga. Det är väl närmast att betrakta som en förolämpning när de redan i entrén till en del golfklubbar möts av skyltar som talar om hur de ska vara klädda och inte vara klädda för att få ta del av gemenskapen och härligheten. 

   De kan gå på kungamiddag och på kungabröllop klädda i jeans, framträda i TV - och gå på lokal som det hette när jag var ung ... men de får inte spela golf i den moderna "smokingen".

 

De kan gifta sig i kyrkan klädda i kraglösa skjortor, i linnen, T-shirt och jeans,

men de får inte beträda den heliga golfbanan i bröllopsstassen   

Däremot tycks det vara okej för golfare i alla åldrar att ha den "heliga" golfkepsen på huvudet när de sitter i restaurangen och äter. Denna brist på bildning stöter mig mer än om någon skulle spela golf i ett par snygga jeans. Men det är väl i den motsägelsen som vett och etikett och uttrycket sanning och konsekvens förtydligas och förklaras för mig som är obildad. Förvänta dock, och kräv, att golfare ska vara anständigt klädda på banorna ... men acceptera det mode som råder i tiden.

 

I en golfshop jag besökte hängde dubbelmoralen tätt på galgarna,

med raffiga damkläder som till min förvåning inte tilläts på deras egen bana

Det var sexigt tajta korta shorts och tunna urringade linnen som gjorde att damerna näst intill kunde gå nakna med kläderna på. För mig kändes dessa plagg enbart inspirerande. De ökade min puls och triggade onekligen min fantasi, men i enlighet med golfens  mossiga regler om hur damerna ska vara klädda på en golfbana var de sannerligen inte. Ägaren till butiken hade väl missat skylten med klädkoden som var uppsatt vid entrén till klubben, eller så var det en medveten protest mot tokeriet.    

sidan 7

_______________________

 

 Nu krävs det nya sätt att tänka i golfen för att lösa de problem

som skapats med de gamla sätten att tänka i golfen

Golfen har väl den plats och den betydelse i det moderna samhället som den förtjänar. Golfen är på väg att plottras bort och regleras ihjäl av enögda golfnördar, enkelspåriga regelnissar och "framsynta" bakåtsträvare - som nog inte besitter den insikt, fantasi och klarsynthet som behövs för att staka ut framtiden för golfen. De figurerna ska i vart fall inte ohämmat och opåtalat tillåtas att få diktera villkoren för min framtida golf.

 

Golfen är en förnämlig företeelse och källa till motion, friskvård och välbefinnande 

... men se till att den blir det för alla utövarna

Att spela golf är mycket trevligt, men det kan göras ännu mer för att göra den än trevligare, och för att höja golfens attraktionskraft. Golfen behöver moderniseras, avdramatiseras och anpassas till tidens krav om det ska fungera i nutid. Riv upp en del gamla invanda mönster och tillåt nya kreativa idéer till hur golfen ska spelas och hur handicapen ska danas. Och för Guds skull ... se till att kvinnorna och deras villkor och förutsättningar i golfen fullt ut jämställs med männens! Om inte det sker då blir alla andra åtgärder verkningslösa.

 

Det är hög tid att humanisera golfen, och det är viktigt att göra golfkraven på

oss golfmotionärer mera mänskliga och uppnåeliga för det stora flertalet

Golfen, som den presenteras och förväntas praktiseras, är en kravmaskin som sätter oss utövare under onödigt hård press. Denna press är ett otyg som man ska se upp med om golfen verkligen ska bli den källa till glädje, nytta och friskvård som SGF tillskriver den.   

   Kom bort från det eländiga prestige och elittänkandet - och sluta med att i varje läge betrakta golfen som sport och idrott för oss som spelar med handicap. Betrakta den i stället fullt ut som en social inrättning med syfte att sysselsätta, skapa glädje, trivsel, gemenskap, bra motion och god hälsa för oss utövare; och anpassa reglerna, kraven och förväntningarna därefter.

 

Dela upp amatörgolfarna i två kategorier, idrott och motion; (golf)idrottare och golfmotionärer

Med delvis olika regler och krav på utövande och tillämpning av dem, och där vi inför spelsäsongen gör ett aktivt val av vilken kategori vi vill tillhöra. Då slipper förhoppningsvis många av oss golfmotionärer att ständigt bli hetsade till att sänka våra spelhandicap. Den mödan kan då överlåtas till "idrottarna". Denna hets och jakt på ett lägre handicap är av ondo, en trist golgatavandring och ett självplågeri för många av oss som enbart spelar golf för vårt nöje, motion och välbefinnande.

 

Varför det ständigt propageras för att vi alltid ska utmana oss själva har jag aldrig förstått vitsen med

Detta hetsande från golfens intressenter är till men för vår mentala hälsa, och den hetsen gör oss aggressiva och egoistiska. För flertalet av oss golfare är det inte hälsosamt att nio slag av tio ute på banan inte resulterar i det vi "inbillas" att de ska resultera i. Dessa många frekventa misslyckanden skadar oss; de sårar vår självkänsla, underminerar vårt självförtroende och minskar tilltron på vår egen förmåga.

 

Varför tros vi golfare alltid vilja sträva efter mer än vi som regel mäktar med att uppnå

Jag kan inte slå upp en golftidning utan att det på sida efter sida, i text och i annonser, tjatas om hur jag ska bete mig för att sänka mitt handicap, och med vad det ska göras. Det är ett onödigt hetsande som leder till prestationsångest hos många av oss och som därmed missgynnar golfen - och vårt intresse för golfen. Och sluta med att påstå att den som inte alltid vill bli bättre i sin golf alltid blir sämre. Den ständiga hetsen är nedbrytande. Det är att strö salt i öppna sår och att lägga lök på laxen.

 

För många golfmotionärer ligger det väl inget värde i att ståta med ett lågt handicap

Ett lågt handicap är snarare till "men" för de flesta och det skapar ofta fler problem än det löser ute på golfbanorna. Vi golfmotionärer är i allmänhet inte självplågare och fakirer som alltid vill späka oss själva genom att ständigt sträva efter nya högre mål och lägre spelhandicap. Eller att vi ständigt tros vilja tänja på våra gränser.

 

Visst, det är upp till var och en att låta sig hetsas, eller att inte låta sig hetsas

Men så enkel är ändå inte ekvationen; grupptrycket i sammanhanget ska inte underskattas! Det är det trycket som golfens ekonomiska intressenter ständigt, medvetet och idogt underblåser i tron att det ska "berika" dem själva i slutänden. Men resultatet blir i längden snarare det motsatta. Det är nära till hands för många av oss med höga handicap att känna oss underlägsna när vi inte uppnår de förespeglade resultaten när vi spelar, och att vi då oförtjänt kanske upplever oss misslyckade som golfare - och lämnar golfen.

 

Vi golfmotionärer ska inte behöva kämpa livet ur oss för att försöka bli unika i vår golf,

 vi ska i stället tillerkännas att vi redan är det

Vi kan väl fullt ut få glädja oss av det som vi med rimliga insatser uppnår i golfen. Vad är det för mening med ständiga höjningar av ribban? Golfmotionärer är ändå som folk är mest. Det vill säga att flertalet av oss vill kunna finna glädje och nöje i vår tillvaro, och i våra golfliv, utan att vi för den skull alltid ska behöva utföra mirakel. Eller att vi ständigt ska behöva slå nya rekord och nå nya höjder för att få vara tillfreds med oss själva ute på golfbanorna.

   Bob Hope träffade huvudet på spiken när han efter en kämpig golfrond på sin ålders höst sa: Golfen har förnämliga förutsättningar till att kunna glädja mig utövare. Men som golfen har utvecklats så är nu snart den enda sanna glädjen i sammanhanget den skadeglädje som jag känner när mina konkurrenter och medtävlare gör bort sig.

sidan 8

 

Propagera i stället för att vi ska inse och förstå att vi duger gott som vi är

Att det räcker långt med de handicap vi uppnår när vi har det naturligt bra i vårt golfande. I vart fall borde golfens högsta beskyddare och golfklubbarnas ledningar ställa sig bakom ett sådant budskap och inte bara okritiskt delta i den kommersiella dansen kring guldkalven i tron att det är det som är framtiden för golfen. Självkritik är nog på sin plats hos många av de ansvariga inom golfen när det gäller det här.

 

Golfen har ett handicapssystem, modernisera det så att vi snabbare når förändringar i våra handicap

Så att det snabbare anpassas till vår verkliga spelkompetens i den aktuella tiden. Unna oss sedan uppriktigt att få vara ohämmat glada för de resultat vi uppnår när vi har det okonstlat bra ute på golfbanorna. Och tillerkänn alla oss golfare lika värde oavsett i vilken klass vi spelar. Mest förnuftigt är att ta bort klassindelningen, den passar dåligt in i det moderna samhället med krav på likaberättigande och jämlikhet.

 

Tona ner den kommersiella sidan i golfen så att vi får tid att hitta oss själva

Den sidan är näst intill hysterisk med alla nya "innovationer" på materielsidan som vi ständigt bombarderas med - och som skapar tvivel och prestationsångest hos många. Ambitionerna från tillverkarna att förverkliga himmelriket för oss golfare redan här på jorden skapar ett ständigt helvete för många av oss. Golfvärlden tycks krylla av ambitiösa marknadsförare som medvetet bluffar oss, eller så är de naiva tokskallar som lurat sig själva till att tro på de illusioner som de skapar och sprider. 

 

Det håller inte i längden att ständigt pracka på oss nya underklubbor, mirakelbollar och annat

och inbilla oss att vi kan köpa oss framgång i vårt golfspel när talangen och den egna förmågan inte räcker till. Att vi då genom ständiga förnyelser av materielen inbillas tro att vi ska kunna ta genvägar till större spelskicklighet och till lägre spelhandicap; och därmed till inbillad större personlig lycka och tillfredsställelse. Den hetsen är av ondo, den tär på kroppen och den skaver på själen. Den hetsen gynnar inte golfen i slutänden och den skapar inga lyckliga golfare.

   Men golfare i gemen är förhoppningsvis klokare än de på sina håll tycks tro. Det är förmodligen inte längre lika många golfare som faller för de lockrop som de ekonomiska intressenterna och andra tillskyndare i golfen ständigt och oförtrutet består oss med.

 

Att det är på det sättet förstår jag när jag ser att annonser och reklam

för materielen blir allt maffigare, mera löftesrika och allt mer påträngande

I golfen tillmäts materielen större betydelse än de har, och reklamen för dem beskriver aldrig verkligheten, den beskriver enbart drömmen! Skicklighet och resultat i golfen är inte avhängigt materielen vi använder. Hade det varit så att materielen hade haft en avgörande betydelse för resultatet hade många av "innovationerna" förbjudits. Det lovas runt av fabrikanterna - men det hålls tunt. Och det är ändå inte plånboken som till slut avgör vilka som blir bra i golf eller inte.

   Det är dock upp till var och en att själv avgöra om vi ska tro på allt som sägs när det gäller hur golf ska spelas, och med vad. Men det är förledande lätt att vi omedvetet drabbas av tvivel och sviktande självförtroende när spelet inte alltid går som vi tänkt oss, och som vi ständigt inbillas att det ska gå bara vi investerar i det "senaste nya". Och då blir det andra mekanismer i kroppen och i huvudet som tar över - och som styr vårt beteende och våra känslor för golfen.

sidan 9

 

Det är ett livsvillkor för golfen att inte alltid överse med de fel och brister som tycks kväva den

Golfreglerna behöver ses över så att golfen blir enklare att förstå och att kunna utövas på ett någorlunda regelrätt sätt. En del syften med golfen, regler, krav och förklaringar tycks ha tillkommit efter principen man saltar först och smakar sedan - och det gynnar inte utövarnas inställning till golfen, eller till golfens framtid.

 

Och respekten för kvinnorna och deras status och villkor i golfen måste förbättras

Det är en ödesfråga för golfen att kvinnorna tillerkänns samma möjligheter, rättigheter och förutsättningar till rimliga resultat och lika handicap som männen har. Sker ingen ändring till det bättre lär golfen som "folksport" inte bli så mycket äldre än den nu är.

   Den kvinnosyn som råder i golfen passar inte i det moderna samhället. Men när jag torgför den sanningen får jag inget gehör bland de som bestämmer i golfen; männen ... alfahannarna. Mer om detta längre fram.

 

Man ska akta sig noga för att stubba hornen på "heliga kor"

och man ska inte rycka dem i svansen

Men jag dristar mig trots detta till att ha synpunkter och åsikter om golfen som inte alltid faller golfens tillskyndare och förespråkare på läppen. Golfens regler, krav och ordning är "heliga kor" för många och kritik mot de "korna" är inte gångbart.

   Att torgföra åsikter och synpunkter som inte syftar till att öka konsumtionen av golfprylar, att öka svårighetsgraden på banorna, eller att sänka sitt spelhandicap, är inte inne i de kretsarna. Men jag fortsätter ta risken att stöta mig med etablissemanget i förvissning om att en enklare golf är en roligare golf för flertalet, och att en jämlik och demokratisk golf är en trevligare golf - till gagn för golfen som helhet.

 

Inför "öronmärkta" regler för oss golfmotionärer

Exempelvis så att vi oftare ska kunna medges lättnad utan plikt för att lösa problem på banan. Plus en del andra ändringar som kan göra golfen mer lätthanterlig, mer lättförståelig och ännu trevligare för oss som enbart spelar för vårt nöje ... och för att ÖKA TEMPOT på golfbanorna! Som det är nu tar det mestadels för lång tid att komma runt banan.

   Jag tycker det kan ställas andra och strängare krav på proffs och (golf)idrottare än på oss golfmotionärer. De som har golfen som yrke, för att  tjäna pengar, kan väl delvis ha egna regler och krav, och idrottare med ambitioner kan också delvis ha egna. För oss som spelar golf för vårt nöje och motion ska den i första hand leda till den glädje som Bob Hope efterlyste - och inte enbart till hetsjakt och  pina. 

 

Golfen blir alltmer detaljstyrd, och den mäts upp i allt mindre "strutar" som gör

 att spelet blir mer oförståeligt och svårspelat - om det ska göras på rätt sätt

Ju mer "utvecklad" som golfen blir, eller snarare invecklad, desto fler tycks också strutarna bli. Och få av de gamla strutarna har tagits bort. Är det då förvånande att många golfare inte förstår allt det som omgärdar golfen och som håller den i ett strypgrepp. Ta därför bort, eller ändra på en del regler, krav, tolkningar och förklaringar som många inte förstår innebörden i, eller respekterar.

 

Det finns förvisso "bara" 34 regler i golfen, men för att kunna leva upp till dem så kryllar

det av anmärkningar, definitioner, krav och förklaringar till vad som menas och avses 

Mångfalden, okunnigheten och oförståelsen av dem gör många av oss golfare till fuskare och regelbrytare om vi vill det eller inte. Jag har hört - att efter i den årliga självdeklarationen är golfen den företeelse där det fuskas mest mot gällande lagar och regler.

  Golfens idé medger att vi till dels är vår egen domare. Det förutsätts att vi är ärliga i vårt spel och strikt håller oss till reglerna. Så är det förhoppningsvis, och så vill flertalet av oss golfare ha det, men då måste vi förstå och rätt värdera innebörden i de regler med bihang som omgärdar sporten. Men jag ska inte måla f-n på väggen, det finns måhända fler kunniga, ärliga och ärbara golfspelare än jag tror ... men förmodligen inte så många som det påstås.


Regler i golfen måste självfallet finnas om det ska fungera, men regler som inte accepteras,

allmänt respekteras och inte förstås av oss som förväntas tillämpa dem - har inget större värde

De skapar då bara större problem än de löser. Regler är till för att följas säger nördarna, och det tycker jag också, men då ska reglerna vara enkla, förnuftiga, rimliga och verkligen forma den tillvaro man vill eftersträva. Gör de inte det, eller om de leder till konsekvenser som man inte vill ha, då ska de ändras - eller tas bort. 

   Från "vanligtvis välunderrättat håll" har det sagts: I golfen finns bara två slag av utövare; de som förstår reglerna men som inte kan förklara dem, och de som kan förklara reglerna men som inte förstår dem.

sidan 10

 

För att spela golf på ett anständigt sätt kan det kanske räcka med att tillämpa Tio Guds bud

För att leva ett helt liv rätt i den kristna världen finns Tio Guds bud, men för att spela golf finns det en egen "bibel" med tusentals bud och förklaringar om hur det ska göras och inte ska göras, och hur det får göras. Går det inte att åtgärda denna överdrift på ett vettigt sätt? Går det inte att rensa bort en del tveksamheter och småtterier i regelverket och i stället förorda och tilltro samarbete och det sunda förnuftet.

   Enbart kunskap om golfens regler och krav räcker inte för att göra golfen till den glädje och välbefinnande som man förmodligen avser - om reglerna och kraven inte får tolkas, tillämpas och brukas med sunt förnuft.

 

Biskopen i Skara var väl sanningen på spåret när han lär ha sagt:

Kunde man hitta en gemensam inre moral då skulle vi inte behöva några särskilda regler i golfen. Då skulle det räcka med kärleksbudet och vägtrafikförordningen. Kärleksbudet i sammanfattad form säger: Du ska älska Gud över allting annat, och din nästa som dig självMen det ligger nog inte för hetsade, indoktrinerade och "väl pålästa" golfare att älska sin nästa, det vill säga sina konkurrenter, sina med- och motspelare.

 

Att spela golf så som det propageras för, och förväntas att man ska göra,

befrämjar inte medmänsklighet och empati

Lyssnar man till budskapen i reklamen för golfen, till vad SGF, golfpron, golfshopar, golftidningar, klubbledningar och andra  "frälsta" ständigt predikar och uppmanar oss golfare till att göra - då inser man snabbt att det mesta i golfen uppmuntrar och framhåller egoismen.

   Golf går ut på att man ska vara bäst, ståta med ett lågt handicap uppnått med hjälp av de senaste "innovationerna" på materielsidan. Man ska greppa klubban rätt, hålla koll på åt vilket håll knogarna pekar och hur vinklarna är. Man ska ta stans i enlighet med senaste utgåvan av Svensk Golf, hålla huvudet stilla, titta på bollen, slå långt, rakt ... och alltid söka orsaker till att kunna plikta sina motspelare vid tävlingar av olika slag. 

________________________

 

Varför ska vi golfmotionärer behöva leta efter en illa slagen boll i FEM minuter

 när det problemet kan lösas på ett enklare sätt (från 2019 gäller tre minuter, men det är nästan lika illa)

Denna regel orsakar mycket irritationer, och den förlänger speltiden för alla på banan. Hittas inte bollen genast när vi kommer fram dit där den borde vara - ska vi golfmotionärer plikta och spela en ny boll från spelbar plats i det område där bollen av markören och andra i bollen bedöms har landat, eller från närmast fairway. Detta ställer då större krav på observans och följsamhet från markör, medspelare och motspelare, men detta blir lätt till rutin. Och det blir till fromma för tempot på banan. 

 

Vi ska inte behöva gå tillbaka till den plats vi slog den ifrån för att slå nästa boll

Att både plikta och tvingas gå tillbaka för att slå en ny boll är dubbelt straff, det kan väl räcka med det ena. Dessutom har EU förbjudit att man ska straffas dubbelt för en förseelse, det påbudet kan väl gälla även inom golfen!

   Vi uppmanas visserligen till att spela en Provisorisk boll om vi är tveksamma till att hitta bollen när vi kommer fram dit där den borde vara, men det ska fortsatt ändå letas i tre minuter - så det är i sig ingen lösning på det problemet. Visst, vi kan döma ut bollen - plikta och slå en ny boll, men hur många vill göra det? Hoppet att hitta bollen spelbar är det sista som överger oss golfare.

sidan 11

 

Ta alltså bort regeln om Provisorisk boll eftersom den regeln har till följd

att tempot på golfbanorna, på grund av allt letandet, påtagligt sjunker

Återplaceringen av bollen på spelbar yta blir kanske inte på centimetern, eller ens på metern, men vad spelar det för roll - om markören och jag är överens? Det är lika för alla och orättvisorna brukar jämna ut sig i längden. Golfen är ändå inte rättvis så vad spelar någon meter hit eller dit för roll för oss golfmotionärer. Och boll Out of bound kan väl, med plikt, spelas vidare från närmast spelbar plats i linje med där den gick ut. Då blir effekten på den "olycksalige golfaren" mindre smärtsam och golfen känns onekligen trevligare för densamme - och även för oss andra i bollen. Dessutom sparas det på den tid som alla säger sig värna om.

 

En annan regel som jag har svårt att förstå mig på är den att jag måste vara "övertygad"

om att bollen har gått ner i ett vattenhinder - om jag "tror" att den har gjort det

Har jag inte den övertygelsen då ska bollen slås om från den plats där den slogs - med plikt. Detta gäller även om vattenhindret är dolt och att jag då omöjligen kan se om bollen går i eller inte. Men hittar jag inte bollen när jag kommer fram så har den väl gått i - för var har den annars tagit vägen? Är jag "tillräckligt" stark i tron och säger att den gått i, då ska den slås inom två klubblängder från vattenhindret, med plikt. Det är okej, men det frestar onekligen på samvetet att våga påstå att att bollen gick i vattnet. För det är förvisso en viss skillnad i det ena fallet jämfört med det andra, och det lämnar utrymme för godtycke. 

   I sådana situationer tycker jag att vi golfmotionärer ska få droppa inom två klubblängder där bollen bedöms ha gått i, eller i flagglinjen, plikta och slå nästa slag. Ett sådant tillvägagångssätt sparar också tid, och man slipper att hamna i Moment 22.

 

Varför ska jag plikta om bollen träffa mig själv eller min utrustning vid ett slag

Det sker ju oavsiktligt och det är väl sällan eller aldrig till fördel för min score. Att jag och min utrustning är där är ju en förutsättning för spelet och då borde sådana oavsiktliga olyckshändelser kunna få passera utan plikt. Att bli bestraffad för detta är att lägga lök på laxen. Det är negativt för golfen och är väl närmast att betrakta som förföljelse av oss spelare. Och varför ska jag plikta om jag råkar träffa bollen flera gånger vid ett slag? Om jag råkar göra det blir det vanligtvis inte till fördel för min score.

 

Tillåt alltid lägesförbättring på fairway och på foregreen - när det är motiverat

Om bollen på fairway och foregreen hamnar i en uppslagen grop, oavsiktligt uppkommen fördjupning eller i annan avvikelse från det avsedda och tänkta, då borde jag väl för rättvisans skull få droppa eller placera bollen på plan mark utan plikt; om markören och jag är överens om orsaken. Det ska inte vara tur eller otur som ska avgöra om en boll på fairway och foregreen är spelbar eller inte.

 

Dessa ytor är väl tänkta att vara släta som en barnrumpa, eller heltäckningsmatta, och lika för alla

Utan djupa gropar orsakade av spelare som tar torv och som inte lagar banan efter sig. Eller beroende på annan icke avsedd påverkan  av maskiner, spelare, fåglar och andra djur. Hamnar bollen i en sådan grop, hjulspår, fotspår eller liknande kan den i värsta fall vara näst intill helt ospelbar, och leder då ofta till men för scoren, och för trevnaden. Golfen är som sagt inte rättvis, men att de som sköter sig ute på banan ska behöva lida för att andra inte gör det ökar på den orättvisan. 

sidan 12

 

Betrakta luftslag som provsving; som alltså inte ska räknas som slag i scoren 

Endast slag som sätter bollen i rörelse ska räknas! Att räkna luftslag är ett onödigt straff som mest drabbar nybörjare och höghandicapade golfmotionärer och vi har det svårt ändå i vår golf. I vilket annat sammanhang bestraffar man den outtalade "tanken" att göra något? 

 

Tillåt att boll på fairway och foregreen alltid får göras ren utan plikt - om det finns anledning

Det jämnar då ut skillnaden mellan att spela en torr sommardag då bollen rullar lika långt som den flyger - med en kall och våt höst/vårdag då bollen stannar där den landar. Och att vi ibland då knappt ser bollen beroende på den jord och lera som vidhäftar den. Spelhandicapen brukar uppnås under gynnsamma väderförutsättningar och då är det väl rimligt att vi kompenseras för dåliga förutsättningar till att kunna spela på våra handicap de gånger de yttre förutsättningarna är dåliga.

   Annars ska det väl för rättvisans skull införas ett sommarhandicap och ett iövrigthandicap. Golfare sägs ju måna om att rättvisa ska råda i alla lägen så varför inte även här. Att behöva slå på en boll full med lera och jord är väl inte särskilt rättvist, eller ens roligt.

 

Tillåt också att vi golfmotionärer får grunda klubban i hinder

Golfen är svår nog ändå för de flesta och hindret i sig utgör ju en extra svårighet, så varför spä på den svårigheten med detta förbud. Ändra också begreppet Slaggolf till att heta PAR + 5, eller bara + 5, då vet alla vad som gäller. Slaggolf och slagtävling låter alltför lika och ställer ofta till problem för oss ”obildbara” som inte kan skilja på det ena eller det andra ute på golfbanorna.

________________________


Så till det som jag aktivt har bekämpat i alla år som jag har spelat golf 

Varför ska golfare som drabbas av ohälsa, eller känner trötthet vid hög ålder, behöva visa läkarintyg när de vill använda åkdon för att delta i handicapgrundande ronder/ tävlingar? SGF har sedan länge ställt det kravet, och Naturvårdsverket och länsstyrelserna "legitimerade" kravet tidigt 2000-tal när de inkluderade golfbanorna i kravet på läkarintyg för att få köra med motorfordon i terrängen. Men effekten och erfarenheten av kravet när det avsåg golfbanorna blev dålig och det sunda förnuftet hos de ansvariga hos myndigheterna tilläts då att få råda. 


I november 2012 tog Länsstyrelsen Stockholm bort kravet och övriga länsstyrelser har följt efter.

 Naturvårdsverket tog bort kravet i juni 2015

Dessvärre har inte SGF och golfklubbar i landet insett det förnuftiga i de besluten. De tillämpar fortsatt 2020 kravet ... nu kallat Tillstånd. En ny benämning den gamla oförrätten! Enligt uppgift har myndigheterna "förbjudit" SGF att ställa krav på läkarintyg i sammanhanget!

   Du kan medverka till att ändra på missförhållandet genom att påminna SGF och din golfklubbs styrelse om det faktiska förhållandet. Reagera och agera idag annars får du kanske själv ta konsekvensen av detta diskriminerande och medlemsfientliga krav om du råkar stuka en fot i morgon. Ställ frågor om detta! Mer om detta på sidan 53


Frågan jag har ställt genom åren: Är det vettigt - att när vi golfare drabbas av ohälsa, stukar en fot,

får en vresig liktorn, en ansträngd hälsena, ett ömmande ledband, en hälsporre,

av trötthet vid hög ålder, eller fått ryggskott av allt bugande för överheten,

att vi då ska behöva belasta sjukvården och skattebetalarna med detta bara för att vi ska få lov att spela golf när vi vill - även om vi just då inte ohämmat kan gå? Att vi då ändå ska få göra det som vi årligen betalar höga avgifter till våra golfklubbar och till SGF för att kunna göra.

 

Ska då alla skattebetalarna i vårt land behöva vara med och bekosta detta tokdumma krav

Och ska övriga medborgare behöva trängas med oss "friska" golfare när de kommer till den överbelastade sjukvården för att söka bot för sina cancrar och andra livshotande sjukdomar? Är det rimligt och rätt? Nej självfallet inte; det är osolidariskt mot alla i vår gemenskap.

   Men det ska kanske ses som en "jämlik fördelning" av vår gemensamma välfärd? Ty då kan även den "förment" friska skaran golfare ta ut sin beskärda del av sjukvården och samhällets omsorg - även om vi inte är i verkligt behov av den just då.

 

Men den plundringen och den onödiga dräneringen av vår välfärd och omsorg ställer jag inte upp på

Detta strider helt mot min uppfattning om hur sjukvården och omsorgen i vårt land ska hanteras och fördelas bland oss medborgare. Det får vara måtta på tokigheterna i vår kära golf, och ett läkarintyg tar man heller inte bara rakt ur luften.

 

Läkarna är vårdens dyraste resurs och den resursen ska inte missbrukas för att tillgodose SGFs krav

på läkarintyg/ Tillstånd för att få delta i vissa golfsammanhang. Det är slöseri med skattemedlen och läkarnas kompetenser att använda de resurserna på det meningslösa sättet! Kan inte du och ni som förordar kravet på läkarintyg/ Tillstånd inse det tokdumma i detta? 


Dessutom; de flesta krämpor som golfare akut drabbas av hanteras inte av läkare!

De hanteras av sjukgymnasterna i sjukvården ... och sjukgymnasterna kan inte utfärda läkarintyg

Läkarintyg kan bara utfärdas av leg. läkare, och då efter egen utförd undersökning! Kravet leder därför till att exempelvis många av de 75 tusen golfarna som har artros, reumatisk värk, oförskyllt hamnar i Moment 22, med följd att många då hindras från att få delta i handicapgrundande ronder/ tävlingar. Och för trötthet vid hög ålder utfärdas inga läkarintyg! Detta är tunga argument till varför kravet på läkarintyg av rättviseskäl ska tas bort ur Regelboken.

 

Ett seriöst utfärdat läkarintyg kostar mycket pengar, därför ska skattemedlen och sjukvårdens resurser

användas med klokhet och där de gör verklig nytta, och inte slösas bort på dumheter inom golfen

Jag skäms när jag inser vilka konsekvenser detta krav på läkarintyg kan få för människor som är i verkligt behov av att komma till i sjukvården än vad jag och andra golfare då sannolikt är. Jag har därför genom åren vägrat acceptera detta slöseri med våra gemensamma välfärdsresurser!

sidan 13

 

Den hårt ansträngda sjukvården är ingen serviceorganisation för golfen

Vi golfare ska inte acceptera tokiga krav vars konsekvenser går ut över andra som verkligen behöver sjukvård. Köerna i sjukvården är långa nog ändå utan att "frisksporten" golfen medvetet och helt i onödan ska tvinga in oss utövare till att trängas i de köerna.

   Sjukvårdens resurser ska användas med förnuft och till att förbättra tillvaron för de äldre - och för desperat behövande sjuka som har svårt att komma till i vården och inte slösas bort på aktiva golfare som på ett hjälpligt sätt ändå kan ta hand om oss själva.

 

Anledningen till att kravet finns tror många golfare är - att det är en otillbörlig fördel att använda 

åkdon när man spelar golf. Men så är det inte alls; det är ingen fördel, det är bara ett påhitt

Uttrycket otillbörlig fördel använder heller inte SGF ... i vart fall inte officiellt! Och att det skulle vara orsaken till kravet kan jag heller inte förstå; för vilken är då den fördelen? Det har ingen genom åren på ett trovärdigt sätt kunnat förklara för mig.


Ett felaktigt påstående, och en lögn som upprepas tillräckligt ofta, blir till slut "sanning"

Krav som det inte finns en vettig motivering till varför de finns brukar ge upphov till märkliga tolkningar - och det tycker jag att det kravet och den "sanningen" har gjort hos många golfare. Det motivet finns heller inte angivet i Regelboken. Det är inte det officiella eller det verkliga motivet till varför kravet finns. Och av någon oförklarad anledning anses det inte vara samma fördel om vi har ett läkarintyg att visa upp.

   Skillnaden mellan otillbörlig fördel och ingen fördel är alltså ett läkarintyg. Vem har förståelse för ett sådant krav? Var finns logiken i det resonemanget? Det måste vara något annat som orsakat detta krav ... för det är väl inte där utan anledning? Mer om detta längre fram.

 sidan 14

 

SGF propagerar villigt och ofta för hur nyttig golfen är för alla, men det hindrar dem inte 

från att i nästa andetag resa krav, eller medverka till krav som direkt motverkar detta 

Vi beklagar oss över att vi har svårt att komma till i sjukvården, men varför gör vi golfare då inget åt det problemet? Villkoren för att använda åkdon när vi vill spela golf ska golfen lösa internt utan att det ska belasta sjukvården och skattebetalarna. För samhället och skattebetalarna  resurskrävande och dyra läkarintyg ska självfallet inte användas för att reglera vilka som ska få spela golf eller inte.

 

Frihet är bra ... men kontroll är bättre, hävdade Josef Stalin

Men det avsåg kommuniststyret i Sovjet och ska inte tillämpas i den svenska golfen! SGF och klubbarna ska basera sina relationer till oss medlemmar på frihet och tillit och inte på kontroll och förmynderi! Acceptera begreppet tilltro; heder och samvete, när det gäller vem som ska få använda åkdon vid golfspel. Vi får lämna vår årliga självdeklaration heder och samvete, och vi kan använda den "garantin" i andra viktiga sammanhang, men för att få använda åkdon på tämligen oviktiga golftävlingar då är vi inte betrodda. Då har vår heder och samvete inget värde, då ska vi engagera sjukvården för att kunna uppvisa läkarintyg. Då misstänkliggörs våra motiv - och skattebetalarna får stå för notan.

 

  SGF och en del golfklubbars ledningar har större tilltro till Stalin än till sina egna medlemmar

De utgår från att vi är ohederliga rufflare - ute för att tillskansa oss obevisade otillbörliga fördelar på andras bekostnad. Och med detta elaka krav hjälper de till att som en äggasjuk höna, som vi säger i Skåne, vakta prylarna på tävlingarnas prisbord ute i golfklubbarna.

   Denna SGFs brist på förtroende och tillit till oss medlemmar är för mig obegripligt och otillständigt. Men fröet till denna "kränkning"  av oss golfare har SGF själv sått genom alla de förfinade, finmaskiga och minutiösa regler, krav och tolkningar som finns i Regelboken.

 

Tolerans och tillit till varandra inom golfen är näst intill obefintlig,

och utrymme för normal generositet tycks saknas

Regelsättarna i SGF har missat att de egenskaperna är grundstenarna i en fungerande gemenskap. Som verkligheten nu är anser jag att det är en illasinnad kultur som omhuldas och uppmuntras inom golfen, och som leder utvecklingen åt fel håll. Men så blir till slut konsekvensen när SGF känner sig nödgad, att precis som Stalin, behöva reglera och kontrollera allt in i minsta detalj; och när de saknar förtroende för och tilltro till sina egna medlemmar. Ändå undrar SGF och andra företrädare för golfen varför det är så många som nu lämnar gemenskapen!

 

Detta krav på läkarintyg är att felvärdera åkdonens betydelse för resultatet i spelet,

och det är att överskatta tävlingarnas och spelhandicapets betydelse för oss golfmotionärer

Kravet är ovärdigt golfen! Det diskriminerar - och är en ondsint handling som vi medlemmar inte ska finna oss i. Vi ska ha civilkurage nog till att våga ifrågasätta en del lagar, regler och krav som tvingas på oss, men det gör vi "pursvenskar" nästan aldrig.

   Vi står där underdånigt med blottat huvud och golfkepsen i hand och följer blint och okritiskt direktiven som kommer från överheten och byråkraterna. Fostrade som vi är i en anda där vi inbillats att vi blir omhändertagna från vaggan till graven. Omhändertagna av andra som tros veta och förstå saker och ting bättre än vi själva gör. Denna vår "förlamning" passar golfens tillskyndare och byråkrater som en golfhandske!

sidan 15

 

När jag verkligen behöver vård då ska jag belasta sjukvården, men till dess ska jag inte göra det

Och för att få lov att spela några oviktiga golftävlingar och handicapgrundande golfronder då ska jag absolut inte göra det. Sådana oförståeliga krav, med udden riktad mot oss äldre - och där skattebetalarna får stå för notan, ställer jag alltså inte upp på. Tokiga krav och regler som strider mot sunt förnuft accepterar jag inte. Detta oavsett var de visar sig, och oavsett i vilka sammanhang de förekommer. 

   Uppenbara galenskaper i tillvaron måste ständigt bekämpas - annars kommer vi till slut att kvävas av alla onödiga lagar, regler och krav som tvingas på oss av okunniga, känslolösa och oförnuftiga politiker, byråkrater, regelkreatörer, golfstyrelser, funktionärer, nördar och andra.

 

Att ge dem makt utan att veta att de besitter ett sunt förnuft borde vara straffbart

Fria människor ska inte låta sig styras av dumheter och uppenbara galenskaper, och vi som är äldre ska inte finna oss i allt som prackas på oss bara för att det ska vara rättning i ledet och tyst i klassen. Men kravet gäller för alla golfare oavsett ålder så det är lika tokigt oavsett vem det drabbar. Det är alltså tilltron till alla oss golfare, vårt välmående och vårt välbefinnande det handlar om.

 

Regelinformation och annan fakta är hämtade ur SGFs Spel och tävlingshandboken, Regelboken 2004, 2008, 2012, 2016.

Ur protokoll och andra källor från SGF, Naturvårdsverket, länsstyrelser, landsting och andra berörda.

 

Hur då på golfbanor utomlands där vi måste använda åkdon,

 ska vi då visa läkarintyg för att vi av hälsoskäl ska få gå

Hur blir det då med handicapen? Ska vi ha olika handicap hemma och ute i världen? Ska vi ha ett lägre handicap utomlands eftersom det  anses vara en otillbörlig fördel att använda åkdon när man spelar? Fördelen ska väl betalas om det ska vara svensk (o)rättvisa som gäller? Våra regler sägs vara de internationella, men hur hanterar då världen terrängkörningslagen, TKL, och terrängkörningsförordningen, TKF? Den svenska lag och den förordning som sedan tidigt 2000-tal fortsatt har varit de bakomliggande orsakerna till det svenska kravet på läkarintyg. Det krav som myndigheterna nu alltså har tagit bort när det avser golfbanorna, men som SGF fortsatt hävdar med sitt krav på Tillstånd. Gäller TKL och TKF överallt i världen? Eller är det som kleptomanen som samlade på skedar sa, man får ta s(k)eden dit man kommer.

 

Detta får jag inte att gå ihop, men det får kanske du som försvarar det tokiga kravet 

Hur ska vi göra när vi ska spela utomlands, där vi måste använda åkdon även om vi är friska? Ska vi då avstå från att spela om vi inte har läkarintyg med krav på att få gå att visa upp? Ska vi diskvalificera oss själva eftersom vi bryter mot detta svenska krav för att få delta?

   Jag spelade handicapgrundande ronder på en bana i USA där jag var tvungen att använda golfbil, och jag höjde mig 1,1 slag. Vad skulle jag ha gjort av den höjningen? Vad skulle jag ha gjort om jag i stället hade sänkt mitt handicap? Enligt vårt regelverk fick jag alltså inte använda golfbil utan att uppvisa läkarintyg på att jag var sjuk, men där fick jag inte gå.

 

Vad skulle jag ha gjort när jag kom hem? Skulle jag ha återgått till mitt

 gamla handicap eftersom det nya tillkommit i strid mot kravet

Efter vilka krav skulle jag ha spelat där; efter deras regler och krav eller efter våra? Detta kan kanske du svara på som tycker att vårt krav för att få använda oss av golfbil eller annat åkdon när vi spelar golf är okej. Men sanningen är väl den - att detta svenska krav, sprunget ur den fega svenska byråkratin, också är ett uttryck för den svenska avundsjukan, snikenheten och missunnsamheten mot varandra.

   Detta internationellt omöjliga krav torde göra många regelnördar villrådiga när de kommer ut i världen för att spela golf. Hur ska de där kunna hävda detta tokdumma svenska krav på läkarintyg kan jag undra.

sidan 16

 

 VEM är det som egentligen kräver läkarintyg för att vi ska få använda åkdon när vi vill spela golf

Hur och varför har kravet uppstått? Jo, kravet tänktes ut och torgfördes på 1900-talet av SGF, då i den inbillade tron att det var en otillbörlig fördel att använda golfbil eller annat åkdon när man spelade golf. Att man då vid tävling otillbörligt skulle tillskansa sig ett bättre resultat, en bättre score, och att man på så sätt oschysst skulle roffa åt sig av prylarna på prisborden. Kravet dikterades alltså av den svenska avundsjukan! 

 

Men förnuftiga personer i SGF kom efterhand till insikt om att

användande av åkdon vid golfspel inte givet ledde till en bättre score

Och att de då med stöd av den sunda insikten avsåg att ta bort kravet ur Regelboken. I en stund av klarsyn insåg de att SGF inte hade något som helst intresse av att med ett sådant medlemsfientligt, diskriminerande och för samhället och skattebetalarna kostsamt krav begränsa sina egna medlemmars möjligheter till att kunna spela golf när de själva ville. Det var ett klokt beslut helt i medlemmarnas intresse. 

  

Men av någon anledning fick SGF kalla fötter och fullföljde inte beslutet

Det framgår om man tar del av vad som har gjorts i ärendet genom åren. Kravet finns fortsatt med i Regelboken 2012 och 2016: betingat av undfallenhet från SGFs sida mot Naturvårdsverket som tidigt 2000-tal "återuppfann" kravet - och SGFs flathet mot länsstyrelserna som tillstyrkte "uppfinningen" utan att de då insåg konsekvenserna. Att kravet 2020 fortsatt accepteras av SGF och klubbar ska nog ses som välvilja mot "gamarna" i klubbarna som avundsjukt vaktar prylarna på prisborden så att de inte hamnar i fel händer på grund av "fel" förutsättningar.

    Men om det inte är en otillbörlig fördel att använda åkdon vid golfspel - vad är då den egentliga orsaken till att vi ska visa läkarintyg för att få använda åkdon när vi är kranka men ändå vill spela vår golf? Ja varför det är så är det inte många som vet - men en sak är säker:

 

Kravet på läkarintyg/ Tillstånd i sammanhanget har inget med själva golfspelet att göra

Det tycks enbart finnas där som Guds oförklarade gåva till golfen. Rent sakligt finns det inget som talar för att kravet ska finnas. Hade det inte varit för att vakta prylarna på prisborden vid tävlingar då hade säkert som amen i kyrkan majoriteten golfare för länge sedan krävt att kravet skulle ha tagits bort ... och då hade kravet varit borta. Men ändamålet tycks nu helga medlet när det gäller detta egoistiska tänkande.

 

Många golfare inbillar sig alltså att det är en fördel att använda åkdon när det spelas golf i allmänhet,

och på tävling i synnerhet, i tron att den skyldige då otillbörligt ska plundra prisborden

För att inte riskera detta "plundrande" tar man då Naturvårdsverkets terrängkörningslag, TKL och terrängkörningsförordningen, TKF till intäkt för att motivera och acceptera att detta elaka krav finns; ett krav betingat av helt andra orsaker än att vakta prylarna på prisborden. 

   Kravet gällde tidigare vid alla handicapgrundande ronder, men det har SGF i Regelboken 2016 ändrat till att "endast" gälla vid tävlingar! SGF insåg efterhand - att om det var en fördel att använda åkdon då borde det resultera i en bättre score än den annars skulle ha blivit och då skulle man fått betala dyrt för det när man sedan gick under ronderna, så det motivet föll på sin egen orimlighet. SGF insåg att förnuftiga golfare inte är dumma mot sig själva. Men det är illa nog att kravet fortsatt gäller vid alla handicapgrundande ronder/ tävlingar.

sidan 17

 

Naturvårdsverkets TKL och TKF ska inte gomfatta på golfbanorna, där fyller de ingen funktion

Där ställer de enbart till problem. I synnerhet för oss äldre som ibland akut drabbas av ohälsa. Detta faktum borde beaktas, men det görs inte. Det är inte många i golfens värld som bryr sig om oss äldre - trots att vi är flertalet i klubbarna. Vi motsvarar inte SGFs och golfklubbarnas idealbild på hur golfare och golfmedlemmar ska se ut och hur de ska vara, men vi är perfekta att ha som kassakor för att hålla klubbarnas verksamheter gående! Hade SGF och golfklubbarnas ledningar stått på sina medlemmars sida då hade detta krav givetvis inte funnits. 

 


MAN SKA GÅ när man spelar tävlingar och handicapgrundande ronder: Regelboken 2004, 2008, 2012, 2016

Och självklart vill vi gå när vi spelar golf, det är ju därför de flesta av oss spelar golf; det är ju motionen vi strävar efter! Men VARFÖR vi till varje pris SKA GÅ det sägs det inget om. Det kravet tycker jag väcker frågor som SGF ska svara ärligt på.

 

Är det en otillbörlig fördel och oschysst mot andra golfspelare att använda åkdon när man spelar?

 

Får man per automatik en bättre score om man använder åkdon när man spelar än när man går?

 

Ska man vara fullt frisk och yngre för att få delta i handicapgrundande ronder/ tävlingar?

  

Om SGF svarar ja på dessa frågor, och kan motivera det på ett rimligt sätt, då är kravet på att gå okej. Men om SGF inte kan det då tycker jag att kravet på att: MAN SKA GÅ, ska tas bort i Regelboken.

sidan 18

 

Hade SGF endast avsett att minska körandet med fordon på golfbanorna, i terrängen,

då skulle de krävt läkarintyg VID ALL ANVÄNDNING AV ÅKDON

Men som det framgår i Regelboken när detta skrivs 2011 så gäller kravet: Vid tävlingar och handicapgrundande ronderVid de ca 7 miljoner sällskapsronder som årligen spelas i Sverige behövs inga läkarintyg, då bryr man sig inte om naturen. Då finns inga prylar på prisbord som man måste bevaka så att dessa inte hamnar i "fel" händer på grund av felaktiga förutsättningar. Den begränsningen tolkar jag som att också SGFs regelkreatörer anser att det är en otillbörlig fördel och att plundra prisborden att använda åkdon när vi spelar tävlingar och handicapgrundande ronder ... men de säger det inte öppet.

 

Men det är ingen fördel att spela golf sittande på ett åkdon

Därför tycker jag att åkdon ska tillåtas utan reservationer för alla som anser sig behöva använda sådant för att kunna delta, om det finns åkdon tillgängliga! Alternativt ska användning av åkdon ALDRIG tillåtas! Golfbanorna ska undantas från denna lag och denna förordning, där behövs den inte. Kloka personer i SGF har försökt att påverka Naturvårdsverket och länsstyrelserna att göra undantag för golfbanorna. Det kan jag förstå när jag läser "mellan raderna" i vad som genom åren har sagts i ärendet. Och det framgår när jag läser GOLFBILAR, ETT SNURRIGT REGELVERK. En skrivelse utgiven av SGF Klubbservice och som 2005 sändes ut till landets alla golfklubbar.


Det är medlemmarnas intressen SGF ska bevaka - inte byråkraternas på Naturvårdsverket

Det är alltså inte golfspelet i sig som är målet med kravet - så kravet borde av den orsaken tas bort. Åldern på oss golfare blir allt högre, med  avtagande rörelseförmåga som följd hos många, och då är åkdon en möjlighet till att ändå kunna delta i spelet när vi vill. Därför är onödiga begränsningar till att kunna göra detta enbart av ondo. Klubbstyrelserna ska agera så att kravet försvinner ur Regelbokenoch inte tassa runt problemet och obetingat godta detta krav från Naturvårdsverket, länsstyrelserna och SGF.

  ( Notera att terrängkörningslagen TKL och terrängkörningsförordningen TKF från 2015 inte längre omfattar golfbanorna! )

________________________

sidan 19


Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad, sa Frédéric Bastiat  

Från 2018 medger alltså Skatteverket - att anställda som spelar golf får ta emot skattefritt friskvårdsbidrag på upp till 5 tusen kronor per år från sina arbetsgivare. Skattefritt också för arbetsgivaren! Skattebetalarna står för notan! Är det verkligen så vi vill ha det?

 

Hur ska denna skattefria förmån för särskilt utvalda uttryckas, förklaras, beskrivas, motiveras, 

och hur ska då många andra "friskvårdande aktiviteter" värderas och hanteras

Skattefria förmåner betalas med obeskattade pengar i företag och verksamheter - och det drabbar i slutänden alla oss skattebetalare oavsett om vi spelar golf eller inte; därför ska sådana skattefria avdrag av rättviseskäl aldrig medges! Golf och andra friskvårdande aktiviteter ska bekostas av sina utövare. Det ska inte förväntas och krävas att skattebetalarna i gemen ska vara med och finansiera de olika aktiviteterna.

 

Om sådana förmåner betalades med beskattade pengar skulle saken vara i ett annat läge

Men det är inte så SGF vill ha det? De förutsätter att denna förmån ska betalas med obeskattade pengar? Vilket de sittande regeringarna genom åren inte har insett det "kloka" i. Därför medgav heller inte Skatteverket detta fram till 2018 - då Högsta förvaltningsdomstolen lät sig påverkas av lobbyisterna och ändrade på förutsättningarna. "Friskvårdskostnader" och andra diffusa kostnader som betalas med obeskattade pengar i företag och verksamheter är svåra att kontrollera, och de inbjuder till fusk ... och fusk ska aldrig uppmuntras av staten! 

   Friskvård är i vårt eget intresse och vi ska själva stå för kostnaderna när vi utövar den. De skattepengar i företag och verksamheter som då tillförs, eller återförs till statskassan, ska användas till att möjliggöra friskvård för ALLA ... inte bara för särskilt utvalda. 

 

Men hur som helst, vilka kostnader utöver de som redan nu skattefritt dras

av när det gäller golfrelaterade aktiviteter är det som man ska kunna dra av

Jag har inte riktigt förstått vilka "friskvårdskostnader" som SGF eftersträvar med sin propå till staten. Ska avdragsrätten gälla för företag, verksamheter och privatpersoner? Vad är det som ska vara avdragsgill friskvårdskostnad? Ska det vara kostnaden för anställdas medlemskap i golfklubbar? Ska man få göra avdrag för anställdas köp av bollar, klubbor, greenfeeavgifter, kläder, resor, bilersättningar, mat, boende? 

   För att uppnå "friskvård" räcker det väl inte med att man får "betalt" för att slå några bollar på en trist driving range, eller att man får spela några hål på en Pay & Play-bana. Och alla anställda spelar inte golf, så vilka friskvårdskostnader i samma storleksordning ska då i rättvisans namn alla övriga anställda i företag, verksamheter, stat och kommun kunna tillgodoräkna sig? 

   Och hur med oss pensionärer som också behöver friskvård, men som inte har andra att förlita oss på för att få våra friskvårdskostnader betalda, ska vi få dra av 5 tusen kronor i våra årliga självdeklarationer?

sidan 20

 

Avdrag för golfaktiviteter sker redan nu i företag och verksamheter under täckmanteln

"reklam och kundvård", så ytterligare skattefria avdragsmöjligheter är inte försvarbara

Vem är det som i stor omfattning står för greenfeeavgifter, frukostar, luncher, middagar, korv med bröd, smulfria efterrätter, (o)nödiga förfriskningar, bollar, resor, prisbord, kläder, sponsring, konferenser, hotellboende, milersättningar och annat som brukas i "kundvårdande syfte" på golfbanorna, och som obeskattade dras av direkt som reklamkostnader i bokföringen? Jo det är staten, det vill säga alla vi skattebetalare.

   Denna verklighet är sittande regeringar väl medvetna om - därför kommer nog ingen regering i framtiden heller att fullt ut medge golfen som avdragsgill friskvårdskostnad för "allt" som hör golfen till. Förnuftiga riksdagsmän, oavsett partifärg, menar att det är illa nog som det är och att därför medge ytterligare möjligheter för skattebefrielser i sammanhanget inte är försvarbart, eller politiskt gångbart.

   Om någon ändring på  möjligheterna till att göra skattefria avdrag ska införas när det gäller golfen ska de väl snarare minskas för att bli mera jämställda med andra "friskvårdande aktiviteter"där möjligheterna till skattefria avdrag inte är lika många och inte är lika vidlyftigt generösa.

 

Besöker du golfbanor vardagar under spelsäsongen kan du se hur det går till i praktiken

Där går valda delar av den högt avlönade eliten i landet och "idkar kundvård" genom att spela "företagsgolf" på arbetstid på sina företags och  arbetsgivares bekostnad; på skattebetalarnas bekostnad! Där går småföretagare och "idkar kundvård" på sig själva genom att spela på sina logobollar, i kläder och skor, med klubbor och annat som de också drar av som reklamkostnad i sin bokföring. Så var det när jag var aktiv företagare - och jag tror inte att det idag är någon större skillnad på hur detta hanteras. Har det skett en förändring har det väl gått åt andra hållet; att det idag dras av ännu mera "golfkostnader". Argumenten för "skattefria avdrag" är nog mera utvecklade nu än de var på min aktiva tid.

 

Det är statskassan ... alltså skattebetalarna som i stor utsträckning håller golfen "gående"

För årsavgifter och greenfeeintäkter i golfklubbarna räcker väl knappast till för att det ska gå runt ekonomiskt så som kostnads och intäktsbilden ser ut. Skulle inte staten, det vill säga skattebetalarna, bidra så generöst som nu sker då skulle avgifter och intäkter behöva flerdubblas i många klubbar om de ska överleva. Till detta ska sedan samhällets "onödiga" kostnader för läkarintygen för att få använda oss av golfbil eller annat åkdon på handicapgrundande ronder/ tävlingar läggas till. Rätta mig om jag har fel.

________________________

 

sidan 21

 

Varför ska vi golfare bestraffas när vi drabbas av ohälsa, känner trötthet, eller har uppnått hög ålder

Att inte kunna gå när vi vill spela golf är straff nog för oss golfare. Men detta reglerar sig självt om det släpps fritt. Jag tror inte att den friheten kommer att missbrukas. Frihet brukar ställa till mindre problem än förbud här i livet, och vi golfare spelar i allmänhet inte golf för att åka, vi golfare vill gå för hälsans och motionens skull! Att spela golf åkande är inte till fördel för spelet och scoren, och heller inte för hälsan, det vet jag av egen erfarenhet. Det är snarare en nackdel för både och.

 

Det är obekvämt, man kommer aldrig in i spelet, man blir stel, kall och frånvarande

Det är som att vid varje nytt slag ouppvärmd börjar om på första hålet. Att spela åkande kan tyckas vara roligt för den som aldrig har gjort det, men nöjet avtar snabbt efter att man har gjort det några gånger. Det är inte åkandet i sig som är nöjet när man spelar golf. Och att hyra åkdon kostar pengar så det blir nog ingen rusning om det släpps fritt. Men när vi är krassliga eller trötta och ändå vill delta i handicapgrundande ronder/ tävlingar då ska vi självfallet få använda åkdon, om sådana finns tillgängliga, utan att vi ska behöva visa läkarintygAtt spela golf är ändå ett bättre alternativ än att sitta overksamma och dra på oss infarkter i hjärta och hjärna, övervikt och annat elände.

 

SGF har delvis lämnat till tävlingsledningar och styrelser att bestämma HUR kravet ska tillämpas

Men dessvärre är inte alltid det sunda förnuftet, den goda viljan och klokskapen närvarande på ansvarigt håll i golfklubbarna. Det finns många ogina klubbstyrelser, okunniga funktionärer, snikna tävlingsledare, vilseledda tyckare och regeltolkare som kan alldeles för lite om ämnet. Men de har ofta synpunkter i ämnet baserade på felaktiga grunder. Eller så lever de i den felaktiga tron att alla lagar och regler alltid är ovillkorliga - och att de inte är tolkningsbara och anpassningsbara till den aktuella situationen.

   Men om inte detta förtroende, anmärkningarna och undantagen i kravet räcker för de enkelspåriga nördarna ute i klubbarna - så har SGF Klubbservice i juli 2005 dessutom informerat golfklubbarna i landet att: Obligatoriskt krav på läkarintyg är numera borttaget. En info som SGF senare har tagit tillbaka eftersom kravet kvarstår i Regelboken.

sidan 22

 

Många tror alltså att det är för att det är en otillbörlig fördel som kravet finns

Men det är bara ett påhitt och en spridd missuppfattning bland oss golfare. Sannolikt medvetet planterad av, och underblåst av dålig information från SGF, som inte öppet vill tillstå sin okunnighet och sitt hukande inför Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas propåer. Men sådan herre sådan hund! Dessvärre råder denna missuppfattning också bland funktionärer ute i klubbarna som ska tillämpa golfens regler och krav. Det är en missuppfattning som tillskriver kravet ett innehåll, syfte och en betydelse som kravet inte har.

   Att det är en otillbörlig fördel är ett påhitt av småsinta, egoistiska och trångsynta golfare som är dåligt pålästa i ämnet. Som är smittade av den svenska avundsjukan och missunsamheten och som till varje pris egoistiskt värnar om prylarna på prisborden i tävlingarna, och inte om naturen. Hade det varit en otillbörlig fördel att använda åkdon när vi spelar då hade SGF sett till att det kostat oss några extra slag per rond, vilket det som bekant inte gör. SGF talar här med kluven tunga.

 

SGF ska inte hindra oss från att spela golf när vi vill, de ska i stället uppmuntra oss

SGFs och klubbarnas uppgift är väl att få ut så många av sina medlemmar som möjligt i spel? Men om vi golfare någon gång drabbas av en krankhet som gör att vi inte obehindrat kan gå då ska vi självfallet inte hindras från att få spela genom att de hänvisar till - eller hävdar krav som inte borde finnas. Det är kanske en ännu större anledning att möjliggöra spel för kranka golfare än för de som obehindrat kan gå. Kan man inte inse detta från ansvarigt håll då är det riktigt illa. De ansvariga ska i stället till varje pris möjliggöra för oss att kunna spela.

sidan 23

 

Att vi spelar det tjänar alla på, inte minst samhället, allt annat gynnar bara golfens dödgrävare

Kravet på läkarintyg för att få använda åkdon när vi vill spela golf är till omak för alla - och är en skämme för golfen. Kravet drar ett löjets skimmer över golfen och det skimret tycker jag inte att golfen ska bjuda på. Låt alla som anser sig behöva använda åkdon få göra detta ... om det finns åkdon tillgängliga. Det valet ska inte läggas i händerna på funktionärer i klubbarna. Och kostnaden ska inte belasta skattebetalarna.

 

SGF, klubbstyrelser, tjänstemän och funktionärer ska inte utgå från att medlemmar

 och greenfeegäster är rufflare ute för att lura skjortan av varandra

För har man den inställningen då blir det mesta fel. Ställs det krav på att någonting måste visas upp för att vi ska få göra någonting då är benägenheten till att fuska för att komma förbi kravet mycket större än om frihet och sunt förnuft får råda. Ska funktionärer i klubbarna avgöra vilka som ska få använda åkdon utan att behöva visa läkarintyg när de vill spela - då måste de få vettig info och tillåtas lita på sitt eget omdöme och sunda förnuft. Men adekvat info, omdöme och sunt förnuft tycks vara en bristvara i golfen. Tyvärr tillhörde min golfklubb Abbekås GKs styrelse och tävlings/ regelkommitténs ordförande Olle Andersson den senare skaran när denna fråga ställdes på sin spets 2011.

 

Att skaffa ett seriöst läkarintyg är inte så enkelt som det låter, och det är inte gratis

Ett besök hos sjukvården för att kunna få ett läkarintyg utfärdat kostar patienten minst 3 hundra kronor i egen avgift plus kostnaden för att ta sig dit. Denna kostnad kan möjligen förefalla rimlig för vanligtvis kapitalstarka golfare, men utgiften är helt onödig! Och den verkliga kostnaden för ett läkarintyg är mycket högre än så. Sjukvården med vårdcentraler, läkarmottagningar och lasarett, där läkarintygen ska utfärdas, kostade oss skattebetalare nästan 350 miljarder kronor 2017.

sidan 24

 

Ett "enkelt" läkarintyg, för att få använda åkdon när vi då ville delta i spelet,

  kostade 3 hundra kronor i avgift, och samhället/ skattebetalarna mer än 4 tusen kronor 2017

Sjukvården, med egna anställda läkare och sjuksköterskor är dyr, men med inhyrd personal, vilket är mycket vanligt, blir det än dyrare. Jag hörde i Sveriges Radio att en "stafettläkare" kostade sjukvården 33 tusen kronor ... per arbetsdag 2017! Det dubbla om det var en helg. 

   När den "stafettläkaren" skulle titta på din och min ömmande liktorn för att utfärda ett "enkelt" läkarintyg så att vi fick delta i spelet - då kostade det oss skattebetalare, ännu mera. Då räckte det inte med drygt 4 tusen kronor! Ska 460 tusen golfare under sin aktiva tid, kanske flera gånger om, belasta sjukvården för att ordna läkarintyg för att få spela sin golf då blir det dyrt för oss alla.

 

Ett läkarintyg är heller inget sanningsvittne, så varför litar SGF, golfklubbar, 

funktionäer, tävlingsledningar mer på ett sådant än på medlemmars och gästers ord

Varför ska vår heder ifrågasättas när vi själva anser oss vara i behov av att använda åkdon för att kunna delta i spelet. Är vi mera sjuka bara för att vi kan uppvisa ett läkarintyg? Är vi golfare i gemen så opålitliga att man inte kan lita på vårt ord? Har man i SGF så dålig erfarenhet av sina egna medlemmar då är man som sagt nog själva orsaken till detta.

 

För ändamålet användbara "läkarintyg" tycks dessutom kunna anskaffas på närmaste bakgata

Detta vet de som med hjälp av sådana intyg "plundrar" vår välfärd, och det vet jag som inte vill plundra vår välfärd. Men är det så du och jag vill ha det i vårt välfärdsland? Ett intyg i det här sammanhanget bevisar ändå ingenting annat än att man på det ena eller på det andra sättet har orsakat samhället och skattebetalarna onödiga kostnader. Det är ett ondsint, oförsvarligt och byråkratiskt krav som vi aldrig ska acceptera som det enda som kan medge oss rätten till att få spela golf när vi vill. Det är enbart till bekymmer för oss som vill spela även när vi inte är helt kuranta, och det är ett orimligt krav som gör vårt gemensamma Sverige fattigare.

sidan 25

________________________

 

Varje gödselstack blir golfens regelcentrum när de rätta tupparna står högst upp på dem och galer

Golfreglernas mångfald och krav till trots - tycker jag att några krav borde finnas som inte finns. Om det från kravtolkarnas sida anses vara en otillbörlig fördel att använda åkdon när man spelar golf - varför är det då inte en lika otillbörlig fördel att använda sig av en motordriven golfvagn som kör sig själv hela ronden. Hur kan de då motivera att laseravståndsmätare och GPS tillåts ute på golfbanorna?  Det är väl inte schysst mot alla oss som inte har råd att lägga pengar på så avancerade hjälpmedel. Vi som själva drar golfvagnen och som har att bedöma avstånd och riktning utifrån vår egen (o)förmåga att ha tryggheten man möjligen får genom den "exakta" vissheten.

   Men så långt sträcker sig kanske inte tupparnas omtanke om några andra än sig själva. Egoismen är en framträdande egenskap i golfkretsen och den uppmuntras ständigt av golfens ekonomiska intressenter.  

 

Silar de mygg och sväljer de kameler i SGF

Tycker SGF också att det är okej att använda putter där det radas upp bollsymboler eller linjer på putterhuvudet för att visa riktningen till hålet? Är det då inte att skaffa sig en otillbörlig fördel jämfört med oss som får hanka oss fram med en enkel putter från "stenåldern" där sådana "avsiktligt hjälpande" finesser inte finns. Är det i så fall rättvist och i enlighet med de intentioner som golfen säger sig ha? 

   Är detta då inte att sila mygg och att svälja kameler? Detta regelsättande kan då ses som brist på logik och förnuftigt tänkande, och en felsyn hos de som tar beslut i regelfrågorna i golfen - kan jag tycka. Men åter igen, det beror kanske på vilka tuppar det är som "galer" om vad som ska vara tillåtet eller inte i golfen

 

 Men SGF säger heller inte att en sådan putter innebär en otillbörlig fördel

Lika lite som de anger att det är en otillbörlig fördel att använda åkdon när man spelar - menar de att en putter med puttningslinjer på, eller flera bollsymboler på i rad, laseravståndsmätare, GPS och självgående golfvagn inte är att betrakta som otillbörlig fördel.

   Skälet till att de senare prylarna inte är detta är att: De är tillgängliga för alla, enligt det svar som jag fick på min fråga till SGFs regelexpert. Men det är väl en sanning med modifikation - om man så säger. Dubbelmoralen frodas inom golfen.

 

De prylarna är åtminstone tillgängliga för de som tycks ha mera pengar än förstånd,

och som inte litar på sin egen förmåga

Som om inte ett lämpligt åkdon på samma grunder borde få vara lika tillgängliga för alla som anser sig behöva en sådan för att kunna delta i spelet. Och som är villiga att betala vad det kostar. Men så enkelt är det inte alltid i golfens underbara värld.

sidan 26

 

Tokiga regler och krav finns väl inte i golfen? Bara tokiga tillämpare och missledda uttolkare

Våren 2011 tog jag öppet strid med min klubb Abbekås GKs ordförande i tävlings/ regelkommittén Olle Andersson, i fortsättningen benämnd OA, som tillika var klubbens licensierade och officielle golfdomare, om detta med att jag måste visa läkarintyg för att få använda mig av golfbil i den veckovisa Gubbagolfen, och i några semestertävlingar under klubbens golfvecka i semestermånaden juli.

   Att jag då, trots en ledbandsskada i ett knä som gjorde det omöjligt för mig att kunna gå en hel rond, ändå kunde få delta i den golf som jag trodde ingick när jag i laga ordning och i rätt tid hade betalt årsavgiften till min golfklubb. 

 

Denna strid ledde till tråkiga konsekvenser för alla oss som deltog i den

Den raserade vänskapsrelationer mellan mig och medlemmar i klubben, som tyckte att ordföranden/ golfdomaren OA hade rätt och inte jag. Att OA betedde sig anständigt - men inte jag. Men om de raserade relationerna var priset för att få den här frågan prövad och genomlyst så accepterar jag det - trots att det smärtar mig djupt. Det som från början var en bagatell slutade i gråt och tandagnisslan. Fullständigt i onödan och totalt huvudlöst. Det tyckte jag då när jag stod mitt uppe i striden, och det tycker jag fortfarande nu 2020.

______________________

 

Så hanterades kravet på läkarintyg av golfdomare, funktionärer och av styrelsen 

 i Abbekås GK 2011, och av styrelsen i Bedinge GK 2017    (Bedinge GK se sidan 53)

Under alla år som jag har spelat golf har jag alltid värdesatt förmånen att kunna gå mina golfronder. Det har alltid varit syftet med mitt golfspel, och är orsaken till mitt golfande och till mitt medlemskap i en golfklubb. Men när jag våren 2011 på grund av en akut ledbandsskada i ett knä ville använda golfbil i veckans Gubbagolf i Abbekås GK fick jag inte lov till detta av tävlingsledaren Robert Holm: Utan att du visar läkarintyg, som han sa. Men efter livligt diskuterande fick jag till slut delta: Som ett undantag i just denna tävling, som han uttryckte det.

   Jag var medlem i Abbekås GK från att klubben bildades på 1980-talet - och funktionärerna där kände väl till att jag alltid gick när jag spelade. Med ett undantag - då jag på grund av ett snabbt uppkommet problem med en hälsena använde golfbil de sista 9 hålen på en klubbtävling. Så min villighet till att gå mina golfronder torde det inte ha rått något tvivel om kunde jag självklart tycka; men så självklart var det inte för alla.

sidan 27 

 

Jag tog strid om kravet på läkarintyg för att få använda åkdon

när jag på grund av ledbandsskadan i knät inte kunde gå

Det var hela tiden gny från ordföranden OA i tävlings/ regelkommittén, som vid flera tillfällen vid den veckovisa Gubbagolfen sa: Du ska visa läkarintyg för att få använda golfbil på tävlingar och andra handicapgrundande ronder.

   Jag har i alla mina golfår tyckt att kravet på läkarintyg varit omotiverat och felaktigt. Och jag tog då tagelskjortan på och ställde mig på barrikaden för att öppet och offentligt försvara min övertygelse, och för att en gång för alla få klarlagt vad som verkligen borde gälla i frågan.

   För att travestera vad Torbjörn Fälldin sa om en statsrådspost vill jag säga: Ingen golfrond i världen är så åtråvärd - att jag ska dagtinga med min övertygelse om att kravet på läkarintyg i sammanhanget är illasinnat, obefogat - och ett feltänk.

 

Det är inte genom att "jamsa" med i allt i tillvaron som man åstadkommer förändringar i den

Det gör man genom att ifrågasätta det man uppfattar som tokerier - och genom att bekämpa avarterna. Det är inte min stil att överutnyttja vår sjukvård och att tära på vår gemensamma välfärd på det sätt som det kravet innebär och förutsätter, därför tog jag striden. 

   Jag kommenterade OAs propåer med argument som: Att jag inte i onödan ville belasta sjukvården och skattebetalarna,  att det finns undantag i kravet, att jag var äldre. Men inget av det jag sa blidkade honom. 

   Jag spelade seniortävlingar varje vecka och allt fungerade tillfredsställande fram till att jag anmälde mig och min fru Birna till fem olika tävlingar som skulle gå av stapeln under klubbens golfvecka i juli 2011 ... men då började det att hända saker.

 

När det sunda förnuftet lyser med sin frånvaro då kan man alltid skylla på "plikten"

Efter att våra anmälningar till tävlingarna hade kommit in till klubben kom OA till mig och sa: Om du inte visar läkarintyg får du inte delta åkande golfbil under golfveckans tävlingar. Jag upprepade mina argument och hävdade: Det är väl känt i klubben att jag dragits med en skada under hela säsongen som gör att jag inte kan gå.

   Jag vädjade till hans förnuft, men han tycktes inte ha något. Det finns ett krav som förbjuder detta - och då gäller det. Vill du delta i tävlingarna vill jag se ett läkarintyg. Kravet gäller för alla och det är min PLIKT att kolla det, sa OA - och visade mig kravet i Regelboken. Det krav som jag då självfallet kände till, och som jag noga hade läst på.

   Jo, men försök att förstå, där står ju också tydligt i det kravet att det finns flera undantag som ..., försökte jag. Men nej, det var tvärstopp. Han slog igen Regelboken, vände ryggen till mig och gick därifrån. Det fanns ett krav och det skulle till varje pris följas.


Att det i semestermånaden juli var en väntetid på mer än fyra veckor

på min vårdcentral tog han ingen hänsyn till

Det var gubevars hans självpåtagna plikt att bevaka att kravet från SGF följdes. Jag protesterade mot beslutet och menade att han kunde använda sunt förnuft och acceptera att jag använde golfbil utan att behöva visa läkarintyg när han tydligt kunde se att jag hade svårt för att gå, och att jag inte kom till i sjukvården på flera veckor. Men det betydde inget i sammanhanget.

 

Med ett sunt förnuft kommer man annars långt i livet

Och med ett sunt förnuft och kunskap kommer man ännu längre. Men han tycktes inte vara behäftad med någon av dessa välsignade egenskaper. När den självpåtagna plikten då kallar, kunskap saknas och förnuftet lyser med sin frånvaro hos maktfulla funktionärer och golfdomare - då är det fara å färde. Då ska man göra det man annars inte ska göra i golfen ... då ska man titta upp.

sidan 28

 

Han kunde lätt ha kompromissat med tanke på de möjligheter till det som medgavs i Regelboken

Och att SGF Klubbservice 2005 hade rekommenderat golfklubbarna att ta bort kravet. Men icke sa Nicke! Han lyssnade inte på det örat. Han kunde acceptera en kompromiss om vi: För att rädda situationen, som han uttryckte det, hänvisade till väntetiden på vårdcentralen. Men jag tyckte inte att sjukvården skulle klä skott för att golfen hade detta tokdumma krav och att han var fyrkantig och illa påläst, sin golfdomarelicens till trots ... så jag tackade nej till det förslaget.

 

Han blev då tvärilsk, flinade mig rakt upp i ansiktet och sa: Ja, då vet du vad som gäller

Varpå han vände ryggen åt mig och gick därifrån med raska steg - och bekräftade därmed tesen som hävdar att inbilskhet och arrogans är den andliga skallighetens peruk. Att tänka sig någon annan lösning än vad kravet förestavade gav nog honom sura uppstötningar och störde nog hans nattsömn. Det är de svaga, de fega och de okunniga som inte vågar kompromissa, sa statsminister Göran Persson.

 

Mot dumheten kämpar även gudarna förgäves, hävdade Friedrich Schiller

Den högsta formen av intelligens är sunt förnuft. Motsatsen är dumhet - och dumhet är den mänskliga egenskap som jag har minst fördragsamhet med. Och allra värst är den aktiva dumheten - för den rår man inte på, enligt Wolfgang von Goethe. Okunnighet brukar gå över ... om man lägger manken till, men är man i grunden dum då går det aldrig över.