Det är de fega golfarna som peggar lågt! Sida 2-28

Klicka på rubrikerna ovan för att komma till önskat textblock.

Vid läsning i mobil eller läsplatta klicka på strecksymbolen som visas till höger om rubriken.

Missa inte (!) sidan 1, klicka på rubriken högst upp: En GRATIS bok om golf ...

_______________________

sidan 2


Det är de fega golfarna som peggar lågt.

 

 Golf äro ett allestädes förträffligt tidsfördrif,

understundom i mycket trefligt sällskap, sa kung Gustaf Vl Adolf  

Att spela golf är så givande, och engagerande, att det ofta inte blir tid över till att göra något annat på fritiden. Golf är en passion, en livsstil för många och en trevlig aktivitet till glädje och välbefinnande för fler än 60 miljoner världsmedborgare 2020, varav cirka 540 tusen är pursvenskar.

   Få andra aktiviteter har så många "hängivna" utövare som golfen. Det är många som lägger stora delar av sin tid på golfbanorna, vilket jag har en viss förståelse för, ty golf är en trevlig och hälsofrämjande aktivitet.

 

Golf är det roligaste man kan ha ... med kläderna på, tyckte sexsymbolen Mae West

I Sverige är golfen den största "sporten och idrotten" när det avser utövare som är äldre än 30 år, varav ungefär hälften är äldre än 50 år. Golf är en aktivitet man kan ha stor glädje av utan att man måste vara bra på det. En aktivitet där damer och herrar, unga och gamla, tack vare golfens handicapsystem kan tävla med varandra på hyggligt lika villkor. Vilket innebär att nybörjare resultatmässigt kan hålla jämna steg med de mera kunniga utövarna och få något gott ut av det. I vilken annan "sport och idrottslik aktivitet" kan man göra detsamma?

 

Golf, är det en sport, är det inte en sjukdom, undrade Rickard Olsson i Vem Vet Mest i TV2

Visst kan det tyckas vara så hos många som lägger tid på en företeelse som ofta driver dem till vansinnets rand! Och som ibland uppträder som om golfen har satt sig på deras hjärna, eller rent av har ersatt den. Men, SGF är medlem i Riksidrottsförbundet, så golfen betraktas som sport och idrott och inte enbart som motion och tidsfördrif i trefligt sällskap. Att gå en 18 håls golfrond är en hyfsad prestation. I vart fall när man är kommen upp i åren, vilket flertalet golfare är. Man går cirka tio kilometer, på ett mjukt och ofta "tungt" underlag, dragandes en golfvagn eller bärande en golfbag med klubborna i. Man böjer sig ner för att pegga upp bollen, eller lyfta den, och man brukar ta i så det svartnar för ögonen när man spelar den. Efter denna fyra till fem timmars "kamp" blir man ordentligt mörbultad, och efteråt brukar man få ont i muskler som man kanske inte visste att man hade. Men allt i golfen upplevs inte enbart positivt av alla utövarna.


Många menar att det är ett fantasilöst tidsfördrif och ett självplågeri på kommersialismens villkor

att gå runt på en "gammal" potatisåker, eller kohage, och slå sig trött på en boll i syfte att nå ett tämligen meningslöst golfhandicap. Eller att man ständigt försöker spela på det handicap som man en lyckosam dag med möda fick ihop, och som man sedan krampaktigt klamrar sig fast vid, eller möjligen tror sig ska kunna förbättra. Nördarna påstår att golfare lever fem år längre än andra, men det är fake news, som president Trump brukade säga. Påståendet är en avsiktligt skapad myt och en medveten feltolkning av en hälsostudie, sa en forskare  i Sveriges Radio. Hade påståendet varit sant då hade nog alla spelat golf, för dummare än så är väl inte Homo sapiens sapiens: den "förståndiga" människan. 

  Det är trist att fake news används för att motivera golfens berättigande och förträfflighet, och för att ragga medlemmar och bidrag under friskvårdens täckmantel. Räcker det inte längre med att beskriva verkligheten som den är för att hålla golfintresset vid liv? Men om golf är ett förträffligt tidsfördrif, sport, sjukdom, självplågeri, eller det roligaste man kan ha ... med kläderna på - det lämnar jag till envar att bedöma.

 

I golfen ser nördarna och de ekonomiska intressenterna till att illusioner alltid är en del av verkligheten

Och att i sakta mak, ett par gånger i veckan, gå två kilometer i timmen och förespeglas att man då förlänger livet med fem år, är en av de illusionerna. Men att lika ofta som man spelar golf - i snabbt tempo gå de tio kilometrarna på halvannan timme ... det förlänger möjligen livet. Jag går cirka 15 tusen steg under en 18-håls golfrond. Av de stegen är nästan samtliga: 0 steg i hälsosamt tempo, enligt WHO:s definition av aktiviteter som leder till god hälsa. Så vad är då nyttan med att spela golf kan jag undra?

   Man kan börja spela golf så fort man kan gå, och man kan hålla på tills man inte längre kan gå, men då kan man använda åkdon för att kunna delta. Dock inte på handicapgrundande ronder/tävlingar. Då är det allvar enligt SGF och en del svenska golfklubbar. Då är golfarnas hälsa inte längre "omhuldad och prioriterad". Då är det "andra intressen" som ska tillgodoses. Drabbas man akut av ohälsa, eller känner ålderströtthet men ändå vill delta, då krävs det läkarintyg för att få använda eget - eller klubbarnas åkdon. Kan man då inte visa upp ett sådant får man inte vara med i gemenskapen. Enligt SGF, och vissa golfklubbar, är golfare sjuka eller ålderströtta bara om de kan uppvisa läkarintyg på "åkomman". Kravet gäller vid handicapgrundande ronder och tävlingar. Alltså även vid vanliga klubb- och trivseltävlingar som Tantatouren, Gubbagolfen, Antikrundan, Käringköret, Bockrundan, Seniorgolfen och liknande. Mer om detta illasinnade krav från sidan 12.

sidan 3

Men tycka vad man vill om golfen som sådan, den är ändå UTILE DULCI; det nyttiga och det nöjsamma

En mot kroppen skonsam aktivitet, bra motion, frisk luft, social samvaro och många tillfällen att träffa likasinnade på golfbanorna i Sverige, och i världen. Det sägs att golfens vagga stod i Skottland, men mera troligt är att golfen är ett mer än 700 år gammalt holländskt bollspel. Ordet golf kommer då av holländska ordet kolfsom betyder klubba, slagträ. Världens äldsta golfklubb, The Honourable Company of Edinburgh Golfers, bildades 1744 i Skottland - och är still going strong. Islänningarna är världens mest golfspelande folk (!) med 76 banor på drygt 340 tusen invånare. Det stora intresset för golf där beror nog på att Island ligger där det ligger ... mitt i golfströmmen. Skulle vi ha lika många golfbanor räknat per capita som Island har då skulle vi ha cirka 2 300 banor. Vi har 454 när detta skrivs.

 

Vi svenska golfare tror oss inte vara vilka som helst, dessutom är vi nu inte lika många

År 2020 är vi cirka 540 tusen medlemmar i våra golfklubbar, varav flertalet är pursvenskar. Nysvenskarna lyser i stort sett med sin frånvaro. Antalet medlemmar ökade kraftigt i slutet av förra seklet, men är nu dalande. Vi var nästan 600 tusen när vi var som flest. Den  negativa utvecklingen är ett bekymmer. Att förstå och att åtgärda vad tappet beror på är en ödesfråga för golfen. Det finns orsaker till varför så många har lämnat golfen och varför färre har tillkommit. Förhoppningsvis finns den insikten i golfens ledande kretsar?

   För att hejda medlemstappet räcker det inte med att vi numera får putta med flaggan i koppen, droppa från knähöjd och laga spikmärken på green. De "nyordningarna", och en del andra, kommer inte att få någon effekt på det tappet. Det är inte var flaggan ska vara när vi puttar som orsakat tappet. Vissa nyordningar är meningslösa - och som att springa på ett löpband; man gör bevisligen något ... men man kommer ingenstans. Ska golfens nedåtgående kurva kunna vändas uppåt igen då måste det nog till mera drastiska åtgärder och påtagliga förändringar.

   Som en konsekvens av Covid-19, ökade medlemsantalet 2020 från cirka 465 tusen till nästan 540 tusen, men den ökningen kommer troligen att "vaccineras bort" eftersom inget av det som orsakat tappet har åtgärdats.

 

Vilka i ledande kretsar i SGF, och i golfklubbarna, lyssnar på oss golfmotionärer. På den stora majoritet

 golfare som är den ekonomiska förutsättningen för golfens existens i sin nuvarande utformning

Vilka i de kretsarna är inte "medlöpare" i de intressegrupper som hävdar att golf går ut på att vi alltid ska försöka bli nya Stenson, Sörenstam? Att vi alltid ska sträva efter att sänka våra handicap. Att det ska ske med nya sofistikerade verktyg, på golfbanor i mästarklass - där längden på banorna ständigt ökas och där svårighetsgraden hela tiden stegras. Och med regler och krav som gör spelet alltmer oförståeligt, ohanterligt och ouppnåeligt för många. Vilka i golfens ledande kretsar inser att merparten av oss golfmotionärer mest vill ha roligt när vi spelar golf.  Att vi spelar för motionens skull och att vi inte alltid vill ha de pressande utmaningar som vi oftast opåkallat och oönskat ställs inför när vi ska spela. Merparten av oss utmanas i det dagliga livet varför de flesta nog inte är benägna att också låta sig utmanas även på fritiden. Denna hets och denna inställning hos golfens beslutsfattare, tillskyndare och pådrivare är ett feltänk som säkert bidrar till utglesningen av golfkretsen.  

 

Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, sa finansminister Pär Nuder (S)

Den stora tillströmningen av medlemmar till golfen i slutet av förra seklet bestod mest av 30- och 40-talister som ville förverkliga sig själva i den ekonomiska tillväxtens mest gyllene tidsperiod. Dessa välmående och välbeställda pursvenskar som Pär Nuder (S) så "vänligt" benämnde: Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda. Om några år har detta köttberg spelat färdigt för gott och då ska det bli intressant att se hur medlemsutvecklingen i golfen blir. För att travestera vad August Blanche 1848 skrev i Ett resande teatersällskap, så vågar jag påstå: Det ska nu fan vara golfklubbsdirektör. I många golfklubbar är att vara klubbchef, ordförande, intendent, klubbdirektör nog inget större nöje. I nuläget är nya medlemmar en bristvara. Bland de unga, där framtidens medlemmar ska rekryteras, är intresset för golfen lågt. Nu är det stillasittande aktiviteter som lockar. Att behöva ta i för att göra av med de ohälsosamma kolhydraterna som de får i sig från chips, läsk, godis, pizzor, pommes och annat är inte lockande. Nu är det surfande på nätet, att tala i mobilen och dataspel som prioriteras av flertalet unga. Att vara ute och gå sig trött på en "gammal" potatisåker, eller kohage, är inte inne i de kretsarna. Framtiden för golfen i Sverige var onekligen bättre förr i tiden.

 

Golfströmmen har saktat farten, tillflödet sinar; de unga vill inte spela golf

Den strömmen har sedan toppåret, då det fanns drygt 90 tusen registrerade golfmedlemmar i Sverige som var under 21 år, nu sinat till att vara under 50 tusen. Golfens medlemstillflöde är på väg att bli en rännil jämfört med i slutet av förra seklet då folk stod som spön i backen för att komma med i gemenskapen. Då när många trodde att golfen skulle växa upp till himlen. Men verkligheten brukar förr eller senare ta ut sin rätt, vilket den nu har gjort när det avser golfen. Detta tapp på 50 procent av unga spelare, framtidens golfare och klubbmedlemmar, är en katastrof som kommer att skapa stora problem för golfklubbarna de kommande åren. Nu är det annat ljud i skällan, och jag undrar var alla medlemmar ska komma ifrån som de närmaste åren ska fylla alla golfbanor och golfklubbar som finns i landet, och de nya som nog planeras.

   I USA, golfens förlovade land, där som mest drygt 30 miljoner spelade golf, har på senare år 6 miljoner av dem slutat med detta. Och mer än 500 golfbanor over there har enligt uppgift åter blivit potatisåkrar och kohagar.

 

När nöden är som störst i golfen då är hjälpen närmast obefintlig

Det är nog en bra gissning om jag förutspår en liknande utveckling för golfen i Sverige. Vi tycks ha för många golfbanor i landet, och en del av dem ligger på fel platser, långt bort från de stora befolkningscentra där medlemmarna ska rekryteras. Därför lär det nog också bli en återgång till potatisåkrar och kohagar för ett antal av våra golfbanor. Problemen tornar upp sig i golfklubbarna och konkurserna duggar nu ganska tätt.

   "Folksport" är vad golfen kallas av dem som lätt glömmer att många inte ens har råd med årsavgiften. Och det är tveksamt om golfen lever upp till de kriterier som gäller för folksporter; att den är tillgänglig för alla. Golfen är inte tillgänglig för alla. Men att för den skull kalla golfen, eller moderatbandy, som en del benämner företeelsen, för överklassport och snobbsport är kanske att ta i. Det gör inte ens ledande socialister. I vart fall inte förre vice statsministern Bosse Ringholm (S), som vid ett tillfälle, då hans tyckande hade någon betydelse, undslapp sig följande: Om det är sexhundra tusen människor i Sverige som spelar golf så är det definitivt ingen överklassport.

sidan 5

Golfen är väl inte huggen i sten och reglerna inte givna för alltid

Golfen har den plats, anseende och betydelse i samhället som den förtjänar. Det är nu svårt att skaffa medlemmar till golfen. Ska den negativa trenden kunna vändas till plus måste golfen ändras, förenklas, moderniseras och demokratiseras. Och faror som tidigt kan förutses är redan till hälften avvärjda. Faran i sammanhanget är att det måste ändras på en del i golfen om de gamla medlemmarna ska stanna kvar och om tillräckligt många nya ska tillkomma. Det är en sanning att det är aldrig fel med förändringar ... så länge förändringarna går i rätt riktning.

   Lojalitet mot förstenade åsikter har hittills aldrig slitit av några bojor, eller befriat någon mänsklig själ, sa Mark Twain. För att öka golfens attraktionskraft, och för att vända utvecklingen åt rätt håll, måste det tillföras nytt tänkande i golfen. Att hävda att reglerna i golfen inte kan ändras är att förneka erfarenheten, överlevnadsinstinkten och det sunda förnuftet hos golfarna.

   Vill golfklubbarna behålla sina medlemmar, och kunna rekrytera nya, kan de börja med att göra tillvaron mera vänlig och angenäm för de "gamla" medlemmarna, och enklare och mera välkomnande för de "nya" att komma in i gemenskapen. Men det är inte lätt att ändra på en så konservativ och mossbelupen institution som golfen. Utvecklingen går väl snarare åt andra hållet, att golfen som "folksport" går mot sin egen undergång ... om inget radikalt görs för att hejda kräftgången.

 

Som verkligheten ser ut förefaller det vara svårare att skaffa grönt kort

för att få gå ut på en golfbana än att skaffa körkort för att få köra bil

Eller: För att ta flygcertifikat, som en deppig elev i Bedinge GK sa vid ett tillfälle. Men är det inte en överdrift detta med grönt kort? Ska man behöva ta ett särskilt "körkort" för att få kalla sig golfspelare? Så viktig och märkvärdig är väl ändå inte golfen för det stora flertalet. Är det inte enbart ett sätt att försvåra rekryteringen till golfen, att resa onödiga hinder för de som är intresserade. Intagandet till golfgemenskapen kan väl lösas på ett enklare och mer inbjudande sätt. Jag har hört från intresserade att de tycker det tar för lång tid innan de får komma ut på banan.

   Det läggs timmar på teori och annat som kväver intresset. Många vill göra golfen märkvärdigare än vad den är, med resultat att man till slut blir sin egen fiende och krånglar till i stället för att förenkla. Som alltid så är hemligheten bakom framgång konsten att göra det man ska göra på ett intelligent, enkelt och förnuftigt sätt. Men, som Einstein 1944 sa apropå atombombens farlighet: Det ligger i människans natur att förgöra sig själv. Ett beteende som pågår med överkonsumtion av jordens förnybara resurser, spridning av atomvapnen, miljöförstöring, egoism, girighet. Framtidsutsikterna för mänskligheten, och för golfen, är dyster. Det är mycket i världen, och i golfen, som motverkar sitt eget syfte. Om de styrande inte inser detta skjuter de sig själva i foten.

 

Teorilektioner och drivingranger är inga roliga platser att betrakta golfvärlden ifrån

Svårigheten med att lära sig golf är att få kunskap genom teori; man ska spela. Det är ute på golfbanan man lär sig spelet. Släpp därför snabbt ut nybörjarna på banan och mal inte ner deras intresse med timmar av trist teori, regelundervisning och klubbhantering. Avdramatisera proceduren. Det behövs inga dyrköpta instruktörer i startskedet. Låt någon intresserad golfmotionär i klubbenmot skälig ersättning, visa nybörjarna hur de bör hålla i en golfklubba, och att peka ut åt vilket håll de ska gå. Och de ska inpränta hos nybörjarna vikten av att de ska ropa FORE vid minsta risk för att den slagna bollen kan gå åt annat håll än den tänkta. Släpp sedan ut dem i verkligheten - ut på banan.

    Förse nybörjarna med en färgstark väst och en färgglad flagga på en stång att ha i golfbagen. Då kan alla på banan se dem - och kan hjälpa till. Alla blir "faddrar" åt nybörjarna, och alla blir då också extra medvetna om den ökade risken för att bli träffade av felriktade bollar.

   Låt nybörjarna ha denna utrustning tills de lärt sig grunderna - och fått handicap. Vill man sedan att de ska stanna kvar i gemenskapen ska de omhuldas med generositet och omtanke och inte enbart betraktas som framtida kassakor och kunder till golfens ekonomiska intressenter.

 

Dessutom bör golfen acceptera en ledigare klädstil på golfbanorna,

så att också de unga kan känna sig välkomna in i gemenskapen

Det är med stelbenta och otidsenliga klädkrav som man skiljer agnarna från vetet i golfen; och de "riktiga" golfarna från patrasket. De unga upplever nog golfens klädkrav som mossiga. Det är väl närmast att betrakta som en förolämpning när de redan i entrén till en del golfklubbar möts av skyltar som talar om hur de ska vara klädda och inte vara klädda för att få ta del av gemenskapen och härligheten. 

   De kan gå på kungamiddag och på kungabröllop klädda i jeans, framträda i TV - och gå på "lokal", som det hette när jag var ung ... men de får inte spela golf i den moderna "smokingen".

 

De kan gifta sig i kyrkan klädda i kraglösa skjortor, i linnen, T-shirt och jeans,

men de får inte beträda den heliga golfbanan i bröllopsstassen   

Däremot tycks det vara okej för golfare i alla åldrar att ha den "heliga golfkepsen" på huvudet när de sitter i restaurangen och äter. Denna brist på "bildning" stöter mig mer än om någon skulle spela golf i jeans. Men det är väl i den motsägelsen som vett och etikett och uttrycket sanning och konsekvens förtydligas och förklaras för mig som är obildad. Förvänta dock, och kräv, att golfare ska vara anständigt klädda på banorna, men acceptera det mode som råder i tiden. I en golfshop jag besökte hängde dubbelmoralen tätt på galgarna, med raffiga damkläder som till min förvåning inte tilläts på deras egen bana. Det var sexigt tajta korta shorts och tunna urringade linnen som gjorde att damerna näst intill kunde gå "nakna" med kläderna på. För mig kändes de plaggen enbart inspirerande. De ökade onekligen min puls och triggade min fantasi, men i enlighet med golfens mossiga regler om hur damerna ska vara klädda på en golfbana var de sannerligen inte. Ägaren till butiken hade förmodligen missat skylten med klädkoden som var uppsatt vid entrén till klubben, eller så var det en medveten protest mot tokeriet.    

 

Det krävs nya sätt att tänka i golfen för att lösa de problem som skapats med de gamla sätten att tänka i golfen 

Det är vi golfmotionärer som har mest att förlora på golfens "utveckling". Golfen är på väg att kvävas av egoism och girighet. Och att regleras ihjäl av enögda nördar, enkelspåriga regelnissar och "framsynta" bakåtsträvare som inte besitter den insikt, fantasi och klarsynthet som krävs för att staka ut framtiden för golfen. Krig är för viktigt för att lämnas till generalerna, sa frankrikes konseljpresident Clemenceaus 1918, och jag tycker att golfen är för viktig för att helt lämnas till de ekonomiska intressenterna och till de fanatiska nördarna att oinskränkt få råda över. De ska i vart fall inte ohämmat och opåtalat tillåtas diktera villkoren för min fortsatta golf. 


Golf är källa till motion, friskvård och välbefinnande. Javisst, men se till att den blir det för alla utövarna

Att spela golf är mycket trevligt, men det kan göras ännu mer för att göra den ännu trevligare, och för att höja golfens attraktionskraft. Golfen behöver moderniseras, avdramatiseras och anpassas till tidens krav om det ska fungera i nutid. Riv upp en del gamla invanda mönster och ge plats till nya kreativa idéer till hur golfen ska spelas, och hur handicapen ska danas. Och för Guds skull: Se till att kvinnorna och deras villkor och förutsättningar i golfen fullt ut jämställs (!) med männens. Om inte det sker då blir alla andra åtgärder sannolikt verkningslösa.

 

Det är hög tid att humanisera golfen och det är viktigt att göra golfkraven på

oss golfmotionärer mera mänskliga och uppnåeliga för det stora flertalet

Golfen, som den presenteras och förväntas praktiseras, är en kravmaskin som sätter oss utövare under hård press. Den pressen är ett otyg som man ska se upp med om golfen ska bli den källa till glädje och friskvård som SGF tillskriver den. Kom bort från prestige och elittänkandet, och sluta med att betrakta golf som sport och idrott för oss golfmotionärer. Betrakta den i stället som en social inrättning med syfte att sysselsätta, skapa glädje, trivsel, gemenskap, bra motion och god hälsa för oss utövare. Och anpassa reglerna, kraven och förväntningarna därefter.

 

Dela upp amatörgolfen i idrott och motion: golfidrottare och golfmotionärer

Med delvis olika regler och krav på utövande och tillämpning av dem. Där vi inför spelsäsongen gör ett aktivt val av vilken kategori vi vill tillhöra. Då slipper förhoppningsvis många av oss golfmotionärer att ständigt bli hetsade till att sänka våra spelhandicap. Den mödan kan då överlåtas till de som väljer att vara golfidrottare. Denna hets och ständiga uppmaning till att sträva efter lägre spelhandicap är av ondo, en trist golgatavandring och ett självplågeri för många av oss golfmotionärer, som enbart spelar golf för vårt nöje, motion och välbefinnande.

 

Varför det ständigt propageras för att vi i vår golf alltid ska utmana oss själva förstår jag inte nyttan med

Detta hetsande från golfens intressenter är till men för vår mentala hälsa; den hetsen gör oss aggressiva och egoistiska. För flertalet golfare är det inte hälsosamt att nio slag av tio ute på banan inte resulterar i det vi "inbillas" att de ska resultera i. Dessa mycket frekventa misslyckanden skadar oss. De sårar vår självkänsla, underminerar vårt självförtroende och minskar tilltron på vår egen förmåga.

    Varför tros golfare alltid vilja sträva efter mer än vi som regel mäktar med att uppnå? Jag kan inte slå upp en golftidning utan att det på sida efter sida, i text och i annonser, tjatas om hur jag ska bete mig för att sänka mitt handicap, och med vad det ska göras. Det är ett onödigt hetsande som leder till prestationsångest hos många av oss, och som urholkar vårt intresse för golfen. Och sluta med att påstå att den som inte alltid vill bli bättre i sin golf alltid blir sämre. Den ständiga hetsen är nedbrytande. Det är att strö salt i öppna sår och att lägga lök på laxen.

 

För många golfmotionärer är det inget högre värde i att ståta med ett lågt handicap

Ett lågt handicap är snarare till "men" för de flesta, och det skapar ofta fler problem än det löser. Flertalet av oss är inte fakirer  som alltid vill späka oss själva genom att ständigt sträva efter högre mål och lägre spelhandicap. Eller att vi ständigt tros vilja tänja på våra gränser.

   Okej, det är upp till var och en att låta sig hetsas, eller inte hetsas, men så enkel är ändå inte ekvationen. Grupptrycket ska inte underskattas. Och att delta i tävlingar, där handicapen mestadels danas, är en del av tjusningen med golfen ... och är syftet för många med golfen. Det är det grupptrycket som golfens ekonomiska intressenter medvetet och idogt underblåser - i hopp om att det ska berika dem själva i slutänden.

   Men resultatet blir i längden snarare det motsatta. Det är nära till hands för många av oss med höga handicap att känna oss underlägsna när vi inte uppnår de förespeglade resultaten när vi spelar, att vi då oförtjänt kanske upplever oss misslyckade som golfare - och lämnar golfen.

 

Vi golfmotionärer ska inte behöva kämpa livet ur oss för att försöka bli unika i vår golf,

 tillerkänn oss i stället att vi redan är det

Vi kan väl fullt ut få glädja oss av det som vi med rimliga insatser uppnår i golfen. Vad är det för mening med ständiga höjningar av ribban? Vi golfmotionärer är ändå som folk är mest. Det vill säga att flertalet av oss vill kunna finna glädje och nöje i vår tillvaro, och i våra golfliv, utan att vi för den skull alltid ska behöva utföra mirakel. Eller att vi ständigt ska behöva slå nya rekord och nå nya höjder för att få vara tillfreds med oss själva och våra resultat på golfbanorna. Komikern Bob Hope träffade huvudet på spiken när han efter en kämpig golfrond på sin ålders höst sa: Golfen har förnämliga förutsättningar till att kunna glädja mig utövare. Men som golfen har utvecklats så är nu snart den enda sanna glädjen i sammanhanget den skadeglädje som jag känner när mina konkurrenter och medtävlare gör bort sig.

sidan 8 

Propagera i stället för att vi ska inse och förstå att var och en av oss duger som vi är, och att det räcker långt

med de handicap vi uppnår när vi har det naturligt bra i vårt golfande. I vart fall borde golfens högsta beskyddare och klubbarnas ledningar ställa sig bakom ett sådant budskap och inte bara okritiskt delta i den kommersiella dansen kring guldkalven i tron att det är det som är hälsan och framtiden för golfen. Självkritik är nog på sin plats hos många ansvariga inom golfen när det gäller det här.

   Ändra också handicapssystemet så att det snabbare anpassas till vår aktuella spelkompetens. Att vi höjer och sänker våra handicap lika mycket inom förslagsvis 6 poäng räknat från 36. Unna oss sedan att få vara ohämmat glada för de resultat vi uppnår när vi har det okonstlat bra ute på golfbanorna. Och tillerkänn alla oss golfare lika värde oavsett i vilken klass vi spelar. Eller än bättre; ta bort klassindelningen (!) för oss golfmotionärer. Den passar dåligt in i vårt moderna samhälle med krav på likaberättigande och jämlikhet.


Minska hetsen i golfen, och tona ner kommersialismen i den så att vi får tid att komma ikapp oss själva

Den hetsen är hysterisk med alla "innovationer" på materielsidan som vi ständigt bombarderas med, och som skapar ångest och tvivel hos många. Den hetsen tär på kroppen och skaver själen. Men okej, vi har själva bjudit in till denna "hjärntvätt" genom vår villighet att helst lyssna till det vi VILL höra - och att tro på det vi VILL tro på när det gäller golfen och en del annat! Så golfens intressenter försöker väl bara tillgodose våra egna skapade behov och fåfänga förhoppningar. Det är väl därför golfen kryllar av marknadsförare som agerar för att "tillgodose" vårt beteende, eller så är de måhända naiva tokskallar som lurat sig själva till att tro på de illusioner som de själva skapar och sprider.

   Men det håller inte att ständigt pracka på oss nya mirakelklubbor, superbollar och annat och inbilla oss att vi kan köpa oss framgång i golfen när talangen och den egna förmågan inte räcker till. Att vi då, genom ständiga förnyelser av materielen, inbillas att vi ska kunna ta genvägar till större spelskicklighet och till lägre handicap; till "fejkad" lycka och inbillad tillfredsställelse. I golfen tillmäts materielen större betydelse än de har, och reklamen för dem beskriver aldrig verkligheten ... den beskriver enbart drömmen.


Den hetsen, och ansträngningarna från golfens ekonomiska intressenter att "förverkliga" vår önskan

att nå himmelriket redan här på jorden, skapar ett ständigt helvete för många av oss golfare 

Hetsen gynnar inte golfen och den skapar inga lyckliga golfare. Ständiga köp av nya verktyg och materiel gör oss inte till bättre golfare, det gör oss bara fattigare. Dessutom, hade materielen haft avgörande betydelse för resultaten hade många av dem förbjudits. Fabrikanterna lovar runt men håller tunt. Och det är dessbättre inte plånboken som avgör vilka som blir bra i golf. Det är dock upp till var och en att själv avgöra om vi ska tro på allt som sägs när det gäller hur golf ska spelas - och med vad. Men det är lätt att vi omedvetet drabbas av tvivel och sviktande självförtroende när spelet inte alltid går som vi tänkt oss, och som vi ständigt inbillas att det ska gå "bara" vi investerar i det "senaste nya". Men som verkligheten är i golfen; när nördarna och de ekonomiska intressenterna talar då är sanningen stum.

 

Det torde vara ett livsvillkor för golfen att inte överse med de fel och brister som tycks kväva den

Golfreglerna behöver ses över så att golfen blir enklare att förstå, och för att kunna utövas på ett regelrätt sätt. En del syften med golfen, regler, krav och förklaringar tycks ha tillkommit efter principen att man saltar först och smakar sedan. Den metoden gynnar inte golfen.

   Och respekten för kvinnorna och deras status och villkor i golfen måste förbättras! Det är en ödesfråga för golfen att kvinnorna ges samma möjligheter, rättigheter och förutsättningar till resultat och handicap som männen har. Sker ingen ändring till det bättre lär golfen som "folksport" inte bli så mycket äldre än den nu är. Den kvinnosyn som råder i golfen passar inte i det moderna samhället med krav på jämställdhet och jämlikhet. Men den sanningen har inget gehör hos de som bestämmer i golfen; alfahannarna.

 

Man ska akta sig noga för att stubba hornen på "heliga kor", och man ska inte rycka dem i svansen

Men jag dristar mig trots detta till att ha synpunkter och åsikter om golfen som inte alltid faller golfens tillskyndare och förespråkare på läppen. Golfens regler, krav och ordning är "heliga kor" för många - och kritik mot dessa "kor" är inte gångbart.

   Att torgföra åsikter och synpunkter som inte syftar till att öka konsumtionen av golfprylar, att öka svårighetsgraden på banorna, eller att sänka sitt spelhandicap, är inte inne i de kretsarna. Men jag fortsätter ta risken att stöta mig med etablissemanget i förvissning om att en enklare golf är en roligare golf för flertalet av oss golfare, och att en jämlik och demokratisk golf är en trevligare golf ... till gagn för golfen som helhet.

 

Inför "öronmärkta" regler för oss golfmotionärer

Så att vi exempelvis oftare ska kunna medges Lättnad utan plikt för att lösa en del problem ute på banan. Plus en del andra ändringar som kan göra golfen mer lätthanterlig, mer lättförståelig och ännu trevligare för oss som enbart spelar för vårt nöje; och för att öka tempot! Som det nu är tar det mestadels för lång tid att komma runt på banorna.

   Det kan ställas andra krav på golfproffs och golfidrottare än på oss golfmotionärer. De som har golfen för att  tjäna pengar kan väl delvis ha egna regler och krav, och golfidrottare med ambitioner likaså. För oss som spelar golf för vårt nöje, motion och social gemenskap ska den i första hand leda till den glädje som Bob Hope efterlyste ... och inte till hetsjakt och pina. 

 

Golfen blir alltmer detaljstyrd, och den mäts upp i allt mindre "strutar"

som gör spelet oförståeligt och svårspelat - om det ska göras på rätt sätt

Ju mer "utvecklad"golfen blir, eller snarare invecklad, desto fler tycks också strutarna bli. Och få eller inga av de gamla "strutarna" har tagits bort. Är det då förvånande att många golfare inte förstår allt det som omgärdar golfen - och som håller den i ett strypgrepp. Ta därför bort, eller ändra på en del regler, krav, tolkningar och förklaringar som många inte förstår innebörden i, eller respekterar.

   Det finns förvisso "bara" 34 regler i golfen, men för att kunna leva upp till dem kryllar det av anmärkningar, definitioner, krav och förklaringar till vad som menas och avses. Mångfalden, okunnigheten och oförståelsen av dem gör många av oss golfare till fuskare och regelbrytare om vi vill det eller inte. Golfens idé medger att vi till dels är vår egen domare. Det förutsätts att vi är ärliga i vårt spel och håller oss till reglerna. Så är det kanske, men då måste vi golfare förstå och rätt värdera innebörden i de regler med bihang som omgärdar sporten. Men jag ska inte måla

fan på väggen. Det finns måhända fler kunniga, ärliga och ärbara golfspelare än jag tror ... men förmodligen inte så många som det påstås.

   Regler i golfen måste självfallet finnas om det ska fungera, men regler som inte accepteras, allmänt respekteras och inte förstås av oss som ska tillämpa dem har inget större värde. De skapar då bara större problem än de löser. Regler är till för att följas, men då ska reglerna vara enkla, förnuftiga, rimliga och verkligen forma den tillvaro man vill eftersträva. Gör de inte det, eller om de leder till konsekvenser som man inte vill ha, då ska de ändras, eller tas bort. Vi har många idiotiska regler i vårt spel, sa tourspelaren Carl Pettersson efter två pliktslag för att han nuddat ett löv i backsvingen när han spelade PGA-Touren på Kiawah Island i USA 2012. De två plikten kostade han fem miljoner kronor i prispengar. 

   Från "vanligtvis välunderrättat håll" har det sagts: I golfen finns bara två slag av utövare; de som förstår reglerna men som inte kan förklara dem, och de som kan förklara reglerna men som inte förstår dem.

sidan 10 

Kunskap om golfens regler och krav är till ringa nytta - om den inte paras med sunt förnuft

För att amatörer ska kunna spela golf på ett anständigt sätt kan det kanske räcka med att tillämpa Tio Guds bud!? För att leva "rätt" i den kristna världen räcker de buden, men för att spela golf finns det en egen "bibel" med tusentals bud och förklaringar om hur det ska göras och inte göras. Går det inte att åtgärda denna överdrift på ett vettigt sätt? Går det inte att rensa bort en del tveksamheter och småtterier i regelverket för oss amatörer och i stället förorda tilltro, samarbete och sunt förnuft. Enbart kunskap om golfens regler och krav räcker inte för att göra golfen till den glädje och välbefinnande som avses - om reglerna och kraven inte får tolkas och tillämpas med sunt förnuft. 

   Men sunt förnuft är en blomma som inte växer i alla golfares trädgårdar. Kunde man hitta en gemensam inre moral då skulle det inte behövas några särskilda regler i golfen, då skulle det räcka med kärleksbudet och vägtrafikförordningen, lär biskopen i Skara ha sagt. Kärleksbudet i sammanfattad form säger: Du ska älska Gud över allting annat, och din nästa som dig själv. Men det ligger nog inte för hetsade, väl pålästa och långt "gångna" golfare (!) att älska sin nästa. Det vill säga sina konkurrenter, sina med- och motspelare.

 

Att spela golf så som det propageras för, och förväntas att man ska göra,

befrämjar inte medmänsklighet och medkänsla

"Lyss" man till budskapen i reklamen för golfen, till vad SGF, golfpron, golfshopar, golftidningar, klubbledningar, nördar och andra  "frälsta" ständigt predikar och uppmanar oss golfare till att göra - då inser man snabbt att det mesta i golfen uppmuntrar och framhåller egoismen. 

   Golfen går ut på att man ska vara bäst - och ståta med ett lågt handicap, uppnått med hjälp av de senaste materielen. Man ska greppa klubban rätt, hålla koll på åt vilket håll knogarna pekar, och hur vinklarna är. Man ska ta stans i enlighet med råden i senaste utgåvan av tidningen Svensk Golf, hålla huvudet stilla, titta på bollen, slå långt, rakt ... och alltid söka orsaker till att kunna plikta sina motspelare vid tävlingar av olika slag. 


Golfbollar går sällan eller aldrig dit man vill att de ska gå (!) - de går i stället dit man verkligen siktar

Varför ska golfmotionärer behöva leta efter illa slagna bollar i FEM minuter när det problemet kan lösas på ett enklare sätt. Den regeln orsakar mycket irritationer, och den förlänger speltiden för alla på banan. Från 2019 gäller TRE minuter, men det är nästan lika illa.

   Hittas inte bollen genast när vi kommer fram dit där den förväntas vara ska golfmotionärer få plikta, och sedan spela en ny boll från spelbar plats i det område där bollen av markören och andra i bollen bedöms har landat, eller från närmast fairway. Detta ställer då större krav på observans och följsamhet från markör, medspelare och motspelare, men det blir lätt till rutin. Och det blir till fromma för tempot på banan.

   Vi ska inte behöva gå tillbaka till den plats vi slog den ifrån för att slå nästa boll. Att både plikta och tvingas gå tillbaka för att slå en ny boll är dubbelt straff, det kan väl räcka med det ena. Vi uppmanas visserligen till att spela en Provisorisk boll om vi är tveksamma till att hitta bollen när vi kommer fram dit där den tros vara, men det ska fortsatt ändå letas i tre minuter - så det är ingen lösning på det problemet. Visst, vi kan döma ut bollen, plikta och slå en ny boll, men hur många vill göra det? Hoppet om att hitta bollen spelbar är det sista som överger oss golfare.

 

Ta bort regeln om Provisorisk boll eftersom den regeln har till följd att tempot

på golfbanorna, av allt letandet, påtagligt sjunker

Återplaceringen av bollen på spelbar yta blir kanske inte på centimetern, eller ens på metern, men vad spelar det för roll - om markören och jag är överens. Det är lika för alla och orättvisorna brukar jämna ut sig i längden. Golfen är ändå inte rättvis, så vad spelar någon meter hit eller dit för roll för oss golfmotionärer. Och boll Out of bound kan väl, med plikt, få spelas vidare från närmast spelbar plats i linje med där den gick ut. Då blir effekten på den "olycksalige golfaren" mindre smärtsam och golfen känns onekligen trevligare för densamme, och även för oss andra i bollen. Därtill sparas det på den tid som alla säger sig värna om.

    En annan regel som jag har svårt att förstå mig på är den att jag måste vara "övertygad" om att bollen har gått ner i ett Vattenhinder ... om jag "tror" att den har gjort det. Har jag inte den "övertygelsen" då ska bollen slås om från den plats där den slogs - med plikt. Detta gäller även om hindret är dolt och att jag då inte kan se om bollen går i vattnet eller inte. Men hittar jag inte bollen när jag kommer fram så har den väl gått i - för var har den annars tagit vägen? Är jag då "tillräckligt" stark i tron och säger att den gått i, då ska den slås inom två klubblängder från hindret, med plikt. Det är okej, men det frestar onekligen på samvetet att våga påstå att att bollen gick i vattnet. För det är förvisso en viss skillnad i det ena fallet jämfört med det andra, och det lämnar utrymme för godtycke. I sådana situationer tycker jag att golfmotionärer ska få droppa inom två klubblängder där bollen bedöms ha gått i, eller i flagglinjen, plikta och slå nästa slag. Ett sådant förfarande sparar också tid, och man slipper att hamna i det beryktade Moment 22

   Och varför ? ska jag plikta om bollen vid ett slag träffar mig själv, eller min utrustning. Det sker oavsiktligt i de flesta fall, och är sällan eller aldrig till min fördel. Att jag och min utrustning är där är ju en förutsättning för spelet och då borde sådana händelser få passera utan plikt. Att bli bestraffad för detta är att skjuta på sittande fågel. Det är negativt för golfen och är väl att betrakta som "förföljelse" av oss spelare. Och varför ska jag plikta om jag råkar träffa bollen flera gånger vid ett slag? Om så sker blir det vanligen inte till fördel för min score.

 

Tillåt alltid Lägesförbättring på fairway och foregreen ... när det är motiverat

Om bollen på fairway och foregreen hamnar i en uppslagen grop, oavsiktligt uppkommen fördjupning - eller i annan avvikelse från det avsedda och tänkta, då borde jag väl för rättvisans skull få fri dropp, eller placera bollen på plan mark utan plikt - om markören och jag är överens om orsaken. Det ska inte vara tur eller otur som ska avgöra om en boll på fairway och foregreen är spelbar eller inte. Dessa ytor är väl tänkta att vara släta som en barnrumpa, eller heltäckningsmatta, och lika för alla. Utan djupa gropar orsakade av spelare som tar torv och som inte lagar banan efter sig. Eller beroende på annan icke avsedd påverkan av maskiner, spelare, fåglar, kaniner och andra djur. Hamnar bollen i en sådan grop, hjulspår, fotspår eller liknande kan den i värsta fall vara näst intill helt ospelbar, och leder då ofta till men för scoren, och för trevnaden. Golfen är som sagt inte rättvis, men att de som sköter sig ute på banan ska behöva lida för att andra inte gör det ökar på den orättvisan. 


Endast slag som sätter bollen i rörelse (!) ska räknas. Betrakta därför Luftslag som provsving

Att räkna Luftslag är ett straff som mest drabbar nybörjare och golfmotionärer och vi har det svårt ändå i vår golf. I vilka andra sammanhang straffar man "tanken" på att göra något? Och tillåt att boll på fairway och foregreen alltid får göras ren utan plikt när det finns anledning. Det jämnar då ut skillnaden mellan att spela en torr sommardag då bollen rullar lika långt som den flyger, med en kall och våt höst eller vårdag då bollen stannar där den landar. Och att vi ibland då knappt ser bollen beroende på den jord och lera som vidhäftar den. 

   Handicapen brukar uppnås i gott väder och då är det väl rimligt att vi kompenseras så att vi ska kunna spela på våra handicap när vädret och förutsättningarna är dåliga. Annars ska det väl för rättvisans skull införas ett "sommarhandicap" och ett "iövrigthandicap". Golfare sägs ju måna om att rättvisa alltid ska råda - så varför inte även här? Att behöva slå på en boll full med lera och jord är väl inte särskilt rättvist, eller ens roligt.     Tillåt också att golfmotionärer får grunda klubban i hinder. Golfen är svår nog ändå för de flesta och hindret i sig utgör ju en extra svårighet, så varför spä på den svårigheten med detta förbud. Och ändra begreppet Slaggolf till att heta PAR + 5, eller bara + 5, då förstår alla vad som gäller. Slaggolf och Slagtävling låter förvillande lika och ställer ofta till problem för oss ”obildbara” som inte kan skilja på det ena eller det andra ute på golfbanorna. En bagatell? Javisst ... men ändå!

sidan 12

Nu till det som jag protesterat mot i alla mina golfår: Varför ska golfare som drabbas av ohälsa, eller

känner trötthet vid hög ålder, behöva visa läkarintyg när de vill använda åkdon för att kunna delta i spelet

SGF har länge ställt det kravet, och Naturvårdsverket och länsstyrelserna "legitimerade" kravet tidigt 2000-tal när de inkluderade golfbanorna i: Krav på läkarintyg för att få köra med motorfordon i terrängen. Men ansvariga hos myndigheterna insåg efterhand att effekten av kravet när det avsåg golfbanorna blev mycket dålig. Kravet drabbade mest äldre golfare, som ibland behövde använda åkdon för att kunna delta i spelet. Det sunda förnuftet hos myndigheterna tilläts då att få råda - och ...


I november 2012 tog Länsstyrelsen Stockholm bort kravet på läkarintyg i samband med golfspel, 

och övriga länsstyrelser följde snabbt efter. Naturvårdsverket tog bort kravet i juni 2015

Men SGF och en del golfklubbars styrelser har inte insett det förnuftiga i de besluten. De tillämpar fortsatt 2021 kravet; nu kallat Tillstånd. En ny benämning på den gamla oförrätten. Enligt uppgift har myndigheterna förbjudit SGF att ställa krav på läkarintyg, därför påhittet med att kalla det Tillstånd. Du kan bidra till att ändra på detta elaka krav genom att påminna SGF, och din klubbstyrelse, om det faktiska förhållandet. Agera idag annars får du själv kanske ta konsekvensen av detta diskriminerande och medlemsfientliga krav om du råkar stuka en fot eller en tå strax innan du ska slå ut i den veckovisa Gubbagolfen eller Tantaturen nästa gång. Läs mer om detta från sidan 52.


 Är det vettigt, att när vi golfare känner trötthet vid hög ålder, akut drabbats av ohälsa: brutit ett ben, stukat

en fot, fått en liktorn, en öm hälsena, sträckt ett ledband, eller fått ryggskott av allt bugande för överheten

- att vi då ska behöva belasta vården och skattebetalarna (!) med detta bara för att vi ska få lov att spela vår golf när vi vill även om vi just då inte obehindrat kan gå? Att vi då ska få göra det som vi årligen betalar avgifter till våra golfklubbar och till SGF för att kunna göra.

    Ska då skattebetalarna vara med och bekosta detta tokdumma krav? Ska då allvarligt sjuka medmänniskor behöva trängas med oss "friska" golfare när de kommer till den överbelastade vården för att söka bot för sina sjukdomar? Är det så det ska vara? Nej självklart inte ... det är i högsta grad osolidariskt. Men det ska kanske ses som en "jämlik" fördelning av vår gemensamma välfärd. Ty då kan även den "förment" friska skaran golfare ta ut sin del av vården och samhällets omsorg även om vi inte är i verkligt behov av den just då.


Men den plundringen och den onödiga dräneringen av vår välfärd och omsorg ställer jag aldrig upp på

Detta strider mot min uppfattning om hur vården och omsorgen ska brukas och fördelas till oss medborgare. Det får vara måtta på tokerierna i vår kära golf. Och ett läkarintyg tar man heller inte bara rakt ut ur luften. Läkarna är vårdens dyraste resurs och den resursen ska inte missbrukas för att tillgodose SGF:s krav Tillstånd för att betalande golfmedlemmar ska få delta i vissa golfsammanhang. Det är slöseri med skattemedlen och läkarnas kompetenser att använda de resurserna på det meningslösa sättet. Kan inte du som förordar kravet inse det? 


Dessutom: De flesta krämpor som vi golfare akut drabbas av hanteras inte av läkare, de hanteras

av sjuksköterskor och sjukgymnaster i vården ... och de kan inte utfärda läkarintyg

Kravet leder därför till att exempelvis många av de 75 tusen golfarna som har artros oförskyllt hamnar i Moment 22, med följd att många då hindras från att delta i spelet. Och för trötthet vid hög ålder (!) utfärdas inga läkarintyg. Ålderströtthet, liksom graviditet, betraktas som ett naturligt tillstånd. Detta är skäl till att kravet ska tas bort. Att utfärda läkarintyg kostar tid och pengar. Därför ska resurserna användas med klokhet, och där de gör nytta, och inte slösas bort på dumheter. Jag skäms när jag inser vilka konsekvenser detta krav kan få för allvarligt sjuka som är i verkligt behov av att kunna komma till i vården än vad jag och andra golfare då sannolikt är. Jag har i alla mina golfår protesterat mot detta slöseri med skattemedlen. Vården är heller ingen serviceorganisation, som SGF och golfklubbarna ska använda för att "sålla fram" vilka golfare som ska få använda sina medlemskap så som det är tänkt och utlovat.

   Vi golfare ska inte acceptera tokiga krav vars konsekvenser går ut över andra som verkligen behöver komma till i vården. Köerna i vården är långa nog ändå utan att "frisksporten" golfen medvetet, och helt i onödan, ska tvinga in oss utövare till att trängas i de köerna. Vårdens resurser ska användas med förnuft och inte slösas bort på aktiva golfare som på ett anständigt sätt ändå kan ta hand om sig själva.


Regelinformation är hämtade ur SGF:s Spel och tävlingshandboken, Regelboken 2004, 2008, 2012, 2016.

Annan fakta härleds till protokoll och andra källor från SGF, Naturvårdsverket, länsstyrelser, landsting och andra berörda.

 

Anledningen till att kravet på läkarintyg finns tror många golfare är att det är en Otillbörlig fördel att

använda åkdon när man spelar golf. Men så är det inte alls, det är ingen fördel (!) - det är bara ett påhitt

Uttrycket Otillbörlig fördel använder heller inte SGF officiellt. Och att det skulle vara orsaken till kravet kan jag heller inte förstå; för vilken är då den fördelen? Det har ingen på ett trovärdigt sätt kunnat förklara för mig. Men det är ett faktum, att felaktiga påståenden, och lögner som upprepas tillräckligt ofta, blir till slut "sanningar". Och krav som det inte finns vettiga förklaringar till varför de finns brukar ge upphov till märkliga tolkningar, och det tycker jag att det kravet och den "sanningen" har gjort hos många golfare. Det motivet finns heller inte angivet i Regelboken. Det är alltså inte det verkliga motivet till varför kravet finns. Och av någon anledning anses det inte vara samma Otillbörliga fördel om man har ett läkarintyg att visa upp. Den luddiga "tolkningen" av kravet bäddar för fusk.

  Skillnaden mellan Otillbörlig fördel och ingen fördel är ett läkarintyg. Vem har förståelse för ett sådant krav? Var finns logiken i det tänkandet? Det måste vara något annat som orsakat detta krav, för det är väl inte där utan anledning? Mer om detta längre fram.

sidan 14 

SGF propagerar gärna och ofta för hur nyttig golfen är för alla, men det hindrar dem inte 

från att i nästa andetag resa krav, eller medverka till krav som direkt motverkar detta 

Vi beklagar oss över att vi ofta har svårt att komma till i vården, men varför gör vi golfare då inget åt det problemet? Villkoren för att få använda åkdon när vi vill spela golf ska lösas av golfklubbarna själva, utan att det ska belasta vården och skattebetalarna. Dyra och resurskrävande  läkarintyg ska inte missbrukas och användas för att reglera vilka golfmedlemmar som ska få spela eller inte på våra svenska golfbanor!

   Frihet är bra ... men kontroll är bättre, sa Josef Stalin. Men det avsåg kommuniststyret i Sovjet och ska inte tillämpas i den svenska golfen. SGF och golfklubbarna ska basera sina relationer till oss medlemmar på frihet, generositet och tillit (!) - inte på kontroll och förmynderi. 


Tillämpa i stället begreppet tilltro, och på heder och samvete, när det gäller vilka som ska få använda åkdon

Vi får lämna vår självdeklaration på heder och samvete, och vi kan använda den "garantin" i andra sammanhang, men för att få använda åkdon på tämligen oviktiga tävlingar och golfronder då är vi inte betrodda. Då har tilltro och heder och samvete inget värde, då ska vi engagera den dyra och hårt belastade vården för att kunna visa läkarintyg. Då misstänkliggörs våra motiv och skattebetalarna i gemen får ta notan. SGF och en del golfklubbars ledningar har större "tilltro" till Stalin och till hans teorier än till sina egna medlemmar. De utgår från att vi medlemmar är rufflare ute för att tillskansa oss obestyrkta fördelar på andras bekostnad. Och med detta elaka krav hjälper de till att: Som en äggasjuk höna, som vi säger i Skåne, vakta prylarna på prisborden och deltagarnas placeringar i tävlingarna. Denna brist på förtroende för, och brist på tilltro till oss medlemmar, är obegripligt och otillständigt. Men, som man sår får man skörda. Fröet till denna kränkning av oss har SGF själva sått genom alla de förfinade, finmaskiga och maniska regler, krav och tolkningar som finns i Regelboken.


Tilltro till varandra i golfen är näst intill obefintlig, och rimlig generositet saknas

Regelsättarna i SGF har missat att de egenskaperna är grundstenarna i alla väl fungerande relationer och gemenskaper. Som verkligheten nu är anser jag att det är en illasinnad kultur som omhuldas och uppmuntras i golfen, och som leder utvecklingen åt fel håll. Men så blir konsekvensen när SGF känner sig nödgad, att precis som Stalin, behöva reglera och kontrollera allt in i minsta detalj. Och när det saknas förtroende för och bristande tilltro till sina egna medlemmar. Ändå undrar företrädarna för golfen varför det är så många som nu lämnar "gemenskapen".

 

Detta krav på läkarintyg är att felvärdera åkdonens betydelse för resultatet i spelet,

och det är att överskatta tävlingarnas och spelhandicapets betydelse för oss golfmotionärer

Kravet är ovärdigt golfen. Det diskriminerar och är en ondsint handling som vi medlemmar inte ska finna oss i. Vi ska ha civilkurage nog att tillämpa civil olydnad, och att våga ifrågasätta en del lagar, regler och krav som tvingas på oss, men det gör vi pursvenskar nästan aldrig. Vi står där underdånigt med blottat huvud och golfkepsen i hand och följer blint och okritiskt direktiven som kommer från överheten och byråkraterna. Fostrade som vi är i en anda där vi inbillats att vi blir omhändertagna från vaggan till graven. Omhändertagna av andra som tros veta och förstå saker och ting bättre än vi själva gör. Denna vår "förlamning" passar golfens tillskyndare, byråkrater och nördar som en golfhandske.

 

När jag verkligen behöver vård ... då ska jag belasta vården, men till dess ska jag inte göra det

Och för att få lov att spela några tämligen oviktiga golftävlingar och handicapgrundande golfronder då ska jag absolut inte göra det. Sådana oförståeliga krav, med udden riktad mot oss äldre - och där skattebetalarna får stå för notan, ställer jag som sagt inte upp på. Tokiga regler och krav, i strid mot sunt förnuft - accepterar jag inte. Detta oavsett var de visar sig och oavsett i vilka sammanhang de förekommer.

   Galenskaper i tillvaron måste ständigt bekämpas, annars kommer vi till slut att kvävas av alla onödiga lagar, regler och krav som tvingas på oss av okunniga, känslolösa och oförnuftiga politiker, byråkrater, regelkreatörer, golfstyrelser, funktionärer, nördar och andra. Att ge dem makt utan att veta att de besitter sunt förnuft borde vara straffbart. Fria människor ska inte låta sig styras av rena dumheter och galenskaper. Och vi äldre ska inte finna oss i allt som prackas på oss bara för att det ska vara rättning i ledet och tyst i klassen. Men kravet gäller för alla golfare oavsett ålder, så det är lika tokigt oavsett vem det drabbar. Det är tilltron till oss golfare, vårt välmående och vårt välbefinnande det handlar om.

 

Hur då på golfbanor utomlands där vi måste använda åkdon? Ska vi då visa läkarintyg för att få gå

Hur blir det då med våra handicap; ska vi ha olika handicap hemma och ute i världen? Ska vi ha ett lägre handicap utomlands eftersom det anses vara en Otillbörlig fördel att använda åkdon när man spelar? Fördelen ska väl betalas om det ska vara svensk (o)rättvisa som gäller.

   Våra regler sägs vara de internationella, men hur hanterar då världen Terrängkörningslagen/TKL och Terrängkörningsförordningen/TKF? Den svenska lag och den förordning som sedan tidigt 2000-tal har varit orsakerna till myndighetskravet på läkarintyg. Det krav som myndigheterna nu alltså har tagit bort när det avser golfbanorna, men som SGF fortsatt hävdar med sitt krav på Tillstånd. Gäller den svenska TKL och TKF överallt i världen? Eller är det som kleptomanen som samlade på skedar sa: Man får ta s(k)eden dit man kommer.

    Detta får jag inte att gå ihop, men det får kanske du som försvarar det tokiga kravet. Hur ska vi då göra när vi ska spela utomlands, där vi på många golfbanor måste använda åkdon även om vi är fullt kuranta och "gångbara"!? Ska vi då avstå från att spela om vi inte har läkarintyg med krav på att få gå att visa upp? Ska vi "diska" oss själva eftersom vi bryter mot detta svenska krav för att få delta?

 

 VEM är det som egentligen kräver läkarintyg för att vi ska få använda åkdon när vi vill spela golf

Hur och varför har kravet uppstått? Kravet infördes av SGF på 1900-talet, i den inbillade tron att det var en Otillbörlig fördel att använda åkdon när man spelade golf. Att man då lättare skulle nå bättre placeringar i tävlingar, och då oschysst "roffa" åt sig av prylarna på prisborden.

   Kravet dikterades av brist på generositet, snikenhet och avundsjuka. Men kloka personer i SGF kom till insikt om att användande av åkdon inte givet ledde till ett bättre resultat - och de avsåg då att ta bort kravet. De insåg att det inte låg i SGF:s intresse att med ett så fientligt, och för skattebetalarna dyrt krav, begränsa sina egna medlemmars möjligheter till att kunna spela när de själva ville, och när de av åldersskäl eller av medicinska orsaker inte alltid kunde gå. Dock fick SGF kalla fötter och fullföljde inte beslutet. Det framgår om man tar del av vad som har sagts och gjorts genom åren. Kravet finns fortsatt med i Regelboken 2008, 2012, 2016. Betingat av SGF:s undfallenhet mot Naturvårdsverket, som tidigt 2000-tal "återuppfann" kravet, och SGF:s flathet mot länsstyrelserna som tillstyrkte "uppfinningen", utan att de då insåg konsekvenserna. 

   Men att kravet 2021 fortsatt ställs, trots att inga myndigheter längre ställer kavet (!) ska nu ses som eftergift till "gamarna" i klubbarna som avundsjukt vaktar placeringarna i tävlingarna, och prylarna på prisborden, så att de inte hamnar i "fel händer" på grund av fel förutsättningar. Golfare, som av ren bekvämlighet vill åka, eller som har mera pengar än förstånd, ska hanteras med lokala regler i klubbarna. 

   Men, om det inte är en Otillbörlig fördel att använda åkdon vid golfspel, vad är då den egentliga orsaken till att vi ska visa läkarintyg  när vi är kranka men ändå vill spela vår golf? Ja, varför det är så är det inte många som vet, men en sak är säker:

 

Kravet på Tillstånd, kravet på läkarintyg, har inget med själva golfspelet att göra

Kravet är djävulens gåva till golfen! Sakligt finns inget som talar för det, men ändamålet helgar medlet. För att inte riskera "prisplundringar" och "fel placeringar" i tävlingar tar man då TKL och TKF till intäkt för att motivera att detta elaka krav finns. Ett krav betingat av helt andra orsaker än att vakta prisbord och placeringar i tävlingarna. Kravet gällde tidigare vid alla handicapgrundande ronder, men ändrades 2016 till att "endast" gälla vid tävlingar. SGF insåg, att om det var en fördel att använda åkdon då skulle det resultera i ett bättre resultat och ett lägre handicap än det annars skulle ha blivit, och då skulle man fått betala dyrt för det när man sedan gick under ronderna; så det motivet föll på sin egen orimlighet. SGF insåg att förnuftiga golfare inte är dumma mot sig själva. Men det är illa nog att kravet fortsatt gäller vid handicapgrundande ronder och tävlingar - ty tävlingar av olika slag och dignitet är det mesta i golfen, och att delta i tävlingar är mångas syfte med golfen.

 

TKL och TKF ska inte omfatta golfbanorna (!) - där fyller de ingen funktion

Där ställer de enbart till problem. Särskilt för sköra äldre golfare som ibland akut drabbas av ohälsa. Detta faktum borde beaktas, men det görs inte. Det är inte många i golfens värld som bryr sig om oss äldre - trots att vi är flertalet i klubbarna. Vi motsvarar inte idealbilden på hur golfare och golfmedlemmar ska se ut, och hur de ska vara. Men vi är perfekta kassakor för att hålla klubbarnas verksamheter "gående"! Hade SGF och golfklubbarnas ledningar stått på sina egna medlemmars sida då hade detta krav givetvis inte funnits. 

 

Regelboken 2004, 2008, 2012, 2016: Man ska gå när man spelar tävlingar och handicapgrundande ronder 

Och självklart vill vi gå när vi spelar golf, det är ju därför flertal av oss spelar golf. Det är ju motionen vi eftersträvar! Men varför vi ska gå  sägs det inget om. Det kravet väcker frågor som SGF ska svara på: 1: Är det oschysst mot de andra deltagarna i tävlingarna att använda åkdon när man spelar? 2: Får man per automatik ett bättre resultat om man använder åkdon när man spelar än när man går? 3: Ska man vara fullt frisk, och helst yngre, för att delta i handicapgrundande ronder/tävlingar? Om svaren är ja, och trovärdigt motiverade, då är kravet på att gå okej. Om inte då tycker jag att kravet ska tas bort i Regelboken.

 

Hade SGF:s enda avsikt varit att värna om naturen då skulle de krävt läkarintyg vid all användning

av åkdon (!) - men när detta skrevs 2011 gällde kravet vid tävlingar och handicapgrundande ronder 

Men inte vid de tiotals miljoner sällskapsronder (!) som årligen spelas i Sverige. Då krävs inga läkarintyg, då bryr sig ingen om naturen. Då finns inga prylar på prisbord eller placeringar i tävlingar som ska bevakas så att de inte hamnar i "fel händer på grund av fel förutsättningar". Den begränsningen visar att också SGF:s regelkreatörer anser att det är oschysst att använda åkdon. Men det är ingen fördel att spela golf åkande - därför ska åkdon tillåtas för alla som anser sig behöva använda sådant för att kunna delta; om det finns åkdon tillgängliga. Låt tillgång och efterfrågan på åkdon styra urvalet, då blir det inget problem. Alternativt ska användning av åkdon aldrig tillåtas vid golfspel.


Det är medlemmarnas intressen SGF ska bevaka, inte byråkraternas på Naturvårdsverket

Det är som sagt inte golfspelet i sig som är målet med kravet, så kravet borde av den orsaken tas bort. Åldern på oss golfare blir allt högre, med  avtagande rörelseförmåga som följd hos många, och då är åkdon en möjlighet till att ändå kunna delta i spelet när vi vill. Därför är onödiga begränsningar till att kunna göra detta enbart av ondo. Klubbstyrelserna ska agera så att kravet försvinner och inte tassa runt problemet och obetingat godta detta krav från Naturvårdsverket, länsstyrelserna och SGF. Golfbanorna ska undantas från denna lag och denna förordning, där behövs de inte. Och kloka personer i SGF har försökt att påverka myndigheterna att göra undantag för golfbanorna. Det framgår när man läser "mellan raderna" i vad som har sagts i ämnet sedan början av 2000-talet. Och det framgår tydligt i: GOLFBILAR, ETT SNURRIGT REGELVERK, en skrivelse från SGF Klubbservice som 2005 sändes ut till landets alla golfklubbar.

   Notera att denna bok skrevs långt innan länsstyrelserna och Naturvårdsverket ändrade sina inställningar i frågan, och att de då beslutade att TKL och TKF inte längre ska omfatta golfbanorna. 


Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad, sa Frédéric Bastiat  

Efter en massiv lobbying av SGF, beslutade Högsta förvaltningsdomstolen 2018, att anställda i företag och verksamheter, som spelar golf, årligen ska kunna få ett skattefritt friskvårdsbidrag på upp till 5 tusen kronor från sina arbetsgivare. Skattefritt också för arbetsgivarna, skattebetalarna tar notan. Är det så vi vill ha det? Hur ska dessa skattefria förmåner för "särskilt utvalda" intressegrupper uttryckas, förklaras och motiveras? Och hur ska alla andra friskvårdande aktiviteter värderas och hanteras? Skattefria förmåner drabbar alla enskilda skattebetalare, oavsett om de kan, eller är kapabla till att kunna tillgodogöra sig förmånerna. Därför ska sådana skattefria avdrag av rättviseskäl aldrig medges.

   Golf och andra friskvårdande aktiviteter ska bekostas av sina utövare. Det ska inte förväntas, och krävas, att skattebetalarna i gemen ska vara med och finansiera "särskilt utvalda" gruppers olika fritidsaktiviteter. Om sådana förmåner betalades med beskattade pengar skulle saken vara i ett annat läge, men det är inte så SGF vill ha det. De förutsätter att denna förmån ska vara skattefri, vilket de sittande regeringarna genom åren inte har insett det "kloka" i. Därför medgav heller inte Skatteverket detta fram till 2018, då Högsta förvaltningsdomstolen lät sig påverkas av SGF:s lobbyister och ändrade förutsättningarna. "Friskvårdskostnader" och andra diffusa kostnader som betalas med obeskattade pengar i företag och verksamheter är svåra att kontrollera, och de inbjuder till fusk - och fusk ska aldrig tillåtas eller uppmuntras i en rättsstat.

   Friskvård är i var och ens eget intresse, och vi ska själva stå för kostnaderna när vi utövar den. De skattepengar i företag och verksamheter som då tillförs, eller återförs till statskassan, ska användas till att möjliggöra friskvård för alla (!) och inte bara för "särskilt utvalda".

 

Men hur som helst, vilka flera golfrelaterade kostnader utöver de som redan nu

skattefritt dras av i företag och verksamheter är det som man ska kunna dra av

Jag har inte riktigt förstått vilka "friskvårdskostnader" som SGF eftersträvar med sin propå till staten. Ska den rätten till avdrag gälla företag, verksamheter - och privatpersoner? Vad är det som ska vara avdragsgill friskvårdskostnad? Ska det vara kostnaden för anställdas medlemskap i golfklubbar? Ska man få göra avdrag för anställdas köp av bollar, klubbor, greenfeeavgifter, kläder, resor, bilersättningar, mat, boende? 

   För att uppnå friskvård räcker det väl inte med att man får "betalt" för att slå några bollar på en trist driving range, eller att man får spela några hål på en Pay & Play-bana. Och alla anställda spelar inte golf (!) så vilka "friskvårdskostnader" i samma storleksordning ska då i rättvisans namn alla övriga anställda i företag, verksamheter, stat och kommun kunna tillgodogöra sig?

   Och hur med oss pensionärer, som mer än de flesta andra är betjänta av friskvård, men som inte har arbetsgivare och skattebetalare att förlita oss på för att få våra friskvårdskostnader betalda, ska vi få dra av 5 tusen kronor i våra årliga självdeklarationer?

sidan 20

Stora avdrag för golfaktiviteter sker redan nu i företag och verksamheter under täckmanteln

"reklam och kundvård"- så ytterligare skattefria avdragsmöjligheter är inte försvarbara

Vem är det som egentligen står för många greenfeeavgifter, frukostar, luncher, middagar, korv med bröd, "smulfria" efterrätter, "förfriskningar", bollar, resor, prisbord, kläder, sponsring, konferenser, hotellboende, milersättningar, traktamenten och annat som brukas på golfbanorna, och som obeskattade dras av direkt som reklamkostnader i bokföringen i företag och veksamheter? Jo det är staten, det vill säga alla vi skattebetalare.

   Den verkligheten är sittande regeringar väl medvetna om, därför kommer nog ingen regering i framtiden heller att fullt ut medge golfen som avdragsgill friskvårdskostnad för "allt" som hör golfen till. Förnuftiga riksdagsmän, oavsett partifärg, menar att det är illa nog som det är - och att därför medge ytterligare möjligheter för skattebefrielser i sammanhanget inte är försvarbart, eller politiskt gångbart. Om någon ändring på  möjligheterna till att göra skattefria avdrag ska införas när det gäller golfen ska de väl snarare minskas för att bli mera jämställda med andra "friskvårdande aktiviteter" - där möjligheterna till skattefria avdrag inte är lika många, och inte är lika vidlyftigt generösa.

 

Besöker du golfbanor vardagar under spelsäsongen kan du se hur det går till i verkligheten

Där går valda delar av den högt avlönade eliten i landet och "idkar kundvård" genom att spela "företagsgolf" på arbetstid på sina företags och  arbetsgivares bekostnad ... på skattebetalarnas bekostnad! Där går småföretagare och "idkar kundvård" på sig själva genom att spela på sina logobollar, i kläder och skor, med klubbor och annat som de också drar av som reklamkostnad i sin bokföring. Så var det när jag var aktiv företagare och jag tror inte att det idag är någon större skillnad på hur detta hanteras. Har det skett en förändring har det väl gått åt andra hållet; att det idag dras av ännu mera "golfkostnader". Argumenten för "skattefria avdrag" är nog mera "utvecklade" nu än de var på min aktiva tid.

    Det är statskassan, skattebetalarna i gemen, som i stor utsträckning håller golfen "gående". Medlemsavgifterna och greenfeeintäkterna i klubbarna räcker inte till för att de ska gå runt ekonomiskt så som kostnads- och intäktsbilden ser ut. Skulle inte staten, skattebetalarna, bidra så generöst som nu sker då skulle avgifter och intäkter behöva flerdubblas i många klubbar om de ska överleva. Till detta ska sedan samhällets "onödiga" kostnader för läkarintyg/Tillstånd för att få använda åkdon läggas till. Rätta mig om jag har fel. 

 

Åter till kravet på Tillstånd. Varför "straffas" när vi drabbas av ohälsa, eller känner trötthet vid hög ålder

Att inte kunna gå när vi vill spela vår golf är straff nog. Men detta reglerar sig självt om det släpps fritt. Jag tror inte att friheten kommer att missbrukas. Frihet brukar ställa till mindre problem än förbud i tillvaron, och golfare spelar inte golf för att åka, vi vill gå för hälsan, motionen och friskvårdens skull. Att spela golf åkande är inte till fördel för spelet, resultatet, eller för hälsan! Det vet jag av egen erfarenhet. Det är snarare en nackdel för både och. Det är obekvämt, man kommer aldrig in i spelet, man blir stel, kall och frånvarande. Det är som att vid varje nytt slag ouppvärmd börjar om på första hålet. Att spela golf åkande kan tyckas vara roligt för den som aldrig har gjort det, men nöjet avtar snabbt när man har gjort det några gånger. Det är inte åkandet i sig som är nöjet när man spelar, och att hyra åkdon är dyrt så det blir nog ingen rusning om det släpps fritt. Men när vi är krassliga, eller ålderströtta, och ändå vill delta då ska vi självfallet få använda åkdon, om sådana finns tillgängliga (!) - utan att vi ska behöva visa läkarintyg för att förses med ett Tillstånd. Att kunna delta i spelet är väl ändå ett mycket bättre alternativ än att behöva sitta overksamma i våra gungstolar och dra på oss infarkter i hjärta och hjärna, övervikt och annat elände.


SGF har lämnat till styrelser och tävlingsledningar att bestämma hur kravet ska tillämpas

Men sunt förnuft, god vilja och klokskap är inte alltid närvarande på ansvarigt håll i golfklubbarna. Det finns många okunniga klubbstyrelser, funktionärer och vilseledda regeltolkare som kan för lite om ämnet, och som agerar på felaktiga grunder. Som lever i den felaktiga tron att alla lagar och regler alltid är ovillkorliga - och att de inte är tolkningsbara och anpassningsbara till den verkliga situationen. Men om inte detta förtroende, anmärkningarna och undantagen i kravet räcker för nördarna så har SGF Klubbservice 2005 skriftligen informerat golfklubbarna i landet om att: Obligatoriskt krav på läkarintyg är numera borttaget. En info som de senare har "tvingats" ta tillbaka eftersom kravet kvarstår. 

 

Många golfare tror att det är för att det är en Otillbörlig fördel som kravet finns

Men det är bara ett påhitt och en spridd missuppfattning bland golfare. Sannolikt medvetet planterad av, och underblåst av dålig information från SGF, som inte öppet vill tillstå fakta och sitt räddhågade hukande inför Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas propåer. Men, sådan herre sådan dräng. Dessvärre råder denna missuppfattning också bland styrelsemedlemmar och funktionärer ute i klubbarna som ska tillämpa golfens regler och krav. Det är en missuppfattning som tillskriver kravet ett innehåll, syfte och betydelse som kravet inte har.

   Att det är en Otillbörlig fördel är en anpassning till "problemet" av illa pålästa och ogenerösa golfare som missunsamt och egoistiskt "värnar" om prylarna på prisborden och placeringarna i tävlingarna ... och inte om naturen. Hade det varit en fördel att använda åkdon när vi spelar golf då hade SGF sett till att det kostat oss några extra slag per rond ... vilket det inte gör.

 

SGF ska inte hindra oss från att spela golf när vi vill, de ska i stället uppmuntra oss 

SGF:s och klubbarnas uppgift är väl att få ut så många medlemmar som möjligt i spel? Men om vi någon gång drabbas av krankhet som gör att vi inte obehindrat kan gå då ska vi självfallet inte hindras från att få spela genom att de hänvisar till - eller hävdar krav som inte borde finnas. Det är större anledning att möjliggöra spel för kranka golfare än för de som obehindrat kan gå. Kan man inte inse detta på ansvarigt håll. De ansvariga ska i stället till varje pris möjliggöra för oss medlemmar att kunna spela. Att vi spelar tjänar alla på, inte minst samhället. Allt annat gynnar bara golfens dödgrävare. Kravet på läkarintyg/Tillstånd för att få använda åkdon när vi vill spela är en skämme för golfen, som drar ett löjets skimmer över den - och det skimret tycker jag inte att golfen ska bjuda belackarna på. Låt därför alla, som av medicinska orsaker anser sig behöva använda åkdon för att kunna delta i spelet, få göra det - om det finns åkdon tillgängliga. Det valet ska inte ligga i händerna på styrelser och funktionärer i klubbarna. Och kostnaderna för detta onödiga krav ska självfallet inte belasta samhället, vården och skattebetalarna.

    SGF, klubbstyrelser och funktionärer ska inte utgå från att medlemmar och greenfeegäster är rufflare ute för att lura sina medmänniskor. För har man den inställningen då blir det mesta fel. Ställs det krav på att något måste visas upp för att vi ska få göra någonting då är viljan till att fuska för att komma förbi kravet mycket större än om frihet och sunt förnuft får råda. Ska funktionärer i klubbarna avgöra vilka som ska få använda åkdon när de vill spela - då måste de få vettig information och tillåtas lita på sitt eget omdöme och förnuft.

   Men vettig info, tillit, omdöme och sunt förnuft är en bristvara i golfen. Tyvärr tillhörde  Abbekås GK:s styrelse, och klubbens officielle golfdomare, tillika tävlings- och regelkommitténs ordförande X den senare skaran när denna fråga ställdes på sin spets våren 2011.

 

Att skaffa ett seriöst läkarintyg är inte så enkelt som det låter, och det är som sagt inte gratis

Ett läkarintyg kostar minst 3 hundra kronor i avgift. Den kostnaden kan synas överkomlig för vanligtvis kapitalstarka golfare, men utgiften är onödig. Och de "oskyldiga" skattebetalarnas kostnad för varje sådant läkarintyg var drygt 6 tusen kronor 2020! Läkarmottagningar, lasarett, och vårdcentraler, där läkarintyg utfärdas, kostade det året oss skattebetalare 350 miljarder kronor.

   Vården, med egna anställda läkare är dyr, men med inhyrd personal blir det än dyrare. Jag hörde i radion P1 att en hyrläkare kostade 33 tusen kronor per arbetsdag 2017, det dubbla om det var en helg. När den hyrläkaren undersökte våra ömmande liktornar för att utfärda ett "enkelt" läkarintyg så att vi fick delta i spelet - då kostade det skattebetalarna än mera. Då räckte det inte med 6 tusen kronor. Ska 540 tusen golfare under sin aktiva tid, kanske flera gånger, belasta vården för att ordna intyg för att få spela sin golf ... då blir det dyrt för oss alla.

 sidan 24

Ett läkarintyg/Tillstånd är heller inget sanningsvittne - så varför litar SGF, golfklubbars styrelser,

funktionäer och tävlingsledningar mer på ett sådant än på medlemmars och gästers ord

Varför ska vår heder ifrågasättas när vi själva anser oss behöva använda åkdon för att kunna delta i spelet? Är vi mera sjuka bara för att vi kan visa läkarintyg? Är vi golfare i gemen så opålitliga att man inte kan lita på vårt ord? Har SGF så dålig erfarenhet av sina medlemmar då är de nog själva orsaken till detta. Användbara "läkarintyg" tycks dessutom kunna anskaffas på närmaste bakgata. Det vet de som med hjälp av sådana intyg "plundrar" vår välfärd, och det vet jag som inte vill plundra vår välfärd. Men är det så vi vill ha det? Ett Tillstånd bevisar ändå inget annat än att man på ena eller det andra sättet har orsakat vården och skattebetalarna onödiga kostnader. Det är ett ondsint, oförsvarligt och byråkratiskt krav som vi aldrig ska acceptera som det enda som medger oss rätten till att få spela vår golf när vi vill. Det är enbart till bekymmer för oss som vill spela även när vi inte är helt kuranta, och det är ett orimligt och dyrt krav som gör vårt gemensamma Sverige fattigare.

 

Varje "stack" blir golfens regelcentrum när de rätta tupparna står högst upp på dem och galer

Golfreglernas mångfald, och krav till trots, borde några krav finnas som inte finns. Om det är Otillbörlig fördel att använda åkdon när man spelar golf, varför är det då inte Otillbörlig fördel att använda motordriven golfvagn? Och hur motiveras att lasermätare och GPS tillåts? Det är väl inte okej mot oss som inte har råd att lägga pengar på så avancerade hjälpmedel. Vi som själva drar golfvagnen - och som har att bedöma avstånd och riktning utifrån vår egen (o)förmåga att ha tryggheten man möjligen får genom den "exakta" vissheten. Men så långt sträcker sig inte tupparnas omtanke om några andra än sig själva. Egoismen är en framträdande egenskap i golfen - och den uppmuntras ständigt av golfens ekonomiska intressenter. Dessutom, att bedöma avstånd är ett sinne som ska tränas om det ska fungera; om inte så sker då avtrubbas det och förmågan avtar. 


Silar de mygg och sväljer de kameler i SGF? Tycker SGF också att det är okej att använda putter

med bollsymboler och linjer på putterhuvudet för att visa riktningen till hålet? Är det då inte regelvidriga fördelar jämfört med oss som får hanka oss fram med putter från "stenåldern", där sådana "avsiktligt hjälpande" finesser inte finns. Är det rättvist och enligt de intentioner som SGF säger sig ha? Detta regelsättande kan väl då ses som felsyn, brist på logik och förnuftigt tänkande hos de som bestämmer reglerna i golfen. Men  det beror kanske på vilka tuppar det är som "galer" om vad som ska vara tillåtet eller inte i golfen.

   Men SGF säger heller inte att en sådan putter innebär en fördel. Lika lite som de öppet anger att det är en fördel att använda åkdon när man spelar menar de att en putter med puttningslinjer och bollsymboler på, lasermätare, GPS och självgående golfvagnar inte heller är att betrakta som fördelar. Skälet till detta är att: De är tillgängliga för alla, enligt det svar jag fick på min fråga till SGF:s regelexpert.

   Men det är väl en sanning med modifikation - om man så säger. De prylarna är åtminstone tillgängliga för de som tycks ha mera pengar än förstånd - och som inte litar på sin egen förmåga. Som om inte ett lämpligt åkdon på samma grunder borde få vara lika tillgängliga för alla som anser sig behöva en sådan för att kunna delta i spelet. Och som är villiga att betala vad det kostar. Men så enkelt är det inte alltid i golfens värld. 

   När golfens ekonomiska intressenter lanserar nya "innovationer" för att kunna sälja fler prylar då "tummar" SGF och andra golfförbund på sina regler och principer och vänder villigt kappan efter vinden. Men finns det tokiga regler och krav i golfen?  Beror inte "verkligheten" enbart på oförnuftiga tillämpare och missledda uttolkare av reglerna och kraven? 

sidan 26

År 2011 tog jag strid med ordföranden X i  Abbekås GK:s tävlings- och regelkommitté om att jag skulle visa läkarintyg för att få använda klubbens åkdon i den veckovisa Gubbagolfen - och i klubbens golfvecka i juli

Att jag då, med "stöd" av ett skadat ben som gjorde det svårt för mig att gå, ändå kunde få delta i det spel som jag trodde ingick när jag i tid hade betalat årsavgiften till Abbekås GK. Jag vägrade (!) då att visa läkarintyg, vilket ledde till konsekvenser.

   Den vägran raserade också vänskapen mellan mig och klubbmedlemmar, som tyckte att ordföranden X, som tillika var klubbens golfdomare, hade rätt och inte jag. Att X betedde sig anständigt, men inte jag. Men om den raserade vänskapen var priset för att få den här frågan prövad och genomlyst så var det okej - trots att det smärtade mig djupt. Det som från början var en bagatell slutade i "gråt och tandagnisslan". Helt i onödan och totalt vettlöst. Det tyckte jag då när jag stod mitt uppe i striden 2011 ... och det tycker jag fortfarande 2021.

 

Så hanterades min vägran att visa läkarintyg av ordföranden X, av tävlingsledaren Y,

av styrelsen i Abbekås GK 2011, och av styrelsen i Bedinge GK 2017    (Bedinge GK se sidan 53)

I alla år som jag spelat golf har jag värdesatt att kunnat gå mina golfronder. Det har alltid varit syftet med min golf, orsaken till mitt golfande, och till mitt medlemskap i en golfklubb. Men när jag våren 2011, på grund av mitt skadade ben, ville hyra ett av klubbens åkdon för att kunna delta i veckans Gubbagolf fick jag inte lov att göra det för ordföranden X - utan att jag visade läkarintyg. Men efter livligt diskuterande fick jag till slut delta: Som ett undantag i denna tävling, som han uttryckte det.

   Jag hade varit medlem i klubben från att den bildades på 1980-talet, och funktionärerna där visste att jag alltid gick när jag spelade. Med ett undantag: en gång då jag på grund av ett akut problem med en hälsena hyrde golfbil de sista 9 hålen på en klubbtävling. Så min villighet till att gå mina ronder torde det inte ha rått något tvivel om - kunde jag självklart tycka. Men så självklart var det inte för alla.

   Det var hela tiden gny från X, som vid flera tillfällen vid den veckovisa Gubbagolfen sa: Du ska visa läkarintyg för att få använda åkdon på tävlingar och andra handicapgrundande ronder. Jag har i alla mina golfår tyckt att det kravet varit illasinnat, omotiverat och felaktigt. Och jag tog då tagelskjortan på och ställde mig på barrikaden för att öppet och offentligt försvara min övertygelse, och för att en gång för alla få klarlagt vad som verkligen borde gälla i frågan. För att travestera vad Torbjörn Fälldin sa om en statsrådspost - vill jag ha sagt: Ingen golfrond i världen är så åtråvärd att jag ska dagtinga med min övertygelse om att kravet på läkarintyg i sammanhanget är ondsint, obefogat - och ett feltänk.

   Det är inte genom att "jamsa" med i allt i tillvaron som man åstadkommer förändringar i den. Det gör man genom att tillämpa civil olydnad; att ifrågasätta tokerier och att bekämpa avarter. Jag vill inte utnyttja vården och tära på vår välfärd och omsorg på det sätt som det kravet innebär, och förutsätter. Därför tog jag striden att jag, av medicinsk orsak, kunde få använda åkdon när jag ville delta i Gubbagolfen - utan att behöva visa läkarintyg. Jag kommenterade X:s propåer med: Att jag inte i onödan ville belasta vården och skattebetalarna. Att det fanns undantag i kravet. Att jag var äldre. Att tävlingsledningen har rätt att ta eget beslut i frågan. Men inget av det jag sa blidkade honom. 

   Jag deltog dock i Gubbagolfen tisdagar och torsdagar varje vecka under våren, och det fungerade hjälpligt fram till att jag anmälde mig och min fru Birna till fem olika tävlingar som skulle gå av stapeln under klubbens golfvecka i juli 2011 ... men då började det att hända saker.

 

När det sunda förnuftet lyser med sin frånvaro då kan man alltid skylla på "plikten"

Efter att våra anmälningar till golfveckans tävlingar hade lämnats - kom ordföranden X till mig och sa: Om du inte visar läkarintyg får du inte delta åkande golfbil eller annat åkdon under golfveckans tävlingar. Jag upprepade mina argument - och hävdade: Det är känt i klubben att jag dragits med en benskada under hela säsongen som gör att jag har svårt för att gå. Jag vädjade till hans förnuft, men han tycktes inte ha något.

   Det finns ett krav som förbjuder detta och då gäller det. Vill du delta i tävlingarna vill jag se ett läkarintyg. Kravet gäller för alla och det är min PLIKT att kolla det, sa X - och visade mig kravet i Regelboken. Det krav som jag då självfallet kunde ... utantill!

   Jo, men försök att förstå, där står ju också tydligt att det finns flera undantag som medger ..., försökte jag. Men nej, det var tvärstopp. X "smällde" igen Regelboken och gick ilsket därifrån. Det fanns ett krav på läkarintyg och det skulle till varje pris följas.


Att det i semestermånaden juli var en väntetid på fyra veckor (!) på min vårdcentral tog han ingen hänsyn till

Det var hans självpåtagna plikt att bevaka att kravet följdes, och han utfärdade spelförbud för mig. Jag protesterade, och hävdade att han kunde tillämpa sunt förnuft och acceptera att jag använde åkdon utan att behöva visa läkarintyg när han tydligt såg att jag hade svårt för att gå, och att jag inte kom till i vården på flera veckor. Men det betydde intet.  Med sunt förnuft kommer man långt i livet, och med sunt förnuft parat med kunskap kommer man ännu längre. Men X tycktes inte vara behäftad med något av dessa välsignade tillgångar.

   När den inbillade och självpåtagna plikten då kallade, kunskap saknades - och förnuftet lyste med sin frånvaro hos en maktfull förtroendevald funktionär och golfdomare, då var det fara å färde. Då skulle jag ha gjort det man annars inte ska göra i golf ... då skulle jag ha tittat (sett) upp.

 

X kunde lätt ha kompromissat med tanke på de möjligheter till det som medgavs i Regelboken

Och att SGF Klubbservice 2005 hade rekommenderat golfklubbarna att ta bort kravet. Men icke sa Nicke; X lyssnade inte på det örat. Han kunde acceptera en kompromiss om vi, som han sa: För att rädda situationen - hänvisar till väntetiden på vårdcentralen. Men jag tyckte inte att vården skulle klä skott för att golfen hade detta dumma krav, och att X var fyrkantig och illa påläst, så jag tackade nej till hans förslag.

   X blev då tvärilsk, flinade mig rakt upp i ansiktet och sa: Ja då vet du vad som gäller. Varpå han vände på klacken och gick därifrån med raska steg - och bekräftade därmed tesen som hävdar att inbilskhet och arrogans är den andliga skallighetens peruk.

   Att tänka sig någon annan lösning än vad kravet förestavade orsakade honom förmodligen sura uppstötningar - och störde nog hans nattsömn. Det är de svaga, de fega och de okunniga som inte vågar kompromissa, sa statsminister Göran Persson.


Den högsta formen av intelligens är sunt förnuft, sa Wolfgang von Goethe

Motsatsen är dumhet, och dumhet är den egenskap som jag har minst fördragsamhet med. Och allra värst är den aktiva dumheten ... för den

rår man inte på. Okunnighet brukar gå över, om man lägger manken till, men är man i grunden dum då går okunnigheten aldrig över.