Det är de fega golfarna som peggar lågt! Sida 2-28

Klicka på rubrikerna ovan för att komma till önskat textblock.

Vid läsning i mobil eller läplatta klicka på strecksymbolen som visas till höger om rubriken.

 

Alla golfare skänker mig glädje, vissa när de kommer ... andra när de går. Jag tillstår dock, att nästan alla golfare som jag har mött genom åren har tillhört den första gruppen. Men, några av dem beredde mig större glädje när de gick än när de kom, och om dem kan du läsa här.


Det är de fega golfarna som peggar lågt!

_______________________

 

 Golf äro ett allestädes förträffligt tidsfördrif,

understundom i mycket trevfligt sällskap, hävdade kung Gustaf Vl Adolf  

Att spela golf är så givande, och engagerande, att det ofta inte blir tid över till att göra något annat på fritiden. Golf är en passion, en livsstil och en trevlig aktivitet till glädje och välbefinnande för drygt 60 miljoner världsmedborgare år 2020, varav cirka 460 tusen är pursvenskar.

   Få andra aktiviteter har så många hängivna utövare som golfen. Det är många som lägger stora delar av sin tid på golfbanorna, vilket jag har en viss förståelse för, ty golf är en trevlig och hälsofrämjande aktivitet.

 

Golf är det roligaste man kan ha ... med kläderna på, tyckte sexsymbolen Mae West

I Sverige är golf den största "sporten och idrotten" när det avser utövare som är äldre än 30 år, varav mer än hälften är äldre än 50 år. Golf är en aktivitet man kan ha stor glädje av utan att man måste vara bra på det! En aktivitet där damer och herrar, unga och gamla, tack vare handicapsystemet kan tävla med varandra på hyggligt lika villkor. Vilket innebär att nybörjare resultatmässigt kan hålla hyggligt jämna steg med de mera kunniga utövarna och få något gott ut av det. I vilken annan "sport och idrottsaktivitet" kan man göra detsamma?

 

Golf, är det en sport, är det inte en sjukdom, undrade Rickard Olsson i Vem Vet Mest i TV2

Visst kan det förefalla vara så hos en del fanatiska utövare av golfen, som ibland uppträder som om golfen har satt sig på deras hjärna, eller rent av har ersatt den. Men Svenska Golfförbundet/ SGF är medlem i Riksidrottsförbundet, så golf betraktas åtminstone som varande en "sport och idrottslik" aktivitet. Och att gå en golfrond över 18 hål kan väl ändå betraktas som en hyfsad prestation. I vart fall när man är kommen upp i åren, vilket flertalet av oss golfare i Sverige är.

   Vi går cirka 10 kilometer under en 18-hålsrond. På ett mjukt och ofta "tungt" underlag, dragandes en golfvagn eller bärande en golfbag med klubborna i. Vi böjer oss ner för att pegga upp bollen, eller för att lyfta den, och vi brukar ta i så det svartnar för ögonen när vi ska spela bollen.       Efter denna fyra till fem timmars kamp mot banan, mot vädret, mot andra och mot oss själva blir vi ordentligt mörbultade, och efteråt brukar vi få ont i muskler som vi kanske inte visste att vi hade. Men allt i golfen upplevs inte enbart positivt av alla utövarna.

 

 Många som har lämnat golfen menar att det är ett fantasilöst tidsfördriv, ett självplågeri på

kommersialismens villkor, att gå runt på en före detta potatisåker, eller kohage, och slå sig trött

på en boll i syfte att uppnå ett tämligen meningslöst golfhandicap. Eller att ständigt försöka spela på det handicap som man en lyckosam dag med stor möda fick ihop, och som man sedan krampaktigt klamrar sig fast vid; eller som man möjligen tror sig ska kunna förbättra. Men, om golf är ett förträffligt tidsfördrif, sport, sjukdom, självplågeri ... eller det roligaste man kan ha, det lämnar jag till envar att bedöma.

 

Golfare lever fem år längre än andra hävdar golfnördar, men det är fake news, som president Trump säger

Påståendet är en avsiktligt skapad myt, och en medveten feltolkning av en hälsostudie, sa en forskare i Sveriges Radio P1. Hade det påståendet varit sant då hade väl alla spelat golf, för dummare än så är väl inte vi Homo sapiens sapiens; den "förståndiga" människan?

   Det är trist att golfare tar till fake news för att motivera golfens berättigande, och för att ragga medlemmar och bidrag under friskvårdens täckmantel. Räcker det inte längre med att beskriva verkligheten som den är för att hålla golfintresset vid liv?

 

I golfen ser nördar och ekonomiska intressenter till att illusioner alltid är en del av verkligheten

Och att i sakta mak gå två kilometer i timmen, och förespeglas att man då förlänger livet med fem år, är en av de illusionerna! Men att lika ofta som man spelar golf - i snabbt tempo gå de tio kilometrarna på halvannan timme ... det förlänger möjligen livet.

   Jag går cirka 15 tusen steg under en 18-hålsrond. Av dessa steg är oftast 0 steg i hälsosamt tempo!!! enligt WHO:s definition av aktiviteter som leder till god hälsa. Så vad är nyttan med att spela golf kan jag undra?

   Man kan börja spela golf så fort man kan gå, och man kan hålla på tills man inte längre kan gå, men då kan man använda åkdon för att kunna delta. Dock inte på handicapgrundande ronder/ tävlingar! Då är det allvar enligt SGF och en del golfklubbar i Sverige. Då är golfarnas hälsa inte längre lika omhuldad och prioriterad. Då är det "andra intressen" som ska tillgodoses. Drabbas man av ålderströtthet, eller av akut ohälsa, men ändå vill delta, då krävs det läkarintyg för att få använda klubbarnas åkdon. Kan man då inte visa upp ett sådant intyg får man inte vara med i gemenskapen. Enligt SGF är golfare sjuka, eller ålderströtta, endast om de kan visa läkarintyg på "åkomman".

   Kravet gäller vid alla handicapgrundande ronder/ tävlingar! Alltså även vid veckovisa trivseltävlingar som Tantatouren, Gubbagolfen, Antikrundan, MåndagsMixen, Käringköret, Bockrundan, Seniorgolfen och liknande. Mer om detta ondsinta krav från sidan 12.

sidan 3

 

Den som uppfann golfen visste nog vad den gjorde

Golf är UTILE DULCI; det nyttiga och det nöjsamma! En mot kroppen skonsam aktivitet, bra motion, frisk luft, social samvaro och många tillfällen till att träffa likasinnade personer på golfbanorna runt om i landet, och i världen.

   Det hävdas att golfens vagga stod i Skottland, men mera troligt är att golfen är ett mer än 700 år gammalt holländskt bollspel. Ordet golf kommer då av det holländska ordet kolf, som betyder klubba, slagträ. Världens äldsta golfklubb; The Honourable Company of Edinburgh Golfers, bildades 1744 i Skottland ... och är still going strong.

 

Islänningarna är världens mest golfspelande folk, med 76 golfbanor på drygt 340 tusen invånare

Det stora intresset för golf där beror nog på att Island ligger där det ligger ... mitt i golfströmmen!!! Islänningar är bra också på golf - så om några år kommer säkert isländska golfspelare att rankas högt i golfvärlden. Skulle Sverige ha lika många golfbanor per capita som Island har då skulle vi ha cirka 2 300 banor. Vi har 454 när detta skrivs.

 

Vi svenska golfare tror ibland att vi inte är vilka som helst. Dessutom är vi numera inte lika många

År 2019 är vi ungefär 460 tusen, mestadels pursvenskar, som är medlemmar i en golfklubb. Nysvenskarna lyser i stort sett med sin frånvaro. Antalet golfmedlemmar ökade kraftigt i slutet av förra seklet, men medlemsantalet är nu fallande. Vi var 600 tusen när vi var som flest. Den  negativa utvecklingen är bekymmersam. Att förstå, och att åtgärda vad tappet beror på, är en ödesfråga för golfen. Det finns orsaker till varför så många har lämnat golfen - och varför färre har tillkommit; finns månne den insikten i golfens ledande kretsar?

   För att hejda medlemstappet räcker det inte med att vi från 2019 får putta med flaggan i koppen, droppa från knähöjd och laga spikmärken på green. De nyordningarna, och en del andra, kommer inte att få någon effekt på medlemstappet. Det är inte var flaggan ska vara när vi puttar som orsakar tappet. Vissa av nyordningarna är meningslösa, och som att springa på ett löpband; man gör bevisligen något ... men man kommer ingenstans! Ska golfens nedåtgående kurva kunna vändas uppåt igen då måste det nog till mera drastiska åtgärder och påtagliga förändringar.

 

Men finns det några i ledande kretsar i golfen som exempelvis lyssnar på golfmotionärerna,

på den majoritet medlemmar som är den ekonomiska förutsättningen för golfklubbarnas existens

Eller har de ledande kretsarna fullt ut anammat och blivit "medlöpare" till de intressegrupper i golfen som hävdar - att golf går ut på att vi alltid ska försöka bli nya Stenson, Sörenstam. Att vi alltid ska sträva efter att sänka våra spelhandicap. Att det ska ske med nya och mer sofistikerade verktyg och materiel, på golfbanor i mästarklass där längden på banorna ständigt ökas och där svårighetsgraden hela tiden stegras. Och med regler och krav som i ökande omfattning tycks göra spelet alltmer oförståeligt, ohanterligt och ouppnåeligt för många.

   Vilka i golfens ledande kretsar inser att merparten av oss golfmotionärer mest vill ha roligt när vi spelar? Att vi spelar för motionens skull, och att vi inte alltid vill ha de utmaningar som vi opåkallat och oönskat ofta ställs inför när vi ska spela.

   Merparten av oss utmanas i det dagliga livet varför de flesta nog inte är benägna att också låta sig utmanas även på fritiden. Detta hetsande och denna inställning hos golfens beslutsfattare och pådrivare är ett feltänk som säkert bidrar till den pågående utglesningen av golfkretsen.  

 

Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, sa finansminister Pär Nuder (S)

Den stora tillströmningen av medlemmar till golfen i slutet av förra seklet bestod mest av 30- och 40-talister som ville förverkliga sig själva i den ekonomiska tillväxtens mest gyllene tidsperiod. Dessa välmående och välbeställda pursvenskar som finansminister Pär Nuder (S) så (o)vänligt benämnde: Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda.

   Om några år har flertalet i detta köttberg spelat färdigt för gott och då ska det bli intressant att se hur medlemsutvecklingen i golfen blir. För att travestera vad August Blanche 1848 skrev i: Ett resande teatersällskap, vågar jag påstå att:


Det ska nu fan vara golfklubbsdirektör

I många golfklubbar är att vara klubbchef, ordförande, intendent, klubbdirektör nog inget större nöje. I nuläget är nya medlemmar en bristvara. Bland de unga, där framtidens medlemmar ska rekryteras, är intresset för golfen lågt. Nu är det stillasittande aktiviteter som lockar ungdomarna. 

   Att behöva ta i för att göra av med de ohälsosamma kolhydraterna som de får i sig från chips, läsk, godis, pizzor, pommes och annat onyttigt är inte lockande. Nu är det surfande på nätet, att tala i mobilen - och dataspel som prioriteras av de unga. Att vara ute och gå sig trött på en gammal  potatisåker eller kohage är inte inne i de kretsarna. Framtiden för golfen i Sverige var bättre förr i tiden.

 

Golfströmmen har saktat farten, tillflödet sinar; de unga vill inte spela golf

Den strömmen har sedan toppåret, då det fanns drygt 90 tusen registrerade golfmedlemmar i Sverige som var under 21 år, nu sinat till att vara under 50 tusen. Golfens medlemstillflöde är på väg att bli en rännil jämfört med i slutet av förra seklet då folk stod som spön i backen för att komma med i gemenskapen. Då, när många trodde att golfen skulle växa upp till himlen. Men verkligheten brukar förr eller senare ta ut sin rätt, vilket den nu har gjort när det avser golfen. Detta tapp på 50 procent av unga spelare, framtidens golfare och klubbmedlemmar, är en katastrof som kommer att skapa stora problem för golfklubbarna de kommande åren. Nu är det annat ljud i skällan, och jag undrar var alla medlemmar ska komma ifrån som de närmaste åren ska fylla alla golfbanor och golfklubbar som finns i landet, och de nya som nog planeras.

   USA, golfens förlovade land där som mest drygt 30 miljoner amerikaner spelade golf, men på senare år lär 6 miljoner av dem slutat med detta. Och mer än 500 golfbanor over there har enligt uppgift åter blivit potatisåkrar och kohagar.

 

Det är nog en säker gissning om jag förutspår en liknande utveckling för golfen i Sverige

Vi tycks ha för många golfbanor i landet, och en del av dem ligger på fel platser, långt bort från de stora befolkningscentra där medlemmarna ska rekryteras. Så det lär förmodligen också bli en återgång till potatisåkrar och kohagar för ett antal av våra golfbanor. Problemen tornar upp sig i golfklubbarna och konkurserna duggar nu ganska tätt.

    "Folksport" är vad golfen kallas av dem som lätt glömmer att många inte ens har råd med årsavgiften. Men det är tveksamt om golfen lever upp till de kriterier som gäller för folksporter; att den är tillgänglig för alla. Golfen är inte tillgänglig för alla. Men att för den skull kalla golfen, eller moderatbandy som en del benämner företeelsen, för överklassport och snobbsport är kanske att ta i. Det gör inte ens ledande socialister. I vart fall inte förre vice statsministern Bosse Ringholm (S), som vid ett tillfälle då hans tyckande hade någon betydelse undslapp sig följande: Om det är sexhundra tusen människor i Sverige som spelar golf så är det definitivt ingen överklassport.

sidan 5

 

Golfen är väl inte huggen i sten, och reglerna inte givna för all framtid

Det är nu svårt att skaffa medlemmar till golfen. Ska den negativa trenden kunna vändas till plus då måste attraktionen förändras, förenklas, moderniseras, demokratiseras. Och faror som tidigt kan förutses är redan till hälften avvärjda. Faran i sammanhanget är - att det måste ändras på en del i golfen om de gamla medlemmarna ska stanna kvar och om tillräckligt många nya medlemmar ska tillkomma. Det är en sanning att det är aldrig fel med förändringar ... så länge de går i rätt riktning. Lojalitet mot förstenade åsikter har hittills aldrig slitit av några bojor,  eller befriat någon mänsklig själ, sa Mark Twain.

   För att öka golfens attraktionskraft, och för att vända utvecklingen åt rätt håll, måste det tillföras nytänkande i golfen. Att hävda att reglerna i golfen inte ska ändras är att förneka erfarenheten, överlevnadsinstinkten och det sunda förnuftet hos golfarna. Vill golfklubbarna behålla sina medlemmar, och kunna rekrytera nya, kan de börja med att göra tillvaron mera vänlig och angenäm för de "gamla" medlemmarna, och enklare för de tänkta nya att komma in i gemenskapen. Men det är inte lätt att ändra på en så konservativ institution som golfen. Utvecklingen går väl snarare åt andra hållet; att golfen som folksport går mot sin egen undergång ... om inget radikalt görs för att hejda kräftgången.

 

Som verkligheten ser ut förefaller det vara svårare att skaffa grönt kort

för att få gå ut på en golfbana än att skaffa körkort för att få köra bil

Eller, för att ta flygcertifikat, som en deppig elev i Bedinge GK sa vid ett tillfälle. Men är det inte en överdrift detta med grönt kort? Ska man behöva ta ett särskilt "körkort" för att få kalla sig golfspelare? Så viktig och märkvärdig är väl ändå inte golfen för det stora flertalet. Är det inte enbart ett sätt att försvåra rekryteringen till golfen, att resa onödiga hinder för de som är intresserade.

   Intagandet till golfgemenskapen kan väl lösas på ett enklare och mer inbjudande sätt. Jag har hört från intresserade att de tycker det tar för lång tid innan de får komma ut på banan. Det läggs timmar på teori och annat som kväver intresset. Många vill göra golfen märkvärdigare än vad den är, med resultat att man till slut blir sin egen fiende - och krånglar till i stället för att förenkla.

   Som alltid är hemligheten bakom framgång konsten att göra det man ska göra på ett intelligent, enkelt och förnuftigt sätt. Men, som Einstein sa 1945 apropå atombombens farlighet: Det ligger i människans natur att förgöra sig själv! Ett beteende som pågår, med överkonsumtion av jordens resurser, spridning av atomvapnen, miljöförstöring, egoism, girighet. Framtidsutsikterna för mänskligheten, och för golfen, är dyster. Det är mycket i världen, och i golfen, som motverkar sitt eget syfte. Om de styrande inte inser detta biter de sig själva i svansen.

 

Teorilektioner och drivingranger är inga roliga platser att betrakta golfvärlden ifrån

Svårigheten med att lära sig spela golf är att få kunskap genom teori; man ska spela. Det är ute på golfbanan man lär sig spelet. Släpp därför snabbt ut nybörjarna på banan och mal inte ner deras intresse med timmar av trist teori, regelundervisning och klubbhantering.

   Avdramatisera proceduren! Det behövs inga dyrköpta instruktörer i startskedet. Låt någon intresserad pensionär i klubbenmot skälig ersättning, visa nybörjarna hur de bör hålla i en golfklubba, och att peka ut åt vilket håll de ska gå. Och de ska inpränta hos nybörjarna vikten av att de ska ropa FORE vid minsta risk för att den slagna bollen kan gå åt annat håll än den tänkta. Släpp sedan ut dem i verkligheten - ut på banan.

    Förse nybörjarna med en färgstark väst och en färgglad flagga på en stång att ha i golfbagen. Då kan alla på banan se dem och kan hjälpa till. Alla blir "faddrar" åt nybörjarna, och alla blir då också extra medvetna om den ökade risken för att bli träffade av felriktade bollar.

   Låt nybörjarna ha denna utrustning tills de lärt sig grunderna och fått handicap. Vill man sedan att de ska stanna kvar i gemenskapen ska de omhuldas med generositet och omtanke och inte enbart betraktas som framtida kassakor och kunder till golfens ekonomiska intressenter.

 

Dessutom måste golfen acceptera en ledigare klädstil på golfbanorna

så att också de unga känner sig välkomna in i gemenskapen

Det är med stelbenta och otidsenliga klädkrav som man skiljer agnarna från vetet i golfen - och de "riktiga" golfarna från patrasket. De unga upplever nog golfens klädkrav som mossiga. Det är väl närmast att betrakta som en förolämpning när de redan i entrén till en del golfklubbar möts av skyltar som talar om hur de ska vara klädda och inte vara klädda för att få ta del av gemenskapen och härligheten. 

   De kan gå på kungamiddag och på kungabröllop klädda i jeans, framträda i TV - och gå på lokal som det hette när jag var ung ... men de får inte spela golf i den moderna "smokingen".

 

De kan gifta sig i kyrkan klädda i kraglösa skjortor, i linnen, T-shirt och jeans,

men de får inte beträda den heliga golfbanan i bröllopsstassen   

Däremot tycks det vara okej för golfare i alla åldrar att ha den heliga golfkepsen på huvudet när de sitter i restaurangen och äter. Denna brist på bildning stöter mig mer än om någon skulle spela golf i jeans. Men det är väl i den motsägelsen som vett och etikett och uttrycket sanning och konsekvens förtydligas och förklaras för mig som är obildad. Förvänta dock, och kräv, att golfare ska vara anständigt klädda på banorna, men acceptera det mode som råder i tiden. I en golfshop jag besökte hängde dubbelmoralen tätt på galgarna, med raffiga damkläder som till min förvåning inte tilläts på deras egen bana. Det var sexigt tajta korta shorts och tunna urringade linnen som gjorde att damerna näst intill kunde gå nakna med kläderna på. För mig kändes dessa plagg enbart inspirerande. De ökade min puls och triggade min fantasi, men i enlighet med golfens mossiga regler om hur damerna ska vara klädda på en golfbana var de sannerligen inte. Ägaren till butiken hade förmodligen missat skylten med klädkoden som var uppsatt vid entrén till klubben, eller så var det en medveten protest mot tokeriet.    

 

 Nu krävs det nya sätt att tänka i golfen för att lösa de problem

som skapats med de gamla sätten att tänka i golfen

Golfen har den plats, anseende och betydelse i vårt samhälle som den förtjänar. Jag har en bestämd känsla av att golfen är på väg att plottras bort och regleras ihjäl av enögda nördar, enkelspåriga regelnissar och "framsynta" bakåtsträvare som inte besitter den insikt, fantasi och klarsynthet som behövs för att staka ut framtiden för golfen. Krig är för viktigt för att lämnas till generalerna, sa frankrikes konseljpresident Clemenceaus 1918, och jag tycker att golfen är för viktig för att ensidigt lämnas till de ekonomiska intressenterna och till de fanatiska nördarna att oinskränkt få råda över. De ska i vart fall inte ohämmat och opåtalat tillåtas diktera villkoren för min golf. 


Golf är en källa till motion, friskvård, välbefinnande; men se till att den blir det för alla utövarna

Att spela golf är mycket trevligt, men det kan göras ännu mer för att göra den ännu trevligare. Och för att höja golfens attraktionskraft. Golfen behöver moderniseras, avdramatiseras och anpassas till tidens krav om det ska fungera i nutid. Riv upp en del gamla invanda mönster och ge plats till nya kreativa idéer till hur golfen ska spelas, och hur handicapen ska danas. Och för Guds skull: Se till att kvinnorna och deras villkor och förutsättningar i golfen fullt ut jämställs med männens! Om inte det sker då blir alla andra åtgärder verkningslösa.

 

Det är hög tid att humanisera golfen, och det är viktigt att göra golfkraven på

oss golfmotionärer mera mänskliga och uppnåeliga för det stora flertalet

Golfen, som den presenteras och förväntas praktiseras, är en kravmaskin som sätter oss utövare under onödigt hård press. Denna press är ett otyg som man ska se upp med om golfen verkligen ska bli den källa till glädje, nytta och friskvård som SGF tillskriver den.   

   Kom bort från det eländiga prestige och elittänkandet, och sluta med att i varje läge betrakta golfen som sport och idrott för oss som spelar med handicap. Betrakta den i stället fullt ut som en social inrättning med syfte att sysselsätta, skapa glädje, trivsel, gemenskap, bra motion och god hälsa för oss utövare. Och anpassa reglerna, kraven och förväntningarna därefter.

 

Dela upp amatörgolfen i idrott och motion; golfidrottare och golfmotionärer

Med delvis olika regler och krav på utövande och tillämpning av dem; där vi inför spelsäsongen gör ett aktivt val av vilken kategori vi vill tillhöra. Då slipper förhoppningsvis många av oss golfmotionärer att ständigt bli hetsade till att sänka våra spelhandicap. Den mödan kan då överlåtas till de som väljer att vara golfidrottare. Denna hets och ständiga uppmaning till att sträva efter ett lägre handicap är av ondo, en trist golgatavandring och ett självplågeri för många av oss som enbart spelar golf för vårt nöje, motion och välbefinnande.

 

Varför det ständigt propageras för att vi alltid ska utmana oss själva har jag aldrig förstått vitsen med

Detta hetsande från golfens intressenter är till men för vår mentala hälsa, och den hetsen gör oss aggressiva och egoistiska. För flertalet av oss golfare är det inte hälsosamt att nio slag av tio ute på banan inte resulterar i det vi "inbillas" att de ska resultera i! Dessa frekventa misslyckanden är till skada för oss. De sårar vår självkänsla, underminerar självförtroendet och minskar tilltron på vår egen förmåga.

    Varför tros vi golfare alltid vilja sträva efter mer än vi som regel mäktar med att uppnå? Jag kan inte slå upp en golftidning utan att det på sida efter sida, i text och i annonser, tjatas om hur jag ska bete mig för att sänka mitt handicap, och med vad det ska göras. Det är ett onödigt hetsande som leder till prestationsångest hos många av oss - och som därmed urholkar vårt intresse för golfen. Och sluta med att påstå att den som inte alltid vill bli bättre i sin golf alltid blir sämre. Den ständiga hetsen är nedbrytande. Det är att strö salt i öppna sår ... att lägga lök på laxen.

 

För många golfmotionärer ligger det inget värde i att ståta med ett lågt handicap

Ett lågt handicap är snarare till "men" för de flesta, och det skapar ofta fler problem än det löser. Flertalet av oss golfmotionärer är inte fakirer och självplågare som alltid vill späka oss själva genom att ständigt sträva efter högre mål och lägre spelhandicap. Eller att vi ständigt tros vilja tänja på våra gränser. Okej, det är upp till var och en att låta sig hetsas, eller inte hetsas, men så enkel är inte den ekvationen. Grupptrycket ska inte underskattas, och att delta i tävlandet, där handicapen mestadels fastställs, är en del av tjusningen och syftet med golfen.

   Det är det "trycket" som golfens ekonomiska intressenter medvetet och idogt underblåser - i tron att det ska berika dem själva i slutänden. Men resultatet blir i längden snarare det motsatta. Det är nära till hands för många av oss med höga handicap att känna oss underlägsna när vi inte uppnår de förespeglade resultaten när vi spelar, att vi då oförtjänt kanske upplever oss misslyckade som golfare - och lämnar golfen.

 

Vi golfmotionärer ska inte behöva kämpa livet ur oss för att försöka bli unika i vår golf,

 vi ska i stället tillerkännas att vi redan är det

Vi kan väl fullt ut få glädja oss av det som vi med rimliga insatser uppnår i golfen. Vad är det för mening med ständiga höjningar av ribban? Golfmotionärer är ändå som folk är mest. Det vill säga att flertalet av oss vill kunna finna glädje och nöje i vår tillvaro, och i våra golfliv, utan att vi för den skull alltid ska behöva utföra mirakel. Eller att vi ständigt ska behöva slå nya rekord och nå nya höjder för att få vara tillfreds med oss själva och våra resultat på golfbanorna. Bob Hope träffade huvudet på spiken när han efter en kämpig golfrond på sin ålders höst sa: Golfen har förnämliga förutsättningar till att kunna glädja mig utövare. Men som golfen har utvecklats så är nu snart den enda sanna glädjen i sammanhanget den skadeglädje som jag känner när mina konkurrenter och medtävlare gör bort sig.

sidan 8

 

Propagera i stället för att vi ska inse och förstå - att var och en av oss duger gott som vi är

Och att det räcker långt med de handicap vi uppnår när vi har det naturligt bra i vårt golfande. I vart fall borde golfens högsta beskyddare, och golfklubbarnas ledningar, ställa sig bakom ett sådant budskap och inte bara okritiskt delta i den kommersiella dansen kring guldkalven i tron att det är det som är framtiden för golfen. Självkritik är nog på sin plats hos många av de ansvariga inom golfen när det gäller det här.


Ändra handicapssystemet så att vi snabbare når förändringar i våra handicap

Så att det snabbare anpassas till vår verkliga spelkompetens i den aktuella tiden. Unna oss sedan uppriktigt att få vara ohämmat glada för de resultat vi uppnår när vi har det okonstlat bra ute på golfbanorna. Och tillerkänn alla oss golfare lika värde oavsett i vilken klass vi spelar! Men, ta bort klassindelningen, den passar dåligt i vårt samhälle med önskemål om - och krav på likaberättigande och jämlikhet.


Och tona ner den kommersiella sidan i golfen så att vi får tid att hitta oss själva

Den sidan är hysterisk med alla "innovationer" på materielsidan som vi bombarderas med, och som skapar tvivel och prestationsångest hos många. Ambitionerna från tillverkarna, att förverkliga himmelriket för oss golfare redan här på jorden, skapar ett ständigt helvete för många.

   Golfvärlden kryllar av ambitiösa marknadsförare som medvetet bluffar oss, eller så är de naiva tokskallar som lurat sig själva till att tro på de illusioner som de själva skapar. Det håller inte i längden att ständigt pracka på oss nya underklubbor, mirakelbollar och annat, och inbilla oss att vi kan köpa oss framgång i golf när talangen och den egna förmågan inte räcker till. Att vi då, genom ständiga förnyelser av materielen, inbillas tro att vi ska kunna ta genvägar till större spelskicklighet och lägre handicap; till inbillad större lycka och tillfredsställelse. I golfen tillmäts materielen större betydelse än de har. Men reklamen för dem beskriver sällan eller aldrig verkligheten ... den beskriver enbart drömmen!

   Den hetsen är av ondo, den tär på kroppen och skaver på själen. Hetsen gynnar inte golfen och skapar inga lyckliga golfare. Ständigt köp av nya verktyg och materiel gör oss inte till bättre golfare, de gör oss enbart fattigare. Hade materielen haft en avgörande betydelse för resultatet hade många av dem förbjudits. Det lovas runt av fabrikanterna - men det hålls tunt. Det är inte plånboken som avgör vilka som blir bra i golf.

   Det är dock upp till var och en att själv avgöra om vi ska tro på allt som sägs när det gäller hur golf ska spelas, och med vad. Men det är lätt att vi omedvetet drabbas av tvivel, och sviktande självförtroende, när spelet inte alltid går som vi tänkt oss, och som vi ständigt inbillas att det ska gå bara vi investerar i det "senaste nya". 

 

Det är ett livsvillkor för golfen att inte alltid överse med de fel och brister som tycks kväva den

Golfreglerna behöver ses över så att golfen blir enklare att förstå, och för att kunna utövas på ett regelrätt sätt. En del syften med golfen, regler, krav och förklaringar tycks ha tillkommit efter principen att man saltar först och smakar sedan, och det gynnar inte utövarnas inställning till golfen, eller till golfens framtid. Och respekten för kvinnorna och deras status och villkor i golfen måste förbättras. Det är en ödesfråga för golfen att kvinnorna ges samma möjligheter, rättigheter och förutsättningar till resultat och handicap som männen har!

   Sker ingen ändring till det bättre lär golfen som folksport inte bli så mycket äldre än den nu är. Den kvinnosyn som råder i golfen passar inte in i det moderna samhället. Men när jag torgför den sanningen får jag inget gehör bland de som bestämmer i golfen; alfahannarna.

 

Man ska akta sig noga för att stubba hornen på "heliga kor", och man ska inte rycka dem i svansen

Men jag dristar mig trots detta till att ha synpunkter och åsikter om golfen som inte alltid faller golfens tillskyndare och förespråkare på läppen. Golfens regler, krav och ordning är heliga kor för många - och kritik mot dessa kor är inte gångbart.

   Att torgföra åsikter och synpunkter som inte syftar till att öka konsumtionen av golfprylar, att öka svårighetsgraden på banorna, eller att sänka sitt spelhandicap, är inte inne i de kretsarna. Men jag fortsätter ta risken att stöta mig med etablissemanget i förvissning om att en enklare golf är en roligare golf för flertalet, och att en jämlik och demokratisk golf är en trevligare golf - till gagn för golfen som helhet.

 

Inför "öronmärkta" regler för oss golfmotionärer

Så att vi exempelvis oftare ska kunna medges lättnad utan plikt för att lösa problem ute på banan. Plus en del andra ändringar som kan göra golfen mer lätthanterlig, mer lättförståelig och ännu trevligare för oss som enbart spelar för vårt nöje, och för att öka tempot på banorna. Som det är nu tar det mestadels för lång tid att komma runt på banorna.

   Det kan ställas andra krav på golfproffs och golfidrottare än på oss golfmotionärer. De som har golfen som yrke, för att  tjäna pengar, kan väl delvis ha egna regler och krav, och golfidrottare med ambitioner kan också delvis ha egna. För oss som spelar golf för vårt nöje och motion ska den i första hand leda till den glädje som Bob Hope efterlyste - och inte enbart till hetsjakt och pina. 

 

Golfen blir alltmer detaljstyrd, och den mäts upp i allt mindre "strutar" som gör

 att spelet blir mer oförståeligt och svårspelat - om det ska göras på rätt sätt

Ju mer "utvecklad" som golfen blir, eller snarare invecklad, desto fler tycks också strutarna bli. Och få av de gamla strutarna har tagits bort. Är det då förvånande att många golfare inte förstår allt det som omgärdar golfen, och som håller den i ett strypgrepp. Ta därför bort, eller ändra på en del regler, krav, tolkningar och förklaringar som många inte förstår innebörden i, eller respekterar.

   Det finns förvisso "bara" 34 regler i golfen, men för att kunna leva upp till dem kryllar det av anmärkningar, definitioner, krav och förklaringar till vad som menas och avses. Mångfalden, okunnigheten om, och oförståelsen av dem, gör många av oss golfare till fuskare och regelbrytare om vi vill eller inte. Golfens idé medger att vi till dels är vår egen domare. Det förutsätts att vi är ärliga i vårt spel och håller oss till reglerna. Så är det kanske, men då måste vi golfare förstå och rätt värdera innebörden i de regler med bihang som omgärdar sporten. Men jag ska inte måla f-n på väggen, det finns måhända fler kunniga, ärliga och ärbara golfspelare än jag tror ... men förmodligen inte så många som det påstås.

   Regler i golfen måste självfallet finnas om det ska fungera. Men regler som inte accepteras, allmänt respekteras och inte förstås av oss som ska tillämpa dem - har inget större värde. De skapar då bara större problem än de löser. Regler är till för att följas, men då ska reglerna vara enkla, förnuftiga, rimliga - och verkligen forma den tillvaro man vill eftersträva. Gör de inte det, eller om de leder till konsekvenser som man inte vill ha, då ska de ändras, eller tas bort. Från vanligtvis välunderrättat håll har det sagts: I golfen finns bara två slag av utövare; de som förstår reglerna men som inte kan förklara dem, och de som kan förklara reglerna men som inte förstår dem.

sidan 10

 

Kunskap om golfens regler och krav är till ringa nytta om den inte paras med ett sunt förnuft

För att spela golf på ett anständigt sätt kan det kanske räcka med att tillämpa Tio Guds bud? För att leva "rätt" i den kristna världen räcker de buden, men för att spela golf finns det en egen "bibel" med tusentals bud och förklaringar om hur det ska göras och inte ska göras, och hur det får göras. Går det inte att åtgärda denna överdrift på ett vettigt sätt? Går det inte att rensa bort en del tveksamheter och småtterier i regelverket och i stället förorda tilltro, samarbete och det sunda förnuftet. Enbart kunskap om golfens regler och krav räcker inte för att göra golfen till den glädje och välbefinnande som avses - om reglerna och kraven inte får tolkas, tillämpas och brukas med sunt förnuft.

   Kunde man hitta en gemensam inre moral då skulle vi inte behöva några särskilda regler i golfen, då skulle det räcka med kärleksbudet och vägtrafikförordningen, lär biskopen i Skara ha sagt. Kärleksbudet i sammanfattad form säger: Du ska älska Gud över allting annat, och din nästa som dig självMen det ligger nog inte för hetsade, indoktrinerade och "väl pålästa" golfare att älska sin nästa, det vill säga sina konkurrenter, sina med- och motspelare.

 

Att spela golf så som det propageras för, och förväntas att man ska göra,

befrämjar inte medmänsklighet och empati

"Lyss" man till budskapen i reklamen för golfen, till vad SGF, golfpron, golfshopar, golftidningar, klubbledningar och andra  "frälsta" ständigt predikar och uppmanar oss golfare till att göra, då inser man snabbt - att det mesta i golfen uppmuntrar och framhåller egoismen. Golfen går ut på att man ska vara bäst, och ståta med ett lågt handicap uppnått med hjälp av de senaste på materielsidan. Man ska greppa klubban rätt, hålla koll på åt vilket håll knogarna pekar, och hur vinklarna är. Man ska ta stans i enlighet med senaste utgåvan av tidningen Svensk Golf, hålla huvudet stilla, titta på bollen, slå långt, rakt och alltid söka orsaker till att kunna plikta sina motspelare vid tävlingar av olika slag. 

_______________________

 

Varför ska vi golfmotionärer behöva leta efter en illa slagen boll i FEM minuter

 när det problemet kan lösas på ett enklare sätt (Från 2019 gäller tre minuter, men det är nästan lika illa)

Denna regel orsakar mycket irritationer, och den förlänger speltiden för alla på banan. Hittas inte bollen genast när vi kommer fram dit där den borde vara - ska vi golfmotionärer få plikta - och sedan spela en ny boll från spelbar plats i det område där bollen av markören och andra i bollen bedöms har landat, eller från närmast fairway. Detta ställer då större krav på observans och följsamhet från markör, medspelare och motspelare, men detta blir lätt till rutin. Och det blir till fromma för tempot på banan. Vi ska inte behöva gå tillbaka till den plats vi slog den ifrån för att slå nästa boll. Att både plikta och tvingas gå tillbaka för att slå en ny boll är dubbelt straff, det kan väl räcka med det ena.

   Vi uppmanas visserligen till att spela en Provisorisk boll om vi är tveksamma till att hitta bollen när vi kommer fram dit där den borde vara, men det ska fortsatt ändå letas i tre minuter - så det är i sig ingen lösning på det problemet. Visst, vi kan döma ut bollen - plikta och slå en ny boll, men hur många vill göra det? Hoppet om att hitta bollen spelbar är det sista som överger oss golfare.

sidan 11

 

Ta bort regeln om Provisorisk boll eftersom den regeln har till följd

att tempot på golfbanorna, på grund av allt letandet, påtagligt sjunker

Återplaceringen av bollen på spelbar yta blir kanske inte på centimetern, eller ens på metern, men vad spelar det för roll - om markören och jag är överens? Det är lika för alla och orättvisorna brukar jämna ut sig i längden. Golfen är ändå inte rättvis så vad spelar någon meter hit eller dit för roll för oss golfmotionärer. Och boll Out of bound kan väl, med plikt, spelas vidare från närmast spelbar plats i linje med där den gick ut. Då blir effekten på den "olycksalige golfaren" mindre smärtsam och golfen känns onekligen trevligare för densamme - och även för oss andra i bollen. Dessutom sparas det på den tid som alla säger sig värna om.

    En annan regel som jag har svårt att förstå mig på är den att jag måste vara "övertygad" om att bollen har gått ner i ett vattenhinder - om jag "tror" att den har gjort det. Har jag inte den övertygelsen då ska bollen slås om från den plats där den slogs - med plikt. Detta gäller även om vattenhindret är dolt och att jag då omöjligen kan se om bollen går i eller inte. Men hittar jag inte bollen när jag kommer fram så har den väl gått i - för var har den annars tagit vägen? Är jag "tillräckligt" stark i tron och säger att den gått i, då ska den slås inom två klubblängder från vattenhindret, med plikt. Det är okej, men det frestar onekligen på samvetet att våga påstå att att bollen gick i vattnet. För det är förvisso en viss skillnad i det ena fallet jämfört med det andra, och det lämnar utrymme för godtycke. 

   I sådana situationer tycker jag att vi golfmotionärer alltid ska få droppa inom två klubblängder där bollen bedöms ha gått i, eller i flagglinjen, plikta och slå nästa slag. Ett sådant förfaringssätt sparar också tid, och man slipper att hamna i det beryktade Moment 22.

 

Varför ska jag plikta om bollen träffar mig själv eller min utrustning vid ett slag

Det sker ju oavsiktligt, och det är väl sällan eller aldrig till fördel för min score. Att jag och min utrustning är där är ju en förutsättning för spelet och då borde sådana oavsiktliga olyckshändelser kunna få passera utan plikt. Att bli bestraffad för detta är att lägga lök på laxen. Det är negativt för golfen - och är väl närmast att betrakta som förföljelse av oss spelare. Och varför ska jag plikta om jag råkar träffa bollen flera gånger vid ett slag? Om jag råkar göra det blir det vanligtvis inte till fördel för min score.

 

Tillåt lägesförbättring på fairway och foregreen ... när det är motiverat

Om bollen på fairway och foregreen hamnar i en uppslagen grop, oavsiktligt uppkommen fördjupning eller i annan avvikelse från det avsedda och tänkta, då borde jag väl för rättvisans skull få droppa eller placera bollen på plan mark utan plikt ... om markören och jag är överens om orsaken. Det ska inte vara tur eller otur som ska avgöra om en boll på fairway och foregreen är spelbar eller inte. Dessa ytor är väl tänkta att vara släta som en barnrumpa, eller heltäckningsmatta, och lika för alla. Utan djupa gropar orsakade av spelare som tar torv och som inte lagar banan efter sig. Eller beroende på annan icke avsedd påverkan  av maskiner, spelare, fåglar och andra djur. Hamnar bollen i en sådan grop, hjulspår, fotspår eller liknande kan den i värsta fall vara näst intill helt ospelbar, och leder då ofta till men för scoren, och för trevnaden. Golfen är som sagt inte rättvis, men att de som sköter sig ute på banan ska behöva lida för att andra inte gör det ökar på den orättvisan. 


Endast slag som sätter bollen i rörelse ska räknas; betrakta därför luftslag som provsving

Som alltså inte ska räknas som slag i scoren. Att räkna luftslag är ett straff som mest drabbar nybörjare och höghandicapade golfmotionärer, och vi har det svårt nog ändå i vår golf. I vilka andra sammanhang bestraffar man den outtalade tanken på att göra något? Och tillåt att boll på fairway och foregreen får göras ren utan plikt ... när det finns påvisad anledning.

   Det jämnar då ut skillnaden mellan att spela en torr sommardag då bollen rullar lika långt som den flyger, med en kall och våt höst/ vårdag då bollen stannar där den landar. Och att vi ibland då knappt ser bollen beroende på den jord och lera som vidhäftar den. Handicapen brukar uppnås i gott väder, och då är det väl rimligt att vi kompenseras så att vi ska kunna spela på våra handicap när vädret och förutsättningarna är dåliga. Annars ska det väl för rättvisans skull införas ett sommarhandicap och ett "iövrigthandicap". Golfare sägs ju måna om att rättvisa alltid ska råda - så varför inte även här? Att behöva slå på en boll full med lera och jord är väl inte särskilt rättvist, eller ens roligt.

   Tillåt också att golfmotionärer får grunda klubban i hinder. Golfen är svår nog ändå för de flesta och hindret i sig utgör ju en extra svårighet, så varför spä på den svårigheten med detta förbud.

   Ändra begreppet Slaggolf till att heta PAR + 5, eller bara + 5, då vet alla vad som gäller. Slaggolf och slagtävling låter lika och ställer ofta till problem för oss ”obildbara” som inte kan skilja på det ena eller det andra ute på golfbanorna. En bagatell? Javisst, men ändå!

sidan 12


Varför ska vi golfare som drabbas av ohälsa, eller känner trötthet vid hög ålder, behöva visa läkarintyg

när vi vill använda klubbarnas åkdon för att delta i handicapgrundande ronder/ tävlingar

SGF har sedan länge ställt det kravet, och Naturvårdsverket och länsstyrelserna "legitimerade" kravet tidigt 2000-tal när de inkluderade golfbanorna i: Krav på läkarintyg för att få köra med motorfordon i terrängen. Men effekten, erfarenheten av kravet när det avsåg golfbanorna blev mycket dålig, och det sunda förnuftet hos de ansvariga hos myndigheterna tilläts då att få råda. 


Och i november 2012 tog Länsstyrelsen Stockholm bort kravet på läkarintyg i samband med golf,

och övriga länsstyrelser har följt efter. Naturvårdsverket tog bort kravet i juni 2015

Men SGF och en del golfklubbar i Sverige har inte insett det förnuftiga i de besluten. De tillämpar fortsatt 2020 kravet på läkarintyg - nu kallat Tillstånd. En ny benämning på den gamla oförrätten. Enligt uppgift har myndigheterna förbjudit SGF att ställa krav på läkarintyg, därför påhittet att kalla det Tillstånd. Du kan medverka till att ändra på missförhållandet genom att påminna SGF och din golfklubbs styrelse om det faktiska förhållandet. Reagera och agera idag annars får du själv kanske ta konsekvensen av detta diskriminerande och medlemsfientliga krav på Tillstånd om du råkar stuka en fot i morgon! Läs mer om detta på sidan 53.


Fråga jag ställt genom åren: Är det vettigt, att när vi golfare känner trötthet vid hög ålder, drabbats av

ohälsa, brutit ett ben, stukat en fot, fått en liktorn, en öm hälsena, sträckt ett ledband, en hälsporre,

eller fått ryggskott av allt bugande för överheten, att vi då ska behöva belasta vården och skattebetalarna med detta bara för att vi ska få lov att spela golf när vi vill, även om vi just då inte ohämmat kan gå? Att vi då ska få göra det som vi årligen betalar avgifter till våra golfklubbar och till SGF för att kunna göra. Ska då skattebetalarna behöva vara med och bekosta detta tokdumma krav? Och ska övriga medborgare behöva trängas med oss "friska" golfare när de kommer till den överbelastade vården för att söka bot för sina livshotande sjukdomar? Är det rimligt?

   Nej självfallet inte; det är osolidariskt mot alla! Men det ska kanske ses som en "jämlik fördelning" av vår gemensamma välfärd. Ty då kan även den förment friska skaran golfare ta ut sin del av vården och samhällets omsorg - även om vi inte är i verkligt behov av den just då.


Men den plundringen och den onödiga dräneringen av vår välfärd och omsorg ställer jag inte upp på

Detta strider helt mot min uppfattning om hur vården och omsorgen ska hanteras och fördelas bland oss medborgare. Det får vara måtta på tokigheterna i vår kära golf. Och ett läkarintyg tar man heller inte bara rakt ur luften. Läkarna är vårdens dyraste resurs och den resursen ska inte missbrukas för att tillgodose SGF:s krav på läkarintyg/ Tillstånd för att få delta i vissa golfsammanhang. Det är slöseri med skattemedlen och läkarnas kompetenser att använda de resurserna på det meningslösa sättet. Kan inte du som förordar kravet inse det? 


Dessutom: De flesta krämpor som vi golfare akut drabbas av hanteras inte av läkare,

de hanteras av sjukgymnasterna i vården ... och sjukgymnasterna kan inte utfärda läkarintyg

Läkarintyg utfärdas av läkare. Kravet leder därför till att många av de 75 tusen golfare som har artros oförskyllt hamnar i Moment 22, med följd att många hindras från att få delta i handicapgrundande ronder/ tävlingar. Och för trötthet vid hög ålder utfärdas inga läkarintyg! Detta är goda argument till varför kravet på läkarintyg av rättviseskäl ska tas bort ur Regelboken.

   Ett läkarintyg kostar mycket pengar. Därför ska skattemedlen och vårdens resurser användas med klokhet och där de gör verklig nytta, och inte slösas bort på dumheter i golfen. Jag skäms när jag inser vilka konsekvenser detta krav på läkarintyg kan få för människor som är i verkligt behov av att komma till i vården än vad jag och andra golfare då sannolikt är. Jag har därför genom åren vägrat acceptera detta slöseri med våra gemensamma välfärdsresurser. Den hårt ansträngda vården är ingen serviceorganisation för golfen.

   Vi golfare ska inte acceptera tokiga krav vars konsekvenser går ut över andra som verkligen behöver vård. Köerna i vården är långa nog ändå utan att "frisksporten" golfen medvetet, och i onödan, ska tvinga in oss utövare till att trängas i de köerna. Vårdens resurser ska användas med förnuft, och inte slösas bort på oss aktiva golfare som på ett hjälpligt sätt ändå kan ta hand om oss själva.

 

Anledningen till att kravet finns tror många golfare är att det är en otillbörlig fördel att använda 

åkdon när man spelar golf. Men så är det inte alls, det är ingen fördel ... det är bara ett påhitt

Uttrycket otillbörlig fördel använder heller inte SGF officiellt. Och att det skulle vara orsaken till kravet kan jag heller inte förstå; för vilken är då den fördelen? Det har ingen genom åren på ett trovärdigt sätt kunnat förklara för mig. Men, ett felaktigt påstående, och en lögn som upprepas tillräckligt ofta, blir till slut "sanning". Och krav som det inte finns en vettig motivering till varför de finns brukar ge upphov till märkliga tolkningar, och det tycker jag att det kravet och den "sanningen" har gjort hos många golfare. 

   Det motivet finns heller inte angivet i Regelboken. Det är inte det verkliga motivet till varför kravet finns. Och av någon anledning anses det inte vara samma fördel om man har ett läkarintyg att visa upp. Denna luddiga "tolkning" av kravet bäddar för fusk.

   Skillnaden mellan otillbörlig fördel och ingen fördel är alltså ett läkarintyg. Vem har förståelse för ett sådant krav? Var finns logiken i det resonemanget? Det måste vara något annat som orsakat detta krav ... för det är väl inte där utan anledning? Mer om detta längre fram.

 sidan 14

 

SGF propagerar villigt och ofta för hur nyttig golfen är för alla, men det hindrar dem inte 

från att i nästa andetag resa krav, eller medverka till krav som direkt motverkar detta 

Vi beklagar oss över att vi har svårt att komma till i vården, men varför gör vi golfare då inget åt det problemet? Villkoren för att använda åkdon när vi vill spela golf ska lösas i klubbarna ... utan att det ska belasta vården och skattebetalarna. Resurskrävande och dyra läkarintyg ska självfallet inte användas för att reglera vilka medlemmar som ska få spela golf eller inte på svenska golfbanor.

   Frihet är bra ... men kontroll är bättre, sa Josef Stalin. Men det avsåg kommuniststyret i Sovjet och ska inte tillämpas i den svenska golfen. SGF och klubbarna ska basera sina relationer till oss medlemmar på frihet, generositet och tillit, inte på kontroll och förmynderi. 


Tillämpa begreppet tilltro, och  heder och samvete när det gäller vem som ska få använda åkdon

Vi får lämna vår självdeklaration på heder och samvete, och vi kan använda den "garantin" i andra sammanhang, men för att få använda åkdon på tämligen oviktiga golftävlingar och golfronder då är vi inte betrodda. Då har vår heder och samvete inget värde, då ska vi engagera den dyra och hårt belastade vården för att kunna uppvisa läkarintyg. Då misstänkliggörs våra motiv - och vi skattebetalare får ta notan!

   SGF och golfklubbars ledningar tycks ha större tilltro till Stalin än till sina egna medlemmar. De utgår från att vi medlemmar är rufflare ute för att tillskansa oss obestyrkta otillbörliga fördelar på andras bekostnad. Och med detta elaka krav hjälper de till att: Som en äggasjuk höna, som vi säger i Skåne, vakta prylarna på prisborden och deltagarnas placeringar i tävlingarna.

   Denna SGF:s brist på förtroende och tillit till oss medlemmar är obegripligt och otillständigt. Men fröet till denna "kränkning" av oss har SGF själva sått genom alla de förfinade, finmaskiga och minutiösa regler, krav och tolkningar som finns i Regelboken.


Tilltro och tolerans till varandra i golfen är närmast obefintlig, och rimlig generositet tycks saknas

Regelsättarna i SGF har missat att de egenskaperna är grundstenarna i alla fungerande relationer och gemenskaper. Som verkligheten nu är anser jag att det är en illasinnad kultur som omhuldas och uppmuntras i golfen, och som leder utvecklingen åt fel håll. Men så blir konsekvensen när SGF känner sig nödgad, att precis som Stalin, behöva reglera och kontrollera allt in i minsta detalj. Och när det saknas förtroende för - och tilltro till sina egna medlemmar. Ändå undrar SGF och andra företrädare för golfen varför det är så många som nu lämnar "gemenskapen".

 

Detta krav på läkarintyg är att felvärdera åkdonens betydelse för resultatet i spelet,

och det är att överskatta tävlingarnas och spelhandicapets betydelse för oss golfmotionärer

Kravet är ovärdigt golfen. Det diskriminerar, och är en ondsint handling som vi medlemmar inte ska finna oss i. Vi ska ha civilkurage nog att tillämpa civil olydnad och våga ifrågasätta en del lagar, regler och krav som tvingas på oss, men det gör vi pursvenskar nästan aldrig. Vi står där underdånigt med blottat huvud och golfkepsen i hand och följer blint och okritiskt direktiven som kommer från överheten och byråkraterna. Fostrade som vi är i en anda där vi inbillats att vi blir omhändertagna från vaggan till graven. Omhändertagna av andra som tros veta och förstå saker och ting bättre än vi själva gör. Denna vår "förlamning" passar golfens tillskyndare, byråkrater och nördar som en golfhandske.

 

När jag verkligen behöver vård då ska jag belasta vården, men till dess ska jag inte göra det

Och för att få lov att spela några oviktiga golftävlingar och handicapgrundande golfronder då ska jag absolut inte göra det. Sådana oförståeliga krav, med udden riktad mot oss äldre, och där skattebetalarna får stå för notan, ställer jag aldrig upp på! Tokiga krav och regler som strider mot sunt förnuft accepterar jag inte. Detta oavsett var de visar sig, och oavsett i vilka sammanhang de förekommer. Galenskaper i tillvaron måste ständigt bekämpas, annars kommer vi till slut att kvävas av alla onödiga lagar, regler och krav som tvingas på oss av okunniga, känslolösa och oförnuftiga politiker, byråkrater, regelkreatörer, golfstyrelser, funktionärer, nördar och andra.

   Att ge dem makt utan att veta att de besitter ett sunt förnuft borde vara straffbart. Fria människor ska inte låta sig styras av rena dumheter och galenskaper. Och vi äldre ska inte finna oss i allt som prackas på oss bara för att det ska vara rättning i ledet och tyst i klassen.

   Men kravet gäller för alla golfare oavsett ålder, så det är lika tokigt oavsett vem det drabbar. Det är tilltron till alla oss golfare, vår friskvård, vårt välmående och vårt välbefinnande det handlar om.

 

Regelinformation och annan fakta är hämtade ur SGFs Spel och tävlingshandboken, Regelboken 2004, 2008, 2012, 2016.

Ur protokoll och andra källor från SGF, Naturvårdsverket, länsstyrelser, landsting och andra berörda.

 

Hur då på golfbanor utomlands där vi måste använda åkdon ... ska vi då visa läkarintyg för att få gå

Hur blir det då med handicapen? Ska vi ha olika handicap hemma och ute i världen? Ska vi ha ett lägre handicap utomlands eftersom det  anses vara en otillbörlig fördel att använda åkdon när man spelar? Fördelen ska väl betalas om det ska vara svensk (o)rättvisa som gäller? Våra regler sägs vara de internationella, men hur hanterar då världen terrängkörningslagen, TKL, och terrängkörningsförordningen, TKF? Den svenska lag och den förordning som sedan tidigt 2000-tal har varit orsakerna till det svenska kravet på läkarintyg. Det krav som myndigheterna nu alltså har tagit bort när det avser golfbanorna, men som SGF fortsatt hävdar med sitt krav på Tillstånd. Gäller TKL och TKF överallt i världen? Eller är det som kleptomanen som samlade på skedar sa: Man får ta s(k)eden dit man kommer.

    Detta får jag inte att gå ihop, men det får kanske du som försvarar det tokiga kravet. Hur ska vi göra när vi ska spela utomlands, där vi måste använda åkdon även om vi är friska? Ska vi då avstå från att spela om vi inte har läkarintyg med krav på att få gå att visa upp? Ska vi "diska" oss själva eftersom vi bryter mot detta svenska krav för att få delta?

sidan 16

 

 VEM? är det som egentligen kräver läkarintyg för att vi ska få använda åkdon när vi vill spela golf

Hur och varför har kravet uppstått? Jo, kravet tänktes ut på 1900-talet av SGF - i den inbillade tron att det var en otillbörlig fördel att använda åkdon när man spelade golf. Att man då otillbörligt skulle kunna nå en bättre placering i tävlingar och då otillbörligt roffa åt sig av prylarna på prisborden. Kravet dikterades alltså av brist på generositet och av avundsjuka. 

    Men förnuftiga personer i SGF kom till insikt om att användande av åkdon inte givet ledde till ett bättre resultat, och att de då avsåg att ta bort kravet. De insåg att det inte låg i SGF:s intresse att med ett så fientligt, och för samhället och skattebetalarna dyrt krav, begränsa sina egna medlemmars möjligheter till att kunna spela golf när de själva ville. Det var ett klokt beslut - helt i medlemmarnas intresse.

   Dock fick SGF kalla fötter och fullföljde inte beslutet. Det framgår om man tar del av vad som har gjorts i ärendet genom åren. Kravet finns fortsatt med i Regelboken 2008, 2012, 2016, betingat av SGF:s undfallenhet mot Naturvårdsverket, som tidigt 2000-tal "återuppfann" kravet, och SGF:s flathet mot länsstyrelserna som tillstyrkte "uppfinningen", utan att de då insåg konsekvenserna. 

   Att kravet 2020 fortsatt ställs, trots att inga myndigheter längre ställer kavet, ska nu ses som välvilja mot "gamarna" i golfklubbarna som avundsjukt vaktar placeringarna i tävlingarna och prylarna på prisborden - så att de inte hamnar i fel händer på grund av "fel" förutsättningar.

   Men, om det inte är en otillbörlig fördel att använda åkdon vid golfspel, vad är då den egentliga orsaken till att vi ska visa läkarintyg  när vi är kranka men ändå vill spela vår golf? Ja, varför det är så är det inte många som vet, men en sak är säker:

 

Kravet på läkarintyg/ Tillstånd har inget med själva spelet att göra

Kravet är djävulens "gåva" till golfen! Sakligt finns inget som talar för det. Men ändamålet helgar medlet. För att inte riskera "plundring" och "fel" rankingar tar man då Naturvårdsverkets terrängkörningslag, TKL och terrängkörningsförordningen, TKF till intäkt för att motivera och acceptera att detta elaka krav finns. Ett krav betingat av helt andra orsaker än att vakta prisbord och placeringar. 

   Kravet gällde tidigare vid alla handicapgrundande ronder, men det har i Regelboken 2016 ändrat till att "endast" gälla vid tävlingar. SGF insåg efterhand - att om det var en fördel att använda åkdon då skulle det resultera i ett bättre resultat än det annars skulle ha blivit - och då skulle man fått betala dyrt för det när man sedan gick under ronderna, så det motivet föll på sin egen orimlighet. SGF insåg att förnuftiga golfare inte är dumma mot sig själva. Men det är illa nog att kravet fortsatt gäller vid alla handicapgrundande ronder/ tävlingar

 

Naturvårdsverkets TKL och TKF ska inte omfatta golfbanorna, där fyller de ingen funktion

Där ställer de enbart till problem. Särskilt för oss äldre golfare som ibland akut drabbas av ohälsa. Detta faktum borde beaktas, men det görs inte. Det är inte många i golfens värld som bryr sig om oss äldre - trots att vi är flertalet i klubbarna. Vi motsvarar inte idealbilden på hur golfare och golfmedlemmar ska se ut, och hur de ska vara. Men vi är perfekta att ha som kassakor för att hålla klubbarnas verksamheter gående. Hade SGF och golfklubbarnas ledningar stått på sina egna medlemmars sida då hade detta krav givetvis inte funnits. 

 

MAN SKA GÅ när man spelar tävlingar och handicapgrundande ronder: Regelboken 2004, 2008, 2012, 2016

Och självklart vill vi gå när vi spelar golf, det är ju därför de flesta av oss spelar golf; det är ju motionen vi eftersträvar. Men VARFÖR vi till varje pris SKA GÅ det sägs det inget om. Det kravet tycker jag väcker frågor som SGF ska svara ärligt på.

 

Är det en otillbörlig fördel och oschysst mot andra golfspelare att använda åkdon när man spelar?

 

Får man per automatik ett bättre resultat (score) om man använder åkdon när man spelar än när man går?

 

Ska man vara fullt frisk och helst yngre för att få delta i handicapgrundande ronder/ tävlingar?

  

Om SGF svarar ja på dessa frågor, och kan motivera det på ett rimligt sätt, då är kravet på att gå okej. Om inte - då tycker jag att kravet: MAN SKA GÅ, ska tas bort i Regelboken.

 

Hade SGF:s enda avsikt varit att värna om naturen,

då skulle de krävt läkarintyg VID ALL ANVÄNDNING AV ÅKDON

Men enligt Regelboken, när detta skrivs 2011, gäller kravet vid: Tävlingar och handicapgrundande ronderMen inte vid de nästan 8 miljoner sällskapsronder som årligen spelas i Sverige! Då krävs inga läkarintyg, då bryr man sig inte om naturen. Då finns inga prylar på prisbord, eller placeringar i tävlingar, som måste bevakas så att de inte hamnar i "fel" händer på grund av felaktiga förutsättningar. Den begränsningen tolkar jag som att också SGF:s regelkreatörer anser att det är en otillbörlig fördel att använda åkdon när vi spelar handicapgrundande tävlingar och ronder ... men de säger det inte öppet. Men det är ingen fördel att spela golf sittande på ett åkdon. Därför tycker jag att åkdon ska tillåtas för alla som anser sig behöva använda sådant för att kunna delta; om det finns åkdon tillgängliga! Alternativt ska användning av åkdon ALDRIG tillåtas. Golfbanorna ska undantas från denna lag och denna förordning, där behövs den inte.

   Och kloka personer i SGF har försökt att påverka Naturvårdsverket och länsstyrelserna att göra undantag för golfbanorna. Det framgår när man läser "mellan raderna" i vad som genom åren har sagts i ämnet. Och det framgår klart i: GOLFBILAR, ETT SNURRIGT REGELVERK. En skrivelse från SGF Klubbservice, som 2005 sändes ut till landets alla golfklubbar.


Det är medlemmarnas intressen SGF ska bevaka - inte byråkraternas på Naturvårdsverket

Det är alltså inte golfspelet i sig som är målet med kravet, så kravet borde av den orsaken tas bort. Åldern på oss golfare blir allt högre, med  avtagande rörelseförmåga som följd hos många, och då är åkdon en möjlighet till att ändå kunna delta i spelet när vi vill. Därför är onödiga begränsningar till att kunna göra detta enbart av ondo. Klubbstyrelserna ska agera så att kravet försvinner ur Regelbokenoch inte tassa runt problemet och obetingat godta detta krav från Naturvårdsverket, länsstyrelserna och SGF.  

   Notera att min bok skrevs flera år innan länsstyrelserna och Naturvårdsverket ändrade sina inställningar i frågan. Och att de då beslutade att terrängkörningslagen, TKL och terränkörningsförordningen, TKF - från 2012 och 2015 inte längre ska omfatta golfbanorna.

________________________

sidan 19

Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad, sa Frédéric Bastiat  

Från 2018 medger Högsta förvaltningsdomstolen, att anställda som spelar golf, årligen får ta emot skattefritt friskvårdsbidrag på upp till 5 tusen kronor från sina arbetsgivare. Skattefritt också för arbetsgivaren; vi skattebetalare står för notan. Är det verkligen så vi vill ha det?

    Men hur ska denna skattefria förmån för särskilt utvalda uttryckas, förklaras, motiveras, och hur ska då andra "friskvårdande aktiviteter" värderas och hanteras? Skattefria förmåner drabbar i slutänden alla skattebetalarna oavsett om de spelar golf eller inte. Därför ska sådana skattefria avdrag av rättviseskäl aldrig medges. Golf och andra friskvårdande aktiviteter ska bekostas av sina utövare. Det ska inte förväntas, och krävas, att skattebetalarna i gemen ska vara med och finansiera de olika aktiviteterna.       

    Om sådana förmåner betalades med beskattade pengar skulle saken vara i ett annat läge. Men det är inte så SGF vill ha det. De förutsätter att denna förmån ska betalas med obeskattade pengar. Vilket de sittande regeringarna genom åren inte har insett det "kloka" i. Därför medgav heller inte Skatteverket detta fram till 2018, då Högsta förvaltningsdomstolen lät sig påverkas av lobbyisterna - och ändrade på förutsättningarna. "Friskvårdskostnader", och andra diffusa kostnader som betalas med obeskattade pengar i företag och verksamheter är svåra att kontrollera, och de inbjuder till fusk ... och fusk ska aldrig uppmuntras av staten!

   Friskvård är i vårt eget intresse - och vi ska själva stå för kostnaderna när vi utövar den. De skattepengar i företag och verksamheter som då tillförs, eller återförs till statskassan, ska användas till att möjliggöra friskvård för ALLA ... inte bara för särskilt utvalda. 

 

Men hur som helst, vilka? kostnader utöver de som redan nu skattefritt dras

av när det gäller golfrelaterade aktiviteter är det som man ska kunna dra av

Jag har inte riktigt förstått vilka "friskvårdskostnader" som SGF eftersträvar med sin propå till staten. Ska avdragsrätten gälla för företag, verksamheter och privatpersoner? Vad är det som ska vara avdragsgill friskvårdskostnad? Ska det vara kostnaden för anställdas medlemskap i golfklubbar? Ska man få göra avdrag för anställdas köp av bollar, klubbor, greenfeeavgifter, kläder, resor, bilersättningar, mat, boende? 

   För att uppnå "friskvård" räcker det väl inte med att man får "betalt" för att slå några bollar på en trist driving range, eller att man får spela några hål på en Pay & Play-bana. Och alla anställda spelar inte golf, så vilka "friskvårdskostnader" i samma storleksordning ska då i rättvisans namn alla övriga anställda i företag, verksamheter, stat och kommun kunna tillgodogöra sig? 

   Och hur med alla oss pensionärer, som mer än de flesta andra torde vara betjänta av friskvård, men som inte har arbetsgivare och skattebetalare att förlita oss på för att få våra friskvårdskostnader betalda, ska vi få dra av 5 tusen kronor i våra årliga självdeklarationer?

sidan 20

Avdrag för golfaktiviteter sker redan nu i företag och verksamheter under täckmanteln

"reklam och kundvård", så ytterligare skattefria avdragsmöjligheter är inte försvarbara

Vem är det som egentligen står för greenfeeavgifter, frukostar, luncher, middagar, korv med bröd, "smulfria" efterrätter, "förfriskningar", bollar, resor, prisbord, kläder, sponsring, konferenser, hotellboende, milersättningar, traktamenten och annat som brukas på golfbanorna, och som obeskattade dras av direkt som reklamkostnader i bokföringen? Jo det är staten ... det vill säga alla vi skattebetalare!

   Denna verklighet är sittande regeringar väl medvetna om, därför kommer nog ingen regering i framtiden heller att fullt ut medge golfen som avdragsgill friskvårdskostnad för "allt" som hör golfen till. Förnuftiga riksdagsmän, oavsett partifärg, menar att det är illa nog som det är - och att därför medge ytterligare möjligheter för skattebefrielser i sammanhanget inte är försvarbart, eller politiskt gångbart. Om någon ändring på  möjligheterna till att göra skattefria avdrag ska införas när det gäller golfen ska de väl snarare minskas för att bli mera jämställda med andra "friskvårdande aktiviteter" - där möjligheterna till skattefria avdrag inte är lika många, och inte är lika vidlyftigt generösa.

 

Besöker du golfbanor vardagar under spelsäsongen kan du se hur det går till i praktiken

Där går valda delar av den högt avlönade eliten i landet och "idkar kundvård" genom att spela "företagsgolf" på arbetstid på sina företags och  arbetsgivares bekostnad; på skattebetalarnas bekostnad! Där går egna småföretagare och "idkar kundvård" på sig själva genom att spela på sina logobollar, i kläder och skor, med klubbor och annat som de också drar av som reklamkostnad i sin bokföring. Så var det när jag var aktiv företagare - och jag tror inte att det idag är någon större skillnad på hur detta hanteras. Har det skett en förändring har det väl gått åt andra hållet; att det idag dras av ännu mera "golfkostnader". Argumenten för "skattefria avdrag" är nog mera utvecklade nu än de var på min aktiva tid.

    Det är statskassan, alltså vi skattebetalare i gemen som i stor utsträckning håller golfen "gående"!!! För årsavgifter och greenfeeintäkter i golfklubbarna räcker inte till för att de ska gå runt ekonomiskt så som kostnads- och intäktsbilden ser ut. Skulle inte staten, det vill säga vi skattebetalare, bidra så generöst som nu sker då skulle avgifter och intäkter behöva flerdubblas i många klubbar om de ska överleva. Till detta ska sedan samhällets "onödiga" kostnader för läkarintygen för att få använda åkdon läggas till. Rätta mig om jag har fel. 

________________________

 

Varför ska vi golfare bestraffas när vi drabbas av ohälsa, eller har uppnått hög ålder

Att inte kunna gå när vi vill spela golf är straff nog för oss. Men detta reglerar sig självt om det släpps fritt. Jag tror inte att den friheten kommer att missbrukas. Frihet brukar ställa till mindre problem än förbud här i tillvaron, och vi golfare spelar inte golf för att åka, vi vill gå för hälsan, motionen och friskvårdens skull. Att spela golf åkande är inte till fördel för spelet och resultatet/ scoren, och heller inte för hälsan, det vet jag av egen erfarenhet. Det är snarare en nackdel för både och.

 

Det är obekvämt, man kommer aldrig in i spelet, man blir stel, kall och frånvarande

Det är som att vid varje nytt slag ouppvärmd börjar om på första hålet. Att spela åkande kan tyckas vara roligt för den som aldrig har gjort det, men nöjet avtar snabbt när man har gjort det några gånger. Det är inte åkandet i sig som är nöjet när man spelar golf. Och att hyra åkdon kostar pengar så det blir nog ingen rusning om det släpps fritt. Men när vi är krassliga, eller ålderströtta, och ändå vill delta i handicapgrundande ronder och tävlingar då ska vi självfallet få använda åkdon - om sådana finns tillgängliga - utan att vi ska behöva visa läkarintyg. Att kunna delta i spelet är ett bättre alternativ än att behöva sitta overksamma och dra på oss infarkter i hjärta och hjärna, övervikt och annat elände.

   SGF har delvis lämnat till styrelser och tävlingsledningar att bestämma hur kravet ska tillämpas. Men sunt förnuft, god vilja och klokskap är inte alltid närvarande på ansvarigt håll i golfklubbarna. Det finns många okunniga klubbstyrelser, funktionärer och vilseledda regeltolkare som kan för lite om ämnet, och som agerar på felaktiga grunder. Som lever i den felaktiga tron att alla lagar och regler alltid är ovillkorliga - och att de inte är tolkningsbara och anpassningsbara till den verkliga situationen. 

   Men om inte detta förtroende, anmärkningarna och undantagen i kravet räcker för de  nördarna ute i klubbarna - så har SGF Klubbservice i juli 2005 dessutom, i skrift, informerat golfklubbarna i landet att: Obligatoriskt krav på läkarintyg är numera borttaget. En info som SGF Klubbservice senare har "tvingats" ta tillbaka eftersom kravet kvarstår i Regelboken.

 

Många tror att det är för att det är en otillbörlig fördel som kravet finns

Men det är bara ett påhitt och en spridd missuppfattning bland oss golfare. Sannolikt medvetet planterad av, och underblåst av dålig information från SGF, som inte öppet vill tillstå fakta och sitt räddhågade hukande inför Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas propåer.

   Men, sådan herre sådan dräng! Dessvärre råder denna missuppfattning också bland funktionärer ute i klubbarna som ska tillämpa golfens regler och krav. Det är en missuppfattning som tillskriver kravet ett innehåll, syfte och betydelse som kravet inte har.

   Att det är en otillbörlig fördel är ett påhitt av ogenerösa golfare som är dåligt pålästa. Som är avundsjuka, missunsamma - och som egoistiskt värnar om prylarna på prisborden och placeringarna i tävlingarna, och inte om naturen. Hade det varit en otillbörlig fördel att använda åkdon när vi spelar golf då hade SGF sett till att det kostat oss några extra slag per rond ... vilket det inte gör. 

 

SGF ska inte hindra oss från att spela golf när vi vill, de ska i stället alltid uppmuntra oss

SGF:s och klubbarnas uppgift är att få ut så många medlemmar som möjligt i spel! Men om vi någon gång drabbas av krankhet som gör att vi inte obehindrat kan gå då ska vi självfallet inte hindras från att få spela genom att de hänvisar till - eller hävdar krav som inte borde finnas.

   Det är större anledning att möjliggöra spel för kranka golfare än för de som obehindrat kan gå! Kan man inte inse det på ansvarigt håll då är det illa. De ansvariga ska i stället till varje pris möjliggöra för oss medlemmar att kunna spela. Att vi spelar tjänar alla på, inte minst samhället; allt annat gynnar bara golfens dödgrävare. Kravet på läkarintyg för att få använda åkdon när vi vill spela är en skämme för golfen. Som drar ett löjets skimmer över golfen ... och det skimret tycker jag inte att golfen ska bjuda belackarna på.

   Låt alla som anser sig behöva använda åkdon få göra detta - om det finns åkdon tillgängliga! Det valet ska inte läggas i händerna på illa pålästa styrelser och funktionärer i klubbarna. Och kostnaderna för detta onödiga krav ska självfallet inte belasta samhället och skattebetalarna.


SGF, klubbstyrelser och funktionärer ska inte utgå från att medlemmar

 och greenfeegäster är rufflare ute för att lura sina medmänniskor

För har man den inställningen då blir det mesta fel. Ställs det krav på att något måste visas upp för att vi ska få göra någonting då är viljan till att fuska för att komma förbi kravet mycket större än om frihet och sunt förnuft får råda. Ska funktionärer i klubbarna avgöra vilka som ska få använda åkdon när de vill spela - då måste de få vettig info och tillåtas lita på sitt eget omdöme och sunda förnuft.

   Men adekvat info, omdöme och sunt förnuft tycks vara en bristvara i golfen. Tyvärr tillhörde min golfklubb Abbekås GK:s styrelse, klubbens offecielle golfdomare och tävlings- och regelkommitténs ordförande X den senare skaran när denna fråga ställdes på sin spets våren 2011.

 

Att skaffa ett seriöst läkarintyg är heller inte så enkelt som det låter ... och det är inte gratis

Ett besök hos vården för att få ett läkarintyg kostar minst 3 hundra kronor i avgift. Kostnaden kan förefalla rimlig för vanligtvis kapitalstarka golfare, men utgiften är helt onödig. Och skattebetalarnas totala kostnad för varje utfärdat läkarintyg var drygt 5 tusen kronor 2019. Vårdcentraler, läkarmottagningar och lasarett, där läkarintygen utfärdas, kostade det året oss skattebetalare 350 miljarder kronor.

   Vården, med egna anställda läkare och sjuksköterskor är dyr, men med inhyrd personal, vilket är mycket vanligt i vården, blir det än dyrare. Jag hörde i Sveriges Radio att en stafettläkare kostade 33 tusen kronor ... per arbetsdag 2017. Det dubbla om det var en helg. 

   När den stafettläkaren skulle titta på din och min ömmande liktorn för att utfärda ett "enkelt" läkarintyg så att vi fick delta i spelet - då kostade det skattebetalarna ännu mera. Då räckte det inte med 5 tusen kronor. Ska 460 tusen golfare under sin aktiva tid, kanske flera gånger om, belasta vården för att ordna läkarintyg för att få spela sin golf då blir det sannerligen dyrt för oss alla.

 sidan 24


Ett läkarintyg är heller inget sanningsvittne, så varför litar SGF, golfklubbar, 

funktionäer, tävlingsledningar mer på ett sådant än på medlemmars och gästers ord

Varför ska vår heder ifrågasättas när vi själva anser oss behöva använda åkdon för att kunna delta i spelet? Är vi mera sjuka bara för att vi kan uppvisa ett läkarintyg? Är vi golfare i gemen så opålitliga att man inte kan lita på vårt ord? Har SGF så dålig erfarenhet av sina egna medlemmar då är man som sagt nog själva orsaken till detta. Användbara "läkarintyg" tycks dessutom kunna anskaffas på närmaste bakgata. Det vet de som med hjälp av sådana intyg "plundrar" vår välfärd, och det vet jag som inte vill plundra vår välfärd.

   Men är det så du vill ha det? Ett intyg i det här sammanhanget bevisar ändå ingenting annat än att man på det ena eller på det andra sättet har orsakat samhället och skattebetalarna onödiga kostnader. Det är ett ondsint, oförsvarligt och byråkratiskt krav som vi aldrig ska acceptera som det enda som i vissa sammanhang medger oss rätten till att få spela golf när vi vill. Det är enbart till bekymmer för oss som vill spela även när vi inte är helt kuranta, och det är ett orimligt och dyrt krav som gör vårt gemensamma Sverige fattigare.

 

Varje höstack blir golfens regelcentrum när de rätta tupparna står högst upp på dem och galer

Golfreglernas mångfald, och krav till trots, borde några krav finnas som inte finns. Om det är en otillbörlig fördel att använda åkdon när man spelar golf - varför är det då inte en otillbörlig fördel att använda motordriven golfvagn som kör sig själv? Och hur motiveras att lasermätare och GPS tillåts? Det är väl inte schysst mot oss som inte har råd att lägga pengar på så avancerade hjälpmedel. Vi som själva drar golfvagnen och som har att bedöma avstånd och riktning utifrån vår egen (o)förmåga att ha tryggheten man möjligen får genom den "exakta" vissheten. Men så långt sträcker sig kanske inte tupparnas omtanke om några andra än sig själva. Egoismen är en framträdande egenskap i golfkretsen och den uppmuntras ständigt av golfens ekonomiska intressenter.

   Dessutom, att bedöma avstånd är en förmåga, ett sinne som ska användas, och tränas, om det ska fungera; om inte så sker då avtrubbas det. Tar batterierna i apparaterna man använder slut under pågående spel så vet man kanske inte var man är, och hittar inte tillbaka till klubbhuset. 


Silar de mygg och sväljer de kameler i SGF

Tycker SGF också att det är okej att använda putter där det radas upp bollsymboler eller linjer på putterhuvudet för att visa riktningen till hålet? Är det då inte att bruka otillbörlig fördel jämfört med oss som får hanka oss fram med putter från "stenåldern", där sådana "avsiktligt hjälpande" finesser inte finns. Är det rättvist och i enlighet med de intentioner som golfen säger sig ha? Är det inte att sila mygg och att svälja kameler?

   Detta regelsättande kan då ses som brist på logik och förnuftigt tänkande, och felsyn hos de som bestämmer reglerna i golfen - kan jag tycka. Men åter igen, det beror kanske på vilka tuppar det är som "galer" om vad som ska vara tillåtet eller inte i golfen. Men SGF säger heller inte att en sådan putter innebär en otillbörlig fördel.

   Lika lite som de anger att det är en otillbörlig fördel att använda åkdon när man spelar - menar de att en putter med puttningslinjer, eller bollsymboler i rad, lasermätare, GPS och självgående golfvagn inte är att betrakta som otillbörlig fördel. Skälet till att de inte är detta är att: De är tillgängliga för alla, enligt det svar jag fick på min fråga till SGF:s regelexpert. Men det är väl en sanning med modifikation - om man så säger. Dubbelmoralen frodas i golfen. De prylarna är åtminstone tillgängliga för de som tycks ha mera pengar än förstånd, och som inte litar på sin egen förmåga. Som om inte ett lämpligt åkdon på samma grunder borde få vara lika tillgängliga för alla som anser sig behöva en sådan för att kunna delta i spelet. Och som är villiga att betala vad det kostar. Men så enkelt är det inte alltid i golfens underbara värld.

______________________

sidan 26

Tokiga regler och krav finns väl inte i golfen? Bara tokiga tillämpare och missledda uttolkare

Våren 2011 tog jag strid med Abbekås GK:s ordförande X i tävlings- och regelkommittén, som tillika var klubbens licensierade golfdomare, om detta att jag måste visa läkarintyg för att få hyra och använda ett av klubbens åkdon i den veckovisa Gubbagolfen, och i några tävlingar under klubbens golfvecka i juli. Att jag då, trots ett skadat knä som gjorde det svårt för mig att kunna gå en hel rond, ändå kunde få delta i den golf som jag trodde ingick när jag i laga ordning, och i rättan tid, hade betalt årsavgiften till min golfklubb. Jag vägrade då att visa läkarintyg!

   Denna vägran, och strid, ledde till tråkiga konsekvenser för oss som deltog i den. Den raserade vänskapsrelationer mellan mig och medlemmar i klubben, som tyckte att ordföranden, golfdomaren X, hade rätt och inte jag. Att X betedde sig anständigt, men inte jag. Men om de raserade relationerna var priset för att få den här frågan prövad och genomlyst så accepterar jag det - trots att det smärtar mig djupt.

   Det som från början var en bagatell slutade i gråt och tandagnisslan. Fullständigt i onödan och totalt huvudlöst. Det tyckte jag då när jag stod mitt uppe i striden våren 2011 ... och det tycker jag fortfarande nu 2020.

 

Så hanterades kravet på läkarintyg av golfdomaren, funktionärer och av styrelsen 

 i Abbekås GK 2011 ... och av styrelsen i Bedinge GK 2017    (Bedinge GK se sidan 53)

Under alla år som jag har spelat golf har jag värdesatt att kunna gå mina golfronder. Det har alltid varit syftet med min golf, och är orsaken till mitt golfande, och till mitt medlemskap i en golfklubb. Men, när jag våren 2011, på grund av en akut skada i ett knä, ville använda åkdon i veckans Gubbagolf i Abbekås GK fick jag inte lov till detta av tävlingsledaren Y och golfdomaren X; om jag inte visade läkarintyg. Men efter ett livligt diskuterande fick jag till slut delta: Som ett undantag i denna tävling, som de uttryckte det.

   Jag var medlem i Abbekås GK från att klubben bildades på 1980-talet, och funktionärerna där kände väl till att jag alltid gick när jag spelade. Med ett undantag; en gång då jag på grund av ett akut problem med en hälsena hyrde och använde golfbil de sista 9 hålen på en klubbtävling. Så min villighet till att gå mina golfronder torde det inte ha rått något tvivel om kunde jag självklart tycka. Men så självklart var det inte för alla.

 

Jag tog strid om kravet på läkarintyg för att få använda åkdon,

när jag på grund av skadan i knät hade svårt för att gå

Det var hela tiden gny från golfdomaren, ordföranden X i tävlings- och regelkommittén, som vid flera tillfällen vid den veckovisa Gubbagolfen sa: Du ska visa läkarintyg för att få använda åkdon på tävlingar och andra handicapgrundande ronder.

   Jag har i alla mina golfår tyckt att det kravet varit omotiverat och felaktigt! Och tog då tagelskjortan på och ställde mig på barrikaden för att öppet och offentligt försvara min övertygelse, och för att en gång för alla få klarlagt vad som verkligen borde gälla i frågan.

   För att travestera vad Torbjörn Fälldin sa om en statsrådspost vill jag säga: Ingen golfrond i världen är så åtråvärd - att jag ska dagtinga med min övertygelse om att kravet på läkarintyg i sammanhanget är illasinnat, obefogat - och ett feltänk.

   Det är inte genom att "jamsa" med i allt i tillvaron som man åstadkommer förändringar i den. Det gör man genom att praktisera civil olydnad,  att ifrågasätta tokerier, bekämpa avarter och att ta ställning i angelägna frågor. Det är inte min stil att överutnyttja vården, att tära på vår välfärd och omsorg på det sätt som det kravet innebär, och förutsätter, därför tog jag striden om att få använde åkdon utan att behö visa läkarintyg.

  Jag kommenterade ordförande X:s propåer med argument: Att jag inte i onödan ville belasta vården och skattebetalarna. Att det finns undantag i kravet. Att jag var äldre. Att tävlingsledningen kan ta eget beslut i frågan. Men inget av det jag sa blidkade honom. 

   Jag spelade Gubbagolfen tisdagar och torsdagar varje vecka under våren, och det fungerade hjälpligt fram till att jag anmälde mig och min fru Birna till fem olika tävlingar som skulle gå av stapeln under klubbens golfvecka i juli 2011 ... men då började det att hända saker.

 

När det sunda förnuftet lyser med sin frånvaro då kan man alltid skylla på "plikten"

Efter att våra anmälningar till golfveckans tävlingar hade lämnats - kom ordföranden X till mig och sa: Om du inte visar läkarintyg får du inte delta åkande golfbil eller annat åkdon under golfveckans tävlingar. Jag upprepade mina argument - och hävdade: Det är väl känt i klubben att jag dragits med en knäskada under hela säsongen som gör att jag inte kan gå. Jag vädjade till hans förnuft, men han tycktes inte ha något.

   Det finns ett krav som förbjuder detta - och då gäller det. Vill du delta i tävlingarna vill jag se ett läkarintyg. Kravet gäller för alla, och det är min PLIKT att kolla det, sa X - och visade mig kravet i Regelboken. Det krav som jag då självfallet kunde ... utantill!

   Jo, men försök att förstå, där står ju också tydligt i det kravet att det finns flera undantag som ..., försökte jag. Men nej, det var tvärstopp.

X "smällde" igen Regelboken och gick ilsket därifrån. Det fanns ett krav på läkarintyg och det skulle till varje pris följas.


Att det i semestermånaden juli var en väntetid på mer än fyra veckor

på min vårdcentral tog han ingen hänsyn till

Det var hans självpåtagna plikt att bevaka att kravet följdes, och han utfärdade spelförbud. Jag protesterade och menade att han kunde använda sunt förnuft och acceptera att jag använde åkdon utan att behöva visa läkarintyg när han tydligt kunde se att jag hade svårt för att gå, och att jag inte kom till i vården på flera veckor! Men det betydde inget i sammanhanget.  Med ett sunt förnuft kommer man annars långt i livet, och med ett sunt förnuft parat med kunskap kommer man ännu längre. Men X tycktes inte vara behäftad med någon av dessa välsignade egenskaper.

   När den inbillade och självpåtagna plikten då kallar, kunskap saknas och förnuftet lyser med sin frånvaro hos maktfulla funktionärer - och golfdomare, då är det fara å färde. Då ska man göra det man annars inte ska göra i golfen ... då ska man titta (se) upp.

 

X kunde lätt ha kompromissat med tanke på de möjligheter till det som medgavs i Regelboken

Och att SGF Klubbservice 2005 hade rekommenderat golfklubbarna att ta bort kravet. Men icke sa Nicke. X lyssnade inte på det örat. Han kunde acceptera en kompromiss om vi, som han sa: För att rädda situationen - hänvisar till väntetiden på vårdcentralen.

   Men jag tyckte inte att vården skulle klä skott för att golfen hade detta dumma krav, och att X var fyrkantig och illa påläst, så jag tackade nej till förslaget. X blev då tvärilsk, flinade mig rakt upp i ansiktet och sa: Ja, då vet du vad som gäller. Varpå han vände om och gick därifrån med raska steg - och bekräftade därmed tesen som hävdar att inbilskhet och arrogans är den andliga skallighetens peruk.

   Att tänka sig någon annan lösning än vad kravet förestavade orsakade honom förmodligen sura uppstötningar - och störde hans nattsömn. Det är de svaga, de fega och de okunniga som inte vågar kompromissa, sa statsminister Göran Persson.

 

Mot dumheten kämpar även gudarna förgäves, sa filosofen Friedrich Schiller

Den högsta formen av intelligens är sunt förnuft. Motsatsen är dumhet - och dumhet är den egenskap som jag har minst fördragsamhet med. Och allra värst är den aktiva dumheten - för den rår man inte på, enligt Wolfgang von Goethe.

   Okunnighet brukar gå över - om man lägger manken till, men är man i grunden dum då går okunnigheten aldrig över.