En GRATIS bok om golf av S gson Driva. LÄS DEN! 1:a sidan


Boken tillkom av osäkerhet om vad jag skulle säga i segertalet om jag vann en golftävling. Men också av

ilska för att vi golfare då, och fortsatt 2023, avkrävs läkarintyg/Tillstånd och lägst körkort B för bil när vi 

av medicinska orsaker, eller är ålderströtta, vill hyra golfklubbarnas åkdon för att kunna delta i spelet

De kraven utestänger många från att dela gemenskapen. SGF, Svenska Golfförbundet och klubbarna erbjuder medlemmarna ett "frikort" med texten: TILLSTÅND att använda transportmedel. Ett uppvisat läkarintyg styrker att medlem har ett rörelsehinder/ funktionsnedsättning av kronisk karaktär och får tillstånd att använda transportmedel i samband med golfspel. 


Wikipedia förklarar: Kroniska sjukdomar är motsatsen till akuta sjukdomar. Kroniska sjukdomar är långvariga,

eller livslånga hälsotillstånd, som det vanligen inte finns något effektivt medicinskt botemedel till.

 

 Men, har vi då svårt för att gå om vi akut och tillfälligt drabbas av sjukdom eller skada: bryter ett ben,

stukar en fot, får en hälsporre, en ömmande liktorn, sträcker ett ledband, eller fått ryggskott av allt bugandet för överheten, då gäller inte detta läkarintyg/Tillstånd eftersom det ska utfärdas till personer med: Rörelsehinder/ funktionsnedsättning av kronisk karaktär. 

   Körkort B för bil, utfärdas från 18 år. Det kravet, för att använda åkdon som får gå i 30 kilometer, tycker jag ska tas bort. Ska krav på körkort av säkerhetsskäl hävdas räcker körkort AM, utfärdas från 15 år, och som uppfyller kraven för körning på allmän väg. Då kan ännu fler golfare nyttja sina medlemskap i klubbarna. Kraven gäller även för att få använda ett eget åkdon, och gäller också vid sociala aktiviteter och tävlingar som: Seniorgolfen, Tantaturen, Gubbagolfen, Antikrundan, Käringköret, Bockrundan, Damturen etc.

   Inga myndigheter (!) ställer de kraven. Därför tycker jag att SGF och klubbarna också ska ta bort kraven eftersom de helt i onödan belastar samhället, vården och skattebetalarna utan att de tillför golfen och golfarna något positivt. Mer om detta från sidan 47.Kraven är diskriminerande, uteslutande, dyra och meningslösa som Luftslag och Out of bounds

Varje förslösad skattekrona är stöld från folket, sa arkitekten bakom vår välfärd, socialminister Gustav Möller. Vården ska inte missbrukas på det sätt som detta onödiga och kränkande krav på läkarintyg/Tillstånd innebär. Detta slöseri med skattemedlen för att skaffa läkarintyg för att få SGF:s Tillstånd tycker jag inte golfklubbarna ska ägna sig åt. Läkarintyg må avkrävas i sammanhang där det är befogat, men inte för att sortera ut vilka medlemmar som ska få delta i oviktiga golfronder och tävlingar. Dessutom, för vanligt förekommande ålderströtthet och artros utfärdas normalt inga läkarintyg. Och, körkort B för bil är av ålder och annat inte alla golfare förunnat att kunna skaffa sig, och många äldre golfare blir av hälsoskäl fråntagna sina körkort. Cirka 75 tusen golfare lider av artros i varierande omfattning, och kanske lika många känner ålderströtthet.

Sida 3 

Kraven är djävulens gåva (!) till golfen. De är ovärdiga, de skadar golfens anseende,

och de har inte med själva spelet att göra

Förnuftiga personer i SGF insåg tidigt 2000-tal att det inte fanns skäl till krav på läkarintyg när medlemmar ansåg sig behöva använda åkdon för att kunna delta i spelet, och de ville då ta bort kravet (Tillstånd och körkort B för bil är ett senare påhitt). Men, förnuftets röst fick aldrig ordet när Naturvårdsverket och länsstyrelserna vid den tiden inkluderade golfbanorna i: Krav på läkarintyg för att få köra motorfordon i terrängen. När då ett argument för kravet "erbjöds", vidhöll nördarna i SGF tacksamt kravet, trots att golfbanorna, i den mening som avsågs inte var i terrängen.

   Kraven drabbar mest oss äldre golfare med akuta åkommor, som hanteras av sjuksköterskor och sjukgymnaster i vården, inte av läkare. Ska då läkarintyg för att få Tillstånd utfärdas, ska vårdpersonal, plus en läkare, vårdens dyraste resurs, i onödan belastas en extra gång. Läkare får inte utfärda läkarintyg på andras diagnoser utan att göra en egen kvalificerad undersökning. Brott mot denna norm kan kosta läkarlegitimationen. 


Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten, 

men när det gäller universum då är jag inte helt säker, sa Albert Einstein

På min fråga till SGF varför kraven finns var svaret: Vi värnar om naturen. Det låter ansvarsfullt, men är ett spel för galleriet. Kraven fanns innan SGF sa sig värna om naturen. De verkliga motiven till kraven är egoism, girighet, brist på medkänsla och dålig tilltro till sina egna medlemmar. 

   År 2021 gällde kraven vid cirka 850 tusen golfronder och tävlingar, men inte vid de mer än 11 ​​miljoner "sällskapsronder" som då spelades på våra golfbanor.värnade ingen om naturen, då var det okej att använda åkdon. Då fanns inga placeringar i tävlingar och inga prylar på prisbord att bevaka så att de inte hamnade i "fel händer på grund av fel förutsättningar". Sällskapsronderna ska finansiera åkdonen och då får naturen stå till sidan. När egoismen och girigheten dikterar villkoren i golfen då är förnuftet borta ... och sanningen är stum.

 

Myndigheterna insåg vilka dåliga konsekvenser kravet på läkarintyg fick när det avsåg golfen, och

2012 tog Länsstyrelsen Stockholm bort kravet vid allt golfspel, och övriga länsstyrelser följde snabbt efter. Naturvårdsverket tog bort kravet 2015

Men, det har inte SGF och många medlemsägda, självständiga (!?) golfklubbar gjort. De klubbarna tillämpar fortsatt 2023 detta illasinnade, ovärdiga, orättfärdiga, meningslösa byråkratiska påhitt mot sina egna medlemmar, trots att kraven inte fyller någon vettig funktion.

   Kraven utestänger många kranka, ålderströtta medlemmar från att kunna använda sina medlemskap och spelrätter så som det är tänkt, sagt och utlovat. SGF, och många av klubbarnas medlemsvalda styrelser talar i detta ärende med kluven tunga: de säger ett men menar ett annat. Var har löftet - att golfen erbjuder motion, friskvård och social gemenskap till alla sina medlemmar tagit vägen? Att alla är välkomna som medlemmar i golfklubbarna och SGF, och till att spela golf på var och ens egna förutsättningar.


År 2023 kostar ett läkarintyg, utfärdat av i vården anställd läkare, drygt 6 tusen kronor, med alla kringkostnader, plus 3 hundra kronor i avgift. Det är mer än vad årsavgiften är i många golfklubbar

Ännu dyrare när det utfärdas av hyrläkare, vilket är vanligt i vården - med stor brist på egna anställda läkare. Är det så golfen ska bedrivas, vården (miss)brukas och skattebetalarnas pengar användas? Nej, självklart inte. Det förvånar mig, att SGF, och många av våra golfklubbar, mottagare av stora skattefria "sponsringar" från företag och verksamheter: från skattebetalarna, otillständigt och orättfärdigt tilllåter sig att ställa detta elaka, onödiga och obefogade krav på sina egna medlemmar och greenfeegäster.

   Den dräneringen av vården och välfärden ställer jag inte upp på för att jag, betalande medlem i SGF, och i en golfklubb, ska få delta i spelet även när jag akut drabbas av ohälsa, eller känner trötthet vid hög ålder. Valet att delta ska vara mitt och inte på vaga grunder och med luddiga motiv dikteras av SGF, golfklubbars styrelser och funktionärer. Och det ska självfallet inte belasta vården och skattebetalarna.

Sida 4

Tillåt alltså obetingat åkdon för golfare med körkort AM, och som av medicinsk orsak,

eller ålderströtthet, behöver använda åkdon för att kunna delta i spelet och gemenskapen

Finns då åkdon tillgängliga ska först till kvarn gälla. Låt tillgång och efterfrågan styra vilka som ska kunna använda sig av dem, det ska inte godtyckligt regleras med dyra läkarintyg/Tillstånd och körkort B för bil. De kraven, för att sortera ut vilka medlemmar som ska få delta i spelet, är ett ovänligt, fegt och "bekvämt" sätt att hantera frågan. Alternativt ska åkdon aldrig tillåtas vid golfspel. Golfare, som av ren lättja vill åka när de ska delta i spelet, eller som tycks ha mer pengar än förstånd, ska hanteras och regleras med Lokal regel i golfklubbarna. 


Bokutgåvan 2011 föranleddes av en knäskada som gjorde det svårt för mig att gå

när jag skulle spela Seniorgolfen på min hemmabana Abbekås GK

Jag ville då hyra ett av klubbens åkdon, men för att få göra det krävdes läkarintyg, vilket jag hade, men som jag med avsikt vägrade visa. Jag menade, att klubbens ledning, efter mitt långa medlemskap i klubben, och flitigt spelande, kände mig väl och borde lita på mitt ord, så att jag inte i onödan skulle behöva belasta vården och skattebetalarna med detta bara för att jag skulle kunna visa dem ett läkarintyg på skadan.

   Min vägran, och att jag öppet tog strid om kravets berättigande, rubbade cirklarna för medlemmar och orsakade stort rabalder. Styrelsens, funktionäres och golfdomares hantering av min vägran blev en trist historia som gjorde mig sint, och som triggade mig till att i bokform berätta vad som hände. År 2015 gjorde jag denna version gratis tillgänglig på nätet. En version som jag sedan har kompletterat fram till nutid, vilket jag fortsätter med så länge det tillkommer nytt i ämnet, vilket sker. Hur min vägran hanterades, och resulterade i, kan du läsa om från sidan 27.

Sida 5

Trots att myndigheternas krav på läkarintyg var borta 2017 - krävde ändå styrelsen i Bedinge GK ett sådant

när jag meddelade dem att jag hade väderkänslig artros i höft och knälederna, och att jag ibland, betingat av kyla, blåst och regn kunde behöva använda åkdon för att kunna delta i den veckovisa Seniorgolfen där. Jag hade inget läkarintyg, min artros diagnostiserades och hanterades av sjukgymnast på min vårdcentral, och sjukgymnaster kan inte utfärda läkarintyg. Jag vägrade också då att belasta vården och skattebetalarna en extra gång bara för att jag skulle kunna visa styrelsen i min dåvarande hemmaklubb ett läkarintyg på min åkomma.

   Säsongen 2016 hade jag av den dåvarande styrelsen, som 2017, bortsett från den då nyvalda ordföranden, var densamma, ett löfte om att jag vid behov skulle kunna använda åkdon utan att behöva visa läkarintyg/Tillstånd. Men, det som 2016 var uttryck för den styrelsens egen makt, insikt, förnuft och omtanke om en egen medlem, och om skattebetalarnas pengar, ersattes 2017 med motsatsen av den då "nygamla" styrelsen. Mina argument mot kravet, hur de bemöttes av styrelsen i Bedinge GK, och hur utfallet av min vägran den gången blev kan du läsa om från sidan 48. 


Apropå COVID-19 som belastar vården ... och som hotar vår gemenskap

När inte sunt förnuft har fått råda, och förmått SGF och många svenska golfklubbar att ta bort det meningslösa kravet på läkarintyg/Tillstånd, så kanske de 2023 ändå besinnar sig och inser att vården och läkarna har viktigare saker att ägna sig åt än att lägga tid och skattebetalarnas pengar på att utfärda onödiga läkarintyg till medlemmar som vill delta i spelet även om de inte alltid obehindrat kan gå sina golfronder.


Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad, sa ekonomen Frédéric Bastiat

I golfen finns företeelser som jag har synpunkter på - och åsikter om. Som exempelvis beslutet 2018 i Högsta förvaltningsdomstolen, att anställda

i företag och verksamheter, som spelar golf, årligen ska kunna få skattefritt friskvårdsbidrag på upp till 5 tusen kronor av sina arbetsgivare. Skattefritt också för arbetsgivarna: skattebetalarna (!) står för notan. Är det verkligen så det ska vara ... är det så vi vill ha det?


Att golf och andra aktiviteter, där man rör på sig, kan benämnas friskvård ... förnekar väl ingen 

Men, att alla (!) enskilda skattebetalare ska vara med och betala golfspel och andra aktiviteter för utvalda gruppers intresse i verksamheter och företag är väl inte okej? Vi ska inte ha ojämlika, orättvisa, odemokratiska skatteförmåner - där staten via Skatteverket, bakvägen återbetalar delar av våra höga skatter till personer, intressegrupper och särintressen som ropar högst och mest ... men som sannolikt behöver det minst.

 

Ska skattefria friskvårdsbidrag finnas ska de omfatta alla skattebetalande personer i riket genom att

vi får göra avdrag (!) för detta i våra årliga självdeklarationer: Även vi skattebetalande pensionärer

Men, friskvård är i var och ens eget intresse, och deltagande i sådana aktiviteter ska man själv bekosta. Om inget av alla utbud till friskvård som erbjuds på marknaden då ryms i den egna budgeten kan man ta långa promenader. Det är utmärkt friskvård (!) skattefri och gratis.

Sida 6

Skattefria bidrag till "särskilt utvalda grupper" ska aldrig medges i en rättsstat. De belastar alla enskilda

skattebetalare i riket oavsett om de själva har rätt till, eller är kapabla till att kunna tillgodogöra sig dem. De inbjuder till fusk, och fusk ska aldrig accepteras eller uppmuntras. De pengar, vinster, som staten då kan beskatta, ska användas till att förbättra allas möjligheter till friskvård och inte bara erbjudas till "öronmärkta personer och grupper". År 2021 var vi 540 tusen golfare. Om då cirka 350 tusen "friskvårdsberättigade" nyttjade bidraget, kostade det minst 500 miljoner kronor i skattebortfall. Övriga 190 tusen medlemmars friskvård, mest pensionärer, är det ingen mer än jag som tycks bry sig om, trots att de med sina skatter är med och betalar friskvårdsbidragen för alla de övriga. Lägg sedan till de golfrelaterade kostnader som företag, verksamheter skattefritt sponsrade golfklubbarna med, och kostnaderna för läkarintyg för att få Tillstånd, då kostade golfen det året, och kommer kommande år att kosta staten, skattebetalarna, miljarder kronor. Golfen är inte billig för skattebetalarna. 


Enligt uppgift i media så används det skattefria friskvårdsbidraget till annat än friskvård

Det används till att fixa naglar, klippa håret, tatueringar, fettsugning, köp av sexuella tjänster, årsavgifter, inköp av ovidkommande varor och annat. Idéerna till hur man ska "bruka" bidraget är många, men vad väntade man sig av ett så "tänjbart" bidrag? Det fuskas flitigt i riket: Får vi inte kontroll på fusket med välfärdsmedlen kommer folks vilja att bidra till välfärden att sjunka drastiskt, skrev statens utredare, professor Amir Rostami, juni 2022 i SvD. Han hävdade där att: Cirka 20 miljarder kronor årligen felaktigt utbetalas i bidrag av olika slag.


Och att tillåta företag och verksamheter att skattefritt dra av ännu flera golfrelaterade

kostnader än många redan gör i sina bokföringar är heller inte försvarbart

Det är illa nog som det är har Skatteverket och våra valda politiker genom åren menat ... och det oavsett politikernas partifärger. Om något ska göras då borde, enligt TV1, uppdrag granskning, Arlaskandalen: Utrymmet för avdrag för golfrelaterade aktiviteter snarare begränsas, inte utökas. Men, efter det förslaget av ug har golfens mäktiga påtryckare och lobbyister "kört över" beslutsfattarna. Mer om detta senare.


Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen (!) eller ses de mest som

nödvändiga kassakor för att hålla golfklubbarna ekonomiskt vid liv

Bortsett från att kvinnorna är en mycket viktig inkomstkälla för golfklubbarna - så tycks de inte vara välkomna i golfen. Vi kvinnor betraktas mest som kassakor i vår klubb, och vi ska närmast vara tacksamma för att vi får gå ut på banan, skrev en luttrad, deppig och uppgiven

ordförande i damkommittén i en av de större svenska golfklubbarna till mig. Är det sådana erfarenheter hos golfens kvinnliga medlemmar som är orsaken till att så många av dem nu lämnar gemenskapen? Mer om denna realitet och verklighet senare i texten.

 Sida 7

Gör golfen generösare, vänligare, glädjerikare och mer njutbar genom:

 

                        Att inte dra alla golfare över en kam. Dela golfen i yrkesspel och amatörer. 


                        Att amatörerna delvis ska ha andra och enklare regler och tillämpningar än de som som har golf som yrke och inkomstkälla.


                        Att ta bort regeln Provisorisk boll. Den är orsak till att tempot på banorna blir lågt och att speltiderna blir långa. 

 

                        Att Lägesförbättring och Rengöring av bollen på fairway och på foregreen alltid ska tillåtas ... när orsak påvisas.

 

                        Att Lättnad utan plikt oftare ska medges än vad som nu gäller.

 

                        Att förbudet Grunda klubban i hinder ska tas bort.

 

                        Att Luftslag och Duff, som inte sätter bollen i rörelse inte ska räknas i resultatet på ronderna.

 

                        Att kvinnornas status och villkor i golfen jämställs med männens. Större hänsyn ska tas till den fysiska skillnaden mellan 

                        män och kvinnor. Förverkliga SGF Vision 50/50.


                        Att hålens längd från röd tee ska vara max 70 procent av längden från gul tee. Om så inte är ska det kompenseras med extra                                    slag i slopen för kvinnorna.  

 

                        Att våra hcp ska höjas och sänkas lika mycket ner till 30 poäng, eller till den nivå man finner vara bäst.

 

                        Att golfbanorna i större grad anpassas till de medlemmar man har i klubbarna ... och inte till de man "tror" att man har.

 

                        Att de ansvariga i SGF och i klubbarna ska sluta hetsa till att vi alltid ska sträva efter att sänka våra hcp.

 

                        Att golfbanorna ska...! Ja, fortsätt och läs så får du fler idéer till hur golfen kan göras lekfullare, glädjerikare och mer tillgänglig                            för oss amatörer. Så att golfklubbarna kan behålla sina medlemmar - och för att lättare kunna rekrytera nya.

_______________________


Den elegante golfaren på bokomslaget är ritad av Fredrik Hofwander. Född 1973 i Trelleborg, bor nu i Stockholm. Fredrik är en av nutidens mest intressanta svenska konstnärer, med många uppmärksammade utställningar i Sverige - och i världen. Utbildad vid Konstskolan Idun Lovén 1995-1997, Konsthögskolan i Malmö 1997-2002.  Klicka på boken ovan för att komma vidare i texten. Golf är "frihetens" sport, styrd endast av 34 regler, men med tusentals definitioner, förklaringar, förtydliganden

och krav på hur reglerna ska verkställas och efterlevas. Golfare har få rättigheter och många skyldigheter,

men en rättighet har alla golfare ... rätt till mina åsikter! S gson Driva

  

Välkommen att läsa denna "bok", med åsikter och synpunkter om golf och andra företeelser i tiden, som

retar en del och roar andra och som du också kommer att reagera på - vilket är avsikten. Här finns också

förslag till segertal när du vinner tävlingar, bra sagt om golf, ord på vägen, oneliners och annat  

Första utgåvan 1998, reviderades 2006 och 2011. Denna nätversion kom 2015 och kompletteras och redigeras efterhand. Jag har spelat golf i mer än 60 år och har med åren fått hygglig erfarenhet av, inblick i och kunskap om hur golfen fungerar som gemenskap. Jag har mött många golfare som berikat mitt liv, rubbat mina cirklar, eller som gjort mig sint över tingens ordning. Några händelser, "gemenskaper" och möten beskriver jag här, andra har ”landat" i segertal, oneliners, aforismer, ord på vägen, övertygelser, ironiska tolkningar och annat.

   I golf förväntas segrarna i tävlingarnas olika klasser hålla segertal, vilket inte är alla givet att spontant kunna göra. Med resultat att många avstår från tävlingar, eller inte går för fullt, för att inte riskera att behöva hålla segertal. Men, räds inte tävlingarna, de är en stor del av nöjet med golfen.       Problem med segertal ger denna "bok" lösningen på. Är du med i tävling och (o)lyckan är framme att du vinner, och du då inte har ett eget tal att ta till, kan du använda några av de 43 segertal som jag skrivit och som finns från sida 99. Från sida 112 följer tusentals oneliner, ordlekar, bevingade ord, fyndigheter och annat som kan inspirera dig till egna personliga tal att också kunna använda vid andra speciella tillfällen, och vid framtids segrar, som det står på skylten vid vasaloppsmålet i Mora. Lycka till! Nedan prov på oneliners och korta segertal:                        241123

 

Utan krök blir vägen rak i golf


Flit är orsak till mycket elände i golfen


Utan tvivel är man inte riktigt klok i golf


Golfar man mycket så dör man friskare, hävdar SGF


Hur det än går i min golf är det alltid någon som blir glad


Den seger är ännu inte vunnen som gjort alla berörda parter glada


Ta inte golflivet alltför allvarligt, du kommer ju ändå inte från det levande


Man ska inte bli orolig om allting känns bra i ens golf ... för det går ändå snart över


Visst formar vi golfare med klubban vår värld, visst flyga som birds våra rykten,

och någon gång kröns vår dagslånga färd med att en eagle fångas i flykten

 

Jag är en dam som mäktar allt, blott ej min ära svika

En dam som håller huvet kallt - och som segrar tillika.

Tillika tack till tävlingsledning - och till sponsor tack tillika.

 

Jag känner mig stolt, glad och ärad av detta fina pris

Jag tackar sponsorn och tävlingsledningen för genomförandet

av denna eminenta tävling med att citera en dikt av Karin Boye:

Det är min rikdoms råga - att ingen ann kan nå det.

Det är mitt armods plåga - att ingen ann kan få det.


Avundsvärd och underbar är ålderdomens ro

länge man inga plågor har, och så länge man saknar tro.

Somliga tror på helvetets glöd, andra på en himmelsk lön,

men fruktar man varken liv eller död ...  ja, då är ålderdomen skön.


Tack Alf Henriksson för manuset, SPF och PRO  för trevlig samvaro - och ett fint pris.

 

Segertal av Eskil Svensson, Ystad, vid en SPF/PRO-tävling 2018. Eskil fyllde 92 år i juli 2022.

_________________________

Sida 1

I golf får man inte "råda" medspelare, gör man det får man plikt

Så jag tar plikt för att med en innehållsförteckning råda dig i din navigering in i "boken". Sidangivelserna är inte helt "exakta" beroende på  redigeringar, ändringar och tillägg i texten som regelbundet sker när nya händelser och påfund i golfen infinner sig. Sida-infon här visar var ungefär i texten respektive "ämne" avhandlas. Sidorna 1 - 7 är ”löpsedlar" med kortare info om en del av bokens innehåll. 


Sida   9    Påståendet att golfare lever fem år längre än andra är fake news, sa en sakkunnig forskare i Sveriges Radio P1.

 

         11   Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, sa finansministern Pär Nuder (S) i SVT:s Rapport.


         13   Det krävs nya sätt att tänka i golfen för att lösa de problem som skapats med de gamla sätten att tänka i golfen. 


         14   Dra inte alla golfare över en kam. Dela golfen i yrkesspel och amatörer: Med delvis andra och enklare regler och krav på     

                utförande och tillämpning när det avser amatörerna.


        15   Ska golfen växa och utvecklas måste kvinnornas status, förutsättningar och villkor i golfen jämställas med männens.  


             18   Öka tempot på banorna. Ta bort regeln Provisorisk boll för amatörerna. Den regeln "kostar" mycket speltid för alla.   

 

        19   Endast slag som sätter bollen i rörelse ska räknas. Betrakta därför Luftslag och Duff som provsving, som inte ska påverka scoren.


           20   Ta bort kraven på läkarintyg/Tillstånd och körkort B för bil för att få hyra klubbarnas åkdon, eller använda ett eget åkdon. De flesta 

               krämpor golfare drabbas av hanteras inte av läkare, de hanteras av sjuksköterskor och sjukgymnaster, och de kan inte utfärda läkarintyg.


            24   Det årliga friskvårdsbidraget på upp till 5 tusen kronor är dyrt för de skattebetalare som inte bjuds samma förmån. Exempelvis alla  

               skattebetalande pensionärer. Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad. sa ekonomen....


       28   Så hanterades min vägran att visa läkarintyg för att få hyra golfbil för att kunna delta i Seniorgolfen i klubbarna Abbekås och Bedinge.

   

       30   När det skulle regna manna från himlen under Golfveckan Abbekås golfbana ... då fick jag ingen sked.


           33   Regler och krav i golfen som man inte förstår, eller inte inser "förnuftet" i ... är det ingen mening med.


            37   Får styrelsen i en medlemsägd golfklubb på detta klumpiga och oansvariga sätt äventyra klubbens överlevnad?


       40   Det hade varit bättre om dina föräldrar hade sänt tillbaka dig och behållit storken, sa en tänkare när jag tog striden om läkarintyget.


           45   Apropå det ondsinta kravet på läkarintyg/Tillstånd och körkort B för bil för att få använda åkdon i golfen: går det lika bra med sel..


       48   År 2012 vann förnuftet över dumheten. Då tog Länsstyrelsen Stockholm bort kravetläkarintyg vid allt golfspel, och övriga  

              länsstyrelser följde efter. Men det har inte SGF och många av våra golfklubbar gjort.


       50   Trots myndigheternas "fribrev" krävde styrelsen i Bedinge GK läkarintyg när jag ville hyra golfbil för att kunna delta i Seniorgolfen.


       52   Antislajsplåster är "undermedlet" som botar den eländiga slajsen. Det enda naturliga golfanlag vi har .... och som vi kroniskt lider av.


       54   Svenska golfares allmänna spelstandard är numera så hög ... att nästan inga når upp till den.


       57   För mycket pengar i golfen förstör mycket i golfen - och brist på pengar sägs förstöra resten.


       60   Använd slopen som tänkt och sagt så blir spelet snabbare, trevligare, mer varierat och mer dynamiskt. 


       62   Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen - eller ses de mest som kassakor för att hålla golfklubbarnas ekonomier vid liv. 


       65   Hur kan ledarna i golfen i alla år tänkt så fel om kvinnornas betydelse och villkor i golfen? Varför lyssnas inte på deras åsikter?


       67   Ändra hcp-systemet så att vi snabbare får ett hcp som är anpassat till vårt aktuella spelkunnande. Höj och sänk lika mycket!


       73   Det kissas för mycket vitt i golfen. Drickavattenepidemin har drabbat golfen. Drick mindre säger vetenskapen.


           76   Bara svenska golfare och sjöräddningen går ut i alla väder.


           79   Läs och lär hur du enkelt och lätt kan hantera rädsla för att hålla segertalet om du vinner tävlingar.

.

           83   Pengarna i golfen blir till makt när de är medel - och till helvetets glöd när de är målet.


       87   När pengarna talar i golfen då är sanningen stum.


           88   Varumärkens marknadsvärde är viktigare än människovärdet, sa reklamgurun på ett säljmöte.


           90   Att handla Taxfree är att "smita" från att bidra med nödvändiga skatter till vår skattefinansierade välfärd. Ett beteende som i det långa 

              loppet är en usel affär för alla.


           94   Det naturliga förståndet, och egna genomtänkta, målinriktade övningar - kan ersätta nästan alla "utbildningar" i golfen.


           97   Giriga golfare saknar både det de har och det de inte har. Small money, small speech, thnk you, sa vinnaren av Naturgas Open i..... 


           99   Här (!) börjar många sidor med 42 färdiga segertal och tusentals onliners, bevingade ord, bra sagt, aforismer, ordlekar. historier och 

              annat som du kan använda för att skapa dina egna segertal, eller att använda för att hålla tal i andra sammanhang. Lycka till!

 Sida 2

Tokerier, onödigheter och avarter i tillvaron rotar sig lätt och förökar sig snabbt om de får verka opåtalade och ostörda. Golfen är viktig för många och kan inte lämnas till de ekonomiska intressenterna och nördarna att ensidigt få råda över. Agera! Läs vad jag skriver, och sprid adressen för denna "bok": www.gsonbok.se till din golfklubbs ledning och till andra som du tror kan vara intresserade av ämnet. 


Du får gärna, och gratis, använda texter ur boken. Jag blir glad om du då anger källan.

_________________________