En GRATIS bok om golf av S gson Driva. LÄS DEN! 1:a sidan

Att tro att man kan påverka en konservativ och ålderstigen företeelse som golfen är måhända naivt, men att inte försöka (!) vore dumt.

Golf är "frihetens" sport, styrd "endast" av 34 regler, men med tusentals definitioner, förklaringar, förtydliganden och krav på hur

reglerna ska verkställas och efterlevas. Golfare har få rättigheter och många skyldigheter, men en rättighet har alla: rätt till mina åsikter.


Välkommen att läsa denna "bok", med åsikter och synpunkter om golf och andra företeelser i tiden,

som retar en del och som roar andra och som du också kommer att reagera på, vilket är avsikten.

Här finns också förslag till segertal när du vinner tävlingar, bra sagt om golf, aforismer och annat

Första utgåvan 1998, reviderad 2006 och 2011. Denna nätversion kom 2015 och kompletteras efterhand. Jag har spelat golf i mer än 60 år och har med åren fått hygglig erfarenhet av, inblick i och kunskap om golfen och hur golfare fungerar i gemenskapen. Jag har mött många golfare som har berikat mitt liv, rubbat mina cirklar eller som gjort mig sint över tingens (o)ordning. En del händelser, "gemenskaper", erfarenheter och möten beskriver jag utförligt, andra har landat i onliners, bra sagt, sanningar, bevingade ord etc. Om du känner igen dig i något sammanhang så är det förmodligen en ren tillfällighet (!?) eller så är det kanske en "beskrivning" av den verklighet som du trots allt kanske är en del av.

   I golf förväntas segrarna i tävlingarnas olika klasser hålla segertal, vilket inte är alla givet att kunna göra. Med resultat att många avstår från att tävla, eller inte går för fullt för att inte riskera att behöva hålla segertalet. Men räds inte tävlingarna (!) de är en stor del av nöjet med golfen.

   Är du med i tävling och (o)lyckan är framme att du vinner, och du då inte har ett eget tal att ta till, kan du använda några av de 43 segertal som jag skrivit och som finns att läsa från sidan 99. Från sidan 112 följer sedan tusentals oneliners, ordlekar, "elakheter", ironiska påståenden och annat som kan inspirera dig till personligt tal att kunna användas ....för framtids segrar, som det står på skylten vid vasaloppsmålet i Mora, men också vid dina andra speciella tillfällen i livet. Lycka till! Nedan prov på oneliners och korta segertal:                                        Redigerad 140524


Utan krök blir vägen rak i golf


Flit är orsak till mycket elände i golfen


Utan tvivel är man inte riktigt klok i golf


Golfar man mycket så dör man friskare, hävdar SGF


Hur det än går i min golf är det alltid någon som blir glad


Den seger är ännu inte vunnen som gjort alla berörda parter glada


Ta inte golflivet alltför allvarligt, du kommer ju ändå inte från det levande


Man ska inte bli orolig om allting känns bra i ens golf ... för det går ändå snart över


Visst formar vi golfare med klubban vår värld, visst flyga som birds våra rykten,

och någon gång kröns vår dagslånga färd med att en eagle fångas i flykten


Jag känner mig stolt, glad och ärad av detta fina pris

Jag tackar sponsorn och tävlingsledningen för genomförandet

av denna eminenta tävling med att travestera en dikt av Karin Boye:

Det är min rikdoms råga - att ingen ann kan nå det.

Det är mitt armods plåga - att ingen ann kan få det.


Jag är en dam som mäktar allt, blott ej min ära svika

En dam som håller huvet kallt - och som segrar tillika.

Tillika tack till tävlingsledningen - och till sponsorn tack tillika.


Avundsvärd och underbar är ålderdomens ro

så länge man inga plågor har, och så länge man saknar tro.

Somliga tror på helvetets glöd, andra på en himmelsk lön,

men fruktar man varken liv eller död - då är ålderdomen skön.


Tack Alf Henriksson för texten, SPF och PRO för trevlig samvaro - och ett fint pris.


Detta segertal hölls av Eskil Svensson, Ystad, vid en SPF/PRO-tävling 2018. Eskil fyllde 93 år i juli 2023.

_________________________

Sida1

I golfen får man inte "råda" andra golfare hur de ska göra, gör man det får man pliktslag

Så jag tar plikt för att med en innehållsförteckning råda dig i din navigering in i "boken". Sida-infon visar var ungefär i texten respektive "ämne" avhandlas. Sida-infon är inte helt exakta beroende på redigeringar och tillägg i texten som regelbundet sker när nya händelser, innovationer och påfund i golfen infinner sig. Sidorna 1 till 7 är ”löpsedlar" med kortare info om en del av innehållet.


Sida 9    Påståendet att golfare lever fem år längre än andra är fake news. Hade påståendet varit sant då hade väl alla spelat golf, sa en       

              forskare i ett vetenskapsprogram i Sveriges Radio P1.


       11   Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, påstod finansministern Pär Nuder (S) i SVT Rapport.


       13   Det krävs nya sätt att tänka i golfen för att lösa de problem som skapats med de gamla sätten att tänka i golfen.


       14   Dra inte alla golfare över en  kam (!) dela golfen i proffs och amatörer. Med delvis enklare regler och krav för oss amatörer.


       15   Ska golfen växa måste kvinnornas status, förutsättningar och villkor i golfen fullt ut jämställas med männens.


       18   Öka tempot på golfbanorna. Ta bort regeln Provisorisk boll (!) för amatörerna, den "kostar" mycket speltid för alla på banan.


       19   Endast slag som sätter bollen i rörelse ska räknas. Betrakta därför Luftslag och Duff som provsving som inte ska påverka result...


       20   Ta bort kraven på läkarintyg/ Tillstånd och lägst körkort B för bil för att få hyra golfbil/ åkdon, eller använda eget åkdon vid golf..


       24   Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad. Det årliga friskvårdsbidraget på upp till 5 tusen

              kronor är dyrt för de skattebetalare som inte "bjuds" samma förmån: Exempelvis för alla oss skattebetalande pensionärer.


       28   Så hanterades min vägran att visa läkarintyg för att få hyra åkdon för att delta i Seniorgolfen i Abbekås GK och i Bedinge GK.


       30   När det skulle regna manna från himlen under hela Golfveckan på Abbekås golfbana ... då fick jag ingen sked!


       33   Regler och krav i golfen som man inte har förståelse för, eller inser "förnuftet" i ... är det ingen mening med.


       37   Får styrelsen i en medlemsägd golfklubb på detta oansvariga sätt äventyra klubbens överlevnad?


       40   Det hade varit bättre om dina föräldrar hade behållit storken och sänt tillbaka dig, sa en tänkare i klubben när jag tog strid om läk...


       45   Apropå kraven på läkarintyg/ Tillstånd och lägst körkort B för bil för att få använda åkdon i golfen: Så går det lika bra med selle....


       48   År 2012 vann förnuftet över dumheten. Då tog Länsstyrelsen Stockholm bort kravet på läkarintyg vid allt golfspel i länet, och 

              övriga länsstyrelser i riket följde snabbt efter. Men det har inte (!) SGF och många av våra medlemsägda golfklubbar gjort.


       50   Trots myndigheternas "fribrev" krävde styrelsen i Bedinge GK läkarintyg när jag ville hyra deras golfbil för att delta i Seniorgol...


       52   Antislajsplåster är "undermedlet" som botar slajsen. Det enda naturliga golfanlag alla golfare har - och kroniskt lider av.


       54   Svenska golfares allmänna spelstandard är nu så hög att nästan inga når upp till den.


       57   För mycket pengar i golfen förstör mycket i golfen, och brist på förnuft förstör resten.


       60   Använd slopen som tänkt och sagt när den infördes så blir spelet snabbare, trevligare, mer varierat och mer dynamiskt.


       62   Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen? Eller ses de mest som "kassakor" för att hålla golfklubbarnas ekonomier vid liv.


       65   Hur kan ledare i golfen i alla år tänkt så fel om kvinnornas betydelse och villkor i golfen? Varför bryr sig så få om deras åsikter?


       67   Ändra hcp-systemet så att det snabbare anpassas till vårt aktuella spelkunnande. Höj och sänk lika mycket inom 6 poäng, eller.....


       73   Det kissas för mycket vitt på golfbanorna i Sverige (!) drickavattenepidemin har drabbat golfen. Drick mindre säger vetenskapen.


       76   Bara svenska golfare ... och sjöräddningen (!) går ut i dåligt väder.


       79   Läs och lär hur du enkelt ska hantera rädslan för att hålla segertalet när du vinner tävlingar.


       83   Pengarna i golfen blir till makt när de är medel, och till helvetets glöd när de är målet.


       87   När pengarna talar i golfen då är sanningen stum.


       88   Varumärkens marknadsvärde är viktigare än människovärdet, sa "gurun" på en föreläsning om reklam som jag lyssnade på.


       90   Att handla Taxfree är att "smita" från att bidra med nödvändiga skatter till vår skattefinansierade välfärd. En dålig affär för.....


       94   Det naturliga förståndet och egna genomtänkta och målinriktade övningar kan ersätta nästan  alla "utbildningar" i golfen.


       97   Giriga golfare saknar både det de har och det de inte har. Small money, small speech, thank you, sa vinnaren av Naturgas Open i...


       99   Här (!) följer många sidor med 42 färdiga segertal och tusentals onliners, bevingade ord, bra sagt, aforismer, ordlekar. historier och                    annat som du kan använda för att skapa dina egna segertal, eller att använda för att hålla tal i andra sammanhang. Lycka till!


Tokerier, onödigheter och avarter i tillvaron rotar sig lätt och förökar sig snabbt om de får verka opåtalade och ostörda. Golfen är viktig för många och kan inte lämnas till de ekonomiska intressenterna och nördarna att ensidigt få råda över. Agera nu! Läs vad jag skriver, och sprid adressen för denna "bok": www.gsonbok.se till din golfklubbs styrelse och ledning - och till andra som du tror kan vara intresserade av ämnet.

Du får gärna och gratis använda texter ur boken. Jag blir glad om du då anger källan.

_________________________

Sida 2

Boken tillkom 1998 av osäkerhet om vad jag skulle säga i segertalet om jag vann en golftävling. Men också

av ilska för att golfare då och fortsatt 2024 avkrävs läkarintyg/ Tillstånd och lägst körkort B för bil

när vi av medicinska orsaker eller av ålderströtthet vill hyra en del golfklubbars golfbilar och andra åkdon för att kunna ta del av gemenskapen. Kraven utestänger många medlemmar från att delta. Enligt info har Svenska Golfförbundet/SGF förbjudits (!) ställa krav på läkarintyg i sammanhanget, därför det "kreativa greppet" att nu kalla kravet Tillstånd. SGF och klubbarna erbjuder ett "frikort" till berörda medlemmar med bland annat följande text: TILLSTÅND att använda transportmedel. Ett uppvisat läkarintyg styrker att medlem har ett rörelsehinder/ funktionsnedsättning av kronisk karaktär och får tillstånd att använda transportmedel i samband med golfspel.


Men detta Tillstånd gäller då inte (!) när vi akut och tillfälligt drabbas av sjukdom eller skada

Brutit ett ben, stukat en fot, fått en hälsporre, en ömmande liktorn, sträckt ett ledband, skadat en hälsena, trampat ner ett fotvalv eller fått ryggskott av allt bugandet för överheten. Då får vi ändå inte vara med i gemenskapen eftersom Tillstånd ska utfärdas till personer med läkarintyg som: Styrker att medlem har ett rörelsehinder/ funktionsnedsättning av kronisk karaktär.


Wikipedia förklarar: Kroniska sjukdomar är motsatsen till akuta sjukdomar. Kroniska sjukdomar är långvariga,

eller livslånga hälsotillstånd, som det vanligen inte finns något effektivt medicinskt botemedel till.


Körkort B för bil utfärdas från 18 år. Det kravet, för att använda ett åkdon som får gå max 30 km i timmen, tycker jag ska tas bort. Ska kravet av säkerhetsskäl finnas kan det räcka med det enklare körkort AM, utfärdas från 15 år, uppfyller kraven för körning på allmän väg. Då kan flera nyttja sina medlemskap och spelrätter i klubbarna. Kravet gäller även för att använda ett eget åkdon och gäller också vid vanliga veckovisa  hcp-grundande tävlingar som: Seniorgolfen, Tantaturen, Gubbagolfen, Antikrundan, Käringköret och liknande "sociala" trivselaktiviteter.

   Inga myndigheter (!) ställer kraven, därför tycker jag att SGF och golfklubbarna också ska ta bort dem eftersom de onödigt belastar vården, skattebetalarna och sina egna medlemmar ... utan att det tillför golfen och golfarna något positivt. Mer om detta från sidan 47.Kraven är diskriminerande, uteslutande, dyra och meningslösa som Luftslag och Out of bounds

Varje förslösad skattekrona är stöld från folket, sa arkitekten bakom vår välfärd, socialministern Gustav Möller. Vården ska inte missbrukas med  onödigt och kränkande krav på läkarintyg/ Tillstånd. Slöseriet med skattemedlen för att "förmedla" SGF:s Tillstånd ska inte klubbarna ägna sig åt. Läkarintyg må avkrävas i sammanhang där det är befogat, men inte för att sortera ut vilka medlemmar som ska få delta i oviktiga ronder och tävlingar. Dessutom, för vanliga orsaker för att behöva använda åkdon som ålderströtthet och artros utfärdas normalt inga (!) läkarintyg. Körkort B för bil är av ålder och annat inte alla golfare förunnat att kunna skaffa sig. Många äldre blir av ålder/ hälsoskäl fråntagna sina körkort. Cirka 75 tusen (!) golfare lider av artros, och sannolikt lika många drabbas av ålderströtthet. Ska flertalet av dem då inte få delta i spelet?

Sida 3 

Kraven är "djävulens gåva" (!) till golfen. De är ovärdiga, de skadar golfens anseende,

och de har inte med själva spelet att göra

Förnuftiga personer i SGF insåg tidigt 2000-tal att det inte fanns skäl till krav på läkarintyg när medlem ansåg sig behöva använda åkdon för att  kunna delta i gemenskapen, och de avsåg då att ta bort det (krav på Tillstånd, körkort B är ett senare påhitt). Men förnuftets röster fick inte ordet när Naturvårdsverket och länsstyrelserna vid den tiden inkluderade golfbanorna i: Krav på läkarintyg för att få köra motorfordon i terrängen.  Ett krav som från 2012 inte längre gäller för golfbanorna (!) eftersom de i den mening som åsyftas inte är i terrängen

  Kraven drabbar mest äldre med akuta och tillfälliga åkommor som hanteras av sjuksköterskor och sjukgymnaster. Ska då läkarintyg utfärdas för att få detta Tillstånd ska vårdpersonal plus en läkare, vårdens dyraste resurs, i onödan belastas en extra (!) gång. Läkare får inte utfärda intyg på andras diagnoser utan att göra en egen undersökning. Brott mot den normen kan kosta läkarlegitimationen. 


Bara två saker är oändliga: universum och den mänskliga dumheten, 

men när det gäller universum då är jag inte helt säker, sa Albert Einstein

På min fråga till SGF varför kraven finns var svaret: Vi värnar om naturen. Det låter eftertänkt och ansvarsfullt, men är spel för galleriet. Kraven fanns innan SGF sa sig värna om naturen. De verkliga motiven till kraven är egoism, girighet, brist på medkänsla och dålig tilltro till sina egna medlemmar. År 2022 gällde kraven vid ca 850 tusen ronder/ tävlingar, men inte vid de mer än 11 ​​miljoner (!) Sällskapsronder som då spelades på våra golfbanor.värnade ingen om naturen, då var det okej att hyra och att använda åkdon.

   Då fanns inga placeringar i tävlingar och inga prylar på prisbord att bevaka så att de inte hamnade i "fel händer på grund av fel förutsättningar".  Sällskapsronderna ska finansiera åkdonen och då får naturen stå till sidan. Sättet att hantera "problemet" är dåligt. SGF och klubbarna ska respektera alla sina medlemmar - och inte öppet diskriminera (!) vissa. Men, när trångsynthet, egoism och girighet tillåts diktera villkoren i golfen då är förnuftet borta och sanningen är stum.

 

Myndigheterna insåg vilka dåliga konsekvenser kravet på läkarintyg fick när det avsåg golfen,

och 2012 tog Länsstyrelsen Stockholm bort (!) kravet för golfbanorna i sitt län,

och övriga länsstyrelser följde snabbt efter. Naturvårdsverket tog bort kravet 2015

Men det har inte SGF och många av våra medlemsägda, självständiga (!??) golfklubbar gjort. De tillämpar fortsatt 2024 detta illasinnade, ovärdiga, orättfärdiga, meningslösa och dyra byråkratiska påhitt mot sina medlemmar (!) trots att kravet inte fyller någon vettig funktion. 

   Kravet utestänger många akut, tillfälligt sjuka och ålderströtta medlemmar från att kunna använda sina medlemskap och spelrätter så som det är tänkt, sagt och lovat. SGF och många av klubbarnas medlemsvalda styrelser talar här med kluven tunga, de säger ett men menar ett annat.

Var har löftet att golfen erbjuder motion,  friskvård och social gemenskap till alla sina medlemmar tagit vägen? Att alla är välkomna att spela golf utifrån var och ens egna förutsättningar. Akuta skador och tillfälliga sjukdomar ingår väl i de "förutsättningarna" ... eller vad gäller?


År 2024 kostar ett läkarintyg, utfärdat av egen anställd personal och läkare, drygt 6 tusen kronor med alla kringkostnader, plus 3 hundra kronor i egen avgift. Det är mer än vad årsavgiften är (!) i många golfklubbar

Än dyrare när det utfärdas av inhyrd personal, vilket är vanligt i vården ... med märklig brist på egna anställda. Är det så golfen ska bedrivas, vården (miss)brukas och skattebetalarnas pengar användas? Nej självklart inte. Det förvånar mig att SGF och golfklubbar, mottagare av stora skattefria "sponsringar" från företag och verksamheter, från oss skattebetalare, utan att skämmas otillständigt och orättfärdigt tillåter sig att ställa dessa elaka, onödiga och obefogade krav på sina egna medlemmar och greenfeegäster.

   Den dräneringen av vården och välfärden ställer jag inte upp på för att jag betalande medlem i SGF och i en golfklubb ska få delta i spelet även om jag inte är helt kurant, akut och tillfälligt drabbats av ohälsa, eller känner trötthet vid hög ålder. Valet att delta ska vara mitt och inte på vaga grunder och med luddiga motiv dikteras av SGF, klubbstyrelser och funktionärer, och det ska inte belasta vården och skattebetalarna.

Sida 4

Tillåt obetingat åkdon för medlemmar som av medicinska orsaker eller av ålderströtthet anser

sig behöva använda åkdon för att kunna delta i spelet: för att kunna dela gemenskapen

Finns då åkdon tillgängliga (!) ska först till kvarn gälla. Lita på medlemmarna och låt tillgång och efterfrågan styra vilka som ska kunna använda sig av dem, det ska inte godtyckligt regleras med dyra läkarintyg/ Tillstånd och lägst körkort B för bil. De kraven, för att sortera ut vilka  som ska få delta i spelet, är ett ovänligt, fegt, "bekvämt" och simpelt sätt att hantera frågan. Alternativt ska åkdon aldrig (!) tillåtas vid golfspel. Spelare som av lättja vill åka när de ska delta, och som kanske har mer pengar än förstånd, ska hanteras och regleras med Lokal regel i klubbarna. 


Bokversionen 2011 föranleddes av en knäskada som gjorde det svårt för mig att gå

när jag skulle spela Seniorgolfen på min hemmabana Abbekås GK

Jag ville då hyra en av klubbens golfbilar, men för att få göra det krävdes läkarintyg. Vilket jag hade, men som jag medvetet vägrade (!) visa. Jag menade då att klubbens ledning, efter mitt långa medlemskap i klubben och flitigt spelande kände mig väl, och borde lita på mitt ord så att jag inte i onödan skulle behöva belasta vården och skattebetalarna med detta bara för att jag skulle kunna visa dem ett läkarintyg på skadan.

   Min vägran, och att jag öppet tog strid om kravets berättigande, rubbade cirklarna för en del medlemmar i klubben och orsakade stort rabalder.  Styrelsens, funktionärers och golfdomares hantering av min vägran blev en trist historia som gjorde mig sint, och triggade mig till att i bokform berätta vad som hände. År 2015 gjorde jag denna version gratis tillgänglig på nätet. En version som jag sedan har kompletterat fram till nutid, vilket jag fortsätter med så länge det tillkommer nytt i ämnet. Hur min vägran hanterades och resulterade i kan du läsa om från sidan 27.


Trots att myndigheternas krav på läkarintyg var borta 2017 krävde ändå styrelsen i Bedinge GK ett sådant

när jag meddelade dem att jag hade artros i lederna, och att jag ibland betingat av kyla, blåst och regn kunde behöva använda åkdon för att kunna delta i den veckovisa Seniorgolfen där. Jag hade då inget läkarintyg, min artros konstaterades och hanterades av sjukgymnast på min vårdcentral och sjukgymnaster kan inte utfärda läkarintyg. Jag vägrade också då att belasta vården och skattebetalarna en extra (!) gång bara för att jag skulle kunna visa styrelsen i min dåvarande hemmaklubb ett läkarintyg på min åkomma.

   Säsongen 2016 hade jag av den dåvarande styrelsen, som 2017, bortsett från den då nyvalda ordföranden var densamma, ett löfte om att jag vid behov skulle kunna använda åkdon utan att behöva visa läkarintyg. Men det som 2016 var uttryck för den styrelsens befogenhet, insikt, förnuft och omtanke om en egen medlem och om skattebetalarnas pengar - ersattes 2017 med motsatsen av den då "nygamla" styrelsen. Mina argument mot kravet, hur de bemöttes av styrelsen i Bedinge GK, och hur utfallet av min vägran den gången blev kan du läsa om från sidan 48. 

   När inte sunt förnuft fått råda och förmått SGF och många golfklubbar att ta bort de meningslösa kraven så kanske de 2024 ändå besinnar sig och inser att vården har viktigare saker att ägna sig åt än att lägga tid och skattebetalarnas pengar på att utfärda onödiga läkarintyg till medlemmar som vill delta i spelet även om de inte alltid obehindrat kan gå sina golfronder. 

Sida 5

Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad, sa ekonomen Bastiat

I golfen finns företeelser som jag har synpunkter på och åsikter om. Som exempelvis beslutet 2018 i Högsta förvaltningsdomstolen, att anställda i företag och verksamheter, som spelar golf, årligen ska kunna få ett skattefritt friskvårdsbidrag på upp till 5 tusen kronor av sina arbetsgivare. Skattefritt också för arbetsgivarna. Vi skattebetalare (!) står för notan. Är det så det ska vara, är det så vi skattebetalare vill ha det?


Att golf och andra aktiviteter där man rör på sig kan benämnas friskvård förnekar väl ingen 

Men att alla enskilda *)skattebetalare i riket ska vara med och bekosta golfspel och andra aktiviteter för utvalda gruppers intresse i verksamheter och företag är väl inte okej? Vi ska inte ha ojämlika, orättvisa, odemokratiska skatteförmåner i riket där staten via Skatteverket bakvägen återbetalar delar av våra höga skatter till personer, intressegrupper och särintressen som ropar högst och mest, men som sannolikt behöver det minst. *) Skattebetalare (!?) ... det är du och jag.

 

Ska skattefria friskvårdsbidrag finnas ska de omfatta alla skattebetalande personer i riket genom att

vi får göra avdrag för detta i våra årliga självdeklarationer (!) även vi skattebetalande pensionärer

Men, friskvård är i var och ens eget intresse och deltagande i sådana aktiviteter ska man själv bekosta. Om inget av alla utbud till friskvård som erbjuds på marknaden då ryms i den egna budgeten kan man ta raska promenader. Det är utmärkt friskvård ... skattefritt och gratis!

Sida 6

Skattefria bidrag till "särskilt utvalda grupper" ska aldrig medges i en rättsstat. De belastar alla enskilda

skattebetalare oavsett om de själva har rätt till - eller är kapabla till att kunna tillgodogöra sig dem

De inbjuder till fusk och fusk ska aldrig accepteras eller uppmuntras. De vinster som staten då kan beskatta ska användas till att förbättra allas möjligheter till friskvård och inte bara erbjudas till "öronmärkta personer och grupper". År 2023 var vi ca 538 tusen medlemmar i golfklubbar och i SGF. Om då de ca 350 tusen "friskvårdsberättigade" nyttjade bidraget kostade det staten, oss skattebetalare, minst 5 hundra miljoner kronor (!) i skattebortfall. De övriga 190 tusen medlemmarnas friskvård, mestadels pensionärer, är det ingen mer än jag som tycks bry sig om - trots att alla vi, med våra skatter, är med och betalar friskvårdsbidragen för alla de övriga. 

   Lägg sedan till de golfrelaterade kostnader som företag och verksamheter skattefritt sponsrade klubbarna med, och kostnaderna för läkarintyg för att få Tillstånd, då kostade golfen det året, och kommer årligen kommande år att kosta staten, skattebetalarna (!) miljarder kronor.  


Enligt medierna används många av de skattefria friskvårdsbidragen till annat (!) än friskvård

Det används till inköp av ovidkommande "friskvård" som att fixa naglar, klippa håret, tatueringar, fettsugning, köp av sexuella tjänster och annat. Idéerna till hur man ska "bruka" bidraget är många, men vad väntade man sig av ett så "tänjbart" bidrag? Det fuskas flitigt i riket. Får vi inte kontroll på fusket med välfärdsmedlen kommer folks vilja att bidra till välfärden att sjunka drastiskt, skrev statens utredare professor Amir Rostami i juni 2022 i Svenska Dagbladet. Han hävdade där att: Cirka 20 miljarder kronor årligen felaktigt utbetalas i bidrag av olika slag.


Och att tillåta företag och verksamheter att skattefritt dra av ännu flera golfrelaterade

kostnader än många redan gör i sina bokföringar är heller inte rimligt och försvarbart

Det är illa nog som det är har Skatteverket och våra valda politiker genom åren menat, och det oavsett politikernas partifärger. Om något ska göras då borde enligt TV1/ uppdrag granskning, Arlaskandalen: Utrymmet för avdrag för golfrelaterade aktiviteter begränsas, inte utökas. Men efter det förslaget av ug har golfens mäktiga påtryckare och lobbyister "kört över" beslutsfattare och politiker.

   När de som förväntas vara lagarnas försvarare, moralens fanbärare och samvetens röster låter sig "mutas och påverkas" då är det fara å färde. Då kommer "potemkinkulisserna" förr eller senare att falla, ridån går ner och föreställningen och verkligheten runt den kollapsar.


Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen (!) eller ses de mest som

nödvändiga "kassakor" för att hålla golfklubbarna ekonomiskt vid liv

Bortsett från att kvinnorna är en mycket viktig inkomstkälla för klubbarna så tycks de inte vara välkomna i golfen. Vi kvinnor betraktas mest som kassakor i vår klubb, och vi ska närmast vara tacksamma för att vi får gå ut på banan, skrev en luttrad, deppig och uppgiven ordförande

i damkommittén i en av de större svenska golfklubbarna till mig. Är det sådana erfarenheter hos golfens kvinnliga medlemmar som orsakar att så många av dem nu lämnar den utlovade "gemenskapen"? Mer om denna verklighet senare i texten.

Sida 7

Gör golfen generösare, vänligare, glädjerikare och mera njutbar för oss amatörer genom:

 

                      Att inte dra alla golfare över en kam (!) dela golfen i proffs och amatörer. 


                        Att amatörerna delvis ska ha andra och enklare regler och tillämpningar än de som som har golf som yrke och inkomstkälla.


                        Att ta bort regeln Provisorisk boll. Den är orsak till att tempot på banorna blir lågt - och att speltiderna blir långa. 

 

                        Att Lägesförbättring och Rengöring av bollen på fairway och foregreen alltid ska tillåtas när orsak finns och påvisas.

 

                        Att Lättnad utan plikt oftare ska medges än vad som nu gäller.

 

                        Att förbudet Grunda klubban i hinder ska tas bort, eller att kravet vid tillämpningen förenklas, mildras.

 

                        Att Luftslag och Duff, som inte sätter bollen i rörelse (!) inte ska räknas i resultatet.

 

                        Att kvinnornas status och villkor i golfen fullt ut jämställs med männens. Större hänsyn ska tas till den fysiska skillnaden       

                        mellan män och kvinnor. Förverkliga SGF Vision 50/50: SGF:s ambition för ökad jämställdhet och inkluderande i golfen.


                        Att hålens längd från röd tee ska vara max 70 procent av längden från gul tee. Om så inte är fallet ska det kompenseras med 

                        extra slag i slopen för kvinnorna.  

 

                        Att våra hcp ska höjas och sänkas lika mycket upp till 40 poäng och ner till 32 poäng, eller till de nivåer man finner vara bäst.

 

                        Att golfbanorna i större grad anpassas till de medlemmar man har i klubbarna och inte till de man "tror" att man har.

 

                        Att de ansvariga i SGF och i klubbarna ska sluta hetsa oss medlemmar till att vi alltid ska sträva efter att sänka våra hcp.

 

                        Att golfbanorna ska...! Ja, fortsätt och läs så får du fler idéer till hur jag tycker att golfen kan göras lekfullare, glädjerikare och 

                        mera tillgänglig för oss amatörer. Så att golfklubbarna kan behålla sina medlemmar - och för att lättare kunna rekrytera nya.


Den elegante golfaren på bokomslaget är ritad av Fredrik Hofwander. Född 1973 i Trelleborg, bor nu i Stockholm. Fredrik är en av nutidens mest intressanta svenska konstnärer, med många uppmärksammade utställningar i Sverige - och i världen. Utbildad vid Konstskolan Idun Lovén 1995-1997 och vid Konsthögskolan i Malmö 1997-2002.  Klicka på boken ovan för att komma vidare i texten.

_________________________ 


Vill du läsa texten sida för sida som i en vanlig bok, vilket gör det lättare att hitta sidor du kanske

vill återkomma till. Klicka då på den blå länken högst upp (!) så kommer du till "blädderboken".

Sida 8