En GRATIS bok om golf av S gson Driva. LÄS DEN! 1:a sidan

 

Klicka på boken för att komma till 1:a sidan, eller välj ovan vilket textblock du vill läsa. Klicka på respektive rubrik.

 

Välkommen att GRATIS läsa denna "bok" med åsikter och synpunkter om golf och annat,

som retar en del och som roar andra - och som du också kommer att reagera på.

Här finns också förslag till segertal när du vinner golftävlingar, nya golfhistorier,

bevingade golfuttryck, aforismer, bra sagt om golf m.m. 

 

Boken gavs ut 2005 och 2011 och är slutsåld, men du kan här 2019 läsa en redigerad och delvis nyskriven version.

Golf är frihetens sport

Styrd "endast" av 34 regler, men med tusentals definitioner, förklaringar, förtydliganden och krav på hur reglerna

ska verkställas och efterlevas. Golfare har få rättigheter och många skyldigheter, men en rättighet har golfare,

och alla andra ... rätten till mina åsikter! Därför får du detta gratiserbjudande av mig. S Gson Driva

 

Golfen är till glädje och välbefinnande för cirka 465 tusen "pursvenskar"

Men allt i golfen är inte bra. Antalet medlemmar i Sveriges golfklubbar sjunker och något måste göras om det inte ska sluta illa för golfen som "folksport". Här i boken dristar jag mig till att framföra åsikter och synpunkter på varför det har blivit som det har blivit, och förslag till vad som kan göras för att göra golfen ännu trevligare och mera lockande för flera utövare.  


Orsaken till att denna bok skrevs är att jag i alla år som jag spelat golf har undrat  

varför vi golfare ska behöva visa läkarintyg om vi på grund av ohälsa eller hög ålder vill använda golfbil eller annat åkdon när vi vill delta i handicapgrundande ronder/ tävlingar. Har vi då svårt för att gå när vi brutit ett ben, stukat en fot, fått en hälsporre, en ömmande liktorn, sträckt ett ledband, av trötthet på grund av hög ålder, eller fått ryggskott av allt bugande för överheten - då kräver Svenska Golfförbundet/ SGF att vi ska belasta sjukvården och skattebetalarna för att få göra det som vi årligen betalar avgifter till våra golfklubbar och till SGF för att kunna göra. 

   Kravet gäller även vid "trivseltävlingar" som Tantatouren, Gubbagolfen, Antikrundan, Käringköret, MåndagsMixen, Bockrundan, Seniorgolfen etc. Kravet är elakt, diskriminerande, medlemsfientligt - och till skada för golfen som folksport.


Tidigt 2000-tal insåg SGF att de inte hade något vettigt motiv till sitt krav på läkarintyg 

för att få använda åkdon vid golfspel - och de beslöt då att ta bort kravet ur Regelboken 

Men i samma tid skärpte Naturvårdsverket och länsstyrelserna kravet på läkarintyg för att få köra med motorfordon i terrängen, och golfbanorna inkluderades då i det begreppet. Och av dunkla skäl, eller av tacksamhet för att ett motiv till varför kravet har funnits genom åren då "äntligen" dök upp, ångrade sig SGF och godtog okritiskt myndigheternas motiv till deras beslut. SGF beslöt då att kravet fortsatt skulle finnas med i Regelboken trots att golfbanorna inte är i terrängen. Och att kravet i klubbarna orsakade många problem och onödiga kostnader för samhället, det vill säga för skattebetalarna. Kravet drabbade dessutom mestadels äldre golfare med akuta åkommor som vanligtvis inte behandlades av läkare. 

 

Myndigheterna insåg efterhand de dåliga konsekvenserna av kravet när det avsåg golfbanorna  

och 2012 tog länsstyrelsen Stockholm bort kravet, och övriga länsstyrelser har följt efter. Naturvårdsverket tog bort kravet 2015

Men det har inte SGF och en del golfklubbar gjort. De tillämpar 2019 fortsatt samma elaka och oförnuftiga krav på läkarintyg av oss medlemmar och greenfeegäster ... nu kallat: Tillstånd. Ett helt meningslöst krav som inte fyller någon vettig funktion. Det är ondsint och medlemsfientligt! Var har SGFs och klubbarnas löfte att golfen bjuder gemenskap, friskvård och motion för alla sina medlemmar tagit vägen: Att alla är välkomna att spela golf utifrån sina egna förutsättningar. Läs mer på sidan 53.


Kravet är diskriminerande, utestängande, dyrt för samhället och skattebetalarna 

 ... och kravet har dessutom ingenting med själva golfspelet att göra

År 2019 kostar ett läkarintyg minst 300 kronor i avgift, och samhället/ skattebetalarna ytterligare 3 900 kronor; om intyget utfärdas av en i vården anställd läkare. Ännu dyrare om det utfärdas av "stafettläkare"vilket är mycket vanligt i vården, med märklig brist på egna anställda läkare. Den verkliga kostnaden för ett "enkelt" läkarintyg är minst 4 200 kronor!

   Det är så SGF och en del golfklubbars styrelser menar att skattemedlen och sjukvården ska användas. Men den dräneringen och det missbruket av vår gemensamma välfärd ställer jag inte upp på bara för att jag ska få delta i spelet även om jag drabbas av ohälsa, eller trötthet på grund av hög ålder. Det valet ska vara mitt och inte SGFs och klubbarnas! Mer på sidan 12. 

 

SGF försvarar och motiverar sitt krav på Tillstånd, det vill säga sitt krav på läkarintyg,

med att man "värnar om naturen" ... men det är bara ett spel för galleriet

Det låter bra och är samhällstillvänt, men det verkliga motivet till kravet är annat än omtanke om naturen. Kravet är ett feltänk och gäller vid handicapgrundande ronder/ tävlingar, men inte vid alla de tiotusentals sällskapsronder som dagligen spelas på våra golfbanor! Då bryr sig ingen om naturen, då är det fritt fram att använda golfbilar och andra åkdon.

  Vid sällskapsronder finns inga tävlingspriser att bevaka så att de inte hamnar i "orätta" händer på grund av inbillat felaktiga förutsättningar. Sällskapsronderna ska finansiera åkdonen och då får naturen stå till sidan. Det är det som kallas dubbelmoral.


Läs hur min vägran att acceptera detta krav på läkarintyg hanterades av funktionärer,

golfdomare och av styrelsen i Abbekås GK 2011, och av styrelsen i Bedinge GK 2017 

Deras hantering av SGFs krav på läkarintyg blev uppslitande historier som gjorde mig sint över sakernas tillstånd - och som triggade mig till att så här i "bokform" berätta vad som verkligen hände.

   År 2010 fick jag en ledbandsskada i ett knä som gjorde att jag inte kunde gå när jag ville delta i den veckovisa Gubbagolfen i Abbekås GK. Jag bokade golfbil, och det krävdes då att jag skulle visa läkarintyg för att få vara med ... vilket jag vägrade! När jag då inte ville belasta sjukvården och skattebetalarna med detta blev det stor uppståndelse och dramatik under några månader.


Det uppstod efterhand behov av att korrekt berätta vad som orsakade dramatiken

och jag gav då 2011 ut en ny upplaga av boken där jag beskrev hur min vägran att acceptera kravet hanterades av styrelsen, golfdomare och funktionärer i Abbekås GK. Mina argument mot kravet, hur de bemöttes och hur utfallet av min vägran blev kan du läsa om från sidan 26.

   Utgåvan 2011 har jag sedan regelbundet redigerat fram till nutid. Det har genom åren hänt saker i golfen som jag har åsikter om. Som SGFs "krav" på staten - att anställda årligen ska kunna få ett skattefritt friskvårdsbidrag av sina arbetsgivare för att spela golf. Skattefritt även för arbetsgivaren; skattebetalarna står för notan! Mer om detta längre ner på denna sida.


Trots att kravet på läkarintyg var borttaget 2017 krävde styrelsen i Bedinge GK läkarintyg

av mig när jag informerade dem om att jag hade artros i lederna och att jag ibland, betingat av vädret, kunde behöva använda åkdon för att kunna delta i den veckovisa Seniorgolfen. Jag hade inget läkarintyg att visa upp. Min artros konstaterades och behandlades av sjukgymnasterna på min vårdcentral ... och sjukgymnaster kan inte utfärda läkarintyg.

   Jag vägrade då åter igen att belasta sjukvården och skattebetalarna med detta bara för att jag skulle kunna visa styrelsen i Bedinge GK ett läkarintyg på min åkomma. Den hårt ansträngda och dyrbara sjukvården ska inte missbrukas på det sätt som detta orimliga krav innebär. Vad min vägran då resulterade i kan du läsa om på sidan 53.

__________________________

 

Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad, sa Bastiat

Apropå SGFs krav på friskvårdsbidrag: Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att Skatteverket från 2018 ska medge - att anställda som spelar golf ska kunna få skattefritt friskvårdsbidrag på upp till 5 tusen kronor per år från sina arbetsgivare! Skattefritt också för arbetsgivaren! Staten, det vill säga vi skattebetalare står för notan! Är det verkligen så vi vill ha det ?


Att golf, liksom alla aktiviteter där man rör på sig, är friskvård är det väl ingen som förnekar

Men att staten/ skattebetalarna ska bekosta golf och andra friskvårdande aktiviteter för "särskilt utvalda" i verksamheter och företag är väl inte okej? Vi ska inte ha ojämlika, orättvisa och odemokratiska skatteförmåner där Skatteverket "bakvägen" återbetalar delar av våra höga skatter till de intressegrupper och särintressen som skriker högst och mest.

 

Ska skattefria avdrag för friskvård medges då ska det omfatta ALLA skattebetalare genom

att vi får göra avdrag för detta i våra självdeklarationer, även vi skattebetalande pensionärer

Men friskvård är i vårt eget intresse - och deltagande i sådana aktiviteter ska var och en själv bekosta. Om då inget av alla de "friskvårdsutbud" som finns att tillgå passar kassan kan man ta promenader; det är utmärkt friskvård ... och det är gratis! 

 

Skattefria förmåner för särskilt utvalda ska aldrig medges av staten/ Skatteverket

Sådana orättfärdiga förmåner betalas med obeskattade pengar i företag och verksamheter. Förmåner är svåra att kontrollera och de inbjuder till fusk - och fusk ska inte uppmuntras av staten. Pengar och vinster som staten då i stället kan beskatta ska i demokratisk ordning användas till att förbättra ALLAS möjligheter till att kunna ägna sig åt friskvård och inte bara erbjudas till särskilt privilegierade och utvalda. Mer i detta ämne på sidan 19.


Att tillåta företag och verksamheter att skattefritt dra av ännu flera golfrelaterade

kostnader än många redan gör i sina bokföringar är heller inte försvarbart

Det är illa nog som det är har Skatteverket och riksdagspolitikerna genom åren menat, detta oavsett politikernas partifärger. 

   Om något ska göras i sammanhanget då borde enligt TV1/Uppdrag granskning: Utrymmet för avdrag för golfrelaterade aktiviteter snarare begränsas i företag och verksamheter - inte utökas. Men efter att det förslaget framfördes av Uppdrag granskning har golfens mäktiga påtryckare och lobbyister "kört över" beslutsfattarna.

_________________________


Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen,  

och varifrån ska de slå ut sina bollar när de fyllt 75 år 

Nej, bortsett från att kvinnorna är en mycket viktig inkomstkälla för golfklubbarna så tycks de inte vara välkomna i golfen!

Vi kvinnor betraktas mest som kassakor i klubbarna - och vi ska närmast vara tacksamma för att vi får gå ut på banan, skrev en luttrad, deppad och uppgiven ordförande i en damkommitté till mig. Är det sådana "erfarenheter" hos golfens kvinnliga medlemmar som är orsaken till att så många av dem nu lämnar gemenskapen? Mer om denna realitet på sidan 64.

________________________


I boken finns idéer om hur golfen kan göras mera njutbar för merparten av oss utövare

 

 • Att amatörgolfarna ska delas upp i idrott och motion; (golf)idrottare och golfmotionärer

 

 • Att golfmotionärer delvis ska ha andra regler än de som betraktar sig som idrottare, och de som har golf som yrke och inkomstkälla. Som exempelvis:  

 

 • Att ta bort regeln Provisorisk boll. Den regeln är den stora orsaken till att speltiderna blir långa 

 

 • Att lägesförbättring och rengöring av bollen på fairway och foregreen alltid ska tillåtas -  om orsak finns

 

 • Att lättnad utan plikt ska medges i större omfattning än vad som nu gäller

 

 • Att förbud att grunda klubban i hinder ska tas bort

 

 • Att "luftslag" som inte sätter bollen i rörelse inte ska räknas i scoren/ resultatet

 

 • Att respekten för kvinnorna, deras status, förutsättningar och villkor i golfen måste jämställas med männens

 

 • Att golfhålens längd från röd tee ska anpassas till att vara som mest 70 procent av längden från gul tee 

 

 • Att handicapet ska höjas och sänkas lika mycket ner till 26 poäng - eller till den gräns som fungerar bäst

 

 • Att golfbanorna anpassas till de medlemmar man har i klubbarna - och inte till de som man tror att man har 

 

 •  Att man ska sluta med att hetsa oss golfmotionärer till att vi alltid ska sträva efter att sänka våra handicap

 

 • Att golfbanorna ska ...! Ja, läs boken så får du fler idéer till hur jag tycker att golfen kan göras roligare

_________________________


Golfens verklighet och vardag behöver diskuteras. Ta del i debatten - säg vad DU tycker!

Sprid webbadressen   www.gsonbok.se   till andra som du tror kan vara intresserade av temat.  


 

Du får gratis använda och citera texter ur boken, och jag blir jag blir glad om du då anger källan.