En GRATIS bok om golf av S gson Driva. LÄS DEN! 1:a sidan

Klicka på boken för att komma till sidan 2, eller välj ovan vilket textblock du vill läsa. Klicka på vald rubrik.

Vid läsning i mobil eller läsplatta klicka på strecksymbolen som visas till höger om rubriken.

_________________________

 

Välkommen att GRATIS läsa denna "bok", med åsikter och synpunkter om golf och annat.

Som retar en del och roar andra, och som du också att reagera på ... vilket är avsikten!

Här finns förslag till segertal när du vinner golftävlingar, nya golfhistorier,

bevingade golfuttryck, one-liners, bra sagt om golf ... plus en del annat.


Boken gavs ut 1997, 2005, 2011 och är slutsåld, men du kan här i nätupplagan läsa en redigerad och delvis nyskriven version.

Merparten av textinnehållet på de första 115 sidorna är nytt 2020!

Golf är frihetens sport, styrd "endast" av 34 regler

men med tusentals definitioner, förklaringar, förtydliganden och krav på hur reglerna ska verkställas och efterlevas!

Golfare har få rättigheter och många skyldigheter. Men en rättighet har alla golfare; rätten till mina åsikter!

_________________________  


Orsaken till att boken skrevs 1997 var att jag, efter en hjärtinfarkt, avkrävdes läkarintyg när jag

ville hyra ett av min golfklubbs transportmedel/ åkdon (golfbil, golfmoped etc.) för att kunna delta i spelet

Upprördhet över det kravet samverkade med min osäkerhet om hur jag skulle kunna hålla segertalet om jag "råkade" vinna en golftävling. För att råda bot på osäkerheten skrev jag då boken: Att hålla segertalet när du vunnit i golf. Med resultat att jag nu kan hantera osäkerheten på ett rimligt sätt, men kravet på läkarintyg består, och det onödiga och destruktiva kravet fortsätter jag att bekämpa. Från sidan 107 (klicka ovan på rubriken: Det naturliga förståndet ...) kan du läsa några av de segertal som jag då skrev, och som jag vid tillfällen har använt mig av. 


I alla år jag spelat golf har jag protesterat mot att vi golfare ska visa läkarintyg om vi av ohälsa, eller

trötthet vid hög ålder, vill använda klubbarnas åkdon när vi ska delta i handicapgrundande ronder/ tävlingar

Har vi då svårt för att gå om vi akut drabbats av skada: brutit ett ben, stukat en fot, fått en hälsporre, en ömmande liktorn, sträckt ett ledband, fått ryggskott av allt bugandet för överheten, då kräver Svenska Golfförbundet, SGF, och en del svenska golfklubbar, att vi ska belasta vården och skattebetalarna med detta för att vi ska få göra det som vi betalar avgifter till våra golfklubbar och till SGF för att kunna göra.

   Kravet gäller vid handicapgrundande ronder/tävlingar, alltså även vid tävlingar som: Tantatouren, Gubbagolfen, Antikrundan, Käringköret, Bockrundan, Seniorgolfen och liknande. Kravet är medlemsfientligt, orättvist, diskriminerande, uteslutande och skadar golfens anseende. Den dyra och hårt ansträngda vården ska inte missbrukas på det sätt som detta oförnuftiga krav innebär. Läkarintyg må avkrävas när det är befogat, men inte för att avgöra vilka golfmedlemmar som ska få delta i tämligen betydelselösa golfronder på våra svenska golfbanor!


Orsaken till utgåvan 2011 var en knäskada som gjorde det svårt för mig att gå när jag skulle delta

i Gubbagolfen i Abbekås GK. Jag ville då hyra ett av klubbens åkdon, men för att få göra det krävdes läkarintyg ... vilket jag vägrade visa! Jag menade, att klubbens ledning efter mitt nästan 30-åriga medlemskap i klubben kände mig väl - och att de skulle lita på mitt ord att jag inte i onödan skulle behöva belasta vården och skattebetalarna med detta bara för att jag skulle kunna visa dem ett intyg på skadan. Min vägran, i protest mot kravet, orsakade stort rabalder i Abbekås GK. Golfdomares, funktionäres och klubbledningens hantering av min vägran blev en trist historia som gjorde mig sint över sakernas tillstånd - och som triggade mig till att i bokform berätta vad som hände.

   Jag gav då ut denna bok, och några år senare lade jag ut en omarbetad version av den på nätet. En version som jag regelbundet har kompletterat fram till nutid. Hur denna min vägran hanterades i Abbekås GK kan du läsa om från sidan 26.


Trots att myndigheternas krav på läkarintyg var borta 2017 krävde ändå styrelsen i Bedinge GK ett sådant

när jag skriftligen meddelade dem att jag hade artros i lederna och att jag ibland, betingat av vädret, kunde behöva använda åkdon för att kunna delta i den veckovisa seniorgolfen. Jag hade inget läkarintyg. Min artros konstaterades och behandlades av sjukgymnasterna på min vårdcentral ... och sjukgymnasterna kan inte utfärda läkarintyg! Jag vägrade också då att belasta vården och skattebetalarna en extra gång bara för att jag skulle kunna visa styrelsens då nya ordförande i Bedinge GK ett läkarintyg på min åkomma.

   Säsongen 2016 hade jag av den dåvarande styrelsen, som bortsett från den nyvalda ordföranden var densamma 2017, ett medgivande om att få använda åkdon utan att behöva visa läkarintyg. Men, det som 2016 var uttryck för den styrelsens sunda förnuft och omtanke om sin klubbmedlem, och om skattebetalarnas pengar, ersattes 2017 med motsatsen av den då "nygamla" styrelsen. Mina argument mot kravet, hur de bemöttes av styrelsen i Bedinge GK, och hur utfallet av min vägran den gången blev kan du läsa om från sidan 52.

_________________________


Tidigt 2000-tal insåg kloka personer i SGF att det inte fanns något vettigt motiv till krav på läkarintyg 

för att få använda åkdon vid golfspel, och de avsåg då att ta bort kravet. Men i samma tidsperiod inkluderade Naturvårdsverket och länsstyrelserna golfbanorna i: Krav på läkarintyg för att få köra med motorfordon i terrängen. Och av "tacksamhet" för att ett trovärdigt motiv till att kravet funnits genom åren då "erbjöds" - vidhöll SGF kravet och godtog okritiskt myndigheternas beslut ... trots att golfbanorna inte är i terrängen.

   Kravet orsakar helt onödiga problem för alla inblandade. För klubbarna, golfdomare, funktionärer, medlemmar, greenfeegäster. Kravet drabbar mest äldre golfare med akuta åkommor, som hanteras av sjukgymnaster i vården och inte av läkare; och sjukgymnaster kan som sagt inte utfärda läkarintyg. Ska sådant intyg då utfärdas måste vården, och en läkare, vårdens dyraste resurs, belastas en extra gång. Är detta vettigt, är det så vår golf ska bedrivas och den hårt ansträngda vården brukas, eller rättare sagt missbrukas?

 

Myndigheterna insåg efterhand vilka dåliga konsekvenser deras krav på läkarintyg fick

när det avsåg golfbanorna, och 2012 tog länsstyrelsen Stockholm bort kravet,

och övriga länsstyrelser följde snabbt efter. Naturvårdsverket tog bort kravet 2015

Men det har inte SGF och en del svenska golfklubbar gjort. De tillämpar 2020 samma oförnuftiga krav, nu kallat TILLSTÅND. Ett meningslöst påfund som inte fyller någon vettig funktion! Kravet utestänger orättfärdigt många golfmedlemmar från att kunna delta i spelet när de så önskar. Var har SGF:s och golfklubbarnas löfte att golfen erbjuder gemenskap, friskvård och motion till alla sina medlemmar tagit vägen? Att alla sägs vara välkomna att spela golf utifrån sina egna förutsättningar. Mer om detta "löftesbrott" på sidan 53.


Kravet är ovärdigt golfen ... och det har inget med själva golfspelet att göra

SGF motiverar inte varför kravet finns. Att det finns är en konsekvens av den egoism, bristande generositet och småsinthet som råder inom golfen. Kravet är inte gratis! År 2020 kostar ett "enkelt" läkarintyg minst 3 hundra kronor i avgift för patienten, och skattebetalarna mer än 5 tusen kronor!!! när det utfärdas av en i vården anställd läkare. Ännu dyrare om det utfärdas av hyrläkare, vilket är mycket vanligt i den svenska vården ... med märklig brist på egna anställda läkare. Men det är uppenbarligen så SGF och en del golfklubbar menar att skattemedlen och vården i vårt land ska användas. Men den dräneringen och det missbruket av vår gemensamma välfärd och omsorg ställer jag aldrig upp på bara för att jag, betalande medlem, ska få delta i spelet även om jag akut drabbas av ohälsa, eller känner trötthet vid hög ålder.

   Valet att delta i spelet ska vara mitt eget och inte på tvivelaktiga grunder, och med luddiga motiv, dikteras av SGF, klubbstyrelser, funktionärer. Läs mer om denna galenskap på sidan 12.

 

Bara två saker är oändliga; universum och den mänskliga dumheten ... 

men när det gäller universum då är jag inte helt säker, sa Albert Einstein 

Vid min fråga till SGF varför detta krav på Tillstånd, krav på läkarintyg finns, var svaret: Vi värnar om naturen. Men att värna om naturen är bara ett spel för galleriet. Det låter bra och samhällstillvänt, men det verkliga motivet till kravet är annat än omtanke om naturen.

  Kravet är ett feltänk, dikterat av egoism, girighet och brist på förnuft och medkänsla. Kravet gäller vid handicapgrundande ronder/ tävlingar, men inte vid de nästan 8 miljoner sällskapsronder som årligen spelas på våra svenska golfbanor!värnar ingen om naturen, då är det fritt fram att använda golfbilar och andra åkdon. Vid sällskapsronder finns inga priser och placeringar i tävlingar att bevaka så att de inte hamnar i "orätta" händer på grund av inbillat felaktiga förutsättningar. Sällskapsronderna ska finansiera de egna åkdonen och då får naturen stå till sidan. 


Apropå den covid-19 som nu belastar vården!

När inte det sunda förnuftet genom åren har fått råda, och förmått SGF och en del

golfklubbar att ta bort detta meningslösa krav på läkarintyg/ Tillstånd, så kanske man nu

ändå besinnar sig och inser att vården och läkarna har viktigare saker att ägna sig åt än att behöva

utfärda onödiga intyg till golfare som vill delta i spelet även om de inte alltid obehindrat kan gå.

_________________________

 

Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad, sa Frédéric Bastiat

Det finns inslag i golfen som jag har synpunkter på, och åsikter om. Som SGF:s krav, att anställda i företag och verksamheter som spelar golf, årligen ska kunna få skattefria friskvårdsbidrag av sina arbetsgivare för att finansiera detta. Och Högsta förvaltningsdomstolen beslöt 2018, till mångas förvåning, att bidrag på max 5 tusen kronor per år för detta ska medges. Skattefritt också för arbetsgivarna ... skattebetalarna står för notan! Är det verkligen så vi vill ha det?


Att golf, liksom alla aktiviteter där man rör på sig är friskvård, är det väl ingen som förnekar

Men att skattebetalarna ska vara med och bekosta golf och andra friskvårdande aktiviteter för "särskilt utvalda" i företag och verksamheter är väl inte okej? Vi ska inte ha ojämlika, orättvisa och odemokratiska skatteförmåner i vårt land, där staten via Skatteverket, "bakvägen" återbetalar delar av våra höga skatter till de intressegrupper och särintressen som skriker högst och mest.

 

Gärna ett årligt skattefritt friskvårdsbidrag!!! men då ska det omfatta ALLA oss skattebetalare 

genom att vi får göra avdrag för detta i våra självdeklarationer. Även vi skattebetalande pensionärer

Men, friskvård är i vårt eget intresse, och deltagande i sådana aktiviteter tycker jag att var och en själv ska bekosta. Om då inget av alla de utbud till friskvård som erbjuds ryms i den egna budgeten - kan man ta promenader. Det är utmärkt friskvård ... och det är gratis! 

 

Skattefria förmåner "för särskilt utvalda" ska aldrig medges i ett land byggt på lag och rätt

Sådana orättfärdiga förmåner betalas med obeskattade pengar. Förmåner är svåra att kontrollera och de inbjuder till fusk, och fusk ska aldrig tillåtas och uppmuntras i en rättsstat. De pengar och vinster som staten då i stället kan beskatta - ska i demokratisk ordning användas till att förbättra ALLAS möjligheter till friskvård och inte bara erbjudas till "särskilt privilegierade och utvalda". Mer om detta på sidan 19.


Att tillåta företag och verksamheter att skattefritt dra av ännu flera golfrelaterade

kostnader än många redan gör i sina bokföringar är heller inte försvarbart

Det är illa nog som det är har Skatteverket och våra valda politiker genom åren menat, och detta oavsett politikernas partitillhörigheter. Om något ska göras i sammanhanget då borde enligt TV1/Uppdrag granskning: Utrymmet för avdrag för golfrelaterade aktiviteter snarare begränsas i företag och verksamheter ... inte utökas! Men efter att det förslaget framfördes i TV1 av Uppdrag granskning har golfens mäktiga påtryckare och lobbyister "kört över" beslutsfattarna. Läs mer om detta på sidan 20.

_________________________


Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen,

eller ses de mest som nödvändiga "kassakor" för att hålla golfklubbarna vid liv

Bortsett från att kvinnorna är en mycket viktig inkomstkälla i golfklubbarna så tycks de inte vara välkomna i golfen! Vi kvinnor betraktas mest som kassakor i vår klubb, och vi ska närmast vara tacksamma för att vi får gå ut på banan, skrev en luttrad, deppad och uppgiven ordförande i damkommittén i en av de större svenska golfklubbarna till mig. Är det sådana "erfarenheter" hos golfens kvinnliga medlemmar som är orsaken till att så många av dem nu lämnar gemenskapen? Mer om denna "realitet" på sidan 64.


I boken finns idéer om hur golfen kan göras mera generös, vänlig och njutbar för merparten av oss utövare:

 

 • Att amatörgolfen ska delas upp i idrott och motiongolfidrottare och golfmotionärer

 

 • Att golfmotionärer delvis ska ha andra regler än de som betraktar sig som idrottare, och de som har golf som yrke och inkomstkälla. Som exempelvis:  

 

 • Att ta bort regeln Provisorisk boll. Den regeln är den stora orsaken till att tempot blir lågt och att speltiderna blir långa.  

 

 • Att Lägesförbättring och Rengöring av bollen på fairway och foregreen alltid ska tillåtas ...  om orsak finns.

 

 • Att Lättnad utan plikt ska medges vid flera situationer ute på banan än vad som nu gäller.

 

 • Att förbud att Grunda klubban i hinder ska tas bort.

 

 • Att Luftslag som inte sätter bollen i rörelse inte ska räknas; inte påverka resultatet.

 

 • Att respekten för kvinnorna, deras status, förutsättningar och villkor i golfen ska jämställas med männens. Större hänsyn ska tas till den fysiska skillnaden mellan män och kvinnor än vad som nu görs.


 • Att golfhålens längd från röd tee ska vara som mest 70 procent av längden från gul tee. Om de inte uppfyller det kravet ska det kompenseras med extra slag i slopen för damerna.  

 

 • Att handicapet ska höjas och sänkas lika mycket ner till 30 poäng, eller till den gräns man finner vara bäst.

 

 • Att golfbanorna i högre grad anpassas till de medlemmar man har i klubbarna ... och inte till de som man tror att man har.  

 

 •  Att man ska sluta hetsa oss golfmotionärer till att vi alltid ska sträva efter att sänka våra handicap.

 

 • Att golfbanorna ska ...! Ja, läs boken så får du fler idéer till hur jag tycker att golfen kan göras roligare och mera tillgänglig för majoriteten av oss golfare. Så att golfklubbarna kan behålla sina medlemmar - och kunna rekrytera nya.

_________________________


Golfens och golfarnas verklighet är viktig - och kan inte lämnas till de mest fanatiska nördarna att ensidigt få råda över. 

Ta del i debatten - säg vad DU tycker.

Sprid webbadressen   www.gsonbok.se   till andra som du tror kan vara intresserade av ämnet.  

 

Du får gratis använda och citera texter ur boken, och jag blir glad om du då anger källan.