En GRATIS bok om golf av S gson Driva. LÄS DEN! 1:a sidan


Golf är "frihetens" sport, styrd endast av 34 regler, men med tusentals definitioner, förklaringar, förtydliganden

och krav på hur reglerna ska verkställas och efterlevas. Golfare har få rättigheter och många skyldigheter,

men en rättighet har alla golfare ... rätt till mina åsikter! S gson Driva

  

Välkommen att läsa denna "bok", med åsikter och synpunkter om golf och andra företeelser i tiden, som

retar en del och roar andra och som du också kommer att reagera på ... vilket är avsikten. Här finns också förslag till segertal när du vinner tävlingar, bra sagt om golf, aforismer, oneliner och annat  

Jag har spelat golf sedan 1967 och har med åren fått hygglig erfarenhet av, inblick i - och kunskap om hur golfen fungerar som gemenskap. Jag har mött många golfare som berikat mitt liv, rubbat mina cirklar, eller som gjort mig sint över tingens ordning. En del händelser, "gemenskap" och möten beskriver jag här, andra har ”landat" i segertal, oneliner, bra sagt, aforismer, bevingade ord, antydningar, ironiska tolkningar och annat.

   I golf förväntas segrarna i tävlingarnas olika klasser hålla segertal, vilket inte är alla givet att spontant kunna göra. Med resultat att många avstår från tävlingar, eller inte går för fullt för att inte riskera att behöva hålla segertalet. Men räds inte tävlingarna, för de är en stor del av nöjet med golfen. Eventuella problem med segertalen ger dig denna bok lösningen på. Är du med i tävling, och (o)lyckan är framme att du vinner, och du då inte har ett eget segertal att ta till, kan du använda några av de färdiga segertal, tips och  råd som finns att läsa från sidan 107. Från sidan 119 följer sedan tusentals oneliner med bra sagt, bevingade ord, fyndigheter, ordlekar och annat som kan inspirera dig till egna personliga tal att använda vid framtids segrar, som det står på skylten vid vasaloppsmålet i Mora. Lycka till! Nedan prov på oneliner och korta segertal:

 

Utan krök blir vägen rak i golf


Flit är orsak till mycket elände i golfen


Utan tvivel är man inte riktigt klok i golf


Golfar man mycket så dör man friskare, hävdar SGF


Hur det än går i min golf är det alltid någon som blir glad


Den seger är ännu inte vunnen som gjort alla berörda parter glada


Ta inte golflivet alltför allvarligt, du kommer ju ändå inte från det levande


Man ska inte bli orolig om allting känns bra i ens golf ... för det går ändå snart över


Visst formar vi golfare med klubban vår värld, visst flyga som birds våra rykten,

och någon gång kröns vår dagslånga färd med att en eagle fångas i flykten

 

Jag är en dam som mäktar allt, blott ej min ära svika

En dam som håller huvet kallt - och som segrar tillika.

Tillika tack till tävlingsledning - och till sponsor tack tillika.

 

Jag känner mig stolt, glad och ärad av detta fina pris

Jag tackar sponsorn och tävlingsledningen för genomförandet

av denna eminenta tävling med att citera en dikt av Karin Boye:

Det är min rikdoms råga - att ingen ann kan nå det.

                                                                             Det är mitt armods plåga - att ingen ann kan få det.


Avundsvärd och underbar är ålderdomens ro

så länge man inga plågor har, och så länge man saknar tro.

Somliga tror på helvetets glöd, andra på en himmelsk lön,

men fruktar man varken liv eller död ...  ja, då är ålderdomen skön.


Tack Alf Henriksson för manuset, SPF och PRO  för trevlig samvaro - och ett fint pris.

 

Segertal av Eskil Svensson, Ystad, vid en SPF/PRO-tävling 2018. Eskil fyllde 92 år i juli 2022.

_______________________


Första utgåvan 1998. Reviderad utgåva 2006 och 2011. Denna nätversion tillkom 2015 och kompletteras och redigeras efterhand.


Boken tillkom av osäkerhet om vad jag skulle säga i segertalet om jag vann golftävlingar. Men också av

ilska för att vi golfare då, och fortsatt 2023 i många golfklubbar, avkrävs läkarintyg/Tillstånd och körkort för

bil när vi av medicinska orsaker, eller av ålderströtthet, vill hyra deras åkdon för att kunna delta i spelet

Kraven utestänger många medlemmar från att delta. Tillstånd utfärdas av hemmaklubben, efter att läkarintyg på åkomman har visats. Körkort ska vara lägst behörighet B, utfärdas från 18 år. Det kravet, för att använda åkdon som får gå i max 30 kilometer, tycker jag ska tas bort. Ska krav på körkort finnas torde det räcka med körkort AM, som utfärdas från 15 år. Då kan ännu flera delta i spelet. Kravet gäller även för eget åkdon.

   Kraven gäller också vid vanliga veckovisa klubb- och trivseltävlingar som: Tantaturen, Gubbagolfen, Antikrundan, Käringköret, Bockrundan, Seniorgolfen etc. Har vi då svårt för att gå om vi akut drabbas av skada: bryter ett ben, stukar en fot, får en hälsporre, en ömmande liktorn, sträcker ett ledband, en ilsken "portvinstå", av ålderströtthet, eller fått ryggskott av allt bugandet för överheten, då kräver Svenska Golfförbundet/ SGF, och många av våra golfklubbar, att vi medlemmar ska belasta vården, skattebetalarna och Transportstyrelsen med detta för att vi ska få göra det som vi betalar avgifter till golfklubbarna och till SGF för att kunna göra.

 

Kraven är elaka, diskriminerande, uteslutande, dyra ... och meningslösa som Luftslag och Out of bounds

Vården ska inte missbrukas på det sätt som detta onödiga och kränkande krav på läkarintyg/ Tillstånd innebär. Varje förslösad skattekrona är stöld från folket, sa arkitekten bakom vårt välfärdssamhälle, socialminister Gustav Möller (S), på 1940-talet. Det slöseriet med skattemedlen ska inte klubbarna ägna sig åt. Läkarintyg må avkrävas när det är befogat ... men inte för att sortera ut vilka medlemmar som ska få delta i tämligen betydelselösa golfronder och tävlingar på våra svenska golfbanor. För vanligt förekommande artros, och för ålderströtthet, utfärdas normalt inga läkarintyg, och körkort B är av åldersskäl eller annat inte alla förunnat att kunna skaffa sig. Cirka 75 tusen (!) golfare lider av artros i varierande omfattning - och kanske lika många drabbas av ålderströtthet.


Kraven är djävulens gåva (!) till golfen. De är ovärdiga, de skadar golfens anseende,

och de har inte med själva spelet att göra

Förnuftiga personer i SGF insåg tidigt 2000-tal att det inte fanns skäl till krav på läkarintyg när medlem ansåg sig behöva använda åkdon för att kunna delta, och de ville ta bort kravet (kravet på körkort är ett senare påhitt). Men, förnuftets röster fick aldrig ordet när Naturvårdsverket och länsstyrelserna inkluderade golfbanorna i: Krav på läkarintyg för att köra motorfordon i terrängen. När ett motiv till kravet på läkarintyg då "erbjöds" vidhöll SGF kravet och godtog det - trots att golfbanorna, i den mening som avsågs, inte var i terrängen. Kravet drabbar mest äldre med akuta åkommor, som hanteras av sjuksköterskor och sjukgymnaster i vården - och inte av läkare. Ska läkarintyg då utfärdas ska vårdpersonal, plus en läkare, vårdens dyraste resurs, helt i onödan (!) belastas en extra gång. Läkare får inte utfärda läkarintyg på andras diagnoser. Att verifiera sådana, utan att göra en egen kvalificerad undersökning, är en olaglig handling som kan kosta läkarlegitimationen. 

   

Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten, 

men när det gäller universum då är jag inte helt säker, sa Albert Einstein

På fråga till SGF varför kraven finns var svaret: Vi värnar om naturen. Det låter ansvarsfullt, men är ett spel för galleriet. Kraven fanns innan SGF sa sig värna om naturen. De verkliga motiven till kraven är egoism, girighet, brist på medkänsla - och dålig tilltro till sina egna medlemmar. 

   År 2021 gällde kraven vid cirka 850 tusen handicapgrundande ronder/tävlingar, men inte vid de mer än 11 ​​miljoner (!) sällskapsronder som då spelades på våra golfbanor. värnade ingen om naturen, då var det okej att använda åkdon. Då fanns inga placeringar i tävlingar - och heller inga prylar på prisbord att bevaka så att de inte hamnade i "fel händer" på grund av "fel" förutsättningar. Sällskapsronderna ska finansiera åkdonen och då får naturen stå till sidan. När egoismen och girigheten dikterar villkoren i golfen då är förnuftet borta ... och sanningen är stum.


År 2023 kostar ett läkarintyg, utfärdat av i vården anställd läkare, minst 6 tusen kronor med kringkostnader, plus 3 hundra kronor i egen avgift. Det är mer än vad årsavgiften är (!) i många av våra golfklubbar

Ännu dyrare när det utfärdas av hyrläkare, vilket är vanligt i vården, med märklig brist på egna anställda läkare. Är det så golfen ska bedrivas,  vården (miss)brukas och skattebetalarnas pengar användas? Nej, självklart inte. Det förvånar mig, att SGF och många av våra golfklubbar, som är mottagare av stora skattefria "sponsringar" från företag och verksamheter, otillständigt och orättfärdigt tilllåter sig att ställa detta obefogade krav. 

   Den dräneringen av vården och välfärden ställer jag inte upp på för att jag, betalande medlem i SGF, och i en golfklubb, ska få delta i spelet även när jag akut drabbas av ohälsa, eller känner trötthet vid hög ålder. Valet att delta ska vara mitt - och inte på vaga grunder och med luddiga motiv dikteras av SGF, klubbstyrelser, funktionärer ... och det ska självfallet inte belasta vården (!) och skattebetalarna.

 

Tillåt obetingat åkdon för medlem med minst AM-körkort (utfärdas från 15 år), och som av

medicinska orsaker, eller av ålderströtthet, anser sig behöva använda åkdon för att kunna delta i spelet

Finns då åkdon tillgängliga ska först till kvarn gälla. Låt tillgång och efterfrågan styra vilka som ska kunna använda sig av dem, det ska inte godtyckligt regleras med dyra läkarintyg/Tillstånd och körkort B för bil. De kraven, för att sortera ut vilka medlemmar som ska få delta i spelet, är ett ovänligt, fegt och "bekvämt" sätt att hantera frågan. Alternativt ska åkdon aldrig tillåtas vid golfspel. Golfare, som av lättja vill åka när de ska delta, eller som har mer pengar än förstånd, ska hanteras och regleras med Lokal regel i golfklubbarna. Mer om detta på sidan 12. 

 

Myndigheterna insåg vilka dåliga konsekvenser kravet på läkarintyg fick när det avsåg golfen,

och 2012 tog länsstyrelsen Stockholm bort kravet (!) och övriga länsstyrelser följde snabbt efter.

Naturvårdsverket tog bort kravet 2015

Men det har inte SGF och ett stort antal av våra golfklubbar gjort! De tillämpar fortsatt 2023 samma illasinnade, ovärdiga, orättfärdiga och meningslösa byråkratiska påhitt - trots att kravet inte fyller någon vettig funktion. Kravet utestänger medlemmar från att kunna använda sina medlemskap och spelrätter så som det är tänkt, sagt och utlovat. SGF, och många golfklubbar, talar med kluven tunga: de säger ett men menar ett annat. Var har löftet om att golfen erbjuder motion, friskvård och gemenskap till alla sina medlemmar tagit vägen? Att alla är välkomna att spela golf på var och ens egna (!) förutsättningar. Mer om detta "löftesbrott" på sidan 53. 


Bokutgåvan 2011 föranleddes av en knäskada som gjorde det svårt för mig att gå

när jag skulle spela Gubbagolfen på min hemmabana Abbekås GK

Jag ville då hyra ett av klubbens åkdon, men för att få göra det krävdes läkarintyg ... vilket jag vägrade visa! Jag menade då, att klubbens ledning, efter mitt mångåriga medlemskap i klubben, och flitigt spelande, kände mig väl och borde lita på mitt ord - så att jag inte i onödan skulle behöva belasta vården och skattebetalarna med detta bara för att jag skulle kunna visa dem ett läkarintyg på skadan. Min vägran, och att jag öppet tog strid om kravets berättigande, rubbade cirklarna för en del medlemmar i klubben, och orsakade stort rabalder. Styrelsens, funktionäres och golfdomares hantering av min vägran blev en trist historia som gjorde mig sint, och som triggade mig till att i bokform berätta vad som hände. År 2015 gjorde jag denna version gratis tillgänglig på nätet. En version som jag sedan har kompletterat fram till nutid, vilket jag fortsätter med så länge som det tillkommer nytt i ämnet ... vilket det gör. Hur min vägran att då visa läkarintyg hanterades, och  resulterade i, kan du läsa om på sidan 26. 


Trots att myndigheternas krav på läkarintyg var borta 2017 krävde ändå styrelsen i Bedinge GK läkarintyg

av mig när jag meddelade dem att jag hade artros i höft- /knälederna, och att jag ibland, betingat av kyla, blåst och regn, kunde behöva använda åkdon för att kunna delta i den veckovisa Seniorgolfen där. Jag hade inget läkarintyg, min artros diagnostiserades och hanterades av sjukgymnast på min vårdcentral - och sjukgymnaster kan inte utfärda läkarintyg. Jag vägrade också då att belasta vården och skattebetalarna en extra (!) gång bara för att jag skulle kunna visa styrelsen i min dåvarande hemmaklubb Bedinge GK ett läkarintyg på min åkomma.

   Säsongen 2016 hade jag av den dåvarande styrelsen, som 2017, bortsett från den då nyvalda ordföranden - var densamma, ett löfte om att jag vid behov skulle kunna använda åkdon utan att behöva visa läkarintyg. Men, det som 2016 var uttryck för den styrelsens insikt, förnuft och omtanke om en egen medlem, och om skattebetalarnas pengar, ersattes 2017 med motsatsen av den då "nygamla" styrelsen. Mina argument mot kravet, hur de bemöttes av styrelsen i Bedinge GK, och hur utfallet av min vägran den gången blev kan du läsa om från sidan 53. 


Apropå COVID-19 som belastar vården ... och som hotar vår gemenskap

När inte förnuftet har fått råda, och förmått SGF och många svenska golfklubbar att ta bort det meningslösa kravet på läkarintyg/Tillstånd,

så kanske de 2023 besinnar sig och inser att vården och läkarna har viktiga saker att ägna sig åt än att lägga tid och skattebetalarnas

pengar på att utfärda onödiga läkarintyg till medlemmar som vill delta i spelet även om de inte alltid obehindrat kan gå sina golfronder.


Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad, sa ekonomen Frédéric Bastiat

I golfen finns inslag och företeelser som jag har synpunkter på - och åsikter om. Som exempelvis beslutet 2018 i Högsta förvaltningsdomstolen, att anställda i företag och verksamheter, som spelar golf, årligen ska kunna få skattefria friskvårdsbidrag på upp till 5 tusen kronor av sin arbetsgivare. Skattefritt också för arbetsgivaren, skattebetalarna i gemen (!) står för notan. Är det verkligen så det ska vara, och är det så vi vill ha det?


Att golf, och andra aktiviteter där man rör på sig, är friskvård ... är det väl ingen som förnekar

Men att de enskilda skattebetalarna ska vara med och bekosta golf och andra aktiviteter för särskilt utvalda gruppers intresse i verksamheter och företag är väl inte okej? Vi ska inte ha ojämlika, orättvisa, odemokratiska skatteförmåner i landet, där staten via Skatteverket, bakvägen återbetalar delar av våra höga skatter till personer, intressegrupper och särintressen som "ropar" högst och mest ... men som sannolikt behöver det minst.

 

Ska skattefria friskvårdsbidrag finnas ska det omfatta alla skattebetalande personer genom att vi

 får göra avdrag för detta i våra årliga självdeklarationer ... även vi skattebetalande (!) pensionärer

Men, friskvård är i var och ens eget intresse, och deltagande i sådana aktiviteter ska man själv bekosta. Om inget av alla de utbud till friskvård som erbjuds på marknaden då ryms i den egna budgeten kan man ta promenader, det är utmärkt friskvård ... och det är gratis!


Skattefria bidrag till "särskilt utvalda grupper" ska aldrig medges i en rättsstat

De drabbar alla enskilda skattebetalare oavsett om de själva har rätt till, kan, eller är kapabla till att kunna tillgodogöra sig dem. De är svåra att  kontrollera, de inbjuder till fusk, och fusk ska aldrig accepteras. De vinster som staten då i stället kan beskatta ska användas till att förbättra ALLAS möjligheter till friskvård, och inte bara erbjudas till "öronmärkta" personer och grupper. År 2021 var vi 540 tusen golfare i landet. Om då de 350 tusen "friskvårdsberättigade" använde bidraget, kostade det staten, skattebetalarna, minst 500 miljoner (!) kronor i skattebortfall. De övriga 190 tusen golfarnas "friskvård", mestadels pensionärer, är det ingen mer än jag som bryr sig om ... bortsett från att de med sina skatter är med och betalar "friskvårdsbidragen" för alla de övriga. Lägg sedan till de "golfrelaterade kostnader" som företag och verksamheter skattefritt sponsrade golfen med, och kostnaderna för läkarintygen för att få ett Tillstånd, då kostade golfen det året skattebetalarna miljarder kronor!


Enligt uppgift i media används det skattefria friskvårdsbidraget till annat (!) än friskvård 

Det används till att fixa naglar, klippa håret, tatuering, fettsugning, köp av sexuella tjänster, årsavgifter, inköp av ovidkommande varor och annat. Idéerna till hur man ska "bruka" bidraget är många, men vilket utfall väntade man sig av ett så "tänjbart" bidrag? Det fuskas flitigt i riket! Får vi inte kontroll på fusket med välfärdsmedlen kommer folks vilja att bidra till välfärden att sjunka drastiskt, skrev statens utredare, kriminologen Amir Rostami, juni 2022 i SvD. Han hävdade att 20 miljarder kronor (!) årligen felaktigt utbetalas i bidrag av olika slag.


Och att tillåta företag och verksamheter att skattefritt dra av ännu flera golfrelaterade

kostnader än många redan gör i sina bokföringar är heller inte försvarbart

Det är illa nog som det är har Skatteverket och våra valda politiker genom åren menat, och det oavsett politikernas partifärger. Om något ska göras då borde, enligt TV1/uppdrag granskning/Arlaskandalen: Utrymmet för avdrag för golfrelaterade aktiviteter snarare begränsas, inte utökas. Men efter det förslaget av ug har golfens mäktiga påtryckare och lobbyister "kört över" beslutsfattarna.


Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen, eller ses de mest som

nödvändiga kassakor (!) för att hålla golfklubbarna vid liv

Bortsett från att kvinnorna är en mycket viktig inkomstkälla för golfklubbarna så tycks de inte vara välkomna i golfen. Vi kvinnor betraktas mest som kassakor i vår klubb, och vi ska närmast vara tacksamma för att vi får gå ut på banan, skrev en luttrad, deppad och uppgiven ordförande i damkommittén i en av de större svenska golfklubbarna till mig. Är det sådana erfarenheter hos golfens kvinnliga medlemmar som är orsaken till att så många av dem nu lämnar gemenskapen? Mer om denna realitet på sidan 64.

 

I boken finns idéer om hur golfen kan göras generösare, vänligare, glädjerikare och mer njutbar:

 

 • Dra inte alla golfare över en kam! Dela amatörgolfen i idrott och motion: Golfidrottare och Golfmotionärer.

 

 • Att Golfmotionärer delvis ska ha andra regler än de som betraktar sig som Golfidrottare, eller som har golf som inkomstkälla.

 

 • Att ta bort regeln Provisorisk boll. Den är orsak till att tempot på banorna blir lågt och att speltiderna blir långa. 

 

 • Att Lägesförbättring och Rengöring av bollen på fairway och på foregreen alltid ska tillåtas ... när orsak påvisas.

 

 • Att Lättnad utan plikt ska medges vid flera situationer ute på banan än vad som nu gäller.

 

 • Att förbudet Grunda klubban i hinder ska tas bort.

 

 • Att Luftslag och Duff, som inte sätter bollen i rörelse, inte ska räknas i resultatet.

 

 • Att respekten för kvinnorna, dera status, förutsättningar och villkor i golfen fullt ut jämställs med männens. Större hänsyn ska tas till den fysiska skillnaden mellan män och kvinnor än vad som nu görs. Se till att SGF Vision 50/50, den "omvändelse under galgen" som SGF kände sig manad att göra för några år sedan, förverkligas fullt ut ... och lite till.


 • Att golfhålens längd från röd tee ska vara som mest 70 procent av längden från gul tee. Om så icke är fallet ska det kompenseras med extra slag i slopen för damerna.  

 

 • Att våra hcp ska höjas och sänkas lika mycket ner till 30 poäng, eller till den nivå man finner vara bäst.

 

 • Att golfbanorna i högre grad anpassas till de medlemmar man har i klubbarna och inte till de man "tror" att man har.

 

 • Att ansvariga i SGF och i klubbarna ska minska hetsen på oss Golfmotionärer att vi alltid ska sträva efter att sänka våra hcp.

 

 • Att golfbanorna ska ...! Ja, fortsätt och läs så får du fler idéer till hur golfen kan göras lekfullare, glädjerikare och mer tillgänglig för  oss medlemmar. Så att golfklubbarna kan behålla sina medlemmar - och att lättare kunna rekrytera nya.


Tokerier, onödigheter och avarter rotar sig lätt - och förökar sig snabbt om de får verka opåtalade och ostörda. Säg vad DU tycker (!) Sprid adressen till denna bok: www.gsonbok.se till din golfklubbs ledning och till andra som du tror kan vara intresserade av ämnet, eller be dem söka på: gsonbok.se/golfboken. Golfen är viktig för många - och den kan inte lämnas till de ekonomiska intressenterna och nördarna att ensidigt få råda över. Du får gärna, och gratis, använda texter ur boken. Jag blir glad om du då anger källan.

__________________


Den elegante golfaren på bokomslaget är ritad av Fredrik Hofwander. Född 1973 i Trelleborg, bor nu i Stockholm. Fredrik är en av nutidens mest intressanta svenska konstnärer, med många uppmärksammade utställningar i Sverige - och i världen. Utbildad vid Konstskolan Idun Lovén 1995-1997, Konsthögskolan i Malmö 1997-2002.  Klicka på boken ovan för att komma vidare i texten!