En GRATIS bok om golf av S gson Driva. LÄS DEN! 1:a sidan

 

Klicka på boken för att komma till 1:a sidan, eller välj ovan vilket textblock du vill läsa. Klicka på respektive rubrik.

 

Välkommen att GRATIS läsa denna "bok" med åsikter och synpunkter om golf och annat,

som retar en del och som roar andra - och som du också kommer att reagera på.

Här finns också förslag till segertal när du vinner golftävlingar, nya golfhistorier,

bevingade golfuttryck, aforismer, bra sagt om golf m.m. 

 

Boken gavs ut 2005 och 2011 och är slutsåld, men du kan här 2020 läsa en redigerad och delvis nyskriven version.

Golf är frihetens sport, styrd "endast" av 34 regler

Men med tusentals definitioner, förklaringar, förtydliganden och krav på hur reglerna ska verkställas

 och efterlevas. Golfare har få rättigheter och många skyldigheter, men en rättighet har golfare,

och alla ni andra ... rätten till mina åsikter! Därför får du detta gratiserbjudande av mig. S Gson Driva

 

Golfen är till glädje och välbefinnande för cirka 460 tusen "pursvenskar"

Men allt i golfen är inte bra. Antalet golfmedlemmar i Sveriges minskar och det måste nog åtgärdas en del om det inte ska sluta illa för golfen som "folksport". Här dristar jag mig till att framföra åsikter och synpunkter på varför det har blivit som det har blivit - och förslag till vad som kan göras för att golfen ska bli ännu trevligare, och för att locka flera utövare och medlemmar.  


En orsak till att jag skrev boken var - att jag i alla år som jag spelat golf har undrat 

varför vi golfare ska behöva visa läkarintyg om vi på grund av ohälsa eller hög ålder vill använda golfbil eller annat åkdon när vi ska delta i handicapgrundande ronder/ tävlingar. Har vi då svårt för att gå när vi brutit ett ben, stukat en fot, fått en hälsporre, en ömmande liktorn, sträckt ett ledband, av ålderströtthet, eller fått ryggskott av bugandet för överheten - då kräver Svenska Golfförbundet/ SGF, och många svenska golfklubbar, att vi ska belasta sjukvården och skattebetalarna för att vi ska få göra det som vi årligen betalar avgifter till våra golfklubbar och till SGF för att kunna göra; att spela golf. 

   Kravet gäller även vid vanliga "trivseltävlingar" som Tantatouren, Gubbagolfen, Antikrundan, Käringköret, Bockrundan, MåndagsMixen, SeniorgolfenKravet är dyrt, orättvist, diskriminerande, medlemsfientligt - och skadar golfen som folksport. 


Tidigt 2000-tal insåg SGF att de inte hade något förnuftigt motiv till sitt krav

på läkarintyg - och de beslöt då att ta bort kravet ur Regelboken 

Men i samma tidsperiod skärpte Naturvårdsverket och länsstyrelserna kravet på läkarintyg för att få köra med motorfordon i terrängen - och golfbanorna inkluderades då i det begreppet. Och av dunkla skäl, eller av tacksamhet för att ett " trovärdigt motiv" till varför kravet funnits genom åren då dök upp, ångrade sig SGF och godtog okritiskt myndigheternas motiv till deras beslut. SGF beslöt då att kravet fortsatt skulle finnas med i Regelboken, trots att golfbanorna inte var i terrängen. Kravet orsakade problem i golfklubbarna och det ledde till onödiga kostnader för samhället och skattebetalarna! Kravet drabbade mest äldre golfspelare med akuta krämpor - som hanterades av sjukgymnaster och inte av läkare.

 

Myndigheterna insåg efterhand vilka dåliga konsekvenser deras krav fick när

det avsåg golfbanorna ... och 2012 tog länsstyrelsen Stockholm bort kravet,

och övriga länsstyrelser har följt efter. Naturvårdsverket tog bort kravet 2015

Men det har inte SGF och flertalet golfklubbar i landet gjort. De tillämpar 2020 samma elaka och oförnuftiga krav på läkarintyg av oss medlemmar och greenfeegäster; nu kallat TILLSTÅND. Ett meningslöst krav som inte fyller någon vettig funktion. Det är ondsint och utestänger många golfare från att kunna delta i spelet när de så önskar! Var har SGFs och golfklubbarnas löfte att golfen bjuder gemenskap, friskvård och bra motion för alla sina medlemmar tagit vägen? Att alla är välkomna att spela golf utifrån sina egna förutsättningar. Mer om detta illasinnade "löftesbrott" på sidan 53.


Kravet är ovärdigt golfen ... och det har inget med själva spelet att göra

Kravet är inte gratis! År 2020 kostar ett "vanligt" läkarintyg minst 3 hundra kronor i avgift för patienten - och samhället, skattebetalarna, nästan 5 tusen kronor ... om det utfärdas av en i sjukvården anställd läkare. Än dyrare om det utfärdas av "hyrläkare", vilket är mycket vanligt i den svenska sjukvården - med märklig brist på egna anställda läkare. 

   Det är uppenbart så SGF och golfklubbars styrelser menar att skattemedlen och sjukvården i vårt land ska användas. Men den dräneringen och det missbruket av vår gemensamma omsorg och välfärd ställer jag aldrig upp på bara för att jag ska få spela  golf även när jag drabbas av ohälsa, eller känner trötthet vid hög ålder. Valet att delta i golfspelet ska vara mitt - och inte med dunkla avsikter dikteras av SGF och golfklubbarnas styrelser och funktionärer! Mer om denna galenskap på sidan 12. 

 

SGF motiverar bland annat sitt krav på Tillstånd ... sitt krav på läkarintyg,

med att man "värnar om naturen", men det är bara ett spel för galleriet

Det låter bra och samhällstillvänt, men det verkliga motivet till kravet är annat än omtanke om naturen. Kravet är ett feltänk, orsakat av girighet och brist på omtanke och medkänsla för andra än sig själva. Kravet gäller vid handicapgrundande ronder/ tävlingar, men inte vid alla de ca 7 miljoner sällskapsronder som årligen spelas på våra golfbanor i Sverige! Då "värnar" ingen om naturen, då är det fritt fram att använda golfbilar och andra åkdon.

  Vid sällskapsronder finns inga tävlingspriser att bevaka så att de inte hamnar i "orätta" händer på grund av inbillat felaktiga förutsättningar. Sällskapsronderna ska finansiera åkdonen och då får naturen stå till sidan. Det är det som kallas dubbelmoral.


Så hanterades min vägran att visa läkarintyg av funktionärer, golfdomare

och av styrelsen i Abbekås GK 2011, och av styrelsen i Bedinge GK 2017 

År 2011 fick jag en ledbandsskada i ett knä som gjorde att jag inte kunde gå när jag skulle delta i den veckovisa Gubbagolfen i Abbekås GK. Jag bokade golfbil och det krävdes då att jag skulle visa läkarintyg - vilket jag vägrade! När jag då inte ville belasta sjukvården och skattebetalarna med detta blev det stor uppståndelse och dramatik under några veckor. 

   Båda klubbarnas hantering av SGFs orimliga krav på läkarintyg blev uppslitande historier som gjorde mig sint över sakernas tillstånd - och som triggade mig till att i bokform berätta vad som verkligen hände. Jag gav då 2011 ut en redigerad upplaga av en tidigare utgiven bok - som jag sedan regelbundet har redigerat fram till nutid, och som du kan läsa här. 

   Mina argument mot kravet på läkarintyg, hur de bemöttes - och hur utfallet av min vägran att visa läkarintyg blev, kan du läsa om från sidan 26; Abbekås GK, och från sidan 53; Bedinge GK.


Trots att kravet på läkarintyg var borttaget 2017 krävde styrelsen i Bedinge GK läkarintyg

av mig när jag informerade dem om att jag hade artros/ reumatisk värk i lederna. Och att jag ibland, betingat av vädret, kunde behöva använda åkdon för att kunna delta i den veckovisa Seniorgolfen. Jag hade inget läkarintyg. Min artros konstaterades och behandlades av sjukgymnasterna på min vårdcentral ... och sjukgymnasterna kan inte utfärda läkarintyg!

   Jag vägrade också då att belasta sjukvården och skattebetalarna en extra gång bara för att jag skulle kunna visa styrelsen i min hemmaklubb Bedinge GK ett läkarintyg på min åkomma.

   Den dyrbara och hårt ansträngda sjukvården ska inte missbrukas på det sätt som detta vettlösa krav innebär. Läkarintyg ska avkrävas när det är befogat, men inte för att avgöra vilka som ska få delta i golfspel eller inte på svenska golfbanor. 

__________________________

 

Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad, sa Bastiat

Det har genom åren hänt saker i golfen som jag tillåtit mig att ha åsikter om. Som SGFs "krav" på staten - att anställda i företag och verksamheter årligen ska kunna få skattefria friskvårdsbidrag av sina arbetsgivare för att spela golf. 

   Och, Högsta förvaltningsdomstolen har till mångas förvåning bestämt, att Skatteverket från 2018 ska medge att anställda som spelar golf ska kunna få skattefria friskvårdsbidrag på upp till 5 tusen kronor per år från sina arbetsgivare! Skattefritt också för arbetsgivarna! Vi skattebetalare i gemen, står för notan! Är det verkligen så vi vill ha det?


Att golf, liksom alla aktiviteter där man rör på sig, är friskvård är det väl ingen som förnekar

Men att skattebetalarna ska bekosta golf och andra "friskvårdande aktiviteter" för särskilt utvalda i företag och verksamheter är väl inte okej? Vi ska inte ha ojämlika, orättvisa och odemokratiska skatteförmåner i vårt land där Skatteverket bakvägen återbetalar delar av våra höga skatter till de intressegrupper och särintressen som skriker högst och mest.

 

Ska skattefria avdrag för friskvård medges då ska det omfatta ALLA skattebetalare genom

att vi får göra avdrag för detta i våra självdeklarationer; även vi skattebetalande pensionärer

Men friskvård är i vårt eget intresse - och deltagande i sådana aktiviteter ska var och en själv bekosta. Om då inget av alla de "friskvårdsutbud" som finns att tillgå passar kan man ta promenader. Det är utmärkt friskvård ... och det är gratis! 

 

Skattefria förmåner för särskilt utvalda ska aldrig medges i ett land byggt på lag och rätt

Sådana orättfärdiga förmåner betalas med obeskattade pengar! Förmåner är svåra att kontrollera och de inbjuder till fusk - och fusk ska aldrig tillåtas eller uppmuntras av staten. De pengar och vinster som staten då i stället kan beskatta ska i rättvis och demokratisk ordning användas till att förbättra ALLAS möjligheter till att kunna ägna sig åt friskvård och inte bara erbjudas till särskilt privilegierade och utvalda. Mer om detta på sidan 19.


Att tillåta företag och verksamheter att skattefritt dra av ännu flera golfrelaterade

kostnader än många redan gör i sina bokföringar är heller inte försvarbart

Det är illa nog som det är har Skatteverket och politikerna genom åren menat, och detta oavsett politikernas partifärger. 

   Om något ska göras i sammanhanget då borde enligt TV1/Uppdrag granskning: Utrymmet för avdrag för golfrelaterade aktiviteter snarare begränsas i företag och verksamheter - inte utökas. Men efter att det förslaget framfördes i TV1 av Uppdrag granskning har golfens mäktiga påtryckare och lobbyister "kört över" beslutsfattarna. Mer om detta på sidan 20.

_________________________


Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen,  

och varifrån ska de slå ut sina bollar när de fyllt 75 år 

Nej, bortsett från att kvinnorna är en mycket viktig inkomstkälla för golfklubbarna så tycks de inte vara välkomna i golfen!

Vi kvinnor betraktas mest som kassakor i klubbarna - och vi ska närmast vara tacksamma för att vi får gå ut på banan, skrev en luttrad, deppad och uppgiven ordförande i en damkommitté till mig. Är det sådana "erfarenheter" hos golfens kvinnliga medlemmar som är orsaken till att så många av dem nu lämnar gemenskapen? Läs om denna "realitet" på sidan 64.

________________________


I boken finns idéer om hur golfen kan göras mera njutbar för merparten av oss utövare

 

 • Att amatörgolfarna ska delas upp i idrott och motion; (golf)idrottare och golfmotionärer

 

 • Att golfmotionärer delvis ska ha andra regler än de som betraktar sig som idrottare, och de som har golf som yrke och inkomstkälla. Som exempelvis:  

 

 • Att ta bort regeln Provisorisk boll. Den regeln är den stora orsaken till att speltiderna blir långa 

 

 • Att lägesförbättring och rengöring av bollen på fairway och foregreen alltid ska tillåtas -  om orsak finns

 

 • Att lättnad utan plikt ska medges i större omfattning än vad som nu gäller

 

 • Att förbud att grunda klubban i hinder ska tas bort

 

 • Att "luftslag" som inte sätter bollen i rörelse inte ska räknas i scoren/ resultatet

 

 • Att respekten för kvinnorna, deras status, förutsättningar och villkor i golfen måste jämställas med männens

 

 • Att golfhålens längd från röd tee ska anpassas till att vara som mest 70 procent av längden från gul tee 

 

 • Att handicapet ska höjas och sänkas lika mycket ner till 26 poäng - eller till den gräns som fungerar bäst

 

 • Att golfbanorna anpassas till de medlemmar man har i klubbarna - och inte till de som man tror att man har 

 

 •  Att man ska sluta med att hetsa oss golfmotionärer till att vi alltid ska sträva efter att sänka våra handicap

 

 • Att golfbanorna ska ...! Ja, läs boken så får du fler idéer till hur jag tycker att golfen kan göras roligare och mera tillgänglig för majoriteten av oss golfare ... och för att kunna rekrytera nya medlemmar

_________________________


Golfens verklighet och vardag behöver diskuteras. Ta del i debatten - säg vad DU tycker!

Sprid webbadressen   www.gsonbok.se   till andra som du tror kan vara intresserade av ämnet.  

 

Du får gratis använda och citera texter ur boken, och jag blir glad om du då anger källan.