En GRATIS bok om golf av S gson Driva. LÄS DEN! 1:a sidan

(!)

Golf är "frihetens" sport, styrd endast av 34 regler, men med tusentals definitioner, förklaringar, förtydliganden

och krav på hur reglerna ska verkställas och efterlevas. Golfare har få rättigheter och många skyldigheter,

men en rättighet har alla golfare ... rätt till mina åsikter! S gson Driva

  

Välkommen att läsa denna "bok", med åsikter och synpunkter om golf och andra företeelser i tiden, som retar en del och roar andra och som du också kommer att reagera på - vilket är avsikten. Här finns också förslag till segertal när du vinner tävlingar, bra sagt om golf, ord på vägen, oneliners och annat  

Första utgåvan av boken kom 1998, reviderad utgåva 2006 och 2011. Denna nätversion tillkom 2015 och kompletteras och redigeras efterhand.

   Jag har spelat golf i mer än 60 år och har med åren fått hygglig erfarenhet av, inblick i och kunskap om hur golfen fungerar som gemenskap. Jag har mött många golfare som berikat mitt liv, rubbat mina cirklar, eller som gjort mig sint över tingens ordning. En del händelser, "gemenskaper" och möten beskriver jag här, andra har ”landat" i segertal, oneliners, aforismer, ord på vägen, ironiska tolkningar och annat.

   I golf förväntas vinnarna i tävlingarnas olika klasser hålla segertal, vilket inte är alla givet att spontant kunna göra. Med resultat att många avstår från tävlingar, eller inte går för fullt för att inte riskera att behöva hålla tal. Men räds inte tävlingarna, de är en stor del av nöjet med golfen.                  Problem med segertalen ger dig denna "bok" lösningen på. Är du med i tävling och (o)lyckan är framme att du vinner, och du då inte har ett eget segertal att ta till, kan du använda några av de 43 färdiga segertal som finns att läsa från sidan 99. Från sidan 112 följer sedan tusentals oneliners, bevingade ord, fyndigheter, ordlekar och annat som kan inspirera dig till egna personliga tal att också kunna använda vid andra speciella tillfällen, och vid framtids segrar, som det står på skylten vid vasaloppsmålet i Mora. Lycka till! Nedan prov på oneliners och korta segertal:    Redigerad: 021023

 

Utan krök blir vägen rak i golf


Flit är orsak till mycket elände i golfen


Utan tvivel är man inte riktigt klok i golf


Golfar man mycket så dör man friskare, hävdar SGF


Hur det än går i min golf är det alltid någon som blir glad


Den seger är ännu inte vunnen som gjort alla berörda parter glada


Ta inte golflivet alltför allvarligt, du kommer ju ändå inte från det levande


Man ska inte bli orolig om allting känns bra i ens golf ... för det går ändå snart över


Visst formar vi golfare med klubban vår värld, visst flyga som birds våra rykten,

och någon gång kröns vår dagslånga färd med att en eagle fångas i flykten

 

Jag är en dam som mäktar allt, blott ej min ära svika

En dam som håller huvet kallt - och som segrar tillika.

Tillika tack till tävlingsledning - och till sponsor tack tillika.

 

Jag känner mig stolt, glad och ärad av detta fina pris

Jag tackar sponsorn och tävlingsledningen för genomförandet

av denna eminenta tävling med att citera en dikt av Karin Boye:

Det är min rikdoms råga - att ingen ann kan nå det.

Det är mitt armods plåga - att ingen ann kan få det.


Avundsvärd och underbar är ålderdomens ro

så länge man inga plågor har, och så länge man saknar tro.

Somliga tror på helvetets glöd, andra på en himmelsk lön,

men fruktar man varken liv eller död ...  ja, då är ålderdomen skön.


Tack Alf Henriksson för manuset, SPF och PRO  för trevlig samvaro - och ett fint pris.

 

Segertal av Eskil Svensson, Ystad, vid en SPF/PRO-tävling 2018. Eskil fyllde 92 år i juli 2022.

_________________________

Sida 1

I golf får man inte "råda" medspelare hur och vad de ska göra. Gör man det får man plikta

Så okej, jag tar plikt för att med en innehållsförteckning råda dig i din "navigering" in i boken. Sidangivelserna är något "flytande" beroende på redigeringar, ändringar och tillägg i texten som regelbundet sker när nya händelser och påfund i golfen infinner sig. Sidorna 2 - 7 är ”löpsedlar” med info om en del av bokens innehåll. Sida-infon här visar var ungeför i texten respektive "ämne" avhandlas.


Sida 8     Påståendet att golfare lever fem år längre än andra är fake news, sa en sakkunnig forskare i Sveriges Radio P1.

 

        11    Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, sa finansminister Pär Nuder (S). 


         12    Det krävs ett nytt sätt att tänka i golfen för att lösa de problem som skapades med det gamla sättet att tänka i golfen.  


         13    Dra inte alla golfare över en (!) kam. Dela golfen i yrkesspelare och amatörer.


         15    Kvinnornas status, förutsättningar och villkor i golfen måste förbättras, och fullt ut jämställas med männens.


           17    Öka tempot på golfbanorna: Ta bort regeln Provisorisk boll för amatörerna, den "kostar" mycket speltid.   

 

           19    Endast slag som sätter bollen i rörelse (!) ska räknas. Betrakta Luftslag och Duff som provsving; som inte ska påverka resultatet.


        23    5 tusen kronor per år skattefritt friskvårdsbidrag! Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad


       27    Så hanterades min vägran att visa läkarintyg för att få hyra golfbil för att delta i Seniorgolfen i Abbekås GK och i Bedinge GK.

   

       30    När det skulle regna manna från himlen under Golfveckan på Abbekås golfbana ... då fick jag ingen sked!


           32    Lagar, regler, krav i golfen, och i tillvaron i stort, som man inte förstår, eller inte ser "förnuftet" i ... är det ingen mening med.


           36    Får en styrelse på detta oansvariga sätt äventyra en medlemsägd golfklubbs överlevnad?


       39    Det hade nog varit bättre om dina föräldrar hade sänt tillbaka dig och behållit storken, sa en tänkare i klubben när jag tog strid om.....


           45    Apropå krav på läkarintyg/Tillstånd för att få använda åkdon vid golfspel: Det går lika bra med selleri, sa Werner & Werner.


       47    År 2012 vann förnuftet (!) över dumheten. Då tog Länsstyrelsen Stockholm bort kravet på läkarintyg vid allt (!) golfspel, och 

                övriga länsstyrelser i riket följde snabbt efter. Men det har inte SGF och många av våra golfklubbar (!) gjort.


       49    Trots myndigheternas fribrev krävde styrelsen i Bedinge läkarintyg när jag ville hyra golfbil för att kunna delta i Seniorgolfen.


       51    Antislajsplåster är "undermedlet" som råder bot på slajsen! Det enda naturliga golfanlag golfare har ... och kroniskt lider av.


       53    I Sverige är golfarnas allmänna spelstandard nu så hög - att nästan inga (!) når upp till den.


       56    För mycket pengar i golfen förstör mycket i golfen, och bristen på pengar sägs förstöra resten.


       59    Använd slopesystemet som det var tänkt och sagt så ökar tempot på banorna, och golfen blir trevligare och mer dynamisk.


       61   Är kvinnorna egentligen välkomna (!) i golfen, eller ses de mest som kassakor för att hålla golfklubbarna ekonomiskt vid liv.


       64   Hur kan de ledande i golfen ha tänkt så fel om kvinnornas situation och villkor i alla år? Varför efterfrågas inte deras åsikter?


           66   Ändra hcp-systemet så att vi snabbare får ett hcp anpassat till vårt verkliga spelkunnande.


      72    Det kissas för mycket vitt (!) på våra golfbanor. Drickavattenepidemin har drabbat golfen. Drick mindre säger vetenskapen.


          75   Bara svenska golfare ... och sjöräddningen (!) går ut i alla väder.


         78    Du håller väl inte igen? på de sista hålen av rädsla för att hålla segertalet om du vinner. Läs och lär hur hantera problemet.


          82   Pengar blir makt när de är medel ... och till helvetets glöd när de är målet.


      86    När pengarna talar i golfen då är sanningen stum.


          87   Varumärkenas marknadsvärde är viktigare (!) än människovärdet, sa reklamgurun på ett säljmöte som jag tog del av.


          89   Att köpa Taxfree, att "smita" från att betala nödvändiga skatter, är i längden en usel affär (!) för alla.


          93   Det naturliga förståndet, och genomtänkta och meningsfulla egna övningar, kan ersätta nästan alla köpta utbildningar i golfen.


         97   Giriga golfare saknar både det de har och det de inte har. Small money, small speech, thnk you, sa vinnaren av Naturgas Open i L...


         99   Här följer 13 sidor med 42 färdiga segertal och 56 sidor med onliners, bevingade ord, bra sagt, aforismer, ordlekar och annat som

             du kan använda för att skapa dina egna segertal, eller för att använda för tal i andra sammanhang. Lycka till!

 Sida 2

Tokerier, onödigheter och avarter rotar sig lätt och förökar sig snabbt om de får verka opåtalade och ostörda. Golfen är viktig för många och kan inte lämnas till de ekonomiska intressenterna och nördarna att ensidigt få råda över. Agera (!) Säg vad DU tycker. Sprid webbadressen för denna bok: www.gsonbok.se till din golfklubbs ledning och till andra som du tror kan vara intresserade av ämnet. 


Du får gärna, och gratis, använda texter ur boken. Jag blir glad om du då anger källan.

_________________________


Boken tillkom av osäkerhet om vad jag skulle säga i segertalet om jag vann golftävlingar. Men också av

ilska för att vi golfare då, och fortsatt 2023 i många golfklubbar, avkrävs läkarintyg/Tillstånd och körkort

för bil när vi av medicinska orsaker, eller av ålderströtthet, vill hyra deras åkdon för att kunna delta i spelet

Kraven utestänger många medlemmar från att delta. Tillstånd utfärdas av hemmaklubben efter att läkarintyg kronisk (!) åkomma har visats. Körkort ska vara lägst B för bil, som utfärdas från 18 år. Det kravet, för att använda åkdon som får gå i max 30 kilometer, tycker jag ska tas bort. Ska krav på körkort finnas kan det väl räcka med det enklare körkortet AM, som utfärdas från 15 år). Då kan fler medlemmar delta i spelet.      Kravet gäller också för att använda eget åkdon. Kraven gäller vid tävling. Alltså även vid vanligt förekommande trivseltävlingar som: Tantaturen, Gubbagolfen, Antikrundan, Käringköret, Bockrundan etc. Har vi då svårt för att gå om vi akut drabbas av skada: bryter ett ben, stukar en fot, drabbas av en hälsporre, en ömmande liktorn, sträcker ett ledband, en ilsken "portvinstå", av ålderströtthet, eller fått ryggskott av allt bugandet för överheten, då kräver SGF/Svenska Golfförbundet, och många av våra golfklubbar, att vi medlemmar ska belasta sjukvården och skattebetalarna med detta för att vi ska få göra det som vi betalar avgifter till golfklubbarna och till SGF för att kunna göra.

 

Kraven är elaka, diskriminerande, uteslutande, dyra och meningslösa som Luftslag och Out of bounds

Vården ska inte missbrukas på det sätt som detta onödiga och kränkande krav på läkarintyg/Tillstånd innebär. Varje förslösad skattekrona är stöld från folket, sa arkitekten bakom vårt välfärdssamhälle, socialminister Gustav Möller (S), på 1940-talet. Detta slöseriet med skattemedlen ska inte klubbarna ägna sig åt. Läkarintyg må avkrävas när det är befogat, men inte för att sortera ut vilka medlemmar som ska få delta i tämligen oviktiga golfronder och tävlingar på våra svenska golfbanor. För artros och för ålderströtthet utfärdas vanligtvis inga läkarintyg, och körkort B är av åldersskäl eller annat inte alla medlemmar förunnat att kunna skaffa sig, eller får ha kvar på äldre dar. Cirka 75 tusen golfare lider av artros i varierande omfattning, och kanske lika många är drabbade av ålderströtthet.

Sida 3 

Kraven är djävulens gåva (!) till golfen. De är ovärdiga, de skadar golfens anseende,

och de har inte med själva spelet att göra

Förnuftiga personer i SGF insåg tidigt 2000-tal att det inte fanns skäl till krav på läkarintyg när medlem ansåg sig behöva använda åkdon för att kunna delta, och de ville ta bort kravet (kravet på körkort för bil är ett senare påhitt). Men, förnuftets röster fick inte ordet när Naturvårdsverket och länsstyrelserna vid den tiden inkluderade golfbanorna i: Krav på läkarintyg för att köra motorfordon i terrängen. När då ett lämpligt "motiv och argument" för kravet på läkarintyg "erbjöds" vidhöll nördarna i SGF tacksamt kravet, trots att golfbanorna, i den mening som avsågs, inte var

i terrängen. Kravet drabbar mest äldre golfare med akuta åkommor, som hanteras av sjuksköterskor och sjukgymnaster i vården ... inte av läkare. Ska läkarintyg då utfärdas ska vårdpersonal, plus en läkare, vårdens dyraste resurs, helt i onödan belastas en extra (!) gång. Läkare får inte utfärda läkarintyg på andras diagnoser. Att verifiera sådana, utan att göra en egen kvalificerad undersökning, är en olaglig handling som kan kosta läkarlegitimationen.   


Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten, 

men när det gäller universum då är jag inte helt säker, sa Albert Einstein

På fråga till SGF varför kraven finns var svaret: Vi värnar om naturen. Visst, det låter ansvarsfullt, men är spel för galleriet. Kraven fanns innan SGF sa sig värna om naturen. De verkliga motiven till kraven är egoism, girighet, brist på medkänsla och dålig tilltro till sina egna medlemmar. 

   År 2021 gällde kraven vid cirka 850 tusen hcp-grundande ronder/tävlingar, men inte vid de mer än 11 ​​miljoner (!) sällskapsronder som då spelades på våra golfbanor.värnade ingen om naturen, då var det okej att använda åkdon. Då fanns inga placeringar i tävlingar, och heller inga prylar på prisbord att bevaka så att de inte hamnade i "fel händer på grund av fel förutsättningar". Sällskapsronderna ska finansiera åkdonen och då får naturen stå till sidan. När egoismen och girigheten dikterar villkoren i golfen då är förnuftet borta ... och sanningen är stum.


År 2023 kostar ett läkarintyg, utfärdat av i vården anställd läkare, minst 6 tusen kronor, med kringkostnader, plus 3 hundra kronor i egen avgift. Det är mer än vad årsavgiften är (!) i många av våra golfklubbar

Ännu dyrare när det utfärdas av hyrläkare, vilket är vanligt i vården ... med märklig brist på egna anställda läkare. Är det så golfen ska bedrivas,  vården (miss)brukas och skattebetalarnas pengar användas? Nej, självklart inte. Det förvånar mig att SGF, och många av våra golfklubbar, som är mottagare av stora skattefria "sponsringar" från företag och verksamheter: alltså  från skattebetalarna, otillständigt och orättfärdigt tilllåter sig att ställa det obefogade kravet. 

   Den dräneringen av vården och välfärden ställer jag inte upp på för att jag, betalande medlem i SGF, och i en golfklubb, ska få delta i spelet även när jag akut drabbas av ohälsa, eller känner trötthet vid hög ålder. Valet att delta ska vara mitt eget och inte på vaga grunder och med luddiga motiv dikteras av SGF, golfklubbars styrelser och funktionärer. Och det ska självfallet inte belasta vården och skattebetalarna.

Sida 4

Tillåt obetingat åkdon för medlem med minst AM-körkort, och som av medicinska orsaker,

eller ålderströtthet, anser sig behöva använda åkdon för att kunna delta i spelet

Finns då åkdon tillgängliga ska först till kvarn gälla. Låt tillgång och efterfrågan styra vilka som ska kunna använda sig av dem, det ska inte godtyckligt regleras med dyra läkarintyg/Tillstånd och körkort för bil. De kraven, för att sortera ut vilka medlemmar som ska få delta i spelet, är ett ovänligt, fegt och "bekvämt" sätt att hantera frågan. Alternativt ska åkdon aldrig tillåtas (!) vid golfspel. Golfare, som av lättja vill åka när de ska delta, eller som har mer pengar än förstånd, ska hanteras och regleras med Lokal regel i golfklubbarna. 

 

Myndigheterna insåg vilka dåliga konsekvenser kravet på läkarintyg fick när det avsåg golfen, och 2012 tog länsstyrelsen Stockholm bort kravet vid allt (!) golfspel. Och övriga länsstyrelser följde snabbt efter.

Naturvårdsverket tog bort kravet 2015

Men det har alltså inte SGF och många av våra golfklubbar gjort. De tillämpar fortsatt 2023 samma illasinnade, ovärdiga, orättfärdiga och meningslösa byråkratiska påhitt ... trots att kravet inte fyller någon vettig funktion. Kravet utestänger medlemmar från att kunna använda sina

medlemskap och spelrätter så som det är tänkt, sagt och utlovat. SGF, och många av våra golfklubbar, talar med kluven tunga: de säger ett men menar ett annat. Var har löftet om att golfen erbjuder motion, friskvård och trevlig social gemenskap till alla sina medlemmar tagit vägen? Att alla är välkomna att spela golf på var och ens egna förutsättningar. 


Bokutgåvan 2011 föranleddes av en knäskada som gjorde det svårt för mig att gå

när jag skulle spela Gubbagolfen på min hemmabana Abbekås GK

Jag ville då hyra ett av klubbens åkdon, men för att få göra det krävdes läkarintyg - vilket jag vägrade (!) visa. Jag menade att klubbens ledning,

efter mitt långa medlemskap i klubben, och flitigt spelande, kände mig väl och borde lita på mitt ord, så att jag inte i onödan skulle behöva belasta vården och skattebetalarna med detta bara för att jag skulle kunna visa dem ett läkarintyg på skadan. Min vägran, och att jag öppet tog strid om kravets berättigande, rubbade cirklarna för en del medlemmar i klubben - och orsakade stort rabalder. Styrelsens, funktionäres och golfdomares hantering av min vägran blev en trist historia som gjorde mig sint, och som triggade mig till att i bokform berätta vad som hände. År 2015 gjorde jag denna version gratis tillgänglig på nätet. En version som jag sedan har kompletterat fram till nutid, vilket jag fortsätter med så länge som det tillkommer nytt i ämnet, vilket det gör. Hur min vägran att då visa läkarintyg hanterades, och resulterade i, kan du läsa om från sidan 27.

Sida 5

Trots att myndigheternas krav på läkarintyg var borta 2017 - krävde ändå styrelsen i Bedinge GK läkarintyg

när jag meddelade dem att jag hade väderkänslig artros i höft- /knälederna, och att jag ibland, betingat av kyla, blåst och regn, kunde behöva använda åkdon för att kunna delta i den veckovisa Seniorgolfen där. Jag hade inget läkarintyg, min artros diagnostiserades och hanterades av sjukgymnast på min vårdcentral ... och sjukgymnaster kan inte utfärda läkarintyg. Jag vägrade (!)  också då att belasta vården och skattebetalarna en extra (!) gång bara för att jag skulle kunna visa styrelsen i min dåvarande hemmaklubb Bedinge GK ett läkarintyg på min åkomma.

   Säsongen 2016 hade jag av den dåvarande styrelsen, som 2017 - bortsett från den då nyvalda ordföranden - var densamma, ett löfte om att jag vid behov skulle kunna använda åkdon utan att behöva visa läkarintyg. Men, det som 2016 var uttryck för den styrelsens insikt, förnuft och om-tanke om en egen medlem, och om skattebetalarnas pengar, ersattes 2017 med motsatsen av den då "nygamla" styrelsen. Mina argument mot kravet, hur de bemöttes av styrelsen i Bedinge GK, och hur utfallet av min vägran den gången blev kan du läsa om från sidan 48. 


Apropå COVID-19 som belastar vården ... och som hotar vår gemenskap

När inte sunda förnuftet har fått råda och förmått SGF och många svenska golfklubbar att ta bort det meningslösa kravet på läkarintyg/Tillstånd, så kanske de 2023 besinnar sig och inser att vården och läkarna har viktigare saker att ägna sig åt än att lägga tid och skattebetalarnas pengar på att

utfärda onödiga läkarintyg till medlemmar som vill delta i spelet även om de inte alltid obehindrat kan gå sina golfronder.


Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad, sa ekonomen Frédéric Bastiat

I golfen finns företeelser som jag har synpunkter på - och åsikter om. Som exempelvis beslutet 2018 i Högsta förvaltningsdomstolen, att anställda i företag och verksamheter, som spelar golf, årligen ska kunna få skattefria friskvårdsbidrag på upp till 5 tusen kronor av sina arbetsgivare. Skattefritt också för arbetsgivarna, alla vi skattebetalare står för notan! Är det verkligen så det ska vara ... är det så vi vill ha det?


Att golf och andra aktiviteter där man rör på sig är friskvård förnekar väl ingen 

Men, att alla enskilda skattebetalare ska vara med och betala golf och andra aktiviteter för särskilt utvalda gruppers intresse i verksamheter och företag är väl inte okej? Vi ska inte ha ojämlika, orättvisa, odemokratiska skatteförmåner i riket - där staten via Skatteverket, bakvägen återbetalar delar av våra höga skatter till personer, intressegrupper och särintressen som ropar högst och mest ... men som sannolikt behöver det minst.

 

Ska skattefria friskvårdsbidrag finnas ska de omfatta alla skattebetalande personer genom att vi

 får göra avdrag för detta i våra årliga självdeklarationer: Även vi skattebetalande (!) pensionärer

Men, friskvård är i var och ens eget intresse - och deltagande i sådana aktiviteter ska man själv bekosta. Om inget av alla utbud till friskvård som erbjuds på marknaden då ryms i den egna budgeten kan man ta promenader. Det är utmärkt friskvård ... och det är gratis.

Sida 6

Skattefria bidrag till "särskilt utvalda grupper" ska aldrig medges i en rättsstat

De belastar alla enskilda skattebetalare oavsett om de själva har rätt till, eller är kapabla till att kunna tillgodogöra sig dem. De är svåra att kolla, de inbjuder till fusk - och fusk ska aldrig accepteras eller uppmuntras. De pengar och vinster som staten då i stället kan beskatta ska användas till att förbättra allas möjligheter till friskvård och inte bara erbjudas till "öronmärkta personer och grupper". År 2021 var vi 540 tusen golfare i riket. Om då de 350 tusen "friskvårdsberättigade" använde bidraget, kostade det staten/skattebetalarna minst 500 miljoner kronor i skattebortfall! De övriga 190 tusen medlemmarnas friskvård, mest pensionärer, är det ingen mer än jag som tycks bry sig om, trots att de med sina skatter är med och betalar friskvårdsbidragen för alla de övriga. Lägg sedan till de golfrelaterade kostnader som företag och verksamheter skattefritt sponsrade golfen med, och kostnaderna för läkarintyg/Tillstånd ... då kostade golfen det året skattebetalarna miljarder (!) kronor.


Enligt uppgift i media används det skattefria friskvårdsbidraget till annat än friskvård 

Det används till att fixa naglar, klippa håret, tatueringar, fettsugning, köp av sexuella tjänster, årsavgifter, inköp av ovidkommande varor och annat. Idéerna till hur man ska "bruka" bidraget är många, men vad väntade man sig av ett så "tänjbart" bidrag? Det fuskas flitigt i riket: Får vi inte kontroll på fusket med välfärdsmedlen kommer folks vilja att bidra till välfärden att sjunka drastiskt, skrev statens utredare, professor Amir Rostami, juni 2022 i SvD. Han hävdade där att: Cirka 20 miljarder kronor årligen (!) felaktigt utbetalas i bidrag av olika slag.


Och att tillåta företag och verksamheter att skattefritt dra av ännu flera golfrelaterade

kostnader än många redan gör i sina bokföringar är heller inte försvarbart

Det är illa nog som det är har Skatteverket och våra valda politiker genom åren menat ... och det oavsett politikernas partifärger. Om något ska göras då borde, enligt TV1, uppdrag granskning, Arlaskandalen: Utrymmet för avdrag för golfrelaterade aktiviteter snarare begränsas, inte utökas. Men, efter det förslaget av ug - har golfens mäktiga påtryckare och lobbyister "kört över" beslutsfattarna. Mer om detta senare.


Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen, eller ses de mest som

nödvändiga kassakor (!) för att hålla golfklubbarna vid liv

Bortsett från att kvinnorna är en mycket viktig inkomstkälla för golfklubbarna - så tycks de inte vara välkomna i golfen. Vi kvinnor betraktas mest som kassakor i vår klubb, och vi ska närmast vara tacksamma för att vi får gå ut på banan, skrev en luttrad, deppig och uppgiven ordförande i damkommittén i en av de större svenska golfklubbarna till mig. Är det sådana erfarenheter hos golfens kvinnliga medlemmar som är orsaken till att så många av dem nu lämnar gemenskapen? Mer om denna realitet och verklighet senare i texten.

 Sida 7

Gör golfen generösare, vänligare, glädjerikare och mer njutbar genom:

 

                        Att inte dra alla golfare över en (!) kam. Dela golfen i yrkesspelare och amatörer. 


                       Att amatörerna delvis ska ha andra och enklare regler än de som som har golf som yrke och inkomstkälla. 


                       Att ta bort regeln Provisorisk boll. Den är orsak till att tempot på banorna blir lågt - och att speltiderna blir långa. 

 

                       Att Lägesförbättring och Rengöring av bollen på fairway och på foregreen alltid ska tillåtas ... när orsak påvisas.

 

                       Att Lättnad utan plikt oftare ska medges än vad som nu gäller.

 

                       Att förbudet Grunda klubban i hinder ska tas bort.

 

                       Att Luftslag och Duff, som inte sätter bollen i rörelse, inte ska räknas i resultatet.

 

                       Att kvinnornas status och villkor i golfen jämställs med männens. Större hänsyn ska tas till den fysiska skillnaden mellan 

                       män och kvinnor. Genomför SGF Vision 50/50.


                       Att hålens längd från röd tee ska vara max 70 procent av längden från gul tee. Om så inte är ska det kompenseras med                                 extra slag i slopen för kvinnorna.  

 

                      Att våra hcp ska höjas och sänkas lika mycket ner till 30 poäng, eller till den nivå man finner vara bäst.

 

                      Att golfbanorna i högre grad anpassas till de medlemmar man har i klubbarna ... och inte till de man "tror" att man har.

 

                      Att de ansvariga i SGF och i klubbarna ska sluta hetsa till att vi alltid ska sträva efter att sänka våra hcp.

 

                      Att golfbanorna ska...! Ja, fortsätt och läs så får du fler idéer till hur golfen kan göras lekfullare, glädjerikare och mer tillgänglig                            för oss amatörer. Så att golfklubbarna kan behålla sina medlemmar - och för att lättare kunna rekrytera nya.

_______________________


Den elegante golfaren på bokomslaget är ritad av Fredrik Hofwander. Född 1973 i Trelleborg, bor nu i Stockholm. Fredrik är en av nutidens mest intressanta svenska konstnärer, med många uppmärksammade utställningar i Sverige - och i världen. Utbildad vid Konstskolan Idun Lovén 1995-1997, Konsthögskolan i Malmö 1997-2002.  Klicka på boken ovan för att komma vidare i texten.