En GRATIS bok om golf av S gson Driva. LÄS DEN! 1:a sidan

 

Klicka på boken för att komma till 1:a sidan, eller välj ovan vilket textblock du vill läsa. Klicka på respektive rubrik.

 

Välkommen att GRATIS läsa denna "bok" med åsikter och synpunkter om golf och annat,

som retar en del och som roar andra - och som du också kommer att reagera på.

Här finns också förslag till segertal när du vinner golftävlingar, nya golfhistorier,

bevingade golfuttryck, aforismer, bra sagt om golf m.m. 

 

Boken gavs ut 2005 och 2011 och är slutsåld, men du kan här 2019 läsa en redigerad och delvis nyskriven version.

Golf är frihetens sport,

styrd "endast" av 34 regler, men med tusentals definitioner, förklaringar, förtydliganden och krav på hur reglerna

ska verkställas och efterlevas. Golfare har få rättigheter och många skyldigheter, men en rättighet har golfare,

och alla andra ... rätten till mina åsikter! Därför får du detta gratiserbjudande av mig. S Gson Driva

 

Golfen är till glädje, motion och välbefinnande för cirka 465 tusen "pursvenskar"

Men allt i golfen är inte bra. Antalet golfmedlemmar i Sverige minskar - och något måste göras om det inte ska sluta illa för golfen som "folksport". Här tillåter jag mig att ha åsikter och synpunkter som kanske kan bidra till att påverka utvecklingen.


Orsaken till att boken skrevs var - att jag i alla år som jag spelat golf alltid har undrat varför golfare ska behöva visa visa läkarintyg om de på grund av ohälsa vill använda golfbil eller annat åkdon när de ska spela handicapgrundande ronder/ tävlingarHar de svårt för att gå när de brutit ett ben, stukat en fot, fått en hälsporre, en ömmande liktorn, sträckt ett ledband, av hög ålder, eller ryggskott av allt bugande för överheten - då kräver Svenska Golfförbundet/ SGF att de ska belasta sjukvården och skattebetalarna för att få göra det som de årligen betalar avgifter till golfklubbarna och SGF för att kunna göra. 

   Kravet gäller även vid trivseltävlingar som Tantatouren, Gubbagolfen, Antikrundan, Käringköret, MåndagsMixen, Bockrundan, Seniorgolfen etc. Kravet är elakt, diskriminerande, medlemsfientligt - och skadar golfen som "folksport".


Tidigt 2000-tal insåg SGF att de inte hade något vettigt motiv till sitt krav på läkarintyg 

för att få använda åkdon vid golfspel, och man beslöt att ta bort kravet ur Regelboken 

Men i samma tidsperiod skärpte Naturvårdsverket och länsstyrelserna kravet på läkarintyg för att få köra med motorfordon 

i terrängenoch golfbanorna inkluderades då i det begreppet. Och av dunkla skäl, eller kanske av tacksamhet för att ett motiv till varför kravet har funnits genom åren då äntligen dök upp - ångrade sig SGF och "anammade" okritiskt myndigheternas motiv till deras beslut. Och SGF beslöt då att kravet fortsatt skulle finnas med i Regelboken - trots att golfbanorna inte är i terrängen, och att kravet där orsakade många problem - och onödiga kostnader för staten; för skattebetalarna. Kravet drabbade mest äldre medlemmar med akuta åkommor som vanligtvis inte behandlades av läkare. 

 

Myndigheterna insåg efterhand de dåliga konsekvenserna av kravet när det avsåg golfbanorna  

och 2012 tog länsstyrelsen Stockholm bort kravet, och övriga länsstyrelser har följt efter. Naturvårdsverket tog bort kravet 2015

Men det har inte SGF och en del golfklubbar gjort! De tillämpar 2019 fortsatt samma elaka och oförnuftiga krav på läkarintyg av oss medlemmar och greenfeegäster ... nu kallat Tillstånd. Ett helt meningslöst krav som inte fyller någon vettig funktion. Det är elakt och medlemsfientligt! Var har SGFs "löfte" att golfen erbjuder gemenskap, friskvård och bra motion för ALLA sina medlemmar tagit vägen; och att alla är välkomna att spela golf utifrån sina egna förutsättningar. Läs mer på sidan 53.


Kravet är illasinnat, utestängande, dyrt för samhället och skattebetalarna 

 ... och kravet har dessutom ingenting med själva golfspelet att göra

År 2019 kostar ett läkarintyg patienten minst 300 kronor i avgift, och staten/ skattebetalarna ytterligare 3 900 kronor, om intyget utfärdas av en i vården anställd läkare. Ännu dyrare om det utfärdas av "stafettläkare"vilket är mycket vanligt i vården, med märklig brist på egna anställda läkare. Det totala priset för ett "enkelt" läkarintyg är minst 4 200 kronor!

   Det är så SGF och en del golfklubbars styrelser menar att skattemedlen och den ansträngda sjukvården i landet ska användas. Men den dräneringen och det missbruket av vår gemensamma välfärd ställer jag inte upp på bara för att jag ska få delta i spelet även när jag drabbats av ohälsa, eller hög ålder. Det valet ska vara mitt och inte SGFs och klubbarnas! Mer på sidan 12. 

 

SGF försvarar sitt krav på Tillstånd, krav på läkarintyg, med att man

"värnar om naturen", men det är bara ett spel för galleriet

Det låter bra och samhällstillvänt, men det verkliga motivet till kravet är annat än omtanke om naturen. Kravet är ett feltänk och gäller vid handicapgrundande ronder/ tävlingar, men inte vid alla de tiotusentals sällskapsronder som dagligen spelas på våra golfbanor! Då bryr sig ingen om naturen, då är det fritt fram att använda golfbilar och andra åkdon.

  Vid sällskapsronder finns inga tävlingspriser att bevaka så att de inte hamnar i "orätta" händer på grund av inbillat felaktiga förutsättningar. Sällskapsronderna ska finansiera åkdonen och då får naturen stå till sidan. Det är det som är dubbelmoral.

_________________________


Läs hur min vägran att acceptera kravet på läkarintyg hanterades av funktionärer,

golfdomare, av styrelsen i Abbekås GK och av styrelsen i Bedinge GK 

Deras hantering av kravet blev uppslitande historier som gjorde mig sint över sakernas tillstånd - och som triggat mig till att så här i "bokform" berätta vad som hände.

   År 2010 fick jag en ledbandsskada i ett knä som gjorde att jag inte kunde gå när jag ville delta i den veckovisa Gubbagolfen i Abbekås GK. Jag bokade golfbil och det krävdes då att jag skulle visa läkarintyg - vilket jag vägrade! När jag då inte ville belasta sjukvården och skattebetalarna med detta blev det uppståndelse och stor dramatik under några månader.

   Det uppstod efterhand behov av att korrekt berätta vad som orsakade dramatiken  - och jag gav 2011 ut en ny upplaga av boken där jag beskrev hur min vägran att acceptera kravet hanterades av styrelsen, golfdomare och av funktionärer i klubben. Mina argument mot kravet, hur de bemöttes - och hur utfallet av min vägran blev kan du läsa om från sidan 26.

   Utgåvan 2011 har jag sedan regelbundet redigerat fram till nutid. Det har med åren hänt saker i golfen som jag har åsikter om. Som exempelvis SGFs "krav" på staten - att anställda årligen ska kunna få ett skattefritt friskvårdsbidrag av sina arbetsgivare för att spela golf. Skattefritt även för arbetsgivaren; skattebetalarna står för notan! Mer om detta längre ner på denna sida.


Och hur min klubb Bedinge GKs styrelse 2017, trots att kravet på läkarintyg då var borttaget, 

krävde läkarintyg av mig när jag informerade dem om att jag hade artros/ reumatisk värk, och att jag ibland, betingat av kyla, väta och vind kunde behöva använda åkdon för att kunna delta i den veckovisa Seniorgolfen. Min artros konstaterades och behandlades av sjukgymnasterna på min vårdcentral, och de kunde inte utfärda läkarintyg. Jag vägrade då att ytterligare en gång belasta sjukvården och skattebetalarna med detta ärende bara för att jag skulle kunna visa styrelsen ett läkarintyg på min åkomma. Och vad den vägran resulterade i kan du läsa om på sidan 53.

__________________________

 

Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad, sa Bastiat

Apropå SGFs krav på friskvårdsbidrag: Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat - att Skatteverket från 2018 ska medge att anställda som spelar golf ska kunna få skattefritt friskvårdsbidrag med upp till 5 tusen kronor per år från sina arbetsgivare! Skattefritt också för arbetsgivaren! Staten, det vill säga vi skattebetalare, står för notan! Är det verkligen så vi vill ha det ?


Att golf, liksom alla aktiviteter där man rör på sig, är friskvård är det väl ingen som förnekar

Men att staten/skattebetalarna ska bekosta golf och andra "friskvårdande aktiviteter" för särskilt utvalda i verksamheter och företag är väl inte okej? Vi ska inte ha ojämlika, orättvisa och odemokratiska skatteförmåner där Skatteverket "bakvägen" återbetalar delar av våra höga skatter till de intressegrupper och särintressen som skriker högst och mest.

 

Ska skattefria avdrag för friskvård medges då ska det omfatta ALLA oss skattebetalare 

genom att vi får göra avdrag för detta i våra självdeklarationer ... även vi pensionärer

Men friskvård är i vårt eget intresse och deltagande i sådana aktiviteter ska var och en själv bekosta. Om då inget av alla de "friskvårdsutbud" som finns att tillgå passar kassan - kan man ta promenader; det är utmärkt friskvård ... och det är gratis! 

 

Skattefria förmåner för "särskilt utvalda" ska aldrig medges av staten/ Skatteverket

Sådana orättfärdiga förmåner betalas med obeskattade pengar i företag och verksamheter. Förmåner är svåra att kontrollera och de inbjuder till fusk, och fusk ska inte uppmuntras av staten. Och pengar och vinster som staten då i stället kan beskatta ska i demokratisk ordning användas till att förbättra allas möjligheter till att kunna ägna sig åt friskvård och inte bara erbjudas till särskilt privilegierade och utvalda. Mer i detta ämne på sidan 19.


Att tillåta företag och verksamheter att skattefritt dra av ännu flera golfrelaterade

kostnader än många redan gör i sina bokföringar är heller inte försvarbart

Det är illa nog som det är har Skatteverket och riksdagspolitikerna genom åren menat - och detta oavsett politikernas partifärg. 

   Om något ska göras i sammanhanget då borde enligt TV1/Uppdrag granskning: Utrymmet för avdrag för golfrelaterade aktiviteter snarare begränsas i företag och verksamheter - inte utökas. Men efter att det förslaget framfördes av Uppdrag granskning har golfens mäktiga påtryckare och lobbyister "kört över" beslutsfattarna.

_________________________


Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen,  

och varifrån ska de slå ut sina bollar när de fyllt 75 år 

Nej, bortsett från att kvinnorna är en mycket viktig inkomstkälla för golfklubbarna så tycks de inte vara välkomna i golfen!

Vi kvinnor betraktas mest som kassakor i klubbarna - och vi ska närmast vara tacksamma för att vi får gå ut på banan, skrev en luttrad, deppad och uppgiven ordförande i en damkommitté till mig. Är det sådana "erfarenheter" hos golfens kvinnliga medlemmar som är orsaken till att så många av dem nu lämnar gemenskapen? Mer om denna realitet på sidan 64.

________________________


I boken finns idéer om hur golfen kan göras mera njutbar för merparten av oss utövare

 

 • Att amatörgolfarna ska delas upp i idrott och motion; (golf)idrottare och golfmotionärer

 

 • Att golfmotionärer delvis ska ha andra regler än de som betraktar sig som idrottare, och de som har golf som yrke och inkomstkälla. Som exempelvis:  

 

 • Att ta bort regeln Provisorisk boll. Den regeln är den stora orsaken till att speltiderna blir långa 

 

 • Att lägesförbättring och rengöring av bollen på fairway och foregreen alltid ska tillåtas -  om orsak finns

 

 • Att lättnad utan plikt ska medges i större omfattning än vad som nu gäller

 

 • Att förbud att grunda klubban i hinder ska tas bort

 

 • Att "luftslag" som inte sätter bollen i rörelse inte ska räknas i scoren/ resultatet

 

 • Att respekten för kvinnorna, deras status, förutsättningar och villkor i golfen måste jämställas med männens

 

 • Att golfhålens längd från röd tee ska anpassas till att vara som mest 70 procent av längden från gul tee 

 

 • Att handicapet ska höjas och sänkas lika mycket ner till 26 poäng - eller till den gräns som fungerar bäst

 

 • Att golfbanorna anpassas till de medlemmar man har i klubbarna - och inte till de som man tror att man har 

 

 •  Att man ska sluta med att hetsa oss golfmotionärer till att vi alltid ska sträva efter att sänka våra handicap

 

 • Att golfbanorna ska ...! Ja, läs boken så får du fler idéer till hur jag tycker att golfen kan göras roligare

_________________________


Golfens verklighet och vardag behöver diskuteras. Ta del av debatten - säg vad DU tycker!

Sprid webbadressen   www.gsonbok.se   till andra som du tror kan vara intresserade av innehållet.  

 

Du får gratis använda och citera texter ur boken, och fåfäng som jag är blir jag blir glad om du då anger källan.