Ta bort kravet på läkarintyg för att få använda golfbil. Sida 28-44

Klicka på rubrikerna ovan för att komma till önskat textblock.

Vid läsning i mobil, och i vissa läsplattor, klicka då på strecksymbolen som visas högst upp till höger om rubriken.


Vill du läsa boken sida för sida som en vanlig bok, öppna länken:

https://www.paperturn-view.com/sv/driva/bldderbok-originalet-pdf-variant-4-8-22?pid=MjY263455

Annars kan du läsa texten i detta avsnitt i sin helhet nedan.

Missa inte 1:a sidan (!) Klicka på rubriken högst upp: En GRATIS bok om golf ...

_______________________

Sida 28 

Om verkligheten inte stämmer med kartan ... då är det kartan som gäller 

Ordföranden X:s oförnuft påminde om när Åsa-Nisse och manskap i Knohults hemvärn övade ålning medelst hasning i terrängen på Ränneslätt i Eksjö. Efter en stunds hasning reste sig Åsa-Nisse upp i stram givakt och med hög röst och på vackraste småländska ropade till kompanichefen,

lanthandlaren i Knohult, furiren Sven Sjökvist: Högt ärade herr fältmarskalken Sjökvisten. Korpral Åsa-Nesse i Knohults Gardeskompani anhåller ödmjukt o vördsamt om att härstädes få rapportera ... att kaartan som vi ålande hasar oss fram etter stämmer inte me vaarkligheten.       Varvid Sjökvisten gick upp på tå, med sträckta vrister och hög svansföring, ropade skrikandes som man plägar göra i det militära: För bööveln korpraal Åsa-Nesse, de ska han veta, att i enlighet med de militära reglementet ä de sau - att om vaarkligheten inte stämmer me kaartan ... dau ä de kaartan som gäller!

  För fältmarskalk X, förlåt, ordföranden X i Abbekås GK:s tävlings- /regelkommitté, tillika klubbens officielle golfdomare, fanns inte utrymme för vare sig förnuft eller vaarkligheten. Hos X gällde "kravkartan" och inget annat.


När ansvariga knäppgökar gör något som de borde skämmas för hävdar de ofta att det är deras plikt

Knäppgökar står oftast på sig och vissa oförmågor hos dem går inte att informera bort, så vad göra? Att kämpa mot väderkvarnar är utsiktslöst,

sa Don Quijote. Rätten att få vara knäppgök skyddas i Sveriges grundlag, och är en del av de mänskliga rättigheterna. Problemet med knäppgökar är ofta att de söker sig till positioner där de inte borde förekomma, ty sådana figurer ställer förr eller senare till problem för sin omgivning.


Där makten anser sig ha rätt har rätten ingen makt

Den "pliktskyldige" knäppgöken X krävde att jag skulle belasta vården för att skaffa ett läkarintyg så att han kunde medge att jag fick använda golfbil eller annat åkdon när jag ville bruka den spelrätt som jag hade "investerat" i. Belasta den vård som hade andra problem att lösa än att lägga tid och resurser på att utfärda läkarintyg för en i övrigt frisk golfare som behövde använda åkdon när ett knä inte fungerade som det borde. 

   Makt är svårt att hantera på ett "fair", ansvarsfullt och omdömesgillt sätt. Makt korrumperar alltid, och makt grumlar lätt även de klaraste ögon. Dessvärre ligger makten dessutom ofta i händerna på fel personer. I Abbekås GK låg den makten i händerna på X.

Sida 29

Vi längre levande (!?) och förment friska golfare ska inte belasta den ansträngda vården på felaktiga grunder

Och inte i onödan. X litade inte på att jag själv visste bäst om jag kunde gå eller inte. Jag skulle alltså vara mera trovärdigt sjuk om jag förevisade ett läkarintyg. Som han krävde av mig av skäl som han uppenbarligen inte till fullo kände till, men som han inbillade sig fanns, och som han kände sig "pliktig" att till varje pris bevaka. Han inbillade sig uppenbarligen att jag ljög om min skada, och han beskyllde mig senare för att fuska.

    Funktionärer tillerkänner sig själva ibland större betydelse och större makt än de har. När de då utgår från något som är fel blir sedan allting som följer av detta fel, vilket det också blev. X ansåg, som han senare skrev till mig, att han med sitt krav skulle: Säkra rättvist spel. Att han därmed skyddade övriga spelare från mig, som i hans ögon var en rufflare och fuskare ute för att tillskansa mig fördelar på andras bekostnad. Ute för att avsiktligt och otillbörligt plundra prisbordet. Men detta med att säkra rättvist spel är hans eget påhitt. Regelboken finns inget stöd för det påståendet eller för den tolkningen av kravet på läkarintyg. Men det är kanske så kravet ändå ska tolkas? Han torde ha bibringats uppfattningen från något håll. Han var ju licensierad golfdomare och borde känna till de verkliga motiven till varför regler och krav finns i golfen. 


Förnuftigt utövad makt syns inte och märks inte ... men det gör maktmissbruk 

Tänk vad fel det då kan bli när makten är i händerna på personer som inte behärskar den sak som de har makten över. Då är det stor risk för

maktmissbruk för att dölja bristerna. Beskedet innebar att jag inte fick delta i de båda veckovisa Gubbagolfen, och inte heller delta i klubbens Golfvecka i juli. Att spela var viktig för min vacklande hälsa och för min motion även om jag då tillfälligt behövde använda ett åkdon.

   Jag frågade mig hur felinformerad och oförnuftig får en ordförande i en tävlings- och regelkommitté vara utan att plikta för det. Men jag är inte förvånad - ty enligt Voltaire så är: Vanligt sunt förnuft hos vanligt folk inte särskilt vanligt.

 

Jag är inte dum mot mig själv, så jag ringde min vårdcentral och frågade: Kan jag snabbt komma till

en läkare för att få ett läkarintyg så att jag kan delta i golfveckans tävlingar i Abbekås golfklubb

Birna och jag hade ställt in oss på en vecka med deltagande i olika tävlingar och annan gemenskap i klubben, men av detta skulle inget bli ... om ordföranden X fick bestämma. Om du vill gå före i kön ska du komma hit och peka ut dem som du i så fall ska gå före, sa sjuksköterskan

tidbokningen när hon insåg mitt ärende. Men om du inte vill göra det så är du på grund av stor belastning här, semestrar, läkarbrist och kronisk underbemanning, välkommen hit på torsdag om fyra veckor klockan 10:45. Men eftersom ditt fall inte är akut har det låg prioritet och kan därför flyttas i tid för att ge plats för andra mera angelägna fall. Hennes besked: Om fyra veckor innebar i bästa fall i mitten av augusti. Då var Golfveckan över sedan länge, och då var jag kanske frisk, därför beställde jag ingen tid. Men jag framhärdade ändå i min önskan om att få spela.

 

När det kulle regna manna från himlen under hela Abbekås Golfvecka ... då fick jag ingen sked

Jag brukar delta i golftävlingar, men när det nu skulle regna manna en hel vecka då skulle jag inte få vara med. Sköterskans undran inför detta krav: Från en aktivitet som hävdar att den bidrar till bättre hälsa i landet, som hon sa var uppenbar. Att golfare, för att få spela den golf som ni betalar för, av sådana orsaker skickas till oss i vården har jag svårt att förstå. Vi har fullt upp med att  försöka leva upp till vårdgarantier och åtaganden mot de allvarligt sjuka människorna som sitter här i väntrummet, sa hon en aning irriterat. Hårt pressad av överbelastning, och kronisk underbemanning. Hennes sarkasmer och reservationer tycktes mig i det läget vara ytterst befogade, så med skammens rodnad blossande på kinderna lade jag på luren och ställde in mig på att inte få vara med i Golfveckan. Medmänniskorna i hennes väntrum, med desperata behov av att komma till en läkare för att få vård, skulle jag inte tränga undan bara för att jag skulle få ett läkarintyg så att jag skulle få använda åkdon när jag ville spela golf - den saken var klar. Och jag sov gott den natten ... med samvetet som huvudkudde.

Sida 30

Då föll X för det inre trycket, och han straffade mig innan jag hann begå det brott som jag straffades för

Min uttalade protest mot kravet och mot hans tolkning av kravet gick hans ära för när, och då kunde han inte hålla emot längre. Han föll för det inre trycket och började ladda upp för de otrevligheter som senare skulle brisera med full kraft och inför öppen ridå. När hans argument inte längre räckte till återstod bara maktmissbruk. Nu skulle det statueras (!) exempel. Nu skulle den verkställande makten i Abbekås GK praktiseras. Nu skulle det markeras och visas vem som hade bestämmanderätten över medlemmars rätt till att spela golf i vår gemensamt ägda golfklubb.

   Ordföranden X gick upp på tå, som Sjökvisten gjorde på Ränneslätt och började med att diskvalificera mig från att delta åkande i golfbil i veckans Gubbagolfen - som vi skulle lotta spelordningen i. Han stegade fram till mig med sträckta vrister och hög svansföring, pekande med hela handen och skrek så att alla närvarande hörde: Du är diskvalificerad från tävlingen. Han fortsatte marschen fram till senioren som höll i lottningen och röt upphetsat: Stig är diskvalificerad från tävlingen eftersom han inte kan visa läkarintyg för att få använda golfbil när han spelar. Senioren som lottade godtog detta övergrepp utan en blinkning, men det gjorde inte OB-kommitténs ordförande Bengt Nordström.

 

Jag straffades alltså innan brottet begicks

Den förtroendevalde ordföranden, licensierade golfdomaren X begick därmed ett grovt övertramp. En oförrätt och en kränkning av mig medlem som inte gjorde något annat än försökte spela den golf som jag, fullt betalande medlem, trodde mig var berättigad till att få göra efter att jag i laga tid hade betalat årsavgiften. Det var en offentlig trakassering och en förolämpning av mig som gjorde ont. X straffade mig innan jag hade begått brottet som han straffade mig för. Det gör man inte ens i de mest hårdföra diktaturerna, men det gjordes i Abbekås GK.


Det är genialt, det kallas Preventiv bestraffning, man straffar i förväg för att hindra att brott ska begås

Det är väl det som menas med rättssäkerhet, för då missar maktens utövare inget. Då har de både hängslen och livrem och kan straffa även om det inte finns något att straffa för. Men det är en gyllene sits för tyrannerna, maktmissbrukarna och översittarna i vår golfvärld som vi aldrig ska tillåta dem att få sätta sig i. Det vore en skänk från ovan för maktfullkomliga individer om ett sådant förfaringssätt skulle accepteras och tillåtas. Preventiv bestraffning är rättsvidrigt i alla civiliserade sammanhang, och det borde det också ha varit i Abbekås GK. Tagelskjortan kändes trång, den skavde och kliade förfärligt. Jag var skadskjuten, djupt sårad, ledsen och förtvivlad och jag sov dåligt den natten, och många följande nätter.


Vad göra när klubbens makthavare uppträdde så potent, myndigt och maktfullkomligt

Jag kände mig tillintetgjord av övergreppet. Jag som kommit dit för att spela golf och inte för att bli "misshandlad". Men motionen var den gången viktigare för mig än tävlandet, så jag bestämde mig för att delta utom tävlan. När OB-kommitténs ordförande, Bengt Nordström, senare fick höra vad som hade hänt blev han sint. Och när andra medlemmar i klubben blev varse vad som hade hänt fegt hukade i bunkrarna - då såg han till att beslutet om diskvalificeringen revs upp: Och det beslutet ska gälla så länge som jag är ordförande i oldboyskommittén i Abbekås golfklubb, som han uttryckte det. Och det löftet stod han fast vid under hela processen. Oberättigad och felaktig maktutövning av klubbfunktionärer och Preventiv bestraffning godtogs inte av den rakryggade hedersmannen, men det godtogs av styrelsen i Abbekås GK. Mer om detta längre fram.

Sida 31

 Ordföranden X straffade sedan av någon anledning även min fru Birna

När X kom till insikt om Bengt Nordströms upphävande av "diskningen" av mig i veckans Gubbagolfen då brast det igen för honom. Han stegade ännu en gång högt på tå med sträckta vrister och hög svansföring fram till mig och Birna när vi på fredagen i samma vecka satt i restaurangen och åt och skrek med hög och myndig stämma - så att alla närvarande hörde: Ni får inte vara med i golfveckans tävlingar. Era anmälningar är strukna och ni är borttagna från lottningarna till tävlingarna. Det blev tvärtyst i lokalen. Det var magstarkt av den höge potentaten i klubben att tränga sig på oss och förstöra vår aptit och störa vår matro på det sättet som han gjorde. Han kunde väl ha väntat till efterrätten; det är ju då man brukar hålla talen.

 

Birna var oskyldig, men hon straffades ändå på ett orättfärdigt och förolämpande sätt av X  

Han fråntog på stående fot och inför öppen ridå - helt regelvidrigt och utan en blinkning både henne och mig rätten till att få spela. Att han gjorde det inför många vittnen ska han ha kredit för, ty då kunde han efteråt inte förneka det han gjorde. Maktens företrädare i klubben hade visat sitt rätta ansikte och vi kunde konstatera att något tävlande under Golfveckan skulle det inte bli. Inte för mig och märkligt nog heller inte för Birna. 

   Att hon inte fick spela var en konsekvens av den dåliga kvinnosyn som rådde i klubben, och som den förtroendevalde funktionären golfdomaren X stod bakom och agerade efter. Han försökte då: Slå två flugor på smällen, som komikern Roffe Bengtsson sa i en TV-sketch. Är man gift med en person som försöker hävda en uppenbar rätt då ska det kosta - kanske X tyckte.

   I ett försök att rättfärdiga sitt felaktiga agerande skuldbelade han mig sedan med en lögn. När vi kvarstod i vår önskan att delta i Golfveckan, och kom till start till den första tävlingen, som vi av klubbens styrelse ändå fick starttider i, kom X på samma högdragna sätt som tidigare fram till oss och sa med hög och myndig stämma: Du har i mejl meddelat mig - att ni båda, utan att visa läkarintyg, ska använda golfbil på tävlingarna under golfveckan. Därför strök jag er från startlistorna och från lottningarna till tävlingarna.

 

Ordföranden X försökte alltså få det till att vi själva var skuld till varför han strök oss

från anmälningslistorna och varför han tog bort oss från lottningarna

Både solen och anständigheten lyste den dagen med sin frånvaro när felet han begått skulle förklaras. Påstående var en lögn. Birna och jag spelar inte i samma klass och Birna hade inte tänkt åka golfbil. När jag protesterade mot hans påstående lovade han att visa det mejl som han påstod att jag skulle ha sänt till honom, men det mejlet har ingen sett röken av. Inte ens Telia - som alltid är snabba med att debitera om det finns minsta anledning till det. Det påstådda mejlet fanns bara i hans fantasi. Men X:s syfte med att så tvivel om min heder den var uppnådd.

   Men också denna gång kränkte han oss båda inför en skara medlemmar, så inte heller detta huvudlösa påhopp kunde han efteråt förneka. Jag har hört att han också har påstått att jag skulle ha sagt att Birna av någon anledning skulle gå caddie för mig. Men det var befängt, hon skulle själv spela. Det var också en lögn som han efteråt försökte "kleta på oss" i försök att rättfärdiga sitt tokiga och huvudlösa beteende mot oss.

Sida 32

Vid ett annat tillfälle fråntogs jag, på felaktiga grunder, en pallplats av ordföranden X och tävlingsledaren Y 

Något år innan detta hände deltog jag i en klubbtävling - och fick ont i en hälsena som gjorde att jag inte kunde gå. För att fullfölja tävlingen hyrde jag golfbil efter 9 hål. Jag kom på prispallen men "diskades" av X och Y - som båda inte kunde. Regelboken: Regel 6.1.4, anmärkning 4, som tillät användning av åkdon vid: Uppkommen skada under tävlings gång. Och att: Tävlingsledningen äger rätt att fatta eget beslut i ärendet.

   Jag blev då undrande över "diskningen" och vädjade till deras förnuft, men det var meningslöst. Det finns ett krav som förbjuder att man, utan att man visar läkarintyg, använder golfbil på tävling, var svaret. Jag protesterade, men fann mig i ödet i tron att de hade rätt. Men i eftertankens kranka blekhet har jag förstått att det var brist på förnuft och dålig insikt i vad som gällde som framkallade den tvärsäkra tonen hos dem båda.

   Prylen jag missade betydde inget eftersom mitt hus är fullt med vunna prylar, men frånvaron av sunt förnuft och god vilja hos X och hans trogne vapendragare tävlingsledaren Y hade jag ingen förståelse för. Om jag då i stället hade brutit tävlingen hade det ställt till större problem än bilen löste eftersom vi var en 2-boll. Hade herrarna X och Y varit förnuftiga och mer insatta i vad som fanns i regelbokens örtagård då hade de kunnat den regeln - och då hade jag inte blivit "diskad". Regeln medger att funktionärer kan och ska använda sunt förnuft för att lösa problem som uppstår, men det förutsätter förstås att de som har makten också har ett sunt förnuft. Fattas det då hjälper inga goda avsikter i reglerna.

   Men för att skaffa sig makt i golfen krävs inte sunt förnuft. Makt i golfen får man ibland på helt andra meriter!? Mitt uppror då mot X och Y och mot deras sätt att hantera problemet var säkert roten till det onda som sedan skulle följa 2011.

 

Lagar, regler och krav som de berörda inte inser och förstår förnuftet i är det ingen mening med

Var fanns rättvisan och det sunda förnuftet i golfen undrade jag den här gången också när sådana här tokiga regler och krav skapas och tillåts att få råda utan att alla golfare protesterar mot galenskapen. Det är sådana tolkningar av regler och krav, eller brist på vettiga tolkningar som gör mig upprörd och sint och som ibland får mig att överväga om jag ska fortsätta med golfen eller inte. Men jag gillar golfen trots att jag är kritisk till en del företeelser i den, så jag blir kvar. Det är bara genom att vara med i gemenskapen som man möjligen kan påverka den.

   Varför kan inte ledare och funktionärer i klubbarna lita på att golfare i allmänhet inte är tjuvar ute för att plundra prisborden. Eller för att alltid snylta till sig några resultatfördelar i konkurrensen med andra. Att vi då orättfärdigt ska lägga beslag på priser som i de flesta fall kostar mycket mindre än hyran av åkdon. Kan de inte tro och lita på att flertalet golfare är ute för att få motion och gemenskap och inte för att bedriva simpelt röveri. Detta är en horribel inställning och en snedvriden syn på medmänniskor och på sina medlemmar som inte borde få förekomma i golfen.

Sida 33

Obligatoriskt krav på läkarintyg är numera borttaget, skrev SGF Klubbservice 2005

Problemet med kravet för att jag skulle få spela under Golfveckan hade kunnat lösas på ett enkelt sätt och utan det rabalder som följde. Sunt

förnuft tillåts när det gäller hur kravet på läkarintyg för att få använda åkdon när man spelar golf ska tillämpas. SGF Klubbservice säger i samma information: Ansvarig personal bör ges bemyndigande att avgöra till vem uthyrning ska ske. Om golfdomaren/ ordföranden X inte kände till detta kunde han använt sig av beskedet från samma källa som säger: Denna skrivning möjliggör för äldre spelare att använda golfbil utan krav på uppvisande av särskilt läkarintyg. Men detta ville X heller inte kännas vid. Han var dåligt påläst, eller så förstod han inte budskapet i texten, men det var i så fall lika illa. Och i brist på kunskap skapade han egna regler som han försökte applicera på mig. Jag tyckte att han var oförnuftig, men mina argument hade ingen effekt. Han hade ju sin självpåtagna plikt att beakta och egna regler och krav att bevaka att de följdes.

 

Detta med: Äldre spelare, kunde ha varit Gefundenes Fressen för ordföranden X

Om inget annat hade kunnat löst problemet kunde alltså äldre spelare varit mumma för honom. Då hade problemet inte längre varit ett problem. Då hade det hela löst sig på ett förnuftigt och odramatiskt sätt. För visst kunde jag hänföras till kategorin äldre spelare. Jag var 70 år och då betraktas man som äldre. I arbetslivet betraktas man som äldre redan vid 40 år, men det gör man som tur är inte inom golfen. Själv anser jag mig som äldre, och jag har pension - vilket man får på äldre dar. För att nå enkla lösningar på problem krävs ett visst mått av klokskap, men den lyste med sin frånvaro hos X. Och den klokskapen var dessvärre också frånvarande hos styrelsen i Abbekås GK i juni 2011.


Hur gick det, blev det något spel för oss under Abbekås Golfvecka 

Jo det blev det trots allt. Jag hänsköt problemet till klubbens styrelse att avgöra vad som gällde, och efter några märkliga turer utfärdade de en luddig dispens som gav mig rätt att få delta i Golfveckan åkande golfbil - utan att behöva visa läkarintyg. Birna skulle få göra det som hon alltid gör när hon spelar golf, hon skulle få gå. Men på grund av bristande sömn, mental utmattning betingad av denna tokdumma strid och X:s felaktiga påstående om att jag skulle ha sänt honom ett mejl i ärendet - avstod vi från tävlingen på måndagen i Golfveckan. Men i övrigt var vi med som planerat ... trots att vi aldrig fick tillbaka rätten till att få spela. Den rätt som ordföranden, golfdomaren X brutalt fråntog oss den "svarta" fredagen i klubbrestaurangen. Våra resultat i tävlingarna blev dåliga. Vi kände oss ovälkomna i kretsen och i tävlingarna, spelglädjen var borta. Sådana onödiga bråk tar hårt på psyket, och psyket måste vara någorlunda intakt om man ska lyckas i golf.

   Men resultatet av striden blev dåligt för alla inblandade. Det offrades flitigt på meningslöshetens altare under de här dagarna - och mest offrade Birna och jag, för vi skulle ju inte fått vara med och spela under Golfveckan ... var det väl tänkt. Men när stillheten så småningom lägrade sig över sydkusten och över Abbekås golfklubb då fanns där bara förlorare bland oss som deltog i striden. Och som den här frågan sedan hanterades av klubbens styrelse vågar jag påstå att övriga medlemmar i Abbekås GK också kunde räknas till förlorarna.

Sida 34

SGF var förlorare, som inte hade någon vettig förklaring till varför det finns krav på läkarintyg när någon

 av medicinsk orsak ville hyra klubbens åkdon för att kunna delta i handicapgrundande ronder/tävlingar

De tycktes mig dessutom, precis som X, blanda äpplen med päron. De kunde inte lämna något uttömmande svar på frågan!? Men jag kan ha viss förståelse för SGF:s ovilja. De ska nog akta sig för att hamna i Naturvårdsverket:s revir och laglabyrinter för då är det lätt att de går vilse - och att de då riskerar att trampa ett antal byråkrater på tårna. Men SGF ska ändå med näbbar och klor försvara sina egna medlemmars intressen.

 

Ju äldre ett missförhållande i tillvaron är desto mera tycks det värderas, åtminstone i SGF

och i en del av våra svenska golfklubbar. Att behöva ange ett skäl eller ett motiv för en regel eller ett krav som är tveksamt - är att resa tvivel om dess berättigande - kanske de tyckte. Det må de gärna tycka om de känner behov för det, men min åsikt är att man inte underdånigt ska böja sig för dumheter bara för att de är ålderstigna. Regler och krav som inte förnuftigt kan motiveras har inget berättigande. Sådana är kontraproduktiva, och de orsakar onödiga problem i golfklubbarna. Och de orsakar problem för medlemmar och gäster som någon gång på grund av sjukdom eller av ålderströtthet kan behöva använda åkdon när de vill delta i tävling och hcp-grundande golfronder. 

   Regler och krav som orättfärdigt begränsar medlemmars möjligheter till att spela golf när vi vill ska inte finnas. Det torde ligga i SGF:s och klubbarnas intresse att få ut så många som möjligt av oss medlemmar i spel - och att inte på ett så här tveksamt sätt förhindra vårt deltagande. Men ibland undrar jag om vi medlemmar bara är till som "kassakor" för klubbarna och att vi i övrigt mest är till besvär. 


Man ska visa aktning för lagar och regler ... när de är aktning värda, sa August Strindberg

Klubbens styrelse var förlorare som inte ville kännas vid skrivelsen från SGF Klubbservice, och de anmärkningar och undantag som medges i Regelboken och som jag refererade till. När kravet på läkarintyg ställdes på sin spets inför Golfveckan försökte styrelsen sig på konsten att sätta sig på två stolar samtidigt, vilket inte ens magikern Joe Labero kan. De utfärdade en luddig dispens som dessvärre diskriminerar golfare som av praktiska skäl inte kan eller inte vill visa läkarintyg när de vill använda åkdon. Dispensen, som den var skriven, löste det akuta problemet för mig under Golfveckan, men den bäddade för andra problem i stället. Och att styrelsen sedan ställde sig bakom X och backade upp hans beteende mot oss båda med att uttala sitt förtroende för honom det måste väl ändå betraktas som en förlust för alla medlemmarna i Abbekås golfklubb.

Sida 35

Konsten att i dag tänka annorlunda än i går skiljer den vise från den envise, sa John Steinbeck

Att med medlemmarnas bästa för ögonen besluta om att omtolka kravet på läkarintyg i vår klubb låg inte för styrelsen den gången det begavs sig. Att ersätta ett dåligt krav med ett annat dåligt krav är bara dumt. Men de visste nog inte vad Steinbeck skrev. Hade de vetat det då hade de gjort som självständiga och förnuftigt styrda golfklubbar i landet har gjort; tagit bort kravet helt och hållet. Eller att de hade rekommenderat sina funktionärer att tillämpa sunt förnuft de gånger när frågan ställs på sin spets. Den möjligheten begagnar sig de klubbar av som vill och vågar ta förnuftiga beslut i sina egna medlemmars intresse - utan att underdånigt och räddhågat snegla på SGF, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

   Hade styrelsen i Abbekås GK vågat ta ett sådant beslut hade detta triviala problem varit ur världen för all framtid i klubben. Men som kravet tolkades av domaren/ ordföranden X i tävlings- och regelkommittén och av klubbstyrelsen så var det helt galet. Och den tolkningen har nu blivit till en förbannelse för många och till ett onödigt och självförvållat sänke för Abbekås GK - som nu hotar att dra ner allt i djupet. 


Men det var viktigare för styrelsen att underkasta sig direktiven från överheten, och att blint följa Regelboken

utan att till fullo inse vad som där sägs. Detta i stället för att visa självständighet, sunt förnuft och att värna om sina egna medlemmars väl och ve. Underlåtandet av styrelsen att agera mot ordföranden X drabbar också indirekt andra medlemmar i klubben som i framtiden kan tänkas gå på tvärs mot rådande förhållanden i klubben. Styrelsen meddelade mig skriftligt: De personer som jobbar i klubben, och har förtroendeuppdrag som denna fråga omfattar … HAR STYRELSENS FÖRTROENDE. Och med det uttalandet kränkte styrelsen både mig och Birna.

 

Styrelsen ställde sig alltså bakom X:s ohyfsade beteende mot oss båda

Det var nu fritt fram för ordföranden X att tolka regler och krav baserade på hans egna värderingar, och att han fortsatt kan kränka medlemmar utan att det kan få några följder. Styrelsen stod enhälligt bakom honom och stödde okritiskt hans beteende. Styrelsens agerande och uttalande var uppseendeväckande och det främjade inte klubbens och heller inte medlemmarnas vitala intressen.

   Det var uppenbart att styrelsen ville hämnas på min uppstudsighet genom detta agerande. Det kunde jag ta, men att det också gick ut över totalt oskyldiga Birna kunde jag inte acceptera. Hur ska nu sponsorer, långivare och andra i framtiden förhålla sig till klubbens medlemssyn nu när medlemmar som ska vara med och betala tillbaka lån, och som förväntas ska gynna sponsorerna, tillåts att behandlas på det sätt som vi båda blev behandlade på. Det beteendet mot medlemmar skapar inget förtroende för Abbekås GK, för styrelsen eller tilltro till klubbens framtid. Beteendet rekryterar inga nya medlemmar till klubben och heller inte till golfen i stort.

Sida 36

Får en styrelse på detta oansvariga sätt äventyra (!) en medlemsägd golfklubbs överlevnad 

Det skulle vara förödande för vilken annan klubb eller organisation som helst att torgföra en sådan här syn på relationerna till sina medlemmar. Och för en klubb som kämpar för sin ekonomiska överlevnad är det en verklig katastrof. Abbekås GK hade inte råd att hantera sina medlemmar på det sätt som här gjordes. Det borde alla ha varit medvetna om som hade intressen att bevaka i klubben.

   Vid mitt ifrågasättande av styrelsens agerande och uttalande, och att de därmed kränkte oss båda, skrev styrelseordföranden till mig: Det är första gången i mitt liv, oavsett område, någon antyder att jag skulle kränka någon. Det är för mig helt främmande. Jag har fått en helt annan uppfostran under ett långt leverne. Vem i styrelsen som kränkte oss fick styrelsen göra upp om inbördes, men att de kränkte oss det var ostridigt. 

   Jag pekade inte ut någon enskild styrelsemedlem, men det var styrelseordföranden som hade det övergripande ansvaret. Och tills vi vet vem eller vilka det annars var i styrelsen som kränkte eller inte kränkte oss, då var det styrelsen i sin helhet som kränkte oss eftersom ingen reserverade sig mot uttalandet. Jag betvivlar inte att styrelseordföranden har fått en annan uppfostran och en bra uppfostran, vilken han ska vara glad för. Han ska då bara se till att också använda den på rätt sätt så att inte andra kommer till skada.

 

Bildning är det som finns kvar när man glömt allt man har lärt sig

Hur styrelsen kunde tolerera och ställa sig bakom det uttalande där ordföranden X utan anledning också fråntog Birna rätten till att få delta i Golfveckans tävlingar - det kunde vi inte förstå. Det såg vi som ett brott mot alla regler - och det tyckte vi stred mot allt förnuft. Det var för oss ofattbart hur styrelsen i Abbekås GK kunde tillåta att enskilda medlemmar förödmjukades, förnedrades och kränktes på det offentliga sätt som här skedde utan att det ledde till åtgärder mot den funktionär som gjorde detta. En styrelses uppgift är att försvara och respektera sina medlemmars integritet och heder, och att inte tolerera kränkningar som det var i detta fallet. Om styrelsen och funktionärer i klubben inte respekterar sina medlemmar ... hur ska det då sluta för klubben? Att styrelsen ska säkerställa att medlemmar på detta sätt inte ska fråntas sina rättigheter till att få delta i spelet när de så önskar borde ha varit en självklarhet för varje rättsmedveten medlem i Abbekås GK, men så självklart var det inte.

   Var styrelsen totalt oförmögen att inse vad detta betydde för tilltron till klubben, och vilka konsekvenser det synsättet kunde leda till för klubben och för medlemmarna i framtiden. Birna var från början inte inblandad i ärendet, men hon blev indragen i detta av X av orsaker som vi inte känner till, eller förstår. Men styrelsen hade kanske egen kunskap om detta eftersom de ställde sig bakom hans agerande.

   Om det var så att de hade någon annan kunskap om varför hon blev fråntagen sin rätt att få spela än vi hade då skulle den kunskapen upp på bordet, det var ett krav som vi ställde till styrelsen, men ingen sådan kunskap kom upp på bordet.

Sida 37

Medlemskap i en golfklubb har inget annat värde än det som dess styrelse tillför genom sitt agerande

Självfallet ska då styrelsen till varje pris vårda och försvara de värden som finns i klubben. Sköts inte det på ett ansvarsfullt, förnuftigt och korrekt sätt av klubbens styrelse och funktionärer slutar det kanske med att medlemmarna i klubben står där med spelrätter och delägarskap i en klubb som har tappat hela sitt värde. Med spelrätter som inte är värda papperet de är tryckta på, som ingen annan vill ha, eller köpa. Där ligger då en golfbana som kanske ingen spelar på, med villor och fastigheter i grannskapet som medlemmar, banker och byggföretag har investerat pengar i. 

   Allt i tron och förhoppningen om att en aktiv och välskött golfklubb i grannskapet ska öka dess värde, men som vid en sådan krissituation i stället sjunker i värde. Det är alltså stora indirekta värden som styrelsen i klubben har att förvalta och att värna om. Detta får då inte plottras bort genom taffligt hanterande av ett så enkelt problem som detta var från början, men som nu tycktes ha vuxit styrelsen över huvudet.


Att agera som styrelsen gjorde i den här frågan tyckte vi var dåligt, och vi tyckte i vår ensamhet att

medlemmar måtte reagera och agera snabbt och kraftfullt innan det hela skulle ta en ände med förskräckelse. Så att inte alla till slut skulle bli stående där med medlemskap och spelrätter, men i övrigt med två tomma händer när det gällde klubben. Styrelsens hantering av den här händelsen var en bomb som de själva hade apterat och som förr eller senare skulle brisera rakt i ansiktet på dem och på medlemmarna.

   Beslutet att inte agera mot X - och att ställa sig bakom honom när han bröt mot det mest elementära i umgänget mellan klubb, funktionärer och medlemmar tyckte vi var ett dåligt sätt att bedriva styrelsearbetet på, och ett ansvarslöst sätt att vårda sina medlemmar. Det var ett effektivt sätt att tysta all kritik, all diskussion och allt engagemang i klubben. För vem vill ifrågasätta något mot funktionärer och ledare som är uppbackade av de som bestämmer i klubben ... även när funktionärer är oseriösa.

   Och vem vill låta sig utsättas för en sådan behandling som vi båda fick utstå när de vet att de är förlorade på förhand? Vi förväntade oss absolut ingen särbehandling, vi önskade bara att bli behandlade på ett anständigt sätt, så som alla medlemmar i Abbekås GK ska behandlas på.

Sida 38

Ett fel kan aldrig bli sant hur många gånger man än upprepar det,

och sanningen kan aldrig vara fel även om ingen hör den, sa Mahatma Gandhi

Ordföranden X var en förlorare. Hans oförskämda agerande mot oss båda gjorde att han tappade medlemmars respekt och förtroende. Det har vi förstått av de reaktioner som vi har fått från omdömesgilla och förnuftiga medlemmar i Abbekås GK. Men åter igen, styrelsen stod fullt ut bakom hans agerande - vilket var det som var viktigt för honom. Styrelsen tyckte uppenbarligen att X handlade rätt mot oss även om det var motsatt till vad jag menar är vanlig mänsklig anständighet och hyfs. Men ska funktionärer verkligen tillåtas att ostraffat få hantera medlemmar så i sin

golfklubb? Mot oss båda startade X en vendetta som utmynnade i strykningar från anmälningslistor som vi fanns uppsatta på, och borttagningar från lottningar till tävlingar som vi ville vara med i. Mig stoppade han för att jag vägrade visa läkarintyg, Birna stoppade han nog bara för att hon bar mitt efternamn, för något annat skäl till att agera mot henne fanns inte. Senare krävde X att jag skulle varnas, men för vad jag skulle varnas sa han inte. Det var synd att han inte fick sin vilja igenom i Abbekås GK:s styrelse, för det hade varit intressant att fått veta hur SGF skulle ställt sig till ett sådant krav från klubben. Att som enskild medborgare få uttala sina åsikter är skyddat i lag i vårt land, och rätten till att försvara sig när man blir överfallen är urgammal. Den rätten ska vi till varje pris värna.

 

Att dölja ett begånget fel med en lögn - är att ersätta en fläck med ett hål, hävdade Ferdinand von Schirr

Dessutom spred X offentligt och inför öppen ridå osanning om ett påstått mejl där jag skulle ha meddelat honom att: Vi båda ska åka golfbil under golfveckan, vilket var lögnaktigt och illasinnat. Inget mejl hade sänts i detta ärende. 

   Att hans agerande mot oss var uppseendeväckande och fel tror jag inte att han till fullo insåg. För då hade han nog ändå bett oss om ursäkt, vilket han inte gjorde förrän styrelsen i ett senare skede tvingade honom att göra, och som han senare tog tillbaka. Han tyckte väl att har man styrelsens fulla förtroende för sitt agerande, hur galet det än kan förefalla att vara, då behöver man inte be en enda "kotte" i klubben om ursäkt för någonting. Det är bara att slösa med tiden. Men han fjäskade sedan runt oss som om han trots allt ändå kände av ett dåligt samvete.


De hetaste platserna i helvetet är reserverade åt dem som i krissituationer insisterar på att vara neutrala

Ingenting är gratis och vi golfare får till och med "betala" för luftslag och duff. Jag var en förlorare, ty det är inte gratis att utmana "ikonerna" så som jag gjorde. Man ska inte ifrågasätta regler eller krav när det gäller golfen. Att göra det är värre än att svära i kyrkan. Jag vann möjligen kriget, men jag förlorade den följande freden. Det var svårt för mig att få gehör för mina synpunkter när maktföreträdaren X hade styrelsens förtroende.

   Att jag tog strid om detta med krav på läkarintyg föll inte alla klubbens medlemmar på läppen. Åtminstone inte hos nördarna i klubben som tror och hävdar att alla regler och krav i "golfbibeln" är sanna och riktiga, och att de till varje pris ska följas och värnas. Men det är en tröst att veta att det inte är nördarna i tillvaron som förbättrar den. De bara konserverar den och förstenar den. Att ta strid i frågan som jag gjorde innebar att jag fick många medlemmar mot mig - och få med mig. Många medlemmar i klubben trodde mer på en "enig" styrelse och på en förtroendevald funktionär och golfdomare än de trodde på mig. 

   Att inse och förstå vad som är rätt eller fel i en given situation utan att öppet våga tillstå det ... är de fegas lott i livet. Vid diskussioner som fördes med och mellan medlemmar sade sig en del inte vilja ta ställning. Men att säga att man inte tar ställning - det är att ta ställning. Den som tiger samtycker, och överraskande många var tvärtysta. Men det är vår mänskliga plikt att inte säga oss vara neutrala i vad det än gäller. Att inte öppet tillstå vad man tycker när man har insikt i ett ärende det är hyckleri av högsta rang och är den värsta sorten av feghet. 

Sida 39

Ingen är neutral i något sammanhang, antingen är man för, eller så är man emot, sa president Bush

efter terrorattacken i New York den 11 september 2001. Några mellanlägen till för eller emot finns inte. Det borde ha varit en uppgift för varje medlem i Abbekås GK att skydda och bevaka sina egna intressen i en sådan här fråga, men det gjorde inte alla. Att så många av våra "vänner" accepterade att X betedde sig som han gjorde mot oss, och därmed indirekt också mot dem själva, det förvånade oss.

   En sak som denna händelse utlöste var att det blev en självsanering bland dem vi trodde var våra vänner: att agnarna skildes från vetet. En del av "vännerna" visade sig bara vara ytliga bekantskaper som endast hade drag av vänskap - men som i verkligheten inte var det. Så den insikten och bekräftelsen på "den vänskapen" är vi nu tacksamma för att vi omsider har fått.


Att vara en god vän innebär inte alltid att man håller med i allt som sker och att man alltid står på

 sina vänners sida i varje fråga, men riktiga vänner finns ändå alltid där när man bäst behöver dem

Med ris och ros, goda råd, medling ... eller tillrättavisningar om de tycker att man har fel. Riktiga vänner tar ställning, de stöttar även när de inte håller med, och de kritiserar och råder när de anser att det är befogat. Det är riktig vänskap. Allt annat är bara lösa förbindelser med tvivelaktigt värde, och är relationer som man utan saknad kan avstå från. Så de förluster av vänskap som vi i det första skedet upplevde som mycket tunga upplevs nu alltmer som tämligen försumbara. 


Den som står upp för något särskilt i den råa verkligheten, och i golfen, står oftast ensam

Tagelskjortan gjorde sig ständigt påmind. Jag sov dåligt om nätterna, och jag tappade 4 kilo i vikt under de veckor som striden pågick. Det kostar att smita ur kopplet, och det är inte gratis att bryta ny mark. Det medges inget fritt tänkande eller agerande ens för en medlem i en delägd klubb utan att olydnaden ska bestraffas på något sätt. Sådan är verkligheten i golfens värld. Men det är ett straff och en förlust som jag tar: När jag inte vill dagtinga med min övertygelse, som Fälldin sa. Och när jag vägrar att okritiskt acceptera allt som föreläggs mig i tillvaron.

   Som sagt, jag accepterar inte vilka tokerier som helst bara för att det ska vara rättning i ledet och tyst i klassen. Påhopp och oförrätter på felaktiga grunder, av vem det vara må, på mig, på min familj och på våra vänner accepterar jag aldrig. Då tar jag strid  - kosta vad det vill.

   Jag upplevde översitteri och mobbing på mycket nära håll när jag var yngre - och jag bestämde då att jag aldrig skulle acceptera det, eller att jag själv skulle utföra det i framtiden, och det löftet gäller oinskränkt. Jag värnar mina värderingar, håller vad jag lovar och står till det jag säger.


Det hade varit bättre om dina föräldrar hade behållit storken och sänt tillbaka dig, tyckte en tänkare i klubben

Golfare som själva aldrig har behövt använda åkdon för att kunna vara med och spela är vanligtvis tillskyndare till det krav på läkarintyg som jag inte accepterar. De är fortfarande kuranta, vilket inte är alla golfare förunnat. De tror att det är en Otillbörlig fördel att åka - och att brottslingen då orättfärdigt ska plocka russinen ur "priskakan". Det var en sådan tillskyndare som sa detta om storken.

    Ibland måste man välja mellan leda och lidande i tillvaron, vilket jag gjorde. Och det var värt priset - den förlorade nattsömnen till trots. Och med tanke på den viktminskning jag belönades med var jag kanske den ende som gick lättad ur striden. Men även om jag tyckte att jag vunnit kriget så förlorade jag freden. Som upplösningen blev, fick X, denne funktionär och officielle golfdomaren i klubben, styrelsens välsignelse till att fortsätta som vanligt - utan någon disciplinär åtgärd. Och hans övergrepp på mig och Birna hade styrelsen accepterat som varande rätt och riktigt. 

   De hade i skrivelse till mig klart uttalat sin ståndpunkt. Det ska nu bli intressant att ta del av förnuftiga klubbmedlemmars reaktioner på detta när verkligheten så småningom hinner ikapp dem. Att styrelsen inte vidtog disciplinära åtgärder mot ordföranden X kanske beror på att de instämmer i vad Benjamin Franklin sa: Det är oartigt att täppa till munnen på en tok, och grymmast att låta honom få fortsätta att prata på. Styrelsen tyckte kanske det var straff nog att inget annat göra än att låta honom fortsätta att predika sina teser om alla golfreglers förträfflighet, oantastlighet och berättigande. För verkligheten brukar som bekant förr eller senare ändå hinna ikapp och att ta ut sin rätt. 

Sida 40

Styrelsen i Abbekås GK agerade väl med alla medlemmars intresse för ögonen, eller för vad annat agerade de

Vilket jag som medlem i klubben då borde vara tacksam för att de gjorde. Att sitta i en golfklubbs styrelse är ett otacksamt jobb - även när allting går sin gilla gång. Men blir lätt en mara när sådana här oombedda problem dyker upp och ställer krav på agerande och vettiga lösningar. Det är lätt att det går fel när ovana styrelsemedlemmar ska fatta avgörande beslut för medlemmars framtida tillvaro i klubben. Men det förlåter inte misstag som begås. Styrelsemedlemmar får skylla sig själva, de sitter där frivilligt och de är inte livegna. De har förhoppningsvis en egen vilja som de förväntas ska hävda. Men anmäler man inte en avvikande mening då är man fullt ut delaktig i och ansvarig för beslut som uttalas av styrelsen, som exempelvis har styrelsens förtroende. Styrelsen kom med en lösning på problemet som i akutskedet var acceptabel, men det var en lösning som inte var bra. Den kunde ha varit tydligare, självständigare, rättvisare och mer medlemsvänlig. Styrelsen skulle ha stämt i bäcken och inte i ån.

   Hur styrelsen kunde komma fram till att X gjorde rätt i det han gjorde mot oss båda kunde vi inte inse och förstå. Det måste ha känts tämligen

visset för styrelsens alla medlemmar när de efter hand kom till insikt om vilken otjänst de egentligen gjorde Abbekås GK och medlemmarna, när uttalandet där de utan reservationer ställde sig bakom X enhälligt skrevs under vid mötet.


Det dåliga utfallet för de inblandade orsakades av svagt ledarskap av styrelseordföranden

Jag sände min inledande skrivelse i ärendet direkt till honom i hopp om att han skulle ta tag i problemet och lösa det på direkten utan att det skulle gå till överdrifter. Han lovade då återkomma till mig i ärendet: Så snart jag har satt mig in i frågan, som han sa. Men han återkom aldrig, han flydde fältet. Jag trodde i min enfald att han själv skulle ta sig an problemet och lösa det på ett anständigt sätt för Abbekås GK, för X, och för oss båda utan att problemet skulle blåsas upp till den nivå som det sedan gjordes. Den möjligheten fick han i ett tidigt skede, men den chansen till att lösa problemet snabbt och enkelt schabblade han tyvärr bort.

   Han gjorde misstaget att delegera ärendet till en ovidkommande person utanför styrelsen. Han lämnade min skrivelse till en Samordnare, vilket var ett felaktigt hanterande. Konflikträdd som han var stack han huvudet i bunkersanden och delegerade problemet till Samordnaren, som han trodde skulle hantera problemet på ett förnuftigt sätt. Men som genast trampade snett och ställde sig med båda fötterna på ordföranden X:s sida. Han fick dessutom från början inte alla uppgifter och argument i ärendet som jag hade framfört till styrelsen.


Men X:s alla argument hade Samordnaren anammat, och som han

sedan lade till grund för den skrivelse som han föreslog skulle gälla

Som han ville att jag och Birna skulle skriva under. Men förutbestämda diktat, där Samordnaren inte hade tagit hänsyn till våra argument kunde vi självfallet inte godkänna eller skriva under. Lika lite som att vi inte kunde godkänna Preventiv bestraffning. Ordföranden X hade ett nätverk i klubben som han använde för att få ut sina argument; Samordnaren ingick i det nätverket. Han satt tryggt i X:s knä - och tog tacksamt emot hans argument. Vi hade inte motsvarande nätverk, vilket resulterade i att våra argument och inlägg föll på hälleberget.

   Denna vår brist uppdagade vi efterhand och jag försökte då motverka denna obalans genom att sammanställa fakta i ärendet, och gjorde det

tillgängligt för styrelsen och för medlemmarna. Den sammanställningen gjordes också för att motverka den ryktesspridning som förekom.

   Vi hörde versioner av händelserna som var helt verklighetsfrämmande. Framförda av medlemmar som hellre gissade vad som hade hänt än att sakligt låta informera sig, och som därmed förde felaktiga uppgifter vidare. Vi båda beskylldes för både det ena och det andra av personer som inget visste i sakfrågan, eller som bara tagit del av X:s version - och som sedan fantiserade fritt om resten.

 

Våra synpunkter och våra argument i ärendet var det ingen som lyssnade på, eller brydde sig om

Samordnaren trodde att vi båda skulle acceptera det förslag till skrivning som han hade baserat på X och styrelsens uppgifter. Oss lyssnade ingen på, vi var dömda på förhand. Preventiv bestraffning var vedertaget i Abbekås GK. Mötet vi kallades till med Samordnaren var bara ett spel för galleriet, och skulle inte ha någon inverkan på utgången var det väl tänkt. Vilket det heller inte fick, ty allt hade varit i säck innan det kom i påse.

   Ingen medlem skulle tillåtas att få sticka upp mot en enig styrelse - den saken var klar. Samordnaren såg oss som parias, som otäcka varelser som katten släpat in på den fina mattan. Vi uppfattade det i vart fall så när han, som vi upplevde det, med en överlägsen ton "förmaningstalade" till oss vid mötet. Att delegera problemet, som styrelseordföranden själv skulle ha hanterat, var en dålig lösning. Hade han själv vågat ta i problemet då hade det varit löst och ur världen på några minuter. Problemet var styrelsens och inte Samordnarens.

Sida 41

Styrelsen i Abbekås GK tog lätt på sitt ansvar

De trodde i sin enfald att problemet skulle lösa sig självt genom att man "sopade det under mattan". Men enbart med hjälp av kvasten, mattan och Samordnarens tvivelaktiga bistånd kunde problemet aldrig ha blivit löst på ett för alla parter acceptabelt sätt. Mejl från Samordnaren:


Stig. Skriver detta mail med anledning av din skrivelse till styrelsen den 4 augusti. Skälet till att jag svarar dig i frågan är att

styrelsen delegerat ärendet till mig. Jag tänker inte ge mig in på någon polemik avseende dina åsikter i denna fråga,  som

vi för övrigt ventilerade vid vår träff innan golfveckan. Den bilpolicy som klubben antagit, och som gäller i tävlingssituationer

och handicapgrundande ronder, är kommunicerad med ett antal erkänt regelkunniga personer både nationellt och i klubben.

De personer som jobbar i klubben och har förtroendeuppdrag som denna fråga omfattar, har styrelsens förtroende.

   Bra är att du uppskattade den lösning vi gjorde inför golfveckan, men då vi gjorde denna så lovade du att presentera ett intyg

till vecka 30. Jag ser fram mot detta intyg snarast. De relationsproblem du upplever att du har med X är naturligtvis olyckligt.

Jag har pratat med X och han upplever inte samma sak, utan önskar bara att de regler som styrelsen står bakom efterlevs.        

Med golfhälsning    NN    Abbekås Golf AB

 

Policyn gäller vid: Tävlingssituationer och handicapgrundande ronder

Så om jag och andra i klubben i fortsättningen vill spela Gubbagolfen på tisdagar och torsdagar - och på grund av akut skada i ett knä, eller av annan medicinsk orsak vill använda åkdon, då uppstår genast problem. Och hur då? med: Handicapgrundande ronder. Sådana ronder är i stort sett alla ronder som jag spelar under året. Så vad återstår då för mig om jag får ont någonstans och inte vill gå varken till vården eller på banan? Då får jag väl i fortsättningen avstå från golfen och i stället sätta mig på en bänk i stadsparken och mata duvorna. Jag kan då kanske använda den förväntade återbetalda årsavgiften och insatsen till att köpa fröer till fåglarna. Så inget ont som inte har något gott med sig.

    Det är nu trösterikt att veta att frågan är: Kommunicerad med ett antal erkänt regelkunniga personer både nationellt och i klubben. Detta

enligt vad styrelsen genom Samordnaren skriver i sitt mejl till mig. Den i klubben som säger sig kunna reglerna är i första hand ordförande X i tävlings- /regelkommittén, han som orsakade detta rabalder. Så det är nu mycket "förtroendeskapande" och tryggt för mig och andra att veta att allt då kommer att gå rätt till i vår klubb, för han ska ju kunna reglerna. Och vilka: Erkänt regelkunniga personer som är kommunicerade med återstår att få veta. Att kravet på läkarintyg finns i Regelboken är odiskutabelt, det behövs inte kommuniceras med varken den ene eller den andre, men om kravets berättigande det skulle man behöva kommunicera, men det var det ingen mer än jag som öppet tyckte.


 Att de regler som styrelsen står bakom efterlevs, står det i mejlet

Att styrelsen enigt stod bakom de "regler" som X dömde efter och agerade utifrån var ju därmed till fullo bekräftat. De tyckte att han fullföljde styrelsens egna intentioner, att medlemmar i Abbekås GK ska finna sig i att bli fråntagna sina rättigheter till att få spela när enskilda funktionärer i klubben så anser. Detta var nu solklart uttalat av styrelsen ... så varför skulle jag anstränga mig för att hävda motsatsen?

   Nu kunde jag i fortsättningen sova gott om natten - förvissad om att frågan om läkarintyg för att få använda golfbil när jag skadad ville spela golf därmed var till fullo genomlyst. Och jag kunde då njuta av en god sömn, även om den då inte skulle vara orsakad av för mycket golfspel.


Samordnaren handskades också vårdslöst med sanningen     

Han försökte "pådyvla" mig en osanning i mejlet genom att påstå: Så lovade du att presentera ett läkarintyg till vecka trettioSkulle jag ha lovat honom att presentera ett läkarintyg i efterhand? Nej självfallet inte, det påstående var inte sant. Han handskades vårdslöst med sanningen, men det var han ju inte ensam om att göra i klubben. Vad skulle jag ha för nytta av ett "intyg" i efterhand, sju (7) dagar efter att tävlingarna i Golfveckan var avslutade? Det kunde jag inte förstå logiken i, för det var ju deltagandet i Golfveckans tävlingar som problemet handlade om. Jag bad att han skulle ange en enda orsak till varför jag skulle presentera ett sådant intyg, men det kom ingen ”orsak”; påsen var tom. Insinuationen var ful och påståendet att jag i efterhand lovat visa "intyg" var lysande ologiskt och infamt. Jag undrade i vilken "säck" det oriktiga påstående hade varit i innan det skulle läggas i påsen. Det hade nog varit i samma "säck" som det av X påstådda mejlet om att vi båda skulle åka golfbil.

 

Som helhet tyckte jag att klubbstyrelsen skötte ärendet dåligt

De skulle ha stämt i bäcken och inte i ån. Då hade detta ärende inte fått den trista utveckling som det nu fick - och som det sannolikt kommer att få. Och vill styrelsen i framtiden inte ha liknande problem att brottas med då får de välja funktionärer som är mer kunniga, mer diplomatiska och mindre nitiska än vad ordföranden X var. Och att Abbekås GK i framtiden bara tar in medlemmar som godtar allt som föreläggs dem - och som aldrig ifrågasätter någonting. Om det då finns några personer som vill bli medlemmar i klubben när villkoren är sådana som de är.

   Jag konstaterade i vart fall att styrelsen inte gjorde det jag tycker att de borde ha gjort, utan att de gjorde som de gjorde. Det vill säga de gjorde nästan ingenting ... utom att de i mina ögon gjorde bort sig. Och gjort är gjort och kan inte göras ogjort, så nu får de stå till det de har gjort, vilket styrelsen efteråt också har gjort ... och det hedrar dem (!) verkligen.

Sida 42

Fanns det då inga vinnare i den här striden? Jodå, inget ont utan något gott

Duvorna i parken är glada för att de nu har fått en frödonator, och kranka golfare i Abbekås GK kan nu känna glädje. För när krutröken skingrades och friden långsamt lägrade sig över sydkusten och över Abbekås GK då kunde konstateras att speltillvaron för åtminstone några medlemmar i vår klubb nu hade blivit något enklare genom den Dispens gällande användandet av golfbil som nu föreligger. Nu kan medlemmar i Abbekås GK själva avgöra om de ska kunna använda golfbil eller annat åkdon när de vill spela golf. Ja okej då, nästan själva! Också på tävlingar och hcp-grundande ronder - om de på grund av ohälsa eller akut skada anser sig behöva göra detta. Utan att behöva be SGF, X, Y eller Naturvårdsverket om lov. Det räcker med att hävda: Annan relevant information som grund, som det står i dispensen. Vad det står för är inte givet, men det menas nog ett sunt förnuft. Eller att det avser tilltro till uppgift lämnad  heder och samvete.


Denna uppslitande strid har visat hur viktigt det är att vi inte alltid ska finna oss i att golfregler

och andra regler, krav och lagar i vårt samhälle till varje pris måste hävdas, bevaras och följas

Rimliga regler och krav måste finnas i samhället och i golfen för att gemenskapen ska fungera, men inte alla de regler och krav som prackas på oss av myndigheter, organisationer, byråkrater, funktionärer och ibland av illasinnade individer. Civil olydnad och motstånd mot galenskaper och oförnuftiga lagar och regler i vår tillvaro måste ständigt praktiseras och uppmuntras - om inte mycket ska gå snett här i livet.


Vi golfare har full frihet att göra som vi vill (!) men bara så länge som vi inte använder (!) friheten

Att vara golfare kan tyckas vara att tillhöra frihetens privilegierade skara på jorden. Men då får vi inte glömma att den friheten har vi bara så länge vi inte använder den. Att det är så ser SGF:s byråkrater, Regelboken och en del av uttolkarna nogsamt till. Det är lätt att tro att den friheten alltid är oss given ... om man aldrig har blivit fråntagen den. Frihet är en förmån som vi kan bevilja oss själva om vi vill, men den förmånen måste vi ständigt kämpa för att uppnå - och att försvara. Tro inget annat för då lurar du bara dig själv. Och den friheten är viktig, inte minst för oss hårt reglerade golfare, ty den friheten bär det sunda förnuftets kännetecken.

 

Det är syndigt att tro sina medmänniskor om ont, men det är sällan fel, sa pastor Lewi Pethrus

Regler och krav som uppenbart strider mot sunt förnuft måste bekämpas överallt om vi ska få en tillvaro som är tillfyllest - och till glädje för alla. En felaktig lag, regler och krav uppmärksammas inte alltid, och de upplevs kanske inte som fel förrän man vägrar att släppa greppet om dem när de ifrågasätts. Men då blir konsekvenserna av dem oftast orimliga, även om inte alla kan inse det. Nu behöver alltså ingen medlem i Abbekås GK på tävling och handicapgrundande rond längre riskera att få sin heder och ära ifrågasatt om de anser sig behöva använda golfbil utan att kunna visa läkarintyg. Nu är det bara upp till var och en att kunna påvisa: Annan relevant information..., som styrelsen skrev. Det vill säga att man inte kan gå på grund av akut stukning, en hälsporre, ömmande liktorn, trötthet vid hög ålder, artros eller annat "gånghämmande".

   Hyra av golfbil i Abbekås GK kostar 150 kronor med läkarintyg och 250 kronor utan. Den som har ett läkarintyg anses det vara mera synd om än den som inte har - även om orsaken till behovet att hyra golfbil eller annat åkdon är densamma.

Sida 43 

På samma sätt som styrelsen och golfdomaren/ ordföranden X offentligt kränkte oss 

krävde vi att de också offentligt skulle be oss om ursäkt

När styrelsen tack vare ingripande från bekymrade medlemmar i Abbekås GK - med oldboyskommitténs ordförande Bengt Nordström i spetsen. fick hela bilden klar för sig, och när de hade läst och kontrollerat vad jag skrev i min sammanställning om det som hade hänt, då ändrade styrelsen radikalt sin inställning - vilket hedrar dem. Det resulterade i att styrelsen gav oss en offentlig ursäkt där man tog tillbaka sitt stöd för X, som då lämnade alla sina uppdrag i klubben.

Abbekås den 19.9  2011

STYRELSEN BER OM URSÄKT

Styrelsen ber Birna Valmundsdottir Driva och Stig gson Driva om ursäkt för de händelser som inträffade i samband med och under

 golfveckan. I de vidtagna åtgärderna inkluderades felaktigt Birna Valmundsdottir Driva, detta ber vi speciellt om ursäkt för.

Tävlingskommitténs ordförande X har i sin hantering av händelserna, enligt styrelsen, uppträtt på ett anstötligt sätt.

Styrelsen ställer sig inte bakom det uppträdandet, vi beklagar djupt det som inträffat.

Styrelsen Abbekås GK

 

När styrelseordföranden i klubben, en man som jag alltid uppfattade som mycket vänlig, medkännande och sympatisk person, insåg sitt misstag, tog han mycket illa vid sig av vad som hade hänt - och han avgick i förtid. Och samtliga styrelsemedlemmar ställde sina platser till förfogande. En interim styrelseordförande söktes - och till den viktiga posten valdes den i sammanhanget inte obekante vapendragaren tävlingsledaren Y.

 

Och det första Y gjorde var att föreslå styrelsen att kompisen, den avpolletterade ordföranden X,

skulle återinsättas i alla sina funktioner, men den minan gick klokt nog inte styrelsen på ... inte just då

Hur genomtänkt det förslaget var återstår att se. För oss var förslaget ytterst märkligt, mycket oroande - och närmast oförklarligt. Men Y var och är medlem i regel- och tävlingskommittén, och är en trogen supporter till ordföranden X. Y stod helt och fullt bakom X i hans agerande mot oss och tyckte att X gjorde rätt, så förslaget om Återinsättning av X i alla hans tidigare funktioner kom inte som en överraskning för oss. Men en och annan medlem i Abbekås GK torde ha höjt på ögonbrynen. Förslaget var ytterst illavarslande för Abbekås GK och för medlemmarna. Och det var en förolämpning och en spark i magen på den gamla styrelsen. Den styrelse som på ett hedervärt sätt tog sitt ansvar när de insåg ärendets dignitet och verkligt negativa betydelse för klubben och för medlemmarna. Men otack är som bekant världens lön. Och den avpolletterade ordföranden X har nu av den nya styrelsen återinsatts i samma funktioner (!) som tidigare. Om det beteendet är ett uttryck för brist på lämpliga kandidater i klubben eller dåligt omdöme hos den nya styrelsen det överlåter jag till var och en att bedöma. 

Sidan 44

Ordföranden, golfdomaren X gav oss också en skriftlig ursäkt, men inte med handen, inte med hjärtat

och inte med hjärnan, han gav oss den med armbågen - framtvingad som den var av styrelsen

Vi fick en skriftlig ursäkt där han bland annat skrev: Jag skriver detta för att tala om att mitt syfte hela tiden har varit att alla spelare ska följa samma regler för att säkra rättvist spel. X förstod alltså inte bättre - och han levde i tron att detta med att använda golfbil eller annat åkdon när man spelar golf är en Otillbörlig fördel. Och att kravet har tillkommit för att, som han säger: Säkra rättvist spel. Självklart ska vettiga regler följas, men strider de mot sunt förnuft då ska de tas bort.

   X dömde alltså efter den missuppfattningen, efter den feltolkningen av kravet. Men hur han kunde göra detta och ändå kalla sig för licensierad golfdomare det överstiger mitt förstånd. X må fortsatt döma i golfen - om han tycker att han är lämplig för detta, men han ska då inte tillåtas att skapa egna regler och krav. Han ska inte tillåtas att ostraffat kunna kränka medlemmar i klubben. Det torde vara en uppgift för golfdomarnas förening och SGF att rätta till. Han ska då i så fall, med användande av sunt förnuft, döma efter de regler och krav som redan finns. Men det blir nog inte lätt. Och jag ska, vis av erfarenheten av honom, nogsamt hålla mig borta från golftävlingar där han dömer och tävlingsleder.

 

Den ursäkt X gav oss i brev tog han senare tillbaka i ett mejl som som du kan läsa här

Det epos (hjältedikt, prosaverk) som han hänvisar till, är den sammanställning av ärendet som jag skrev ner när vi insåg att vårt nätverk i klubben var obefintligt. Apropå hans uttryck: Tyvärr är svenskan undermålig, så är hans egen text exakt återgiven ... med stavfelet hellar. Således är inte "hellar" denne golfens ädle riddare och försvarare av innehållet i golfens regelbok helt felfri och fulländad i användandet av det svenska språket.

 

Jag har läst detta ditt 16 sidiga epos. Intressant; tyvärr är svenskan undermålig; det går hellar inte att förstå innehållet.

Alltför många fiender; önskar Du (Ni) lämna klubben? Den ursäkt jag skickat tidigare tas härmed tillbaka.

Som jag tidigare meddelat styrelsen gjorde jag denna ursäkt enbart på begäran av NN och NN. Jag menade den ej. Du fuskade. X

 

Att hans förmenta ursäkt till oss tidigare inte hade något värde framgår klart i mejlet. Uttrycket: Alltför många fiender; önskar Du (Ni) lämna klubben? förstår jag inte. För mig bekant har vi inga fiender i klubben. Uttrycket är ett underförstått hot om uteslutning av oss båda ur Abbekås GK. Ett hot som X under ärendets gång vid flera tillfällen riktade till oss båda. Det var ett förtäckt och ondsint hot som han inte hade anledning att uttala ... och som han dessutom inte hade mandat för att kunna verkställa.

   Vad som föranleder påståendet: Du fuskade, förklarar han inte. Det uttalande är en grov ärekränkning av mig och en ful eftersläng "värdigt" ordföranden i Abbekås GK:s regel- och tävlingskommitté och klubbens officielle golfdomare, som stiftar egna lagar, regler och krav när det inte finns några andra att ta till. Men med hans sätt att tolka och förstå regler, krav, info - och med hans ringa insikt om vad som är sant eller inte sant - då är denna beskyllning inte överraskande för mig. Det understryker bara det som den trista händelsen har bekräftat - nämligen att: Makten över vilka medlemmar i en golfklubb som ska få gå med högburet huvud, eller med svansen mellan benen, får aldrig läggas i händerna på maktlystna personer som inte kan, eller som inte förstår reglerna och kraven i det som de har makten över.


                                                      Uppsägning av vårt medlemskap i Abbekås GK

I protokoll från extra styrelsemöte den 22 november 2011 noterar vi, att som den första åtgärd som interimsstyrelsens

ordförande Y vidtog var att erbjuda X att återta ordförandeskapet i tävlingskommittén och i regelkommittén.

Med vår kunskap och insikt om vad som orsakade X:s frånträde tidigare i år - så finner vi detta erbjudande förvånande.

   Den tidigare styrelsen tog sitt ansvar när de fick full insikt i ärendet, vilket hedrar dem. Därför tycker vi att detta ”erbjudande”

är ett förödmjukande av den gamla styrelsen. Och med den inställning till hur medlemmar i klubben ska tillåtas att få behandlas på,

som detta erbjudande legitimerar, tycker vi att det är illavarslande för vår framtid som medlemmar i klubben.

Vi tar konsekvensen av denna vår uppfattning och vi meddelar härmed vårt utträde ur klubben nu vid årsskiftet.

Med vänlig hälsning       Stig gson Driva        Birna Valmundsdottir Driva

_________________________


Vill du läsa texten sida för sida som i en vanlig bok, vilket gör det lättare att hitta sidor du kanske

vill återkomma till. Klicka då på den blå länken högst upp (!) så kommer du till "blädderboken".