Det är de fega golfarna som peggar lågt! Sida 8-27

Klicka på rubrikerna ovan för att komma till önskat textblock.

Vid läsning i mobil, och i vissa läsplattor, klicka då på strecksymbolen som visas högst upp till höger om rubriken.


Vill du läsa boken sida för sida som en vanlig bok, öppna länken:

https://www.paperturn-view.com/sv/driva/bldderbok-originalet-pdf-variant-4-8-22?pid=MjY263455

Annars kan du läsa texten i detta avsnitt i sin helhet nedan.

Missa inte 1:a sidan (!) Klicka på rubriken högst upp: En GRATIS bok om golf ...

_______________________

Det är de fega golfarna som peggar lågt.


 Golf äro ett allestädes förträffligt tidsfördrif, 

understundom i trefligt sällskap, sa kung Gustaf Vl Adolf 

Att spela golf är så givande, och engagerande, att det ofta inte blir tid över till att göra något annat på fritiden. Golf är en passion, en livsstil för många, och en trevlig aktivitet till glädje och motion för drygt 67 miljoner världsmedborgare 2023. Varav ca 538 tusen var medlemmar i SGF.

 

Golf är det roligaste man kan ha ... med kläderna på, tyckte "sexsymbolen" Mae West

I Sverige är golf "sporten" när det avser utövare som är äldre än 30 år, varav ungefär hälften är äldre än 50 år. Golf kan man ha glädje av utan att man måste vara bra på att utöva den. En aktivitet där damer och herrar, unga och gamla, med hjälp av golfens hcp-systems ska kunna tävla med och mot varandra på "lika" villkor. Men så välsignat jämlik och jämställd är inte golfen. Många menar att det är ett fantasilöst tidsfördrif och ett självplågeri på kommersialismens villkor - att under en 4 till 6 timmars golfrond gå ca 1 mil och "slå" sig trött på en golfboll.

 

Golf, är det en sport, är det inte en sjukdom, undrade Rickard Olsson i TV2: Vem vet mest

Visst kan det tyckas vara så hos en del som lägger massor av tid på en företeelse som ofta driver dem till "vansinnets rand". Och som ibland beter sig som om golfen har satt sig på deras hjärna ... eller rent av har ersatt den. Golf betraktas lite vanvördigt som sport och inte enbart som motion och tidsfördrif i trevfligt sällskap. Att gå en 18-håls golfrond, ca 1 mil, kan vara en prestation när man är kommen upp i åren, vilket majoriteten golfare är. Men hur som helst, motionen och hälsoeffekten i relation till tidsinsatsen är överskattad. Spenderar du hälften så lång tid på att i stället gå raska promenader då vinner du dubbelt så mycket (!) "hälsa".

   Den överdrivet påstådda "hälsobringande verkligheten" av golf motiveras och backas upp av SGF, golfklubbar och andra intressenter med spridande av tesen att: Golfare lever fem år längre än andra, vilket är: Fake news, enligt vad en forskare sa i Sveriges Radio: Att i sakta mak gå knappt två kilometer i timmen och förespeglas att man då förlänger livet med fem år torde vara en avsiktligt skapad myt och en medveten feltolkning av en hälsostudie. Det ska till många golfronder om det ska få någon nämnvärd effekt på hälsan och livslängden. Hade det varit sant då hade väl alla spelat golf, för dummare än så är inte Homo sapiens sapiens: den förståndiga människan.

   Man går dock ca 15 tusen steg under en 18-hålsrond, men 14 tusen (!) av de stegen är: 0 steg i hälsofrämjande tempo, enligt WHO:s definition på gångtempo som leder till bättre hälsa. 


Tempot i golfen är för lågt för att det mätbart ska påverka hälsan och livslängden

Men att lika ofta som man spelar golf gå milen på 2 timmar (!) förlänger möjligen livet. Löftet till trots om ett längre liv är det nog inte många golfare som har levt fem år längre än andra. Undantaget möjligen Noa (som byggde Arken) och som enligt 1:a Mosebok blev 950 år, och Abraham 175 år, som på ålderns höst avlade sonen Isak med 90-åriga Sara. Men så vitt Bibeln förtäljer spelade ingen av dem golf så deras höga åldrar och goda förmåga till att högt upp i åldrarna fortplanta sig får nog tillskrivas annat än golfen. Påståendet är, för att travestera Mark Twain: Inget annat än lögn, förbannad lögn och statistik! Den varianten av osaklig propaganda främjar inte golfens trovärdighet.

Sida 9

Men tycka vad man vill om golf, för många är den ändå Utile Dulci: Det nyttiga med det nöjsamma

En hyggligt skonsam motion, frisk luft, social samvaro, och tillfälle att möta likasinnade på banorna i Sverige och ute i världen. Islänningarna är världens mest (!) golfspelande folk. År 2011 fanns på Island 75 golfbanor för 345 tusen invånare. Det stora intresset för golfen där beror nog på att Island ligger där det ligger; mitt i golfströmmen. Skulle vi haft lika många banor per capita skulle vi haft 2 180 banor, vi hade då 475.

   Man kan börja spela golf så fort man kan gå - och man kan hålla på tills man inte längre kan gå, men då kan man använda åkdon för att kunna delta. Dock inte på hcp-grundande ronder och tävlingar för då är det allvar enligt SGF och vissa svenska golfklubbar. Då är golfarnas hälsa och välbefinnande inte längre omhuldat och prioriterat, då är det andra(s) intressen som ska tillgodoses.

   Drabbas man akut, tillfälligt av ohälsa, eller känner ålderströtthet men ändå vill delta i spelet, då krävs det alltså läkarintyg/ Tillstånd och lägst körkort B för bil för att få använda sitt eget eller hyra klubbarnas golfbilar och åkdon. Kan man då inte visa detta får man inte vara med. 

   Enligt SGF och många svenska medlemsägda golfklubbars styrelser är vi medlemmar ålderströtta eller sjuka endast om vi kan visa läkarintyg/ Tillstånd på den hävdade åkomman. Kravet gäller även vid vanliga veckovisa trivseltävlingar som: Seniorgolfen, Tantaturen, Gubbagolfen, Antikrundan, Käringköret, Bockrundan och liknande sociala aktiviteter. Mer om detta illasinnade krav från sidan 12.


Vi golfande Storsvenskar tror oss ofta inte vara vilka golfare som helst, dessutom är vi nu inte lika många

Antalet medlemmar ökade kraftigt i slutet av förra seklet, men har sedan minskat. Som mest var vi drygt 600 tusen*). Den negativa utvecklingen är ett bekymmer för golfen, och att förstå och att åtgärda vad tappet beror på är viktigt för golfens framtid. Det finns orsaker till varför många har lämnat golfen, och varför färre har tillkommit. Förhoppningsvis finns den insikten i golfens ledande kretsar. Men för att hejda tappet räcker det inte med att vi nu får putta med flaggan i koppen, droppa boll från knähöjd och laga spikmärken på green. De "nyordningarna är kosmetika" och kommer inte att få någon effekt på medlemstappet. Det är inte var flaggan ska vara när vi puttar på green som är orsaken till tappet. En del av nyordningarna är som att gå sig trött på ett rullband: man går bevisligen (!) men man kommer ingenstans.

   Ska golfens nedåtgående kurva kunna vändas uppåt igen måste det till mera drastiska åtgärder och påtagliga förändringar. Det är naivt att hålla fast vid - och att propagera för samma saker om och om igen och förvänta sig ett annorlunda resultat och utfall än det som det har resulterat i efter alla åren som de har praktiserats.

   *) Som en konsekvens av Covid-19 ökade medlemsantalet 2020 från ca 465 tusen till nästan 540 tusen. Men den ökningen kommer nog att "vaccineras bort" eftersom inget av det som verkligen har orsakat medlemstappet har åtgärdats.

Sida 10

Vilka ledare i SGF och i klubbarna lyssnar (!) på de äldre medlemmarna ... på pensionärerna?

Den stora gruppen som är den ekonomiska basen för klubbarnas existens i sin nuvarande form

Vilka ledare (?) är inte medlöpare till de som hävdar - att golf går ut på att man alltid ska sträva efter att bli nya Parnevik och Sörenstam. Att man alltid ska försöka sänka sitt hcp. Att golf ska utföras med de nyaste "verktygen", på banor där hålens längder ökar och svårigheterna stegras, och med regler och krav som gör golfen mer oförståelig, ohanterlig och ouppnåelig för många.

   Vilka ledare inser och förstår att merparten av oss golfare i första hand vill ha roligt när vi spelar golf? Att vi gör det för motionens skull - och för den sociala samvaro som golfen möjliggör. Och att vi inte alltid vill ha de pressande "utmaningar" som vi oftast oönskat ställs inför när vi ska spela. Merparten av oss utmanas i det dagliga livet varför de flesta nog inte är benägna att också låta sig utmanas även på fritiden. Den märkliga inställningen hos golfens tillskyndare, pådrivare och utbildare är "feltänk" som säkert bidrar till utglesningen av golfkretsen. 


Detta köttberg av 40-talister som vi 60-talister ska föda, sa finansministern Pär Nuder (S)

Den stora ökningen av medlemmar till golfen i förra seklet bestod mest av 30- och 40-talister som ville förverkliga sig själva i den ekonomiska tillväxtens gyllene tidsperiod. De välmående och välbeställda Pursvenskar som Pär Nuder (S) i SVT Rapport så (o)vänligt kallade: Köttberg. 

   Om några år har detta köttberg av 40-talister spelat färdigt för gott och då ska det bli intressant att se hur utvecklingen i golfen blir. För att travestera vad August Blanche skrev i Ett resande teatersällskap vill jag påstå: Det ska fan vara golfklubbsdirektör.

   I många klubbar är att vara styrelseordförande, klubbchef, klubbdirektör nog inget större nöje. I nuläget är nya medlemmar en bristvara. Bland de unga där framtidens medlemmar ska rekryteras är intresset för golfen lågt. Att vara ute och gå sig trött på en gammal potatisåker eller före detta kohage är inte inne i de kretsarna. Framtiden för golfen i Sverige var bättre i slutet av 1900-talet.

 

Golfströmmen har saktat farten, tillflödet sinar; dagens unga vill inte spela golf

Den strömmen har sedan toppåren - då det fanns drygt 90 tusen registrerade golfare i Sverige som var under 21 år nu sinat till att vara under 50 tusen. Tillflödet av medlemmar är nu en rännil jämfört med i slutet av förra seklet då folk stod som spön i backen för att komma med i den

omhuldade gemenskapen. Då, när många trodde att golfen skulle växa upp till himlen. Men verkligheten brukar förr eller senare ta ut sin rätt, vilket den nu har gjort när det avser golfen. Detta tapp på 50 procent av unga spelare, framtidens medlemmar, är en katastrof som kommer att skapa stora problem för golfklubbarna de kommande åren. Nu är det annat ljud i skällan och jag undrar var alla medlemmar ska komma ifrån som de närmaste åren ska fylla alla golfbanor och golfklubbar som finns i landet, och de nya som nog planeras. 

   I USA, där som mest drygt 30 miljoner personer spelade golf, har på senare år 6 miljoner av dem slutat med detta. Och mer än 5 hundra golfbanor over there har enligt uppgift åter blivit potatisåkrar och kohagar.


När "nöden" är som störst i golfen, och kunnandet är för dåligt, då är hjälpen närmast obefintlig

Det är nog en bra gissning om jag förutspår en liknande utveckling för golfen i Sverige. Vi tycks ha för många golfbanor, där en del ligger på fel platser, långt bort från de befolkningscentra där medlemmarna ska rekryteras. Därför lär det nog också bli en återgång till potatisåkrar och kohagar för ett antal av våra golfbanor. Problemen tornar upp sig i klubbarna, och konkurserna har duggat tätt de senaste åren.

   En del hävdar att golf är en folksport trots att endast några få procent av rikets medborgare ägnar sig åt den. Och det är ifrågasatt om golfen är sport och som sådan lever upp till kriterierna för folksporter: Att den är tillgänglig för alla. Golfen är inte tillgänglig för alla.

   Men att kalla golfen Moderatbandy och överklassport är kanske att ta i. Det gör inte ens socialister. I vart fall inte tidigare vice statsministern Bosse Ringholm (S) som, då hans tyckande hade en viss tyngd, undslapp sig följande: Om det är sexhundra tusen personer i landet som spelar golf då är det definitivt ingen överklassport.

Sida 11

Golfen är väl inte huggen i sten, och reglerna är inte givna för alltid

Golfen har den dragningskraft och anseende som den förtjänar. Det är nu svårt att skaffa nya medlemmar. Ska den negativa trenden vändas till plus måste golfen förenklas, moderniseras, demokratiseras och göras mer jämlik, jämställd, lättsammare och glädjerikare.

   Och problem som öppet tillstås är oftast till hälften lösta. Golfens problem är att det måste ändras på en del om de "gamla" medlemmarna ska stanna kvar och om många nya ska tillkomma. Det är en obestridlig sanning, att det aldrig är fel med förändringar så länge förändringarna går i rätt riktning. Lojalitet mot förstenade åsikter har aldrig slitit av några bojor, eller befriat någon mänsklig själ, sa Mark Twain.


Man kan inte hitta lösningarna på golfens nuvarande problem genom att

tänka på samma sätt som man gjorde när man skapade dem

För att öka golfens attraktion och att vända utvecklingen behövs ett annat tänkande. Att hävda att regler och villkor i golfen inte kan ändras och anpassas till nutid och verklighet är att förneka erfarenheten och förnuftet hos golfarna. Vill klubbarna behålla sina medlemmar, och kunna rekrytera nya, kan de börja med att göra tillvaron mera vänlig och angenäm för redan medlemmar, och enklare och mera välkomnande för nya att komma in i gemenskapen. Men det är inte lätt att ändra på en så konservativ och mossbelupen institution som golfen. Utvecklingen går väl snarare åt andra hållet, att golfen som "folksport" går mot sin egen undergång (!) om inget drastiskt görs för att hejda kräftgången.


Som verkligheten ser ut är det svårare för mig att skaffa grönt kort för att få gå ut på golfbanan

än att skaffa körkort för att få köra bil, sa en elev i Abbekås GK

Är det inte en överdrift detta med Grönt kort. Ska man behöva ta ett särskilt "körkort" för att få kalla sig golfspelare? Så viktig och märkvärdig är väl ändå inte golfen för flertalet. Är det inte enbart ett sätt att försvåra rekryteringen, att resa onödiga hinder för de intresserade? Intagandet till gemenskapen kan väl lösas på ett enklare och mer inbjudande sätt. Jag har hört från intresserade att de tycker att det tar för lång tid innan de får komma ut på banorna. Det läggs timmar på teori och annat som kväver intresset. Många gör golfen märkvärdigare än vad den är, med följd att man blir sin egen fiende och krånglar till i stället för att förenkla. Hemligheten bakom framgångar är att göra det man ska göra på ett enkelt och förnuftigt sätt. Men som Einstein sa apropå atombombers farlighet: Det ligger i människans natur att förgöra sig själv. Ett beteende som pågår med spridandet av kärnvapen, överkonsumtion av jordens förnybara resurser, miljöförstöring, egoism, girighet. Framtiden för mänskligheten och för golfen är dyster. Det är mycket i sammanhanget som motverkar sitt egna syfte. Om de styrande inte inser detta skjuter de sig själva i foten.

 

Teorilokaler och drivingranger är inga roliga platser att betrakta (golf)världen ifrån

Svårigheten med att lära sig golf är att få kunskap genom teori: man ska spela! Det är ute på banan man lär sig spelet. Släpp därför snabbt ut nybörjarna på banan och mal inte ner deras intresse med timmar av trist teori, regelundervisning och klubbhantering. Avdramatisera proceduren!

Det behövs inga dyrköpta instruktörer i startskedet. Låt erfarna medlemmar i klubbenmot skälig kompensation, visa nybörjarna hur de ska hålla i en golfklubba, och att peka ut åt vilket håll de ska gå. Och att de ska inpränta hos nybörjarna skyldigheten (!) att ropa FORE vid minsta risk för att den slagna bollen kan gå åt annat håll än den tänkta och menade. Släpp sedan ut dem i verkligheten - ut på banan.

    Förse nybörjarna med en färgstark väst och en färgglad flagga på en stång att ha i golfbagen. Då kan alla på banan se dem - och kan hjälpa till. Alla blir då "faddrar" åt nybörjarna, och alla blir då också extra medvetna om den ökade risken för att bli träffade av illa slagna och felriktade bollar. Låt nybörjarna ha denna utrustning på sig vid spel tills de får officiellt hcp. Vill man sedan att de ska stanna kvar i gemenskapen ska de omhuldas med generositet, kärlek och tilltro - och inte enbart betraktas som framtida köpare av nya golfprylar. 

Sida 12

Golfen bör acceptera en ledigare klädstil ... så att också de unga kan känna sig välkomna i gemenskapen

Det är med stelbenta, otidsenliga klädkrav som man skiljer agnarna från vetet i golfen och de "riktiga" golfarna från patrasket. De unga, många "fostrade" av McDonalds, Max och andra till att äta med fingrarna och att kasta skräpet på marken där de står, upplever nog golfens klädkrav som mossiga. Det är väl närmast att betraktas som en förolämpning när de redan i entrén till en del klubbar möts av skyltar som talar om hur de ska vara klädda och inte vara klädda för att få dela gemenskapen och härligheten. De kan gå på kronprinsessans bröllop klädda i jeans, framträda i TV och gå på lokal, som det hette när jag var ung, men de får inte spela golf i den "moderna smokingen".

 

De kan gifta sig i kyrkan klädda i kraglösa skjortor, i linnen, T-shirt och jeans,

men de får inte beträda den "heliga" golfbanan i bröllopsstassen   

Däremot tycks det vara okej för golfare i alla åldrar att ha golfkepsen på huvudet när de sitter till bords i restaurangen och äter. Denna brist på bildning stör mig mer än om någon skulle spela golf i jeans. Men det är väl i den motsägelsen som vett och etikett och uttrycket sanning och konsekvens förtydligas och förklaras för mig som är obildad. Förvänta dock, och kräv, att golfarna ska vara "anständigt" klädda - men acceptera det mode som råder i tiden. I en golfshop jag besökte hängde dubbelmoralen tätt på galgarna. Med raffiga damkläder som till min förvåning inte tilläts på deras egen bana. Där fanns sexiga tajta korta shorts och tunna urringade linnen som gjorde att damerna näst intill kunde gå nakna med kläderna på. För mig personligen kändes de plaggen enbart inspirerande. De ökade min puls och triggade onekligen min fantasi, men i enlighet med golfens mossiga regler om hur damerna ska vara klädda på en golfbana var de inte. Ägaren till butiken hade nog missat skylten med klädkoden som var uppsatt vid entrén till klubben, eller så var det en medveten protest mot tokeriet.

 

Det krävs nya sätt att tänka i golfen för att lösa de problem som skapats med de gamla sätten att tänka 

Det är vi äldre golfare som är förlorarna på golfens nuvarande "utveckling". Golfen är på väg att kvävas av kommersiella intressen, av egoism och girighet. Och att "regleras ihjäl" av enögda nördar, enkelspåriga regelnissar och "framsynta" bakåtsträvare som inte alltid tycks ha den insikt och fantasi som krävs för att staka ut golfens framtid för alla golfens intressenter och utövare.

   Krig är för viktigt för att lämnas till generalerna, sa Frankrikes konseljpresident Clemenceau på en fråga om vad han ansåg om den militära ledningens kompetens i första världskriget. Och golfen är för viktig för att helt lämnas till de ekonomiska intressenterna och till de mest fanatiska nördarna att oinskränkt få råda över. De ska i vart fall inte ohämmat och opåtalat tillåtas diktera villkoren för min framtida golf. 

Sida13

Golf är källa till motion, friskvård och välbefinnande. Javisst, men se till att den blir det för alla utövarna

Avdramatisera, anpassa golfen till nutiden. Riv upp en del gamla mönster och ge plats för kreativa idéer till hur golfen ska spelas och hur hcp ska danas. Gör den lekfullare, glädjerikare och mer hanterbar (!) för oss amatörer. Gör regler och krav mer mänskliga och uppnåeliga.

   Golfen, som den presenteras och förväntas praktiseras av oss amatörer, är en kravmaskin som sätter oss under hård press. Den pressen ska man se upp med om golfen ska bli den källa till glädje och friskvård som SGF tillskriver den. Kom bort från prestige och elittänkande och sluta med att betrakta golf som sport och idrott för flertalet av oss amatörer. Golf är inte idrott, skrev sportjournalisten Mats Wennerholm i Aftonbladet. Jag håller med. Läs vad han skrev: sök på hans namn och citatet på nätet. 

   Betrakta i stället golfen som en social inrättning med syftet att skapa glädje, trivsel, gemenskap, motion och hälsa för oss amatörer. Och anpassa reglerna, kraven och förväntningarna till detta. Reglerna behöver ses över så att golfen blir enklare att förstå, och att kunna utövas på ett regelrätt sätt. En del syften med golfen, regler, krav, tolkningar och förklaringar tycks ha tillkommit efter principen att man saltar först och smakar sedan. Den metoden gynnar inte golfen.

   

Dra inte alla golfare över en kam (!) dela golfen i proffs och amatörer.

Med delvis olika regler och krav på utövande och tillämpning av dem   

Då slipper många av oss äldre golfare att ständigt känna oss hetsade till att sänka våra hcp. Den mödan kan då överlåtas till de som har högre ambitioner. Den hetsen och ständiga uppmaningar till att sträva efter lägre hcp är en golgatavandring och ett självplågeri för många av oss som enbart spelar golf för vårt nöje, motion och välbefinnande. Varför det ständigt propageras för att vi golfare alltid ska utmana oss själva förstår

jag inte nyttan med. Den hetsen är till men för vår mentala hälsa, den gör oss aggressiva och den "göder" egoismen.


För flertalet golfare är det inte hälsosamt att 9 golfslag av 10 ute på banan inte resulterar i det vi

inbillas att de ska resultera i. De mycket frekventa misslyckandena skadar vår mentala hälsa

De sårar vår självkänsla, undergräver vårt självförtroende och minskar tilltron på vår egen förmåga. Varför tros vi golfare alltid vilja sträva efter mer än vi som regel mäktar med att uppnå? Jag kan inte slå upp en golftidning utan att det på sida efter sida, i text och i annonser, tjatas om hur jag ska bete mig för att sänka mitt hcp - och med vad det ska göras. Det är ett onödigt hetsande som leder till prestationsångest hos mig och som urholkar mitt intresse för golfen. Och sluta med att påstå att den som inte alltid vill bli bättre i sin golf alltid blir sämre. Den ständiga hetsen är nedbrytande. Det är att strö salt i öppna sår och lägga lök på laxen.


För flertalet golfare är det ingen större glädje i att ha ett lågt hcp

Det gör mera ont än nytta. Det är till "men" för de flesta och skapar ofta fler problem än det löser. Merparten av oss golfare är inte fakirer som alltid vill späka oss själva genom att ständigt sträva efter högre mål och lägre hcp. Eller att vi ständigt tros vilja tänja på våra gränser. Okej, det är upp till var och en att låta sig hetsas eller inte, men så enkel är ändå inte ekvationen. Propagandan från industrin och grupptrycket i klubbarna ska inte underskattas. Och att delta i tävlingar, där våra hcp mestadels fastställs, är en del av nöjet - och är syftet för många med golfen.

   Det är det grupptrycket som golfens ekonomiska intressenter medvetet och idogt underblåser i hopp om att det ska berika dem själva i den

andra änden, men resultatet blir i längden det motsatta. Det är nära till hands för många av oss med höga hcp att känna oss underlägsna när vi inte uppnår de förespeglade resultaten när vi spelar, att vi då oförtjänt upplever oss misslyckade som golfare och lämnar golfen.

Sida 14

Vi äldre golfare ska inte behöva kämpa livet ur oss för att försöka bli unika (!) i vår golf.

Tillerkänn oss i stället att vi redan är det

Vi kan väl fullt ut få glädja oss av det som vi med rimliga insatser uppnår i vår golf. Vad är det för mening med ständiga höjningar av ribban? Golfare är som folk är mest. Att flertalet av oss vill kunna finna glädje i tillvaron och i våra (golf)liv - utan att vi för den skull alltid ska behöva utföra mirakel. Propagera i stället för att vi ska inse och förstå att vi duger gott som vi är och att det räcker långt med de hcp vi uppnår när vi har det naturligt bra i vårt golfande. I vart fall bör golfens högsta beskyddare och klubbarnas ledningar ställa sig bakom ett sådant budskap och inte alltid okritiskt delta i den kommersiella dansen kring guldkalven i tron att det är det som är bra för golfarnas hälsa - och för golfens framtid. Golfaren, komikern Bob Hope, träffade huvudet på spiken när han efter en kämpig tävling på sin ålders höst sa: Golfen har förnämliga förutsättningar till att kunna glädja mig utövare. Men som golfen har utvecklats så är nu snart den enda sanna glädjen i sammanhanget den skadeglädje som jag känner när mina konkurrenter och medtävlare gör bort sig.

    Ändra hcp-systemet så att det snabbare anpassas till vår aktuella spelkompetens. Förslagsvis att vi höjer och sänker oss lika mycket inom 4 poäng räknat från 36. Och tillerkänn oss golfare lika värde oavsett i vilken klass vi spelar. Eller än bättre: ändra på klassindelningen eller ta bort den, den passar dåligt in i vårt moderna samhälle med krav på minskad segregation, ökat likaberättigande och mer jämlikhet.


Minska hetsen i golfen, och tona ner kommersialismen i den så att vi får tid att hinna ikapp oss själva

Den hetsen är hysterisk med alla "innovationer" på materialsidan som vi "bombarderas" med, och som skapar ångest och tvivel hos många. Den hetsen tär på kroppen och skaver själen. Men okej, vi har själva bjudit in till denna "hjärntvätt" genom vår vilja att helst lyssna till det vi vill höra, och att tro på det vi vill tro på när det gäller golf och annat. Så golfens intressenter försöker väl bara tillgodose våra egna skapade behov och fåfänga förhoppningar. Det är väl därför golfen kryllar av marknadsförare som agerar för att uppfylla våra förhoppningar, eller så är de naiva tokskallar som lurat sig själva till att tro på de illusioner som de själva skapar och sprider. Men det håller inte i längden att ständigt pracka på oss nya mirakelklubbor, superbollar och annat och inbilla oss att vi kan köpa oss framgång i golfen när talangen och den egna förmågan inte räcker till. Att vi då genom ständiga förnyelser av "verktygen" inbillas att vi ska kunna ta genvägar till större spelskicklighet och till lägre hcp; till "fejkad" lycka och inbillad tillfredsställelse. I golfen tillmäts "verktygen" större betydelse än de har, och reklamen för dem beskriver aldrig verkligheten, den beskriver bara drömmarna och illusionerna. Lekfullhet och lättsamhet förtigs i golfen.


Hetsen och ansträngningarna från golfens ekonomiska intressenter att förverkliga vårt hopp om

att nå golfens "himmelrike" redan här på jorden skapar ett ständigt helvete för många av oss golfare

Den hetsen gynnar inte golfen och den skapar inga lyckliga golfare. Ständiga köp av nya "verktyg" och prylar gör oss inte till bättre golfare, det gör oss enbart fattigare. Dessutom, hade verktygen haft avgörande betydelse för resultaten hade många av dem förbjudits. Det lovas runt men hålls tunt. Det är dock upp till var och en att själv avgöra om vi ska tro på allt som sägs när det gäller hur golf ska spelas, och med vad.

   Men det är lätt att vi drabbas av tvivel och sviktande självförtroende när spelet inte alltid går som vi tänkt oss, och som vi ständigt inbillas att det ska gå "bara vi investerar i det senaste nya". Men som verkligheten är i golfen; att när nördarna och de ekonomiska intressenterna talar då får de kritiska rösterna inte ordet, då förblir sanningen stum!

Sida 15

Respekten för kvinnornas status, förutsättningar och villkor i golfen måste förbättras,

och jämställas med männens. Förverkliga SGF Vision 50/50 

Inför vår Herre och i golfen sägs alla vara jämlika och jämställda. Golfens hcp-system medger att alla ska kunna tävla med och mot varandra på ett  jämlikt och jämställt sätt, förutom kvinnorna förstås ... som inte är jämställda (!) med oss ​​övriga. Den ojämlikheten kväver golfen. Det torde vara  ett livsvillkor för en könsmixad golf att kvinnorna ges samma möjligheter, rättigheter och förutsättningar till resultat och hcp som männen har. Sker ingen ändring till det bättre lär golfen som "folksport" inte blir mycket äldre än den är. Den kvinnosyn som råder i golfen passar dåligt i ett samhälle med krav på jämställdhet och jämlikhet. Men den sanningen får inget större gehör hos de som bestämmer i golfen: alfahannarna.


Jag berörde ämnet med ordföranden i en klubb, en man, och han menade på allvar att:

Kvinnornas situation i golfen i allmänhet och i vår klubb i synnerhet, är bra nog som den är

Men bra nog är inte bra nog! Och i hans klubb där hans kvinnosyn rådde var den sämre än genomsnittet enligt medlemmars åsikter. Jag har förstått, att i golfen ska man akta sig noga för att stubba hornen på "heliga kor" - och inte rycka dem i svansen. Golfens regler och krav är "heliga kor" för många ... och kritik mot dem är inte gångbart. Men jag dristar mig till att ha åsikter om golfen som inte alltid faller tillskyndarna på

läppen. Att torgföra åsikter som inte syftar till att öka konsumtionen av prylar, att öka svårigheterna på banorna och att sänka sitt hcp är inte inne i de kretsarna. Men jag fortsätter riskera att stöta mig med nördarna i förvissning om att enklare golf är en roligare golf. Att en mer jämlik och demokratisk golf är en trevligare golf, till gagn för golfens helhet.

 

Inför "öronmärkta" regler för oss amatörer, så att vi exempelvis ska kunna medges lättnad utan plikt

för att lösa en del problem ute på banan. Plus en del andra ändringar som kan göra golfen mer lättförståelig, lekfullare och glädjerikare för oss som enbart spelar golf för vårt nöje. Och för att öka tempot i spelet. Som det nu är tar det oftast för lång tid att komma runt på golfbanorna.

   Det ska ställas andra krav på yrkesspelarna änamatörerna. De som har golf som yrke kan delvis ha egna regler och krav. För oss som spelar golf för nöje, motion och social gemenskap ska den i första hand leda till den glädje som Bob Hope efterlyste, inte till hetsjakt och pina. 

   

Golfen blir alltmer detaljstyrd, och bjuds i allt fler "småstrutar" som

gör spelet oförståeligt och svårhanterat ... om det ska göras på "rätt" sätt

Ju mer utvecklad golfen blir, eller snarare invecklad, desto fler tycks också strutarna bli. Och få av de gamla "strutarna" har tagits bort. Är det då förvånande att många golfare inte förstår allt som omgärdar golfen, och som håller den i ett strypgrepp. Ta därför bort och förenkla, förtydliga en del regler, krav, tolkningar och förklaringar som många inte förstår innebörden i, eller respekterar. Det finns förvisso "bara" 34 regler i golfen, men för att kunna leva upp till dem kryllar det av anmärkningar, definitioner, krav och förklaringar till vad som menas och avses. Mångfalden, okunnigheten och oförståelsen av dem gör många av oss golfare till fuskare och regelbrytare om vi vill det eller inte.

   Golfens idé medger att vi till dels är vår egen domare. Det förutsätts att vi är ärliga i vår golf och håller oss till reglerna. Så är det kanske, men då måste vi golfare förstå och rätt värdera innebörden i de regler med bihang som omgärdar golfen. Men jag ska inte måla fan på väggen, det finns måhända fler kunniga, ärliga, ärbara golfspelare än jag tror, men förmodligen inte så många som det påstås.

Sida16

Regler i golfen måste finnas om det ska fungera, men regler som inte accepteras, respekteras och inte

förstås av oss som ska tillämpa dem har inget större värde. De skapar bara större problem än de löser

Regler är till för att följas. Javisst, men då ska reglerna vara enkla, förnuftiga, rimliga och forma den tillvaro man vill uppnå. Gör de inte det, eller om de leder till konsekvenser som man inte vill ha då ska de ändras, eller tas bort.

   Vi har många idiotiska regler i vårt spel, sa Carl Pettersson efter att han fick 2 pliktslag för att han nuddade ett löv i backsvingen när han 2012 spelade PGA-Touren på Kiawah Island i USA. De pliktslagen kostade han den gången 5 miljoner kronor i prispengar.

   Från "vanligtvis välunderrättat håll" har det antytts att i golfen finns bara två slag av utövare: De som förstår reglerna men som inte kan

förklara dem, och de som möjligen kan förklara reglerna men som inte förstår dem.


Kunskap om regler och krav i tillvaron är till ringa nytta om kunskapen inte tillämpas med sunt förnuft

För att amatörer ska kunna spela golf på ett anständigt sätt kan det kanske räcka med att tillämpa Tio Guds bud - med några tillägg!? För att leva rätt i den kristna världen räcker de buden, men för att spela golf finns en egen "bibel" med mängder av bud och förklaringar om hur det ska göras och inte göras. Går det inte att åtgärda denna överdrift på ett vettigt sätt? Går det inte att rensa bort en del småtterier i regelverket för oss amatörer, och mera tillämpa tilltro, samförstånd och sunt förnuft? Enbart kunskap om golfens regler och krav räcker inte för att göra golfen till den glädje och välbefinnande som avses - om inte en del regler och krav får tolkas och tillämpas med sunt förnuft. Men tilltro och sunt förnuft är blommor som inte växer i alla golfares trädgårdar. Kunde man hitta en gemensam inre moral skulle det inte behövas några särskilda regler i golfen, då skulle det räcka med kärleksbudet och vägtrafikförordningen, tyckte en kyrkans tjänare som gick i min boll på en tävling. 

  Kärleksbudet i sammanfattad form: Du ska älska Gud över allt annat, och din nästa som dig själv. Men det ligger måhända inte för av golfens intressenter hetsade, väl "pålästa och långt gångna" golfare att älska sin nästa. Det vill säga sina konkurrenter, sina med- och motspelare.

 

Att spela golf så som det propageras för, och förväntas att man ska göra,

främjar inte sympati, medmänsklighet och medkänsla

"Lyss" man till budskapen i golfreklamen, till vad SGF, klubbledningar, pron, shopar, golftidningar, nördar och  "frälsta" ständigt predikar och underförstått uppmanar oss golfare till att göra - då inser man snabbt att det mesta i golfen uppmuntrar och frammanar egoismen.

   Vi amatörer "manas" och uppmuntras till att sträva efter att "trampa" våra motspelare på tårna, att alltid söka orsaker till att kunna plikta dem, misstänkliggöra deras hederlighet, ifrågasätta deras avsikter och betvivla deras vandel. Golfspelare emellan råder brist på hänsyn, vänlighet, omtanke, tolerans och kärlek. Golf går ut på att man ska vara bäst och ståta med ett lågt hcp, uppnått med hjälp av de senaste "verktygen".

   Man ska greppa klubban rätt, hålla koll på åt vilket håll knogarna pekar ... och hur vinklarna är. Man ska ställa upp sig i enlighet med råden i senaste utgåvan av tidningen Svensk Golf, hålla huvudet stilla, titta på bollen, slå långt, rakt ... och som sagt alltid söka orsaker till att kunna plikta sina motspelare vid tävlingar av olika slag.

Sida 17

Golfbollar går sällan eller aldrig dit man hoppas att de ska gå, de går i stället dit man verkligen siktar

Varför ska vi amatörer behöva leta efter illa riktade och dåligt slagna bollar i fem (5) minuter när det problemet kan lösas på ett enklare sätt? Den regeln irriterar och förlänger speltiden för alla på banan. Från 2019 gäller 3 minuter, men det är nästa lika illa. Hittas inte bollen genast när vi kommer fram dit där den förväntas vara ska vi få plikta 1 slag, och sedan spela en ny boll från spelbar plats i det område där bollen av markören och andra i bollen bedöms har landat, eller från närmast fairway. Det ställer större krav på observans och följsamhet av markör, med- och motspelare, men det blir lätt till rutin. Och det blir till fromma för ett bättre tempot på banan.

   Vi ska inte behöva gå tillbaka dit vi slog den ifrån för att slå nästa boll. Att både plikta och "tvingas" gå tillbaka för att slå en ny boll är dubbelt straff; det kan väl räcka med det ena. Vi uppmanas visserligen att spela en Provisorisk boll om vi är tveksamma till att hitta bollen när vi kommer dit där den tros vara, men det ska ändå letas i 3 minuter så det är ingen lösning på det problemet. Visst, vi kan döma ut bollen, plikta och slå en ny boll, men hur många vill göra det? Hoppet om att hitta bollen spelbar är det sista som överger oss golfare.

 

Ta bort regeln Provisorisk boll eftersom den leder till att speltempot påtagligt sjunker

Placeringen av bollen på spelbar yta blir kanske inte på centimetern, eller ens på metern, men vad spelar det för roll - om markör och spelare är överens. Det är lika för alla och orättvisorna jämnar ut sig i längden. Golfen är ändå inte rättvis så vad spelar någon meter hit eller dit för roll för oss amatörer. Och boll Out of bounds kan väl, med plikt, få spelas vidare från närmast spelbar plats i linje med där den gick ut. Då blir effekten på den olycksalige golfaren mindre smärtsam - och golfen känns onekligen trevligare för densamme. Därtill sparas det på den tid som alla säger sig värna om ... men som få gör något åt.

   En annan regel som jag har svårt att förstå mig på är den att jag måste vara övertygad om att bollen har gått ner i ett Vattenhinder - om jag "tror" att den har gjort det. Har jag inte den "övertygelsen" då ska bollen slås om från den plats där den slogs - med plikt. Detta gäller även om hindret är dolt och att jag då inte kan se om bollen går i vattnet eller inte. Men hittar jag inte bollen när jag kommer fram så har den väl gått i, för var har den annars tagit vägen? Är jag då tillräckligt "stark i tron" och säger att den gått i, ska den slås inom 2 klubblängder från hindret - med plikt. Det är okej, men det frestar onekligen på samvetet att våga påstå att bollen gick i vattnet. För det är förvisso en viss skillnad i det ena fallet jämfört med det andra, och det lämnar plats för godtycke. I sådana situationer tycker jag att vi amatörer ska plikta och sedan droppa inom 2 klubblängder där bollen bedöms ha gått i, spela i flagglinjen bakom vattnet, eller spela vidare från droppruta om sådan finns Detta sparar tid och man slipper hamna i det beryktade Moment 22. 

   Och varför plikt (!) om bollen vid ett slag träffar mig själv eller min utrustning? Det är sällan eller aldrig till min fördel. Att jag och min utrustning är där är ju en förutsättning för deltagandet och då borde sådana händelser få passera utan plikt. Att bli straffad för detta är att skjuta på sittande fågel. Det är negativt för golfen och är väl närmast att betrakta som förföljelse av oss spelare.

   Och varför plikt om jag råkar träffa bollen flera gånger vid ett slag? Om så sker blir det vanligen inte till fördel för mitt resultat.

Sida 18

Gör golfen mer glädjerik och lättsam: Tillåt Lägesförbättring på fairway och foregreen när det är motiverat    

Om bollen på fairway och foregreen hamnar i en uppslagen grop, oavsiktligt uppkommen fördjupning eller i annan avvikelse från det avsedda och tänkta, då borde jag väl för rättvisans skull få fri dropp eller få placera bollen på plan mark utan plikt ... när markören och jag är överens om orsaken. Det ska inte vara tur eller otur som ska avgöra om en boll på fairway och foregreen är fullt spelbar eller inte. Dessa ytor är väl tänkta att vara släta och jämna som en matta - och lika för alla. Utan djupa gropar orsakade av spelare som tar torv och som inte lagar banan. Eller beroende på annan icke avsedd påverkan av maskiner, spelare och djur. Hamnar bollen i en sådan grop, hjulspår, fotspår eller liknande kan den vara näst intill ospelbar - och det leder då ofta till men för scoren och för trevnaden i bollen. Golfen är som sagt inte rättvis, men att de som sköter sig på banan ska behöva lida för att andra inte gör det ökar på den orättvisan. 


Endast slag som sätter bollen i rörelse (!) ska räknas. Betrakta därför Luftslag och Duff som provsvingar

Att räkna Luftslag och Duff är ett straff som mest drabbar nybörjare och äldre golfare ... och vi har det svårt nog ändå i vår golf. I vilka andra sammanhang (?) straffar man tanken på att göra något.

 

Tillåt att boll på fairway och foregreen alltid får göras ren utan plikt ... när det finns anledning

Det jämnar då ut skillnaden mellan att spela en torr sommardag då bollen rullar lika långt som den flyger, med en våt höst eller vårdag då bollen stannar där den landar. Och att vi ibland då knappt ser bollen beroende på den jord och lera som vidhäftar den. Våra hcp brukar uppnås i gott väder - och då är det väl rimligt att vi kompenseras så att vi ska kunna spela på våra hcp också när förutsättningarna är dåliga. Annars ska det väl för rättvisans skull införas ett Sommar-hcp och ett Vinter-hcp. Golfare är ju måna om att "rättvisa" alltid ska råda - så varför inte också här? Att behöva slå på en boll full med lera och jord är väl inte rättvist, eller ens roligt.


Tillåt att vi amatörer får Grunda klubban i hinder

utan att påtagligt "gräva" grop för klubban eller på annat sätt påtagligt underlätta. Golf är svårt nog och hindret i sig utgör ju en extra svårighet så varför spä på svårigheten med detta förbud. Och ändra begreppet Slaggolf till att heta PAR plus 5, eller Plus 5, då förstår alla vad som gäller. Slaggolf och Slagtävling låter lika och ställer till problem för oss ”obildbara” som inte kan skilja på det ena eller det andra ute på banorna. 


En fråga: Varför ska vi som akut drabbas av ohälsa eller känner trötthet vid hög ålder behöva

visa läkarintyg/ Tillstånd och lägst körkort B för bil när vi vill använda åkdon för att kunna delta i spelet 

SGF har länge ställt krav på läkarintyg för att få använda golfbil. Och Naturvårdsverket och länsstyrelserna "legitimerade" kravet tidigt 2000-tal när de inkluderade golfbanorna i: Krav på läkarintyg för att köra motorfordon i terrängen. Men myndigheterna insåg efterhand att effekten av det kravet när det avsåg golfen blev dålig. Kravet drabbade i huvudsak äldre golfare, som ibland behövde använda åkdon för att kunna delta i spelet: till att kunna nyttja sina medlemskap och spelrätter fullt ut. Det sunda förnuftet hos myndigheterna tilläts då att få råda, och:

Sida 19

I november 2012 tog Länsstyrelsen Stockholm bort kravet på läkarintyg vid allt golfspel på länets

golfbanor, och övriga länsstyrelser i riket följde snabbt efter. Naturvårdsverket tog bort kravet juni 2015

Men SGF och många golfklubbar har inte insett förnuftet i de besluten. De tillämpar fortsatt 2024 kravet, nu alltså kallat Tillstånd. En ny benämning på den gamla oförrätten. Enligt uppgift har SGF förbjudits (!) ställa krav på läkarintyg, därför det "kreativa greppet" att kalla det Tillstånd, vilket är ett fult sätt att manipulera verkligheten. Du kan medverka till att ändra på eller att ta bort detta krav genom att påminna SGF och din klubbstyrelse om det faktiska förhållandet. Tipsa dem om att läsa om detta på: gsonbok.se/golfboken 

   Agera nu (!) annars får du kanske själv ta konsekvensen av detta dyra, onödiga och medlemsfientliga krav om du råkar stuka en fot strax innan du nästa gång ska slå ut i den veckovisa Seniorgolfen, Gubbagolfen, Tantaturen. Läs mer om detta från sidan 52.


 Är det vettigt (!) att när vi golfare är ålderströtta, akut drabbas av ohälsa: bryter ett ben, stukar en fot,

får en liktorn, en ömmande hälsena, sträcker ett ledband, får ryggskott av allt bugande för överheten

- att vi då ska belasta vården och skattebetalarna med detta för att vi ska få lov att spela golf när vi vill även om vi då inte obehindrat kan gå?

Att vi då ska få göra det som vi betalar avgifter till våra golfklubbar och till SGF för att kunna göra. Ska då de "oskyldiga" skattebetalarna vara med och bekosta detta? Ska då allvarligt sjuka människor behöva trängas med oss ​​"friska" golfare när de kommer till den hårt belastade vården för att söka bot för sina krämpor? Är det så det ska vara? Nej självklart inte. Men det ska kanske ses som en "jämlik fördelning" av vår gemensamma välfärd? Då kan även vi "friska och längre levande golfare" ta ut vår beskärda del av vården och omsorgen även om vi just då inte är i behov av den. Men den plundringen och dräneringen av vår välfärd och omsorg ställer jag inte upp på. Det strider mot min syn på hur vården och omsorgen ska brukas och fördelas till oss medborgare. Det får vara måtta på tokerierna i vår kära golf. Och ett äkta läkarintyg tar man heller inte ur luften. Läkarna är vårdens dyraste resurs och de ska inte missbrukas för att tillgodose SGF:s krav Tillstånd för att medlemmar ska få delta i vissa sammanhang. Det är ett oansvarigt slöseri med vårdens resurser, läkarnas kompetenser ... och skattemedlen.


Dessutom, de flesta krämpor som golfare akut drabbas av hanteras inte av läkare.

De hanteras av sjuksköterskor och sjukgymnaster ... och de kan inte utfärda läkarintyg 

Kravet leder därför till att många av de 75 tusen golfare som har artros hamnar i Moment 22, med följd att många hindras från att delta i det spel de betalar till sina klubbar för att kunna göra. Och för ålderströtthet utfärdas som sagt inga läkarintyg. Ålderströtthet och graviditet betraktas som naturliga tillstånd i vården och för naturliga tillstånd utfärdas inga läkarintyg. Det är ett gott skäl till att kravet ska tas bort.

Äkta läkarintyg kostar tid och pengar, därför ska resurserna användas med klokhet och där de gör nytta - och inte slösas bort på dumheter. Jag skäms när jag inser vilka konsekvenser kravet kan få för allvarligt sjuka som är i mera behov av att komma till i vården än vad vi golfare då är. Vården är inte en inrättning för att sortera ut vilka golfare som ska få använda sina medlemskap så som det är tänkt, sagt och lovat.

   Vi golfare ska inte acceptera tokiga krav vars konsekvenser går ut över andra som verkligen behöver komma till i vården. Köerna där är långa nog utan att SGF och golfreglerna i onödan ska tvinga in oss utövare till att trängas i de köerna. Vårdens resurser ska brukas med förnuft och inte slösas bort på aktiva golfare som på ett hyggligt sätt ändå kan ta hand om sig själva.

Sida 20

Regelinformation är hämtade ur SGF:s Spel och tävlingshandbok: Regelboken 2004, 2008, 2012, 2016.

Annan fakta härleds till protokoll och andra källor från SGF, Naturvårdsverket, länsstyrelser, landsting och andra berörda.


Anledningen till kravet på läkarintyg tror många golfare är att det är en Otillbörlig fördel 

att använda åkdon när man spelar. Men det är ingen fördel (!) det är enbart ett illasinnat påhitt

Uttrycket Otillbörlig fördel använder heller inte SGF - officiellt. Och att det skulle vara orsaken till kravet kan jag heller inte förstå: för vilken är (!) fördelen. Det har ingen på ett trovärdigt sätt kunnat förklara för mig. Men felaktiga påståenden och lögner som upprepas ofta blir till slut

sanningar. Och krav som det inte finns vettiga förklaringar till varför de finns brukar ge upphov till märkliga tolkningar, och det har det kravet och den "sanningen" gjort hos många golfare. Det motivet finns heller inte angivet i Regelboken. Det är inte det egentliga motivet till varför kravet finns, kravet motiveras av annat. Och av någon anledning anses det inte vara samma Otillbörlig fördel om man har ett Tillstånd att visa upp. Den "luddiga" tolkningen av kravet bäddar för fusk, och leder till diskrimineringar och orättvisor ute i klubbarna. Skillnaden mellan fördel och ingen fördel är två dumheter: läkarintyg och Tillstånd. Vem har förståelse för sådana krav? Var finns logik och förnuft i det resonemanget? Det torde vara något annat som orsakat detta krav, det är väl där av någon anledning? Mer om detta längre fram.


SGF propagerar gärna och oblygt för hur nyttig golfen är för alla, men det hindrar dem inte 

från att i nästa andetag resa krav eller medverka till krav som direkt motverkar detta 

Vi klagar på att vi ofta har svårt att komma till i vården, men varför gör vi golfare då inget åt det problemet? Villkoren för att använda åkdon när vi vill spela ska lösas av klubbarna själva ... utan att det ska belasta vården och skattebetalarna! Dyra och resurskrävande läkarintyg ska inte missbrukas och användas för att kontrollera och välja ut vilka golfare som ska få delta i amatörspelet på våra svenska golfbanor.

   Frihet är bra, men kontroll är bättre, tyckte  Josef Stalin, och det tycker uppenbarligen också SGF. Men SGF och golfklubbarna ska inte grunda sina relationer till oss medlemmar på snikenhet, kontroll och förmynderi; de ska baseras på frihet, tillit, tilltro och sunt förnuft.


Visa tilltro och använd begreppet på heder och samvete när det gäller vilka som ska få använda åkdon

Vi får avge vår självdeklaration heder och samvete, och vi kan använda den garantin i andra sammanhang, men för att få använda åkdon vid oviktiga golftävlingar och golfronder då är vi inte betrodda. Då har de beprövade sanningarna inget värde, då ska vi engagera den dyra och hårt belastade vården för att kunna visa läkarintyg för att få ett Tillstånd. Då misstänkliggörs våra motiv ... och skattebetalarna får ta notan!


SGF och en del klubbars ledningar har större tilltro till kontroll och förmynderi än till oss medlemmar

De utgår från att vi är rufflare ute för att tillskansa oss obestyrkta fördelar på andras bekostnad. Och med detta elaka krav hjälper de till att: Som en äggasjuk höna, som vi säger i Skåne - vakta prylarna på prisborden och placeringarna i tävlingarna. Denna brist på tilltro till oss medlemmar är obegriplig. Men som man sår får man skörda. Fröet till denna kränkning av oss medlemmar har SGF själva "sått" genom alla de finmaskiga

och maniska regler krav och tolkningar som finns i Regelboken. Tilltro till varandra i golfen är obefintlig och rimlig generositet saknas. SGF och regelsättarna har missat att de egenskaperna är grundstenar i alla fungerande relationer och gemenskaper.

   Som verkligheten nu är tycker jag att det är en illasinnad kultur som omhuldas och uppmuntras i golfen och som leder utvecklingen åt fel håll. Men så blir konsekvensen när SGF, som Stalin, känner sig nödgad att behöva reglera och kontrollera allt i minsta detalj, och när det saknas tilltro till oss medlemmar. Ändå undrar företrädare för golfen varför det är så många som nu lämnar den "utlovade gemenskapen". 

Sida 21

Kravet på läkarintyg/ Tillstånd är att felvärdera åkdonens betydelse för resultatet i spelet

Kravet är ovärdigt. Det diskriminerar och är en ondsint handling som vi medlemmar inte ska finna oss i. Vi ska ha civilkurage och tillämpa civil olydnad genom att ifrågasätta en del lagar, regler och krav som tvingas på oss, men det gör vi Pursvenskar nästan aldrig. Vi står där underdånigt med blottat huvud och kepsen i hand och följer blint och okritiskt direktiv som kommer från överheten och byråkraterna. Fostrade som vi är i en anda där vi inbillas att vi blir omhändertagna från vaggan till graven. Omhändertagna av andra som tros veta och förstå saker och ting bättre än vi själva gör. Denna vår passivitet passar golfens tillskyndare, byråkrater och nördar perfekt - som en golfhandske.


Jag upplevde en grov kränkning av en 89-årig vän när vi två skulle delta som lag i en partävling 2014

När vi värmde upp kände sig min vän trött och var tveksam till om han skulle orka att gå hela ronden. Det fanns en ledig golfbil som han ville hyra, men det fick han inte för tävlingsledaren: Om du inte kan visa läkarintyg på orsaken till din trötthet, som han sa.

   Jag blev mycket upprörd över den uppenbara ovänligheten och reagerade kraftigt. För att göra historien kort slutade det med att vi inte deltog i tävlingen. Min vän blev mycket sårad av det som hände och deltog aldrig mer i golftävlingar. Året därpå slutade han att spela golf och gick ur klubben. Ingen mer än jag som var där och hörde den upprivande diskussionen tog öppet hans parti i frågan.


När jag verkligen behöver sjukvård då ska jag belasta vården, men till dess ska jag inte göra det

Och för att få lov att spela några oviktiga golftävlingar och hcp-grundande golfronder då ska jag absolut inte göra det. Sådana oförståeliga krav, med udden riktad mot oss äldre, där skattebetalarna får stå för notan, ställer jag som sagt inte upp på. Tokiga regler och krav som strider mot sunt förnuft accepterar jag inte. Detta oavsett var de visar sig - och i vilka sammanhang de förekommer. Galenskaper i tillvaron ska ständigt bekämpas, annars kommer vi till slut att kvävas av alla onödiga lagar, regler och krav som tvingas på oss av okunniga, känslolösa, oförnuftiga politiker, byråkrater, regelkreatörer, golfstyrelser, funktionärer, nördar och andra. Att ge dem makt utan att veta att de besitter sunt förnuft borde vara straffbart. Fria människor ska inte låta sig styras av dumheter och galenskaper, och vi äldre ska inte finna oss i allt som prackas på oss bara för att det ska vara rättning i ledet och tyst i klassen. Men kravet gäller för alla golfare oavsett ålder, så det är lika tokigt oavsett vem det drabbar. Det är tilltron till oss golfare, vårt välmående och vårt välbefinnande som det ytterst handlar om.

 

Hur då på golfbanor utomlands där vi måste använda åkdon? Ska vi då visa läkarintyg för att få gå

Hur blir det då med våra hcp, ska vi ha olika hcp hemma och ute i världen? Ska vi ha ett lägre hcp utomlands eftersom det anses vara en Otillbörlig fördel att använda åkdon när man spelar? Fördelen ska väl "betalas" om det ska vara svensk (o)rättvisa som gäller.

   Våra regler sägs vara de internationella, men hur hanterar då världen Terrängkörningslagen, TKL och Terrängkörningsförordningen, TKF. Den svenska lag och den förordning som sedan tidigt 2000-tal var orsakerna till myndigheternas dåvarande krav på läkarintyg. Det krav som nu alltså har tagits bort (!) när det avser golfbanorna, men som SGF fortsatt hävdar med sitt krav på läkarintyg/ Tillstånd. Gäller den svenska TKL och TKF över hela världen? Eller är det som kleptomanen som samlade på skedar sa: Man får ta s(k)eden dit man kommer.

    Detta får jag inte att gå ihop, men det får kanske du som försvarar det tokiga kravet. Hur ska vi då göra när vi ska spela utomlands där vi på många golfbanor måste använda åkdon även om vi är kuranta och fullt "gångbara". Ska vi då avstå från att spela om vi inte har läkarintyg med krav på att få gå att visa upp? Ska vi då diskvalificera oss själva eftersom vi bryter mot vårt svenska krav för att få delta?

Sida 22

  I tron att det var en Otillbörlig fördel att åka när man spelade golf - införde SGF kravet på 1900-talet 

De trodde att man genom att åka skulle man nå bättre resultat i tävlingar, och att man då oschysst skulle roffa åt sig av prylarna på prisborden. Kravet dikterades alltså av snikenhet, avundsjuka och brist på generositet. Men kloka personer i SGF kom till insikt om att åkandet inte givet ledde till ett bättre resultat och de avsåg att ta bort kravet. De insåg att det inte låg i SGF:s intresse att med ett så ondsint krav begränsa sina egna medlemmars möjligheter till att kunna spela när de själva ville, även om de av ålderströtthet eller av medicinska orsaker inte alltid kunde gå. Men SGF fick kalla fötter och fullföljde inte sin avsikt. Kravet blev kvar eftersom länsstyrelserna och Naturvårdsverket vid samma tid inkluderade golfbanorna i: Krav på läkarintyg för att få köra motorfordon i terrängen.

   Att kravet 2024 fortsatt är kvar, trots att inga myndigheter längre ställer det (!) är nu eftergift till "gamarna" i klubbarna, som avundsjukt vaktar placeringarna i tävlingarna och prylarna på prisborden så att de inte hamnar i "fel händer på grund av fel förutsättningar"

 

Kraven på läkarintyg/ Tillstånd och körkort B för bil har alltså inte (!) med själva spelet att göra

Sakligt finns inget som talar för det, men ändamålet helgar medlet för att nå det. För att inte riskera prisplundringar och "fel" placeringar i tävlingar, tar då SGF TKL och TKF till intäkt för att motivera dem. Kravet på läkarintyg gällde tidigare vid alla hcp-grundande ronder, men ändrades 2016 till att gälla "endast" vid tävlingar. SGF insåg, att om det var en fördel att använda åkdon vid spel skulle det resultera i ett bättre resultat och lägre hcp än det annars skulle ha blivit, och då skulle man få betala dyrt för det när man sedan gick ronderna, så det motivet föll på sin egen orimlighet. SGF insåg då att förnuftiga golfare inte är dumma mot sig själva. Men det är illa nog att kravet fortsatt gäller vid tävlingar.


Om SGF:s verkliga ambition och sanna avsikt är: Att värna om naturen,

då ska de ställa de kraven vid all användning av åkdon vid allt golfspel

Men det är ingen fördel att spela golf åkande, därför ska åkdon tillåtas för alla som anser sig behöva använda sådant för att kunna delta, om det finns åkdon tillgängliga. Om det, trots min åsikt, ändå ska betraktas som en fördel då regleras det i så fall med hcp-systemet. Låt tillgång och efterfrågan på åkdon styra urvalet av de som ska få tillgång till dem. Alternativt ska åkdon aldrig tillåtas (!) vid golfspel. Medlemsägda klubbar med självständiga ansvarstagande styrelser ska inte godta och tillämpa detta SGF:s onödiga och elaka "krav" på läkarintyg/ Tillstånd.

Sida 23

Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad, sa ekonomen Frédéric Bastiat  

Efter lobbying av SGF bestämde Högsta förvaltningsdomstolen att anställda i företag och verksamheter, som spelar golf, årligen ska kunna skattefria friskvårdsbidrag på 5 tusen kronor från sina arbetsgivare. Skattefritt också för arbetsgivarna: skattebetalarna (!) betalar. Är det så det ska vara? Hur ska dessa skattefria förmåner för utvalda intressegrupper uttryckas, förklaras och motiveras? Och hur ska andra friskvårdande aktiviteter värderas och hanteras? Skattefria förmåner drabbar i slutänden alla skattebetalare, oavsett om de själva kan tillgodogöra sig dem. Därför ska sådana avdrag av rättviseskäl aldrig medges! Golf och andra friskvårdande aktiviteter ska bekostas av sina utövare.


Det ska inte förväntas och krävas att skattebetalarna i gemen ska vara med och finansiera

"särskilt utvalda gruppers fritidsaktiviteter"

Om sådana förmåner betalades med beskattade pengar skulle saken vara i ett annat läge, men det är inte så SGF vill ha det. De förutsätter att denna förmån ska vara skattefri, vilket de sittande regeringarna genom åren inte har insett det kloka i. Därför medgavs heller inte detta fram till 2018 då Högsta förvaltningsdomstolen lät sig påverkas av SGF:s lobbyister - och ändrade på förutsättningarna.

   Friskvårdskostnader och andra diffusa kostnader som betalas med obeskattade pengar i företag och verksamheter är svåra att kontrollera; de inbjuder till fusk och fusk ska aldrig tillåtas eller uppmuntras i en demokrati och rättsstat. Friskvård är i var och ens eget intresse och vi ska själva stå för kostnaderna när vi utövar den. Skattepengar i företag och verksamheter som då tillförs, återförs till statskassan, ska användas till att möjliggöra friskvård för alla; inte bara för särskilt utvalda.

 

Men hur som helst, vilka fler golfrelaterade kostnader utöver de som redan nu skattefritt

dras av i företag och verksamheter är det som man ska kunna dra av

Jag har inte riktigt förstått vilka friskvårdskostnader som SGF eftersträvade med sin propå till staten. Ska rätten till avdrag gälla i verksamheter,  och företag, men inte för privatpersoner? Vad är det som ska vara avdragsgill friskvårdskostnad? Ska det vara för anställdas medlemskap i  golfklubbar? Ska man få göra avdrag för anställdas köp av bollar, klubbor, greenfeeavgifter, kläder, resor, bilersättningar, mat, boende?

   För att uppnå meningsfull friskvård räcker det väl inte med att man får skattefri "betalning" för att slå några bollar på en trist drivingrange eller att man får spela några hål på en Pay & Play-bana. Utfallet, missbruket av detta ”friskvårdsbidrag”, tycks enligt vad media har rapporterat, blivit som man hade anledning att befara. På inköpskvitton kan det med rymliga samveten skrivas vad som helst, vilket också sker.

   Och alla anställda spelar inte golf (!) så vilka skattefria "friskvårdskostnader", i samma storlek, ska då i rättvisans namn övriga anställda i företag, verksamheter, stat och kommun kunna tillgodogöra sig? Och hur med oss ​​pensionärer, som mer än de flesta torde vara betjänta av den friskvård som SGF säger sig värna om, men som inte har arbetsgivare och skattebetalarna att förlita oss på för att få vår friskvård betald, ska vi medges 5 tusen kronor i avdrag för friskvård (!) i våra årliga självdeklarationer?

Sida 24

Stora avdrag för "golfaktiviteter" sker redan nu i företag och verksamheter under täckmanteln

reklam och kundvård, så ytterligare skattefria avdragsmöjligheter är inte försvarbara

Vem är det som egentligen står för greenfeeavgifter, frukostar, luncher, middagar, korv med bröd, "smulfria efterrätter", förfriskningar, bollar, resor, prisbord, kläder, sponsring, konferenser, hotellboende, milersättningar, traktamenten och annat som brukas i golfsammanhang och som obeskattade dras av direkt som reklamkostnader i bokföringen i företag och verksamheter? Jo, än en gång: Det är vi (!) skattebetalare.

   Den verkligheten är sittande regeringar väl medvetna om, därför kommer ingen regering i framtiden heller att fullt ut medge golfen som

avdragsgill friskvårdskostnad för "allt" som hör golfen till. Förnuftiga riksdagsmän och kvinnor, oavsett partifärg, menar att det är illa nog som det är, och att därför medge ytterligare möjligheter för skattebefrielser i sammanhanget inte är försvarbart eller politiskt gångbart. Om ändring på möjligheterna till att göra skattefria avdrag ska införas när det gäller golfen ska de väl snarare minskas för att bli mer jämställda med andra "friskvårdande aktiviteter", där möjligheterna till skattefria avdrag inte är lika många, och inte är lika vidlyftigt generösa.

 

Besöker du golfbanor vardagar under spelsäsongen kan du se hur det går till i verkligheten

Där går då valda delar av den högt avlönade eliten i riket och "idkar kundvård" genom att spela så kallad Företagsgolf på arbetstid på sina

företags och arbetsgivares bekostnad; på skattebetalarnas bekostnad. Där går egenföretagare och "idkar vård" på sig själva genom att spela på sina egna logobollar, i kläder, skor, klubbor och annat som de också drar av som reklamkostnader i sin bokföring. Så var det när jag var aktiv företagare och jag tror inte att det i dag är någon större skillnad på hur detta hanteras. Har det skett en förändring så har det väl gått åt andra hållet; att det i dag dras av ännu mera! Argument och metoder i företag och verksamheter för att skaffa skattefria avdrag är nog mera utvecklade nu än de var på min aktiva tid.


Det är skattebetalarna som i stor utsträckning håller de eleganta golfanläggningarna "gående" 

Medlemsavgifter och greenfeeintäkter i många golfklubbar räcker inte till för att de ska gå runt ekonomiskt så som kostnads och intäktsbilden ser ut. Skulle inte vi skattebetalare med Skatteverket:s hjälp skattefritt bidra så generöst som nu sker då skulle avgifter och intäkter behöva flerdubblas i många klubbar om de ska överleva. Till detta ska sedan de onödiga kostnaderna för läkarintyg/ Tillstånd för att få använda åkdon läggas till. 


Åter till kravet på Tillstånd. Varför straffas när vi drabbas av ohälsa eller känner trötthet vid hög ålder

Att inte kunna gå när vi vill spela vår golf är straff nog. Men detta reglerar sig självt om det släpps fritt. Jag tror inte att friheten kommer att missbrukas. Frihet brukar ställa till mindre problem i tillvaron än förbud, och golfare i stort spelar inte golf för att åka! Vi vill gå för hälsan, motionen och friskvårdens skull. Att spela golf åkande är inte en fördel för spelet, resultatet eller hälsan. Det vet jag av erfarenhet. Det är snarare en nackdel för både och. Det är obekvämt, man kommer sällan eller aldrig in i spelet, man blir stel, kall och frånvarande.

Sida 25

Att åka när man spelar golf är som att vid varje nytt slag ouppvärmd börja om på första hålet

Att spela golf åkande kan tyckas vara roligt för den som aldrig har gjort det, men nöjet avtar snabbt när man har gjort det några gånger. Det är inte åkandet i sig som är nöjet när man spelar, och att hyra åkdon är dyrt så det blir nog ingen rusning efter åkdon om det släpps fritt. Men när vi är sjuka, akut skadade, ålderströtta och ändå vill delta då ska vi självfallet få använda åkdon - om sådana finns tillgängliga (!) utan att vi ska behöva visa läkarintyg för att förses med onödiga Tillstånd. Att vi kan delta i spelet är ett mycket bättre alternativ än att vi ska behöva sitta overksamma i våra gungstolar och dra på oss infarkter i hjärta och hjärna, övervikt och annat elände.  

 

Många tror att det är för att det är en Otillbörlig fördel som kravet finns,

men det är ett grundlöst påhitt betingat av en missuppfattning

Sannolikt medvetet planterad av och underblåst av dålig information från SGF - som inte öppet vill tillstå fakta och sitt räddhågade hukande för Naturvårdsverket och länsstyrelserna. Men, sådan herre sådan dräng. Dessvärre råder denna missuppfattning också bland styrelsemedlemmar och funktionärer i klubbarna som ska tillämpa SGF:s regler och krav. Det är en missuppfattning som tillskriver kravet ett innehåll, syfte och betydelse som det inte har. Att det är en Otillbörlig fördel är en "lämplig och bekväm anpassning" till frågan av illa pålästa och ogenerösa

golfare som missunnsamt och egoistiskt värnar om prylarna på prisborden och placeringarna i tävlingarna - inte om naturen. Hade det varit en Otillbörlig fördel att använda åkdon när vi spelar golf då hade SGF sett till att det kostade oss extra slag per rond ... vilket det inte gör.

 

Medlemmar ska inte hindras från att kunna spela när de vill, de ska i stället uppmuntras till att spela 

SGF:s och klubbarnas uppgift är att få ut oss medlemmar i spel! Men när vi av ålderströtthet eller skada som gör att vi inte obehindrat kan gå då ska vi inte hindras från att få delta genom att det hänvisas till eller hävdas krav som inte ska finnas. Det är då större anledning att medge spel för oss än för de som obehindrat kan gå. Att vi då kan delta tjänar alla på, inte minst samhället. Allt annat gynnar bara golfens dödgrävare. 

   Kravet på läkarintyg/Tillstånd, körkort B för bil för att få använda åkdon när vi är sjuka eller ålderströtta men ändå vill spela är en skam för golfen. SGF, klubbstyrelser och funktionärer ska inte utgå från att medlemmar och gäster är rufflare ute för att luras, för har man den tron då blir det mesta fel. Ställs krav på att något ska visas upp för att vi ska få göra något då är viljan till att fuska för att komma förbi kravet större än om frihet och sunt förnuft får råda. Ska funktionärer i klubbarna avgöra vilka som ska få använda åkdon måste de få vettig information, klara regler och tillåtas lita på sitt eget omdöme och förnuft. Men det är bristvaror i golfen. Tyvärr tillhörde Abbekås GK:s styrelse, och klubbens domare, tillika tävlings och regelkommitténs ordförande X den skaran när denna fråga ställdes på sin spets våren 2011.

Sida 26

Att skaffa ett seriöst läkarintyg/ Tillstånd och körkort B för bil är inte så enkelt, och det är inte gratis

Ett läkarintyg kostar minst 3 hundra kronor i avgift för den sökande. En överkomlig summa för vanligtvis kapitalstarka golfare, men utgiften är onödig. Skattebetalarnas verkliga kostnad för läkarintyg, med alla kringkostnader, var drygt 6 tusen kronor 2023. Vårdcentraler, lasarett och "nätdoktorer" där läkarintyg utfärdas kostade det året skattebetalarna drygt 5 hundra miljarder kronor enligt SCB och OECD.

    6 tusen kronor (!) per läkarintyg: Det är mer än vad årsavgiften är (!) i många av våra golfklubbar. Vården, med egna anställda läkare och sjuksköterskor är dyr, och med inhyrd personal än dyrare. Jag hörde i SR P1 att en hyrläkare 2023 kostade minst 38 tusen kronor per arbetsdag. Det dubbla om det var en helg. När den hyrläkaren undersökte våra ömmande liktornar för att utfärda läkarintyg så att vi kunde få Tillstånd att få delta i spelet då kostade det än mer. Då räckte inte 6 tusen kronor. Ska 538 tusen golfare under sin aktiva speltid, kanske flera gånger, belasta vården för att ordna läkarintyg för att få spela sin golf då blir det i sanning dyrt för oss skattebetalare.


Ett läkarintyg/ Tillstånd är heller inget sanningsvittne, så varför litar SGF

och golfklubbars styrelser mer på ett sådant än på medlemmars och gästers ord

Och varför ska vår heder ifrågasättas när vi själva anser oss behöva åkdon för att kunna delta i spelet? Är vi mera trovärdigt sjuka bara för att vi kan visa läkarintyg/ Tillstånd? Är vi golfare så opålitliga att man inte kan lita på vårt ord? Har SGF så dålig erfarenhet av sina egna medlemmar då är de själva orsaken till detta. Användbara "läkarintyg" tycks dessutom kunna skaffas på gatan. Det vet de som med hjälp av sådana intyg plundrar vår välfärd. Men är det så vi vill ha det? Ett läkarintyg/ Tillstånd bevisar inget annat än att den som har det på det ena eller andra sättet har orsakat vården och skattebetalarna onödiga kostnader. Det är ett ondsint, oförsvarligt byråkratiskt krav som vi aldrig ska acceptera som det enda som medger oss rätten till att få spela vår golf när vi vill. Det är enbart till bekymmer för oss som vill spela även när vi inte är helt kuranta. Det är ett orimligt och dyrt krav som enbart gör vårt gemensamma Sverige fattigare.

 

Varje höstack blir golfens regelcentrum när de rätta "tupparna" står högst upp på dem och galer

Reglernas mångfald och krav till trots borde några restriktioner finnas som inte finns. Om det är Otillbörlig fördel att använda åkdon när vi spelar golf ... varför är det då inte Otillbörlig fördel att använda motordriven golfvagn? Och hur motiveras att lasermätare/GPS tillåts? Det är väl inte okej mot oss som inte har råd att lägga pengar på så avancerade hjälpmedel. Vi som själva drar golfvagnen, och som har att bedöma avstånd och riktning utifrån vår egen (o)förmåga att ha tryggheten man möjligen kan få genom den "exakta" vissheten. Men så långt sträcker sig inte

tupparnas omtanke om andra än sig själva. Egoismen är en framträdande egenskap i golfen och den uppmuntras livligt av golfens ekonomiska intressenter. Dessutom, att bedöma avstånd är ett sinne som ska praktiseras för att fungera, om inte då avtrubbas det och förmågan tappas.


Silar de mygg och sväljer de kameler i SGF? Tycker SGF också att det är okej att använda putter

med bollsymboler och linjer på putterhuvudet för att visa riktningen till hålet? Är det då inte Otillbörlig fördel jämfört med oss ​​som får hanka oss fram med putter från stenåldern där sådana avsiktligt hjälpande finesser inte finns. Är det rättvist och enligt de intentioner som SGF säger sig ha? Detta regelsättande kan väl då ses som felsyn, brist på logik och oförnuftigt tänkande hos de som bestämmer reglerna i golfen. Men det beror kanske på vilka "tuppar" det är som gal om vad som ska vara tillåtet eller inte i golfen. Men SGF talar med kluven tunga. De säger inte heller att en sådan putter är en fördel. Lika lite som de öppet anger att det är fördel att använda åkdon när man spelar "medger" de att en putter med linjer och bollsymboler på, lasermätare, GPS och självgående golfvagnar inte heller är fördel. Skälet till detta är: De är tillgängliga för alla, enligt det märkliga svar jag fick på min fråga till SGF:s regelexpert. Men det är väl en sanning med modifikation ... om man så säger.

   De prylarna är tillgängliga för de som tycks ha mer pengar än förstånd, och som inte litar på sin egen förmåga. Som om inte lämpliga åkdon på samma grunder borde få vara tillgängliga för alla som anser sig behöva använda åkdon för att kunna delta i spelet, och som är villiga att betala vad ett åkdon kostar att hyra. Men så enkelt är det inte alltid i golfens värld. 

Sida 27

Våren 2011 tog jag strid med ordföranden X i Abbekås GK:s tävlings- /regelkommitté om att jag skulle visa läkarintyg för att få hyra ett av klubbens åkdon i den veckovisa Seniorgolfen, och i Golfveckan i juli

Att jag då, på grund av ett skadat knä som gjorde det svårt för mig att gå, ändå kunde få delta i det spel som jag trodde ingick när jag hade erlagt

årsavgiften till Abbekås GK. I enlighet med min övertygelse vägrade jag då visa läkarintyg - vilket ledde till konsekvenser. Min vägran rörde om i grytan och raserade vänskapen mellan mig och medlemmar som i sin konflikträdsla tyckte att ordföranden X, som också var klubbens  golfdomare, hade rätt och inte jag. Att X betedde sig anständigt men inte jag. Men, om den raserade vänskapen var priset för att få frågan genomlyst så var det okej för mig trots att det smärtade mig djupt. Det som från början var en struntsak slutade i gråt och tandagnisslan. Helt i onödan och vettlöst. Det tyckte jag när jag stod mitt uppe i striden 2011 och det tycker jag fortfarande i mars 2024.

 

Så hanterades min vägran att visa läkarintyg av ordföranden X, av tävlingsledaren Y,

av styrelsen i Abbekås GK 2011 ... och av styrelsen i Bedinge GK 2017    ( Bedinge GK: se sidan 53)

I alla år jag spelat golf har jag värdesatt att ha kunnat gå mina golfronder. Det har alltid varit syftet med min golf, och till mitt medlemskap i en golfklubb. Men när jag våren 2011, på grund av ett skadat knä ville hyra ett av Abbekås GK:s åkdon för att kunna delta i veckans Seniorgolf fick jag inte lov att göra det för ordföranden X utan att jag visade läkarintyg på skadan. Jag hade varit medlem i klubben från att den bildades på 1980-talet, och funktionärerna där visste att jag alltid gick när jag spelade. Med ett undantag - en gång då jag på grund av ett akut problem med en hälsena hyrde golfbil de sista 9 hålen på en tävling. Så min villighet till att gå torde det inte ha rått något tvivel om - kunde jag tycka.     

   Men så självklart var det inte för alla funktionärerna. Det var hela tiden gny från X som vid flera tillfällen vid mitt veckovisa deltagande i Gubbagolfen sa: Du ska visa läkarintyg för att använda åkdon på tävlingar och andra handicapgrundande ronder.


Jag har genom åren tyckt att det kravet varit illasinnat, omotiverat och felaktigt

Och då kände jag för att ställa problemet på sin spets. Och som den "Dacke" jag är tog jag tagelskjortan på och ställde mig på barrikaden för att öppet och offentligt försvara min övertygelse, och för att en gång för alla få klarlagt vad som verkligen borde gälla i frågan.

   För att travestera vad Fälldin sa om en statsrådspost vill jag ha sagt: Ingen golfrond i världen är så åtråvärd att jag ska dagtinga med min övertygelse om att kravet på läkarintyg i sammanhanget är ondsint, obefogat ... och feltänkt.

   Det är inte genom att jamsa med i allt i tillvaron som man åstadkommer förändringar i den. Det gör man genom att tillämpa civil olydnad, att ifrågasätta tokerier ... och att bekämpa avarterna. Förändringar till det bättre av tokigheter sker aldrig av sig självt, de måste tillkämpas.

   Jag vill inte utnyttja vården och tära på vår välfärd och omsorg på det sätt som det kravet innebär - och förutsätter. Därför tog jag striden att jag, av medicinsk orsak, kunde få hyra och använda åkdon när jag ville delta i Gubbagolfen utan att visa ett läkarintyg. Jag kommenterade ordföranden X:s propåer med: Att jag inte i onödan ville belasta vården och skattebetalarna:  Att det medges undantag i regelboken:  Att jag var äldre:  Att tävlingsledningen har rätt att ta eget beslut i frågan. Men inget av det jag sa blidkade X. Han förbjöd mig på stående fot att delta i spelet. Men jag trotsade hans förbud och samåkte med en vän i hans privata golfbil i Gubbagolfen tisdagar och torsdagar under våren (min vän hade aldrig avkrävts läkarintyg) och det fungerade hjälpligt fram till att jag anmälde mig och min fru Birna till 5 olika tävlingar som skulle gå av stapeln under Abbekås GK:s Golfvecka i juli 2011 ... men då började det att hända saker!

Sida 28

När kunskap och sunt förnuft lyser med sin frånvaro då kan man alltid "skylla" på plikten

Efter att våra anmälningar till Golfveckan hade lämnats kom ordföranden X och sa: Om du inte visar läkarintyg får du inte delta åkande golfbil eller annat åkdon under golfveckans tävlingar. Jag upprepade mina argument - och hävdade: Det är känt i klubben - att jag under hela våren har haft en knäskada som gjort det svårt för mig att gå. Jag vädjade till hans förnuft, men han tycktes inte ha något.

   Det finns ett krav som reglera detta och då gäller det. Vill du delta i golfveckans tävlingar vill jag se ett läkarintyg. Kravet gäller för alla, och det är min PLIKT att kolla det, sa X - och visade mig kravet i Regelboken. Det krav som jag då självfallet kände väl till.

   Jo, men i regelboken står också tydligt att det finns flera undantag som medger att..., försökte jag. Men nej, det var tvärstopp. X stängde igen Regelboken och gick ilsket därifrån. Det fanns ett krav på läkarintyg ... och det skulle till varje pris följas.


Att det i juli månad var en väntetid på mer än 4 veckor på min vårdcentral tog X ingen hänsyn till

Det var hans självpåtagna plikt att bevaka att kravet följdes, och han utfärdade spelförbud för mig. Jag protesterade och hävdade att han kunde använda sunt förnuft och acceptera att jag använde åkdon utan att behöva visa läkarintyg eftersom han såg att jag hade svårt att gå, och att jag inte kom till i vården på 4 veckor. Men det betydde intet. Med sunt förnuft kommer man annars långt i livet, och parat med kunskap kommer man ännu längre. Men X tycktes inte vara behäftad med något av dessa välsignade tillgångar.  När den självpåtagna plikten då kallade, kunskap saknades och förnuftet lyste med sin frånvaro hos den maktfulle, förtroendevalde funktionären och officielle golfdomaren, då var det fara å färde, då skulle jag ha gjort det man annars inte ska göra i golf ... då skulle jag ha tittat (sett) upp.

 

X kunde lätt ha kompromissat med tanke på möjligheter till det som medgavs i Regelboken

Och att SGF via sin Klubbservice hade rekommenderat golfklubbarna att ta bort kravet! Men icke sa Nicke, X lyssnade inte på det örat. Han kunde acceptera en kompromiss om vi, som han sa: För att rädda situationen - hänvisar till väntetiden på vårdcentralen. Men jag tyckte inte att vården skulle klä skott för att golfen hade detta tokdumma krav, och att X var fyrkantig och illa påläst, så jag tackade nej till hans förslag. X blev då tvärilsk, flinade mig rakt upp i ansiktet och sa: Ja, då vet du vad som gäller! Varpå han vände på klacken och gick därifrån med raska steg, och bekräftade därmed tesen som hävdar att inbilskhet och arrogans är den andliga skallighetens peruk.

   Att tänka sig någon annan lösning än vad kravet förestavade orsakade förmodligen honom sura uppstötningar och störde hans nattsömn. Det är de svaga, de fega och de okunniga som inte vågar kompromissa, sa statsminister Göran Persson


Den högsta formen av intelligens är sunt förnuft. Motsatsen är dumhet, och dumhet är den egenskap som jag

har minst fördragsamhet med. Och allra värst är den aktiva dumheten för den rår man inte på. Okunnighet brukar gå över om man lägger manken till, men är man i grunden dum då går okunnigheten aldrig över, skrev författaren Johann Wolfgang von Goethe.

_________________________


Vill du läsa texten sida för sida som i en vanlig bok, vilket gör det lättare att hitta sidor du kanske

vill återkomma till. Klicka då på den blå länken högst upp (!) så kommer du till "blädderboken".