En GRATIS bok om golf av S gson Driva. LÄS DEN! 1:a sidan

Klicka på boken för att komma till 1:a sidan, eller välj ovan vilket textblock du vill läsa. Klicka på vald rubrik.

Vid läsning i mobil eller pekplatta klicka på strecksymbolen som visas till höger om rubriken.

_________________________

 

Välkommen att GRATIS läsa denna "bok" med åsikter och synpunkter om golf och annat,

som retar en del och som roar andra - och som du också kommer att reagera på.

Här finns också förslag till segertal när du vinner golftävlingar, golfhistorier,

bevingade golfuttryck, aforismer, bra sagt om golf - plus en del annat.


Boken gavs ut 2005 och 2011, och är slutsåld, men du kan här 2020 läsa en redigerad och delvis nyskriven version.

Merparten av textinnehållet på de första 115 sidorna är nytt!

Golf är frihetens sport, styrd "endast" av 34 regler

men med tusentals definitioner, förklaringar, förtydliganden och krav på hur reglerna ska verkställas och efterlevas!

Golfare har få rättigheter och många skyldigheter. Men en rättighet har alla golfare; rätten till mina åsikter!

_________________________  


En orsak till att boken skrevs 2005 var min rädsla för, och okunnighet om,

hur jag skulle kunna hålla segertalet om jag "råkade" vinna en golftävling

För att tämja fobin skrev jag då boken: Att hålla segertalet när du vunnit i golf. "Tilltaget" resulterade i att jag sedan dess har kunnat hantera fobin på ett hyfsat sätt. Från sidan 107 kan du läsa några av de segertal som jag skrev, och som jag har använt mig av. Vill du snabbt komma till den sidan kan du (ovan) klicka på rubriken: DET NATURLIGA FÖRSTÅNDET kan ersätta nästan ...


En annan orsak var min undran varför vi golfare ska behöva visa läkarintyg om vi på grund av ohälsa,

eller hög ålder, vill använda golfbil eller annat åkdon när vi ska delta i handicapgrundande ronder/ tävlingar

Har vi då svårt för att gå om vi akut drabbats av skada: brutit ett ben, stukat en fot, fått en hälsporre, en ömmande liktorn, sträckt ett ledband, fått ryggskott av allt bugandet för överheten, då kräver Svenska Golfförbundet/ SGF, och en del svenska golfklubbar, att vi ska belasta sjukvården och skattebetalarna med detta för att vi ska få göra det som vi medlemmar betalar avgifter till våra golfklubbar och till SGF för att kunna göra.

   Kravet gäller även vid vanliga trivseltävlingar som Tantatouren, Gubbagolfen, Antikrundan, Käringköret, Bockrundan, Seniorgolfen och liknande. Kravet är medlemsfientligt, orättvist, diskriminerande, uteslutande - och till skada för golfens anseende. 


Orsaken till nyutgåvan 2011 var en skada i ett knä som gjorde att jag hade svårt för att gå

när jag skulle delta i Gubbagolfen i min klubb Abbekås GK. Jag ville då hyra golfbil, men för att få göra det krävdes läkarintyg, vilket jag vägrade visa! Denna min vägran, min protest mot, att helt i onödan behöva belasta sjukvården och skattebetalarna bara för att jag skulle kunna visa ett läkarintyg, orsakade stort rabalder i klubben under några månader. Hur detta ärende sedan hanterades av funktionärer och av styrelsen i Abbekås GK 2011, och hur min motsvarande vägran att visa läkarintyg hanterades av styrelsen i Bedinge GK 2017, berättar jag här. 

_________________________


Tidigt 2000-tal insåg kloka personer i SGF att det inte fanns något vettigt motiv till kravet på läkarintyg

Och de agerade då för att ta bort kravet. Men vid samma tidpunkt inkluderade Naturvårdsverket och länsstyrelserna golfbanorna i: Krav på läkarintyg för att få köra med motorfordon i terrängen. Och av "tacksamhet" för att ett trovärdigt motiv till att kravet funnits i Regelboken genom åren då "erbjöds", vidhöll SGF kravet och godtog myndigheternas beslut, trots att golfbanorna inte är i terrängen.

   Kravet orsakar onödiga problem för inblandade parter. Det drabbar mest äldre golfspelare med akuta åkommor, som hanteras av sjukgymnaster i sjukvården och inte av läkare, och sjukgymnasterna kan inte utfärda läkarintyg! Ska läkarintyg då utfärdas måste sjukvården, och en leg. läkare, sjukvårdens dyraste resurs, belastas en extra gång! Är detta vettigt, är det så golfen ska bedrivas och vår sjukvård användas?

 

Myndigheterna insåg efterhand vilka dåliga konsekvenser deras krav på läkarintyg fick

när det avsåg golfbanorna, och 2012 tog länsstyrelsen Stockholm bort kravet,

och övriga länsstyrelser följde snabbt efter.  Naturvårdsverket tog bort kravet 2015

Men det har inte SGF och ett antal svenska golfklubbar gjort. De tillämpar 2020 samma oförnuftiga krav på läkarintyg: nu kallat TILLSTÅND. Ett meningslöst Tillstånd som inte fyller någon vettig funktion! Kravet utestänger på ett orättfärdigt sätt många golfmedlemmar från att kunna delta i spelet när de så önskar. Var har SGFs och golfklubbarnas löfte att golfen erbjuder gemenskap, friskvård och motion till alla sina medlemmar tagit vägen? Att alla sägs vara välkomna att spela golf utifrån sina egna förutsättningar! Mer om detta "löftesbrott" på sidan 53.


Kravet är ovärdigt golfen ... och det har inget med själva golfspelet att göra

SGF motiverar inte varför kravet finns! Att det finns är väl en konsekvens av den egoism och småsinthet som uppmuntras inom golfen. Detta helt onödiga krav är heller inte gratis! År 2020 kostar ett "enkelt" läkarintyg minst 3 hundra kronor i avgift för den sökande ... och skattebetalarna drygt 5 tusen kronor!!! om det utfärdas av en i sjukvården anställd läkare. Ännu dyrare om det utfärdas av inhyrda stafettläkare, vilket är mycket vanligt i den svenska sjukvården - med märklig brist på egna anställda läkare!

   Det är uppenbart så SGF, och en del golfklubbars styrelser, menar att skattemedlen och vår sjukvård ska användas. Men den dräneringen och det missbruket av vår gemensamma välfärd och omsorg ställer jag aldrig upp på bara för att jag, som medlem, ska få delta i spelet även om jag akut drabbas av ohälsa, eller uppnår hög ålder. Valet att delta ska vara mitt och inte på tvivelaktiga grunder, och med luddiga motiv, dikteras av SGF, golfklubbars styrelser och funktionärer. Läs mer om denna galenskap på sidan 12. 

 

Bara två saker är oändliga; universum och den mänskliga dumheten, 

men när det gäller universum då är jag inte helt säker, sa Albert Einstein

Vid min fråga till SGF varför krav på Tillstånd, krav på läkarintyg finns, var svaret: Vi värnar om naturen. Men detta med värna om naturen är ett spel för galleriet. Det låter bra och samhällstillvänt, men det verkliga motivet till kravet är annat än omtanke om naturen. Kravet är ett feltänk, dikterat av egoism, girighet och brist på förnuft och medkänsla. Kravet gäller vid handicapgrundande ronder/ tävlingar, men inte vid alla de mer än 7 miljoner sällskapsronder som årligen spelas på våra svenska golfbanor!värnar ingen om naturen, då är det fritt fram att använda golfbilar och andra åkdon. Vid sällskapsronder finns inga priser eller prestigefyllda placeringar i tävlingarna att bevaka så att de inte hamnar i "orätta" händer på grund av inbillat felaktiga förutsättningar. Sällskapsronderna ska finansiera åkdonen och då får naturen stå till sidan. 


Så hanterades min vägran att visa läkarintyg av funktionärer, golfdomare

och av styrelsen i Abbekås GK 2011, och av styrelsen i Bedinge GK 2017 

Deras hantering av SGFs oförnuftiga krav på läkarintyg blev uppslitande historier som gjorde mig sint över sakernas tillstånd - och som triggade mig till att i bokform berätta vad som hände. Jag gav då 2011 ut en redigerad upplaga av en tidigare utgiven bok, en bok som jag sedan, här på nätet, regelbundet har redigerat fram till nutid 2020Mina argument mot kravet, hur de bemöttes och hur utfallet av min vägran att visa läkarintyg blev, kan du läsa om från sidan 26: Abbekås GK, och från sidan 53: Bedinge GK.


Trots att myndigheternas krav på läkarintyg var borttaget 2017

krävde ändå styrelsen i Bedinge GK läkarintyg 

när jag skriftligen meddelade dem att jag hade artros i lederna, och att jag ibland, betingat av vädret, kunde behöva använda åkdon för att kunna delta i klubbens veckovisa Seniorgolf. Jag hade inget läkarintyg att visa upp! Min artros konstaterades och behandlades av sjukgymnaster på min vårdcentral ... och sjukgymnaster kan inte utfärda läkarintyg! Jag vägrade också då att belasta sjukvården och skattebetalarna en extra gång bara för att jag skulle kunna visa styrelsen i Bedinge GK ett läkarintyg på min åkomma.

   Den dyra och hårt ansträngda sjukvården ska inte missbrukas på det sätt som detta oförnuftiga krav innebär. Läkarintyg må avkrävas när det är befogat, men inte för att avgöra vilka golfmedlemmar som ska få delta i spelet på våra svenska golfbanor!


Apropå den coronapandemi som nu belastar sjukvården hårt!

När inte det sunda förnuftet genom åren har fått råda, och förmått SGF och en del

golfklubbar att ta bort detta meningslösa krav på läkarintyg/ Tillstånd, så kanske man nu

ändå besinnar sig och inser att sjukvården och läkarna har viktigare saker att ägna sig åt än att 

behöva utfärda läkarintyg till golfare som vill delta i spelet även om de inte alltid obehindrat kan gå.

_________________________

 

Staten är den stora illusion i vilken alla tror sig kunna leva på andras bekostnad, sa Frédéric Bastiat

Det finns inslag i golfen som jag har åsikter om. Som SGFs "krav", att anställda i företag och verksamheter som spelar golf, årligen ska kunna få skattefria friskvårdsbidrag av sin arbetsgivare för att "finansiera" detta. Och Högsta förvaltningsdomstolen beslutade 2018, till mångas förvåning, att bidrag på upp till 5 tusen kronor per år för detta ska medges av Skatteverket. Skattefritt också för arbetsgivaren. Skattebetalarna står för notan! Är det verkligen så vi vill ha det?


Att golf, liksom alla aktiviteter där man rör på sig, är friskvård - är det väl ingen som förnekar, men

att vi skattebetalare ska vara med och bekosta golf och andra "friskvårdande aktiviteter för särskilt utvalda i företag och verksamheter" är väl inte okej? Vi ska inte ha ojämlika, orättvisa och odemokratiska skatteförmåner i vårt land, där staten via Skatteverket, bakvägen återbetalar delar av våra höga skatter till de intressegrupper och särintressen som skriker högst och mest.

 

Gärna ett årligt skattefritt friskvårdsbidrag!!! Men då ska det omfatta ALLA skattebetalare 

genom att vi får göra avdrag för detta i våra självdeklarationer; även vi skattebetalande pensionärer

Men friskvård är i vårt eget intresse och deltagande i sådana aktiviteter ska var och en själv bekosta. Om då inget av alla de friskvårdsutbud som finns att tillgå passar - kan man ta promenader. Det är utmärkt friskvård ... och det är gratis! 

 

Skattefria förmåner för särskilt utvalda ska aldrig medges i ett land byggt på lag och rätt

Sådana orättfärdiga förmåner betalas med obeskattade pengar. Förmåner är svåra att kontrollera, och inbjuder till fusk, och fusk ska aldrig tillåtas eller uppmuntras i en demokrati. De pengar och vinster som staten då i stället kan beskatta - ska i rättvis ordning användas till att förbättra allas möjligheter till friskvård och inte bara erbjudas till särskilt privilegierade och utvalda. Läs mer om detta på sidan 19.


Och att tillåta företag och verksamheter att skattefritt dra av ännu flera golfrelaterade

kostnader än många redan gör i sina bokföringar är heller inte försvarbart

Det är illa nog som det är har Skatteverket och våra valda politiker genom åren menat, och detta oavsett politikernas partitillhörighet. Om något ska göras i sammanhanget då borde enligt TV1/Uppdrag granskning: Utrymmet för avdrag för golfrelaterade aktiviteter snarare begränsas i företag och verksamheter - inte utökas. Men efter att det förslaget framfördes i TV1 av Uppdrag granskning har golfens mäktiga påtryckare och lobbyister kört över beslutsfattarna. Mer om detta på sidan 20.

_________________________


Är kvinnorna egentligen välkomna i golfen,

eller ses de mest som nödvändiga kassakor för att hålla golfklubbarna vid liv

Bortsett från att kvinnorna är en mycket viktig inkomstkälla i golfklubbarna så tycks de inte vara välkomna i golfen! Vi kvinnor betraktas mest som kassakor i klubbarna - och vi ska närmast vara tacksamma för att vi får gå ut på banan, skrev en luttrad, deppad och uppgiven ordförande i damkommittén i en av de större svenska golfklubbarna till mig. Är det sådana "erfarenheter" hos golfens kvinnliga medlemmar som är orsaken till att så många av dem nu lämnar gemenskapen? Mer om denna realitet på sidan 64.


I boken finns idéer om hur golfen kan göras mera njutbar för merparten av oss utövare:

 

 • Att amatörgolfen ska delas upp i idrott och motiongolfidrottare och golfmotionärer

 

 • Att golfmotionärer delvis ska ha andra regler än de som betraktar sig som idrottare, och de som har golf som yrke och inkomstkälla. Som exempelvis:  

 

 • Att ta bort regeln Provisorisk boll. Den regeln är den stora orsaken till att tempot blir lågt och at speltiderna blir långa 

 

 • Att Lägesförbättring och Rengöring av bollen på fairway och foregreen alltid ska tillåtas -  om orsak finns

 

 • Att Lättnad utan plikt ska medges vid flera situationer ute på banan än vad som nu gäller

 

 • Att förbud att Grunda klubban i hinder ska tas bort

 

 • Att Luftslag som inte sätter bollen i rörelse inte ska räknas i scoren; alltså inte påverka resultatet

 

 • Att respekten för kvinnorna, deras status, förutsättningar och villkor i golfen ska jämställas med männens! Att större hänsyn ska tas till den fysiska skillnaden mellan män och kvinnor


 • Att golfhålens längd från röd tee ska vara som mest 70 procent av längden från gul tee 

 

 • Att handicapet ska höjas och sänkas lika mycket ner till 30 poäng, eller till den gräns man finner vara bäst

 

 • Att golfbanorna anpassas till de medlemmar man har i klubbarna ... och inte till de som man tror att man har 

 

 •  Att man ska sluta med att hetsa oss golfmotionärer till att vi alltid ska sträva efter att sänka våra handicap

 

 • Att golfbanorna ska ...! Ja, läs boken så får du fler idéer till hur jag tycker att golfen kan göras roligare och mera tillgänglig för majoriteten av oss golfare ... och för att kunna rekrytera nya medlemmar

_________________________


Golfen och golfarnas verklighet och vardag behöver diskuteras. Ta del i debatten - säg vad DU tycker!

Sprid webbadressen   www.gsonbok.se   till andra som du tror kan vara intresserade av ämnet.  

 

Du får gratis använda och citera texter ur boken, och jag blir glad om du då anger källan.